Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб санітарної обробки м'ясопереробних приміщень та обладнання, що включає їх очищення, миття, знежирення поверхонь, що обробляються, та дезінфекцію препаратом, бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, який відрізняється тим, що використовують новий дезінфікуючий препарат, що містить: бензалконію хлорид - 0,0025-0,0125 %; молочна кислота - 0,0075-0,0375 %; ізопропіловий спирт - 0,0025-0,0125 %; колоїдний розчин арґентуму - 0,0001-0,0005 %; водопровідна вода - 99,9874-99,937 %, за експозиції 30 хв.

Текст

Реферат: Спосіб санітарної обробки м'ясопереробних приміщень та обладнання включає їх очищення, миття, знежирення поверхонь, що обробляються, та дезінфекцію препаратом, бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції. Використовують новий дезінфікуючий препарат, що містить: бензалконію хлорид - 0,0025-0,0125 %; молочна кислота - 0,0075-0,0375 %; ізопропіловий спирт - 0,0025-0,0125 %; колоїдний розчин аргентуму - 0,0001 - 0,0005 %; водопровідна вода - 99,9874-99,937 %, за експозиції 30 хв. UA 111160 U (12) UA 111160 U UA 111160 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, апробація екологічнобезпечних, малотоксичних речовин і препаратів, а саме до ветеринарної санітарії і може бути використана для дезінфекції обладнання цехів забою тварин, переробки м'ясних та інших продуктів тваринного походження, торгових, лабораторних приміщень та інвентарю у них, засобів для транспортування тварин, приміщень для утримання тварин при проведенні профілактичної дезінфекції об'єктів ветеринарного нагляду. Відомим аналогом є методичні рекомендації: Рекомендації щодо санітарномікробіологічного дослідження змивів з поверхонь тест-об'єктів та об'єктів ветеринарного нагляду і контролю / методичні рекомендації / О.М.Якубчак, В.І.Хоменко, В.Л.Коваленко та ін. Київ, 2005. - 18 с Даний спосіб регламентує порядок проведення профілактичної та вимушеної дезінфекції об'єктів ветеринарного нагляду та контролю. При проведенні комплексу ветеринарно-санітарних заходів на м'ясопереробних підприємствах керуються "Санитарными правилами для предприятий мясной промышленности" (Главный государственный санитарный врач СССР 27.03.1985 N 3238-85), "Методическими указаниями по осуществлению государственного санитарного надзора за мясоперерабатывающими предприятиями" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 28 марта 1986 г. N 4086-86), "Санітарними правилами для м'ясної промисловості" (СП № 3238-85). Недоліком даних способів є вузький спектр запропонованих дезінфектантів, та не представлена інформація відносно контролю якості проведеної дезінфекції. Найближчими аналогами є існуючі способи дезінфекції приміщень [Патент на корисну модель № 61247 UA, МПК A61L 2/16. Спосіб дезінфекції тваринницьких приміщень [Текст] / А.П.Палій, А.П.Палій. - № и2011 00172; заявл. 04.01.2011; опубл. 11.07.2011,Бюл. № 13], [Патент на корисну модель №93013 UA, МПК A61L 2/16 Спосіб санітарної обробки молочного обладнання. [Текст] / А.П.Палій, А.П.Палій. № u 2014 04548 опубл 10.09.2014, Бюл. № 17. Недоліком аналогів є застосування небезпечного, дорогого дезінфікуючого препарату, до складу якого входять імпортні хімічні компоненти та дезінфекція іншого технологічного обладнання. За найближчим аналогом проводять ветеринарно-санітарну обробку тваринницьких приміщень та предметів догляду за тваринами з застосуванням лужних розчинів, засобів на основі хлору. Недоліком найближчого аналога є те, що немає інформації щодо обробки м'ясопереробних підприємств, зазначені дезінфекційні засоби є малоефективними внаслідок набуття до них мікроорганізмами підвищеної резистентності, зазначені препарати є високотоксичними, нестабільними під час зберігання, мають високу корозійну активність. При їх застосуванні робітникам необхідно використовувати додаткові засоби індивідуального захисту, бути дуже обережними. В основу корисної моделі поставлена задача розробити спосіб профілактичної дезінфекції, що включає механічну очистку м'ясопереробних приміщень, обладнання та їх дезінфекцію препаратом, який містить бензалконію хлорид, молочну кислоту, ізопропіловий спирт, колоїдний розчин аргентуму, водопровідну воду за експозиції 30 хв. та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб, що включає очищення, миття м'ясопереробних приміщень та обладнання, знежирення поверхонь, що обробляються, та проводять дезінфекцію препаратом, проводять бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, згідно з корисною моделлю, використовують новий високоефективний дезінфікуючий препарат, що містить бензалконій хлорид, молочну кислоту, ізопропіловий спирт, колоїдний розчин аргентуму, водопровідну вода, що дозволяє якісно і в короткий термін провести профілактичну ветеринарно-санітарну обробку м'ясопереробних приміщень, мінімізувати затрати праці та є екологічно чистим і безпечним. Корисну модель виконують наступним чином. Перед проведенням дезінфекції проводиться ретельна механічна очистка обладнання і миття за допомогою щіток з наступним промиванням теплою водою (транспортери, конвеєри, конвеєрні столи та ін.) та приміщень (підлоги, стіни, інвентар тощо) від залишків сировини. Проводять суху та вологу механічну очистку з використанням теплої води (40-50 °С). Механічна очистка повинна бути проведена так, щоб було видно структуру поверхні і колір матеріалу. Після механічної очистки проводять миття та знежирення поверхонь, що обробляються. Після видалення води з приміщень проводять вологу дезінфекцію. Для цього застосовують дезінфікуючий препарат, що вміщує бензалконій хлорид, молочну кислоту, ізопропіловий спирт, колоїдний розчин аргентуму, водопровідну воду. Експозиція дії препарату складає 30 хв. 1 UA 111160 U 5 10 15 20 25 30 Якість проведеної профілактичної дезінфекції контролюють по виділенню санітарнопоказових мікроорганізмів - бактерій групи кишкової палички. Для цього після проведення дезінфекції ватно-марлевими тампонами, змоченими в стерильній дистильованій воді, беруть змиви з 10 різних ділянок приміщення площею 10×10 см за допомогою металевої рамкитрафарету, яка обмежує необхідну площу. Проби, кожну окремо, відмивають у тій же пробірці шляхом декількох занурень і віджимань тампона. Віджаті тампони видаляють, а рідину центрифугують протягом 20-30 хвилин при 1500 об./хв. Надосадову рідину зливають, а в пробірки наливають рівну кількість стерильної дистильованої води, осад струшують і знову центрифугують протягом 20-30 хвилин. Після центрифугування надосадову рідину зливають, а 3 з центрифугату роблять посіви по 0,5 см на поживні середовища: м'ясо-пептонний бульйон (МПБ) та м'ясо-пептонний агар (МПА). Посіви інкубують у термостаті 24 години за температури 37 °C. Облік росту посівів проводять через 12 та 24 години. Культуру, що виросла на середовищі, досліджують під мікроскопом. Якість дезінфекції визнають задовільною, якщо немає росту колоній мікроорганізмів у всіх досліджуваних пробах. Приклад 1. Профілактичну дезінфекцію об'єктів м'ясопереробних приміщень проводили препаратом, як зазначено вище при наступному співвідношенні компонентів: - бензалконію хлорид - 0,0025 %; молочна кислота - 0,0075 %; - ізопропіловий спирт 0,0025 %; колоїдний розчин аргентуму - 0,0001 %; водопровідна вода - 99,9874 %. Приклад 2. Теж саме, що і в прикладі 1, препаратом при наступному співвідношенні компонентів: - бензалконію хлорид - 0,005 %; молочна кислота-0,015 %; ізопропіловий спирт - 0,005 %; колоїдний розчин аргентуму - 0,0002 %; водопровідна вода -99,9748 % Приклад 3. Теж саме, що і в прикладі 1, препаратом при наступному співвідношенні компонентів: - бензалконію хлорид - 0,0125 %; молочна кислота - 0,0375 %; ізопропіловий спирт 0,0125 %; колоїдний розчин аргентуму - 0,0005 %; водопровідна вода - 99,937 % Результати ефективності запропонованого способу наведені в таблиці, з якої видно, що дезінфікуючий препарат може бути застосований для проведення профілактичної дезінфекції об'єктів м'ясопереробних приміщень при наступному співвідношенні компонентів: бензалконію хлорид - 0,005-0,0125 %; молочна кислота - 0,0015-0,0375 %; ізопропіловий спирт - 0,0050,0125 %; колоїдний розчин аргентуму - 0,0002-0,0005 %; водопровідна вода -99,9748-99,937 %, за експозиції 30 хв. За нижчих концентраціях спостерігали незначний ріст мікроорганізмів. Таблиця Спосіб профілактичної дезінфекції на м'ясопереробному підприємстві Запропонований препарат склад препарату концентрація, % бензалконію хлорид 0,0025 молочна кислота 0,0075 ізопропіловий спирт 0,0025 колоїдний розчин аргентуму 0,0001 вода 99,9874 бензалконію хлорид 0,005 молочна кислота 0,015 ізопропіловий спирт 0,005 колоїдний розчин аргентуму 0,0002 вода 99,9748 бензалконію хлорид 0,0125 молочна кислота 0,0375 ізопропіловий спирт 0,0125 колоїдний розчин аргентуму 0,0005 вода 99,937 Ріст мікрофлори до дезінфекції після дезінфекції + + + + Примітка: "+" - наявність росту мікроорганізмів; "-" - відсутність росту мікроорганізмів. 35 Результати проведених досліджень свідчать про те, що корисна модель відповідає вимогам біобезпеки та біозахисту, є простою у застосуванні, екологічно безпечною, високоефективною 2 UA 111160 U 5 10 15 та економічно вигідною, а також дозволяє надійно знезаражувати виготовлене з різного металу не викликаючи його корозії. Джерело інформації: 1. Методи визначення та оцінки показників безпеки і якості дезінфікуючих, мийнодезінфікуючих засобів, що застосовуються під час виробництва, зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного походження: Методичні рекомендації/ І.Я. Коцюмбас, О.І. Сергієнко, О.М. Якубчак, Л.В. Адаменко, О.В.Косенко та ін. - Київ, 2009 - 125 с. 2. Ветеринарна дезінфекція: Інструкція та методичні рекомендації / за ред. О.М.Якубчак. -К.: "Компанія Біопром", 2010. - 152 с. 3. Рекомендації щодо санітарно-мікробіологічного дослідження змивів з поверхонь тестоб'єктів та об'єктів ветеринарного нагляду і контролю / методичні рекомендації / О.М.Якубчак, В.І.Хоменко, В.Л.Коваленко та ін. - Київ, 2005.-18 с. 4. Санітарні правила для м'ясної промисловості СП № 3238-85 5. Ветеринарна дезінфекція, дезодорація, дезінсекція, дезінвазія, дератизація: інструкція / О.М.Якубчак, В.І.Хоменко, В.Л.Коваленко, М.Ф. Ященко, Л.В. Олійник, С.В. Мідик, Л.В. Адаменко, Р.В. Хом'як - К.: "Компанія Біопром". - 2010. - 62 с 6. Кавенькин Н.А. Сравнительная характеристика препаратов для дезинфекции на мясоперерабатывающих предприятиях / Н.А. Кавенькин, Г.В. Кулеков, Л.А. Серегина // Ветеринарная практика. - 1999. - № 1. - С. 14-16. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб санітарної обробки м'ясопереробних приміщень та обладнання, що включає їх очищення, миття, знежирення поверхонь, що обробляються, та дезінфекцію препаратом, бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, який відрізняється тим, що використовують новий дезінфікуючий препарат, що містить: бензалконію хлорид - 0,0025-0,0125 %; молочна кислота - 0,0075-0,0375 %; ізопропіловий спирт - 0,0025-0,0125 %; колоїдний розчин аргентуму - 0,0001-0,0005 %; водопровідна вода - 99,9874-99,937 %, за експозиції 30 хв. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61L 2/16, B08B 3/08

Мітки: приміщень, спосіб, обробки, м'ясопереробних, санітарної, обладнання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111160-sposib-sanitarno-obrobki-myasopererobnikh-primishhen-ta-obladnannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб санітарної обробки м’ясопереробних приміщень та обладнання</a>

Подібні патенти