Імплантат-ендопротез для заміщення дефекту нижньої щелепи при відсутності гілки тіла і суглобового відростка

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Імплантат-ендопротез для заміщення дефекту нижньої щелепи при відсутності гілки тіла й суглобового відростка, що складається з тіла щелепи з двома перфорованими фіксаторами під титанові гвинти, кута щелепи, гілки щелепи із суглобовим відростком і вінцевим відростком з фіксатором для сухожилля скроневого м'яза, який відрізняється тим, що він виконаний з вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу, суглобовий відросток має форму, відповідну до суглобової ямки, у тілі щелепи є наскрізні отвори для щільної фіксації м'яких тканин до ендопротеза й отвори з внутрішнім різьбленням для фіксації ортопедичної конструкції.

Текст

Реферат: Імплантат-ендопротез для заміщення дефекту нижньої щелепи при відсутності гілки тіла й суглобового відростка складається з тіла щелепи з двома перфорованими фіксаторами під титанові гвинти, кута щелепи, гілки щелепи із суглобовим відростком і вінцевим відростком з фіксатором для сухожилля скроневого м'яза. Імплантат-ендопротез виконаний з вуглецьвуглецевого композиційного матеріалу, суглобовий відросток має форму, відповідну до суглобової ямки, у тілі щелепи є наскрізні отвори для щільної фіксації м'яких тканин до ендопротеза й отвори з внутрішнім різьбленням для фіксації ортопедичної конструкції. UA 111143 U (54) ІМПЛАНТАТ-ЕНДОПРОТЕЗ ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ДЕФЕКТУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ГІЛКИ ТІЛА І СУГЛОБОВОГО ВІДРОСТКА UA 111143 U UA 111143 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, зокрема відновлювальної та реконструктивної щелепно-лицевої хірургії, і призначена для заміщення кісткових дефектів нижньої щелепи, що виникли внаслідок патологічних процесів. Відомий імплантат-ендопротез для заміщення дефектів нижньої щелепи [1], що складається зі щелепної частини, виконаної з вуглецевого композиційного матеріалу, який додатково має суглобову частину, виконану зі сплаву титану, що складається із шийки й суглобової головки, що заміщають шийку й суглобову головку суглобового відростка нижньої щелепи. Недоліки ендопротеза пов'язані зі складністю виготовлення конструкції. Це неможливість індивідуалізувати ендопротез через використання стандартної заготовки, відсутність фіксатора для окістя, відсутня можливість подальшого протезування пацієнта. Відомий також імплантат-ендопротез для заміщення кісткових фрагментів складної форми зі сплаву на основі нікеліду титану, що містить формозмінюючу опорну конструкцію, виконану у вигляді дротяної спіралі, прихованої по всій довжині сітчастим матеріалом, і скріплений з ним елемент зв'язку з навколишньою тканиною [2]. Недоліки цього імплантату-ендопротеза - це відсутність можливості відновлення з його допомогою анатомічної форми дефекту. Крім цього, застосування даного імплантата-ендопротеза не забезпечує функціональної взаємодії із сухожильно-м'язовими тканинами. Це стає причиною зміни просторового співвідношення осей тяги м'язів, зміни моментів сил, порушення біомеханіки нижньої щелепи. Такі дефекти призводять до незворотних важких функціональних порушень і значно знижують якість життя і функціональної реабілітації пацієнтів. Крім цього, усі перераховані імплантати-ендопротези для заміщення кісткових дефектів нижньої щелепи виготовляються в одному стандартному типорозмірі без чіткої індивідуалізації за анатомо-топографічними показниками. Як найближчий аналог узятий імплантат-ендопротез для заміщення об'ємного кісткового дефекту нижньої щелепи [3]. Імплантат-ендопротез складається із монолітного пустотілого блока, із нікеліду титану тіла щелепи з двома перфорованими фіксаторами під титанові гвинти, кута щелепи, із гілки щелепи із суглобовим відростком сферичної форми, вінцевим відростком з фіксатором для сухожилля скроневого м'яза з борозною на зовнішній поверхні тіла для розміщення нижньоальвеолярного судинно-нервового пучка. Недоліки цього ендопротеза: використання сплаву нікеліду титану, який має явища металозу, корозії і резорбції кісткової тканини, високу жорсткість і електропровідність. Між металевим імплантатом і кісткою виникає сполучнотканинний прошарок, що, в кінцевому підсумку, призводить до розхитування і нестабільності імплантату, до реакції на холод, складності виготовлення конструкції. У конструкції ендопротеза не передбачені отвори для фіксації тіла ендопротеза до м'яких тканин. Задачею корисної моделі є створення імплантату-ендопротеза для заміщення об'ємного кісткового дефекту нижньої щелепи, який забезпечує стабільне з'єднання із збереженим кістковим фрагментом нижньої щелепи, суглобовою ямкою черепа, забезпечує взаємодію з навколишніми тканинами. Поставлена задача вирішується тим, що запропонований імплантат-ендопротез для заміщення дефекту нижньої щелепи при відсутності гілки тіла й суглобового відростка, що складається з тіла щелепи з двома перфорованими фіксаторами під титанові гвинти, кута щелепи, гілки щелепи із суглобовим відростком і вінцевим відростком з фіксатором для сухожилля скроневого м'яза, згідно з корисною моделлю, виконаний з вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу, суглобовий відросток має форму, відповідну до суглобової ямки, у тілі щелепи є наскрізні отвори для щільної фіксації м'яких тканин до ендопротеза й отвори з внутрішнім різьбленням для фіксації ортопедичної конструкції. Імплантат-ендопротез представлений на кресленні. Він складається з тіла щелепи 1 з перфорованими фіксаторами під титанові гвинти 2, гілки щелепи 3, суглобового відростка який має форму, відповідну до суглобової ямки 4, кута щелепи 5, наскрізні отвори для щільної фіксації м'яких тканин до тіла ендопротеза 6, наскрізні отвори для фіксації скроневого м'яза 7, отвори з внутрішньою різьбою для фіксації ортопедичної конструкції 8. Імплантат-ендопротез використовують наступним чином. При дефекті нижньої щелепи й екзартикуляції скронево-нижньощелепного суглоба проводять спіральну комп'ютерну томографію лицевого скелета з об'ємною реконструкцією зображення. На комп'ютерній моделі нижньої щелепи пацієнта виконують віртуальну постановку в правильне анатомічне положення фрагментів нижньої щелепи. Розробляють конструкцію індивідуального ендопротеза нижньої щелепи за допомогою методу математичного симетричного моделювання дефекту, відновлюючого вихідну форму й розміри втраченого фрагмента нижньої щелепи. На підставі отриманої комп'ютерної моделі з вуглець-вуглецевого композиту методом фрезерування виготовляють індивідуальний ендопротез. Під інтубаційним наркозом після видалення фрагмента щелепи з пухлиною або при вже наявному дефекті формують ложе для імплантату. 1 UA 111143 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Ендопротез припасовують. В області тіла щелепи або підборідного відділу нижньої щелепи імплантат-ендопротез фіксують титановими міні-гвинтами "в накладку", доповнюють кістковими швами. Рану ушивають пошарово й дренують. Приклад практичного використання ендопротеза. Пацієнт Е. 34 роки, історія хвороби № 3422, переніс у 2011 році операцію: половинна резекція нижньої щелепи справа з екзартикуляцією, з приводу хронічного дифузного токсичного остеомієліту нижньої щелепи. Через 2 роки після операції хворий звернувся в щелепно-лицеве хірургічне відділення міста Макіївки зі скаргами на порушення функції жування, мови, косметичний недолік. У пацієнта відзначається деформація нижньої зони обличчя через втягнення покривних м'яких тканин лівої привушно-жувальної області щоки в місці кісткового дефекту кута, що пальпується, тіла, гілки нижньої щелепи. Відкривання рота обмежене до 2,0 см, підборіддя зміщене вліво. Визначається обмеження обсягу активних рухів суглобових головок, більшою мірою в лівій, яка розташовується в спокої в суглобовій ямці у верхівці суглобового горбка. Прикус у пацієнта перехресний через зміщення кукси нижньої щелепи. Пацієнт був обстежений клінічно, лабораторно, рентгенологічно. Проведена спіральна комп'ютерна томографія черепа з об'ємною реконструкцією зображення. На 3-D реконструкції визначається тотальний кістковий дефект тіла нижньої щелепи від 31 зуба. У процесі роботи проведено віртуальне планування операції, розроблена конструкція індивідуального ендопротеза. На підставі отриманої комп'ютерної моделі із вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу методом фрезерування був виготовлений індивідуальний імплантат-ендопротез. Виконана операція з використанням імплантат-ендопротеза. Косметичний і функціональний результат оцінений як задовільний. Відновлено форму й розміри нижньої щелепи, контури обличчя, збільшився обсяг активних рухів нижньої щелепи. На контрольній СКТ нижньої щелепи спостерігається точне відновлення анатомічної форми і розмірів нижньої щелепи ендопротезом з вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу, фіксованим до кінцевих відділів дефекту титановими міні-гвинтами. Для протезування нижньої щелепи використовувалася мостовидна конструкція, яка фіксувалася в отвори із внутрішнім різьбленням для фіксації ортопедичної конструкції в імплантат-ендопротезі. Переваги імплантату-ендопротеза - це підвищення ефективності лікування за рахунок відновлення структури скронево-нижньощелепного суглоба, за рахунок профілактики післяопераційних ускладнень, біосумісності тканин, можливості індивідуального виготовлення ендопротеза, скорочення термінів лікування, відсутності необхідності видалення ендопротеза, підвищення жувальної ефективності та відновлення естетичних параметрів обличчя, за рахунок можливості подальшого протезування незнімною конструкцією, що забезпечує покращення здоров'я та якості життя пацієнтів. Джерела інформації: 1. Пат. 2493797 Российская Федерация, МПК А61С 8/00, А61В 17/58, A61F 2/28. Имплантатэндопротез для замещения объемного костного дефекта нижней челюсти / Рапекта С.И., Асташина Н.Б. Рогожников Г.И. Анциферов В.Н. - № 2012120544/14; заявл. 17.05.2012; опубл. 27.09.2013, бюл. № 27. 2. Пат. 2265417 Российская Федерация, МПК А61F 2/28. Имплантат для замещения протяженных костных фрагментов сложной формы / Дюрягин Н.М., Гюнтер В.Э., Сысолятин П.Г., Дюрягина Е.Н., Нивиков В.А., Проскурин А.В. - № 2004101307/14; заявл. 15.01.2004; опубл. 20.06.2005. 3. Пат. 2491899 Российская Федерация, МПК А61С 8/00, А61В 17/58, A61F 2/28. Имплантатэндопротез для замещения объемного костного дефекта нижней челюсти / Сирак С.В., Слетов А.А.- № 2012118101/14; заявл. 04.05.2012; опубл. 10.09.2013, бюл. № 25. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Імплантат-ендопротез для заміщення дефекту нижньої щелепи при відсутності гілки тіла й суглобового відростка, що складається з тіла щелепи з двома перфорованими фіксаторами під титанові гвинти, кута щелепи, гілки щелепи із суглобовим відростком і вінцевим відростком з фіксатором для сухожилля скроневого м'яза, який відрізняється тим, що він виконаний з вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу, суглобовий відросток має форму, відповідну до суглобової ямки, у тілі щелепи є наскрізні отвори для щільної фіксації м'яких тканин до ендопротеза й отвори з внутрішнім різьбленням для фіксації ортопедичної конструкції. 2 UA 111143 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61F 2/28, A61C 8/00

Мітки: відростка, гілки, суглобового, нижньої, відсутності, тіла, імплантат-ендопротез, заміщення, щелепи, дефекту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111143-implantat-endoprotez-dlya-zamishhennya-defektu-nizhno-shhelepi-pri-vidsutnosti-gilki-tila-i-suglobovogo-vidrostka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Імплантат-ендопротез для заміщення дефекту нижньої щелепи при відсутності гілки тіла і суглобового відростка</a>

Подібні патенти