Спосіб визначення продуктивності млина пилосистеми котла

Номер патенту: 111129

Опубліковано: 10.11.2016

Автор: Мисак Степан Йосифович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення продуктивності млина пилосистеми котла, що включає використання органічного палива (вугілля та природного газу), визначення нижчої теплоти їх згорання, його зупинення та подачу природного газу в кількості, рівнозначній при згорянні вугілля до призупинення млина, який відрізняється тим, що додатково визначають коефіцієнт зміни втрат тепла з механічним недопалом твердого палива  та відповідно втрати тепла з механічним недопалом твердого палива при роботі і зупиненні млина, подачі природного газу безпосередньо в паливню котла через пальники, а продуктивність його визначається за формулою:

,

де:  - продуктивність млина, кг/год.;

 - кількість природного газу, нм3/год.;

 - нижча теплота згоряння природного газу, ккал/нм3;

 - нижча теплота згоряння вугілля, ккал/кг;

 - коефіцієнт зміни втрати тепла з механічним недопалом [-].

Текст

Реферат: Спосіб визначення продуктивності млина пилосистеми котла, що включає використання органічного палива (вугілля та природного газу), визначення нижчої теплоти їх згорання, його зупинення та подачу природного газу в кількості, рівнозначній при згорянні вугілля до призупинення млина, причому додатково визначають коефіцієнт зміни втрат тепла з механічним недопалом твердого палива A q 4 та відповідно втрати тепла з механічним недопалом твердого палива при роботі і зупиненні млина, подачі природного газу безпосередньо в паливню котла через пальники. Спосіб дає уточнений результат визначення продуктивності млина і є більш ефективним. UA 111129 U про видачу патенту: UA 111129 U UA 111129 U 5 10 Корисна модель належить до теплоенергетики, більш конкретно - до способу визначення продуктивності млина пилосистеми котла. Найбільш близьким до запропонованого способу є відомий спосіб визначення продуктивності млина шляхом визначення кількості завантаженого в досліджуваний млин вугілля, визначення нижчої теплоти згоряння, розвантаження його по вугіллю та при зупиненні його роботи, заміна вугілля природним газом в такій кількості, щоб кількість теплоти при його згорянні була рівнозначною кількості теплоти при згорянні вугілля до призупинення млина, а продуктивність млина визначають за формулою [Патент України № 101392 С2]: Qр (газ ) , BM  G н Qр (вуг) н де: BM - продуктивність млина, кг/год.; 3 G - кількість природного газу, нм /год.; Qр (газ ) - нижча теплота згоряння природного газу, ккал/нм ; н 3 15 Qр (вуг) - нижча теплота згоряння вугілля, ккал/кг. н Основним недоліком такого способу є те, що він не враховує зміну втрат теплоти з механічним недопалом твердого палива q4 при зміні режиму роботи паливні котла. залежно від компоновки паливні котла, марки вугілля, що надходить в паливню, режиму роботи котла і інших факторів, що впливають на ефективність спалювання твердого палива, величина q4 може 20 змінюватись і не є стабільною. Зміна величини q4 вносить похибку в розрахунки за відомим способом. Крім того, заміна частки вугілля природним газом повинна відбуватись подачею його в паливню котла через спеціальний пристрої - пальники, де відбувається процес змішування газу з повітрям у відповідних пропорціях та подальше згоряння в паливні, а не в млин - за відомим способом. Згідно з керуючими та нормативними документами подача природного газу в млини котла, що спалюють в паливні вугілля, заборонена за умов забезпеченості надійності роботи устаткування та ефективного спалювання природного газу, так як неконтрольована подача газу в млин може призвести до вибухонебезпечних сумішей "повітря - природний газ" та його вибуху. В основу корисної моделі поставлена задача розробити ефективний спосіб визначення продуктивності млина пилосистеми котла з забезпеченням високої надійності та точності визначення його продуктивності. Поставлена задача вирішується тим, що у способі визначення продуктивності млина пилосистеми котла, що включає використання органічного палива (вугілля та природного газу), визначення нижчої теплоти їх згорання, його зупинення та подачу природного газу у кількості, рівнозначній при згоранні вугілля до призупинення млина, згідно з корисною моделлю, додатково визначають коефіцієнт втрати тепла з механічним недопалом твердого палива A q , 4 та відповідно втрати тепла з механічним недопалом твердого палива при роботі і зупиненні млина, подачу природного газу безпосередньо в паливню котла через пальники, а продуктивність його визначають за формулою: 25 30 35 40 BM  G(газ ) Qр (газ ) н Qр (вуг) н A q4 , де: BM - продуктивність млина, кг/год.; 3 G - кількість природного газу, нм /год.; 45 Qр (газ ) - нижча теплота згоряння природного газу, ккал/нм ; н 3 Qр (вуг) - нижча теплота згоряння вугілля, ккал/кг; н A q - коефіцієнт зміни втрати тепла з механічним недопалом [-]. 4 Незмінність парового навантаження котла досягається подачею компенсованого природного газу, кількість якого визначається стаціонарним витратоміром з врахуванням A q . 4 50 Коефіцієнт зміни втрати тепла з механічним недопалом твердого палива визначається за формулою: 1 UA 111129 U q" A q4  4 , q'4 5 де: q'4 - втрати тепла з механічним недопалом твердого палива (вугілля) до відключення досліджуваного млина; q" - втрати тепла з механічним недопалом твердого палива (вугілля) після відключення 4 досліджуваного млина. 10 15 20 Втрати q'4 та q" визначають в лабораторії об'єкта теплоенергетика (електростанції), 4 аналогічно як і нижчі теплоти згорання вугілля та природного газу. Спосіб реалізується так При номінальній паропродуктивності, наприклад, котла ТП-92 енергоблока 150 МВт в роботі знаходиться п'ять млинів. Перед проведенням операцій з визначення продуктивності одного із працюючих млинів попередньо відбирають проби золи та жужелю (для визначення q'4 ), вугілля та природного газу та проводять їх аналізи. Одночасно з розвантаженням досліджуваного млина по вугілля безпосередньо в паливню котла через пальники подають газ, при цьому решта млинів та режимах роботи (продуктивність) залишається без змін. Після відключення досліджуваного млина, стабілізація режиму, проводять відбір золи та жужелю в лабораторії визначають q" . На основі експериментальних 4 досліджень встановлено, що електрична потужність 150 МВт досягається подачею природного 3 газу в кількості 10080 нм /год. За визначеними q'4  15,7 % та q"  16,4 % теплотою згорання 4 природного газу Qр (газ )  8065 ккал / нм3 н продуктивність досліджуваного млина: 25 ВМ  10080 та вугілля Qр (вуг)  5075 ккал / кг , визначають н 8065 16,4   16732 кг / год. 5075 15,7 Отже продуктивність млина пилосистеми котла з врахування коефіцієнта A q який в даному 4 випадку при спалюванні в котлі ТП-92 вугілля марки "АШ" відповідає величині 1,0445, становить: ВМ  16732 кг / год. , а без врахування A q за відповідним способом 4 30 35 40 45 ВМ  16019 кг / год. Запропонований спосіб дає уточнений результат визначення продуктивності млина на ВМ  713 кг / год. , більшим, ніж за відомим способом, і є більш точним, при цьому природний газ подають тільки в паливню котла, через пальники, а не в млин. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб визначення продуктивності млина пилосистеми котла, що включає використання органічного палива (вугілля та природного газу), визначення нижчої теплоти їх згорання, його зупинення та подачу природного газу в кількості, рівнозначній при згорянні вугілля до призупинення млина, який відрізняється тим, що додатково визначають коефіцієнт зміни втрат тепла з механічним недопалом твердого палива A q 4 та відповідно втрати тепла з механічним недопалом твердого палива при роботі і зупиненні млина, подачі природного газу безпосередньо в паливню котла через пальники, а продуктивність його визначається за формулою: Qр (газ ) н BM  G(газ ) р Aq , Qн (вуг) 4 де: BM - продуктивність млина, кг/год.; 3 G - кількість природного газу, нм /год.; Qр (газ ) - нижча теплота згоряння природного газу, ккал/нм3; н 2 UA 111129 U Qр (вуг) - нижча теплота згоряння вугілля, ккал/кг; н A q 4 - коефіцієнт зміни втрати тепла з механічним недопалом [-]. Комп’ютерна верстка Т. Вахричева Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mysak Stepan Yosyfovych

Автори російською

Мысак Степан Йосифович

МПК / Мітки

МПК: F23N 1/00, G01F 3/00, B02C 25/00

Мітки: млина, спосіб, продуктивності, визначення, пилосистеми, котла

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111129-sposib-viznachennya-produktivnosti-mlina-pilosistemi-kotla.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення продуктивності млина пилосистеми котла</a>

Подібні патенти