Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб зчеплення барабана із стрічкою конвеєра, що включає формування магнітного поля, регулювання сили взаємодії гнучкого тягового органа з приводом, який відрізняється тим, що попередньо вісь барабана розміщують в котушці індуктивності із провідника струму, формуючи електромагнітну систему, за допомогою якої безпосередньо магнітним полем діють на поверхню барабана, регулюючи силу його зчеплення із стрічкою конвеєра в процесі його обертання.

Текст

Реферат: Спосіб зчеплення барабана із стрічкою конвеєра включає формування магнітного поля, регулювання сили взаємодії гнучкого тягового органа з приводом. Крім цього, попередньо вісь барабана розміщують в котушці індуктивності із провідника струму, формуючи електромагнітну систему, за допомогою якої безпосередньо магнітним полем діють на поверхню барабана, регулюючи силу його зчеплення із стрічкою конвеєра в процесі його обертання. UA 111064 U (54) СПОСІБ ЗЧЕПЛЕННЯ БАРАБАНА ІЗ СТРІЧКОЮ КОНВЕЄРА UA 111064 U UA 111064 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до підйомно-транспортного машинобудування і може бути використано для розробки конвеєрів з гнучким тяговим органом. Відомий спосіб зчеплення барабана із стрічкою конвеєра за рахунок застосування різноманітних видів і комбінацій футерівок, прикладом може бути привідний барабан стрічкового конвеєра, який містить футерувальне покриття, виконане з окремих вкладишів, кожен з яких має несучу металеву пластину з прикріпленою профільованою обкладкою, і напрямні елементи кріплення його до поверхні барабана. Напрямні елементи кріплення вкладишів до поверхні барабана мають Т-подібний профіль і встановлені по твірних циліндричної поверхні і формують з нею напрямні пази для вкладишів [Патент на корисну модель № 98937 Україна, МПК B65G 23/04. Привідний барабан стрічкового конвеєра /А.О. Боровіков, М.С. Самойленко № u201413159; заявл. 08.12.2014; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9]. Недоліками описаного способу та всіх інших, де застосовується футерівка барабана, є виключення можливості регулювання сили зчеплення, постійна руйнація футерувального покриття і необхідність його оновлення у складних умовах експлуатації стрічкових конвеєрів. Відомий також спосіб зчеплення барабана із стрічкою конвеєра, який реалізується за рахунок застосування вакуум-приводу стрічкового конвеєра, що включає привідний і обвідний барабани, охоплені тяговою стрічкою, розташованій під навантаженою гілкою стрічки конвеєра на опорній основі у вигляді жолоба, що має поперечні глухі пази-канали в її робочому обкладанні і отвори, розташовані в обох кінцях каналів і з'єднані з камерами зниженого тиску, кожен з який за допомогою вакуумного трубопроводу пов'язаний з джерелом вакууму. При цьому опорна основа у вигляді жолоба складається з донної і бічної похилої частин, з яких донна частина виконана у вигляді ролика, встановленого з інтервалом у межах довжини приводу горизонтально і поперечно його подовжній осі, відрізняється тим, що бічна похила частина опорної основи у вигляді жолоба виконано у вигляді цілих листових площинних елементів, розташованих уздовж усієї довжини фрикційного контакту навантаженої і тягової стрічок і подовжні нижні і верхні краї яких по їх кінцях шарнірно сполучені відповідно з опорними кронштейнами, закріпленими на рамі приводу, і виконавчими органами пристроїв для зміни кута нахилу цих елементів. При цьому на кожному площинному елементі із сторони, що звернена до тягової стрічки, розміщено по всій його ширині подовжні бруси з можливістю спирання на їх похилу частину згаданої стрічки і виникнення між ними порожнин, які герметично перекриті пробками по кінцях фрикційного контакту навантаженої і тягової стрічки і виконує роль камери зниженого тиску, при цьому опорні поверхні подовжніх брусів і згаданих пробок з боку тягової стрічки футеровано низькофрикційним матеріалом [Патент на изобретение № 2214959 Российская Федерация, МПК B65G 23/18. Промежуточный вакуум-привод ленточного конвейера /К.А. Васильев, С.И. Ястремский, М.И. Смирнов, М.Л. Тверской, В.А. Ильиных № 2002109252/03, 09.04.2002; заявл. 09.04.2002; опубл. 27.10.2003]. Недоліками описаного технічного рішення є складна конструкція і особливі вимоги до стрічкових конвеєрів із проміжними вакуум-приводами, що обмежують область їх застосування. Найбільш близьким до пропонованого є спосіб зчеплення барабана із стрічкою, який реалізовано у проміжному приводі конвеєра, що включає формування магнітного поля, взаємодію гнучкого тягового органу з приводом, головну і ведену зірочку, тяговий ланцюг з тяговими магнітами, що охоплює їх, і феромагнітні виступи вантажоносія, розміщені з можливістю взаємодії з тяговими магнітами. Привід забезпечений системою синхронізації і тролем, що несе, у формі еліпса з обмеженою зоною провідності, розташованим в площині паралельної площини розміщення тягового ланцюга, кожен тяговий магніт виконаний у вигляді електромагніта з котушкою, сполученою одним кінцем з тяговим ланцюгом, а іншим за допомогоюіндивідуального струмознімача з тролем, що несе, у формі еліпса. Система синхронізації виконана автоматично [Патент на изобретение № 1822 Республики Казахстан, МПК B65G 23/18. Промежуточный привод конвейєра /А.И. Тищенко, С.А. Джиенкулов, Е.А. Тищенко, Б.П. Кожемяченко № 4840027/03 (SU), 19.06.90; заявл. 05.03.1993; опубл. 15.03.1995, Бюл. № 1]. Недоліками цього технічного рішення є значне ускладнення конструкції як самого тягового органа конвеєра, так і проміжного приводу у формі еліпса з тяговим ланцюгом та системою синхронізації роботи кожного тягового магніту, який формує періодичну рушійну силу приводу та виключає можливість управління силою зчеплення (зрив зчеплення на приводі). Це зменшує надійність роботи і обмежує область застосування стрічкового конвеєра у складних умовах експлуатації, особливо це стосується підземних умов вуглевидобувних підприємств. В основу корисної моделі поставлена задача розробки способу зчеплення барабана із стрічкою конвеєра (гнучким тяговим органом стрічкового конвеєра), яку армовано будь-якими елементами, здатними притягуватися магнітом, наприклад сталевими тросами (гумотросова 1 UA 111064 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 конвеєрна стрічка), в якому введенням нових технологічних операцій досягається впливом силою магнітного поля безпосередньо на взаємодію приводного барабана із стрічкою конвеєра в зоні їх контакту, підвищення ступеня зчеплення, спрощення управління, особливо в складних умовах експлуатації (наявність вологи, бруду, пилу та інше), і за рахунок цього, знижуються втрати електроенергії та збільшується ступінь безпеки при експлуатації конвеєрних видів транспорту. Задача вирішується тим, що у відомому способі зчеплення барабана із стрічкою конвеєра, що включає формування магнітного поля, регулювання сили взаємодії гнучкого тягового органу з приводом, згідно з корисною моделлю, попередньо вісь барабана розміщують в котушці індуктивності із провідника струму, формуючи електромагнітну систему, за допомогою якої безпосередньо магнітним полем діють на поверхню барабана, регулюючи силу його зчеплення із стрічкою конвеєра в процесі його обертання. На кресленні наведено схему електромагнітної системи для підвищення зчеплення барабана із стрічкою конвеєра, де: 1 - стрічка конвеєра (гнучкий тяговий органом стрічкового конвеєра, який армовано сталевими тросами або будь-якими елементами, здатними притягуватися магнітом); 2 - барабан стрічкового конвеєра; 3 - вісь барабана стрічкового конвеєра; 4 - котушка індуктивності. Спосіб реалізується наступним чином, попередньо вісь барабана стрічкового конвеєра (3) з'єднують з віссю електромагніта або саму вісь барабана (3) розміщують в котушці індуктивності (4) із провідника струму. При недостатньому зчепленні барабана (2) із стрічкою (1) у складних умовах експлуатації, або при пуску стрічкового конвеєра, підвищення зчеплення барабана із стрічкою конвеєра реалізується шляхом підключення котушки індуктивності (4) до будь-якого джерела живлення і взаємодії її з віссю барабана (3), створюючи електромагнітну систему. За допомогою електромагнітної системи, керованим електромагнітним полем, яке розповсюджується по всій поверхні барабана (2) і збільшує його зчеплення з стрічкою (1) у зоні їх контакту, за рахунок дії регульованої електромагнітної сили. Це важливо при зміні умов транспортування. Джерело живлення електроенергією і спосіб підключення до нього котушки індуктивності (4) може бути будь-якими. Насамперед можна визначити розрахунковим шляхом необхідну силу зчеплення (F'зч.) барабана (2) із стрічкою (1) з урахуванням конкретних умов експлуатації вибраного конвеєра (кут транспортування, навантаження, наявність вологи і т.д.). Необхідну силу зчеплення (F' зч.) барабана (2) із стрічкою конвеєра (1) реалізують шляхом регулювання параметрів електричного струму на котушці індуктивності (4). В процесі транспортування доцільно визначити поточне значення сили зчеплення (Fзч.) барабана (2) із стрічкою конвеєра (1). Далі ці значення порівнюють та відповідно корегують. За рахунок простоти реалізації способу підвищення зчеплення барабана (2) із стрічкою конвеєра (1) є можливість дистанційного управління запропонованою електромагнітною системою (див. креслення) або її повної автоматизації. Наведений спосіб підвищення зчеплення барабана (2) із стрічкою (1) може бути застосовано при запуску конвеєра, при експлуатації конвеєрів на великих кутах транспортування, а також у складних умовах експлуатації конвеєрного транспорту. При нормальних умовах експлуатації конвеєрного транспорту, для зниження втрат електроенергії, електромагнітна система знеструмлюється. Створення на базі вісі барабана електромагнітної системи дозволяє: суттєво підвищити силу зчеплення барабана (2) із стрічкою конвеєра (1); забезпечити задані параметри експлуатації стрічкових конвеєрі незалежно від складності умовах експлуатації, особливо в агресивному середовищі вугільних шахт; знизити витрати електроенергії; розширити область застосування стрічкових конвеєрів на великих кутах транспортування, а також підвищити продуктивність, довговічність і безпеку транспортування. 50 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Спосіб зчеплення барабана із стрічкою конвеєра, що включає формування магнітного поля, регулювання сили взаємодії гнучкого тягового органа з приводом, який відрізняється тим, що попередньо вісь барабана розміщують в котушці індуктивності із провідника струму, формуючи електромагнітну систему, за допомогою якої безпосередньо магнітним полем діють на поверхню барабана, регулюючи силу його зчеплення із стрічкою конвеєра в процесі його обертання. 2 UA 111064 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65G 23/04, B65G 23/18

Мітки: зчеплення, барабана, стрічкою, конвеєра, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111064-sposib-zcheplennya-barabana-iz-strichkoyu-konveehra.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб зчеплення барабана із стрічкою конвеєра</a>

Подібні патенти