Спосіб комплексного захисту багаторічних насаджень від шкідливих членистоногих

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комплексного захисту багаторічних насаджень від шкідливих членистоногих, що включає використання винищувального прийому по відношенню до гусениць та личинок фітофагів, який відрізняється тим, що у весняний період, за середньодобової температури повітря +5-6 °C, у стовбурах дерев, на відстані 65-70 см від поверхні ґрунту, роблять отвори, діаметром 5-6 мм, глибина отворів у деревах становить 15-16 мм під кутом 75-80°, крім того, в отвір закладають поліетиленовий сітчастий контейнер, який заповнюють порошковидною кремнієвою субстанцією - аеросилом, при цьому контейнер з аеросилом наповнюють у два прийоми, з інтервалом 7-10 днів 0,04-0,05 %-ним водним розчином препарату Енжіо 247 SC, концентрат суспензії, після наповнення контейнера отвір у стовбурах дерев закривають прозорим силіконовим герметиком, крім того, на початку масової яйцекладки самиць лускокрилих фітофагів проводять три прийоми, з інтервалом 8-10 днів, розселення на дерева лабораторної культури паразита яєць трихограми виду Trichogramma pintoi Voeg. з розрахунку 2,0; 4,0 та 2,0 тисячі особин на одне дерево, крім того, на початку появи на деревах гусениць старших віків лускокрилих фітофагів, проводять один прийом розселення на дерева імаго ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.) з розрахунку 950-1000 особин на 1 га.

Текст

Реферат: Спосіб комплексного захисту багаторічних насаджень від шкідливих членистоногих включає використання винищувального прийому по відношенню до гусениць та личинок фітофагів. У весняний період, за середньодобової температури повітря +5-6 °C, у стовбурах дерев, на відстані 65-70 см від поверхні ґрунту, роблять отвори, діаметром 5-6 мм. Глибина отворів у деревах становить 15-16 мм під кутом 75-80. У отвір закладають поліетиленовий сітчастий контейнер, який заповнюють порошковидною кремнієвою субстанцією - аеросилом у два прийоми, з інтервалом 7-10 днів 0,04-0,05 %-ним водним розчином препарату Енжіо 247 SC, концентрат суспензії. Після наповнення контейнера отвір у стовбурах дерев закривають прозорим силіконовим герметиком. На початку масової яйцекладки самиць лускокрилих фітофагів проводять три прийоми, з інтервалом 8-10 днів, розселення на дерева лабораторної культури паразита яєць трихограми виду Trichogramma pintoi Voeg. з розрахунку 2,0; 4,0 та 2,0 тисячі особин на одне дерево. На початку появи на деревах гусениць старших віків лускокрилих фітофагів, проводять один прийом розселення на дерева імаго ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.) з розрахунку 950-1000 особин на 1 га. UA 111035 U (12) UA 111035 U UA 111035 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до лісового та лісопаркового господарства, зокрема до захисту рослин від шкідливих членистоногих, і може бути використана в інтегрованих технологіях захисту багаторічних насаджень. Відомо, що багаторічні насадження - лісові, лісопаркові деревостани заселяє велика кількість фітофагів - комах та кліщів, які завдають значної шкоди рослинам. Для захисту від усього комплексу фітофагів використовують весь комплекс попереджувальних та винищувальних заходів та прийомів. При цьому значна роль відводиться використанню хімічних препаратів (Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений. Под редакцией В.П. Васильева, Т.З. – Киев: "Урожай", 1989. - С. 308-324). Позитивний результат реалізації цих технологій супроводжується і негативною дією, як по відношенню до ентомофагів та довкілля взагалі. Відомі способи локального використання біологічних засобів у технологіях захисту лісових та лісопаркових насаджень (Крушев Л.Т. Биологические методы защиты леса от вредителей. "Лесная промышленность", 1973, - 192 с.). У складі технологій біологічного захисту лісів локальне використання мікробіологічних препаратів, переважно на основі ентомопатогенних бактерій, а також заходи, спрямовані на збереження природних популяцій ентомофагів. Відомий спосіб захисту багаторічних, плодово-ягідних насаджень, який є найбільш близьким технічним рішенням до запропонованого способу і вибраний як найближчий аналог (Способ борьбы с вредителями. Авторское свидетельство СССР, № 1681804, МПК А01М 1/100, Опубл. 07.10.1991. Бюл. № 37, Колесова Д.А., Чмырь П.Г.). Спосіб, викладений у найближчому аналогу, полягає у тому, що плодово-ягідні культури до розпускання бруньок обробляють шляхом суцільного обприскування крон та кущів композицією у складі авіаційного масла, парафіну та поліізобутилену П-20. Композиція характеризується тим, що до неї, а вона нанесена на рослини, прилипають гусениці листокруток, п'ядунів, а також кліщі. Норма витрати композиції 15-20 кг/га. Кратність обприскувань 1-2 прийоми впродовж 1-3 років. Як позитивний результат вказується на те, що загибель фітофагів перевищує аналогічний показник хімічного еталону на 28,3 %. Проте, спосіб - найближчий аналог, має такі недоліки: у садах, природних екосистемах функціонує велика кількість ентомофагів, личинки, гусениці та імаго котрих інтенсивно мігрують у кроні дерев. Цілком очевидно, що переважна їх більшість гине, внаслідок прилипання до нанесеної на рослини композиції. Усі вони прилипають до субстрату, а отже - приречені; надто високі норми витрати цієї діючої речовини до 20 кг/га. Мова може йти тільки про локальне застосування способу на окремих деревах, або невеликих ділянках. В основу корисної моделі поставлена задача - експериментально обґрунтувати спосіб комплексного захисту багаторічних насаджень від шкідливих членистоногих. Ставилось завдання запропонувати спосіб, що поєднує суттєві елементи біологічного захисту насаджень та локально-хімічний інсектицид з мінімальними негативними наслідками. Поставлена задача вирішується тим, що у способі комплексного захисту багаторічних насаджень від шкідливих членистоногих, у якому використовують винищувальний прийом по відношенню до гусениць та личинок фітофагів, згідно з корисною моделлю, у весняний період, за середньодобової температури повітря +5-6 °C, у стовбурах дерев, на відстані 65-70 см від поверхні ґрунту, роблять отвір, діаметром 5-6 мм. Глибина отвору у деревах становить 15-16 мм. Отвори роблять під кутом 75-80°. Наступна суттєва відміна у способі передбачає закладання поліетиленового сітчастого контейнера. Суттєвим є і те, що контейнер заповнюють порошковидною кремнієвою субстанцією - аеросилом. У сформований таким чином контейнер з аеросилом наповнюють у два прийоми, з інтервалом 7-10 днів, 0,04-0,05 %-ним водним розчином препарату Енжіо 247 SC, концентрат суспензії. Після наповнення контейнера отвори у стовбурах дерев закривають прозорим силіконовим герметиком. На початку масової яйцекладки самиць лускокрилих фітофагів проводять три прийоми, з інтервалом 8-10 днів, розселення на дерева лабораторної культури паразита яєць шкідливих комах - трихограми виду Trichogramma pintoi Voeg. з розрахунку 2,0; 4,0 та 2,0 тисячі особин на одне дерево. У складі способу - один прийом розселення на дерево імаго ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.). Норма розселення його становить 950-1000 особин на 1 га. Суттєвим є і те, що розселення габробракона проводять на початку появи на деревах гусениць старших віків лускокрилих фітофагів. Суть запропонованого способу полягає у тому, що досить вдало поєднуються прийоми винищувального характеру. Це - використання препарату Енжіо 247 SC, концентрат суспензії з прийомами біологічного стримування чисельності та шкідливості фітофагів. Ці елементи, у складі способу, передбачають розселення на дерева лабораторних культур таких ентомофагів як трихограма та габробракон. Системне проникнення у рослини діючої речовини препарату 1 UA 111035 U 5 10 15 20 25 30 35 Енжіо, забезпечує ефективний захист дерев, перш за все, від пошкоджень їх, зокрема гіркокаштану, каштановою мінуючою міллю. Їх гусениці відразу після відродження проникають під паренхіму листя, інтенсивно живляться і завдають значної шкоди гіркокаштану. Частково цей елемент у складі способу захищає і від інших фітофагів. Лабораторні культури трихограми та габробракона ефективно регулюють чисельність таких лускокрилих фітофагів як листокрутки, шовкопряди, хвилівки та молі. Реалізація запропонованого способу не перешкоджає заселенню та розвитку у лісостанах природних популяцій ентомофагів - важливого регуляторного чинника. Приклад здійснення способу Типові лісопаркові насадження з застосуванням дерев'янистих рослин. Внаслідок дії різноманітних аномалій та стресових факторів, в останні роки спостерігалось часткове фізіологічне ослаблення дерев, що стало причиною досить інтенсивного заселення їх ентомоакарокомплексом. Домінували листокрутки - розанова, глодова, сітчаста, строкатозолотиста та заморозкова. В осередках насаджень гіркокаштана інтенсивно розвивалась каштанова мінуюча міль. Спорадично були поширені пильщики, рослиноживильні кліщі та щитівки. Загальний рівень їх чисельності перевищував 2 та більше порогових показників. Саме на такому фоні проводились дослідження. Для обґрунтування та реалізації запропонованого способу формували дослідні варіанти, яких було три та контроль. У першому варіанті реалізувати суттєві елементи запропонованого способу. У другому - елементи способу - наближеного аналога. У третьому - а це господарський еталон, використовували поширені прийоми профілактичного характеру - обрізання та видалення сухих та пошкоджених гілок, збір листкового опаду, ручне збирання гнізд фітофагів. Для підсумкової оцінки ефективності способів використовували найбільш інформативні предактори. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. Встановлено, що завдання, поставлене корисною моделлю, виконано. Підсумковий позитивний результат реалізації запропонованого способу становить 78,6 %. Аналогічний показник у способі - наближеному аналозі становить 59,2 %. На господарському еталоні 64,2 %. Важливим при цьому було те, що спостерігалось тривале біоценотичне регулювання усього ентомокомплексу багаторічних насаджень. У цьому процесі спостерігалась активна регуляторна роль як лабораторних культур ентомофагів, так і природних популяцій. Внаслідок локального використання хімічного інсектициду Енжіо, не встановлена його негативна дія на будь-які компоненти системи. Функціональна роль препарату полягала у пригніченні групи сисних фітофагів. Таким чином, запропонований спосіб забезпечує захист багаторічних насаджень завдяки вдалому та оптимальному поєднанні різноманітних суттєвих елементів. Біоценотична та господарська ефективність реалізації способу захисту багаторічних насаджень від шкідливих членистоногих Способи, порівнюються Спосіб, пропонується Початкова Рівень дефоліації, % чисельність що фітофагів, вегетативні репродуктивні весна, порогові органи органи рівні що Заражено яєць та гусениць Ефективність Позитивний фітофагів способів, % результат паразитами, % 2,5 14,8 7,8 68,2 78,6 Спосіб - найближчий аналог 2,5 26,4 13,2 32,6 59,2 Стандартні профілактичні прийоми (господарський еталон) 3,0 19,5 11,3 27,9 64,2 Контроль 2,5 34,8 20,9 23,1 3,1 2,8 4,2 5,2 НІР05 2 Допороговий рівень чисельності фітофагів. Тривала біоценотична регуляція. Осередки лускокрилих фітофагів: веснапочаток літа Осередкові спалахи численності фітофагів. Тенденція на їх поширення Неконтрольоване поширення фітофагів UA 111035 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 Спосіб комплексного захисту багаторічних насаджень від шкідливих членистоногих, що включає використання винищувального прийому по відношенню до гусениць та личинок фітофагів, який відрізняється тим, що у весняний період, за середньодобової температури повітря +5-6 °C, у стовбурах дерев, на відстані 65-70 см від поверхні ґрунту, роблять отвори, діаметром 5-6 мм, глибина отворів у деревах становить 15-16 мм під кутом 75-80°, крім того, в отвір закладають поліетиленовий сітчастий контейнер, який заповнюють порошковидною кремнієвою субстанцією - аеросилом, при цьому контейнер з аеросилом наповнюють у два прийоми, з інтервалом 7-10 днів 0,04-0,05 %-ним водним розчином препарату Енжіо 247 SC, концентрат суспензії, після наповнення контейнера отвір у стовбурах дерев закривають прозорим силіконовим герметиком, крім того, на початку масової яйцекладки самиць лускокрилих фітофагів проводять три прийоми, з інтервалом 8-10 днів, розселення на дерева лабораторної культури паразита яєць трихограми виду Trichogramma pintoi Voeg. з розрахунку 2,0; 4,0 та 2,0 тисячі особин на одне дерево, крім того, на початку появи на деревах гусениць старших віків лускокрилих фітофагів, проводять один прийом розселення на дерева імаго ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.) з розрахунку 950-1000 особин на 1 га. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01M 1/00

Мітки: захисту, комплексного, шкідливих, насаджень, членистоногих, спосіб, багаторічних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111035-sposib-kompleksnogo-zakhistu-bagatorichnikh-nasadzhen-vid-shkidlivikh-chlenistonogikh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комплексного захисту багаторічних насаджень від шкідливих членистоногих</a>

Подібні патенти