Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Способ получения цитохрома С путем экс­трагирования измельченной сердечной мышцы млекопитающих водным раствором сульфатов, подщелачивания, очистки на ионообменных смо­лах с последующим выделением целевого продук­та, отличающийся тем, что, с целью улучшения качества целевого продукта, экстракцию проводят 0,25-0,75% раствором сульфата аммония, затем подкисляют серной кислотой при рН 4-5 и подще­лачивают гидроокисью бария до рН 8-9.

Текст

1 Забірний кран для резервуарів з напоями, що включає корпус, крановий поршень з фланцем та пробивальним елементом циліндричної форми, який приводиться у дію за допомогою рукоятки, і приєднувальні елементи для відведення напою, для подавання газоподібного середовища та для підключення до резервуара, який відрізняється тим, що крановий поршень над фланцем виконаний роз'ємним 2 Забірний кран по п 1, який відрізняється тим, що знімний пробивальний елемент виконаний за одне ціле з фланцем 3 Забірний кран по п 1 або п 2, який відрізняється тим, що містить дугоподібний перехідний елемент, з'єднаний з приєднувальним елементом для підключення до резервуара за допомогою канавки, виконаної уздовж дуги на його ЗОВНІШНІЙ поверхні, а внутрішній діаметр нижньої циліндричної частини пробивального елемента більший діаметра осьового каналу кранового поршня Корисна модель відноситься до пристроїв для зливання рідин із резервуарів, переважно із бочок типу "Кег", і може бути використана у всіх областях народного господарства, де присутні операції спорожнення резервуарів Найбільш близьким по технічній суті та результату, що досягається, до забірного крану, що пропонується, є забірний кран для резервуарів з напоями (див п РФ № 2100270, М Кл 6 В67Д 1/08, від 17 12 95, опубл 27 12 97), який включає корпус, крановий поршень з фланцем та пробивальним елементом циліндричної форми, який приводиться у дію за допомогою рукоятки, і приєднувальні елементи для відведення напою, для подавання газоподібного середовища та для підключення до резервуара Пробивальний елемент виконаний за одне ціле з крановим поршнем, а фланець з'єднується з крановим поршнем за допомогою різьби Відомий забірний кран споряджений розвантажувальним клапаном, з цапфою якого взаємодіє ділянка фланця Крім того, під час спорожнення резервуара фланець натискає на ущільнювальне кільце, розташоване у нижній частині забірного крана При цьому діаметр пробивального елемента дорівнює діаметру кранового поршня Це пояснюється тим, що поверхня пробивального елемента, яка контактує з запірним клапаном фггинга резервуара, зазнає у процесі експлуатації, особливо при найменшому перекошуванні забірного крана, зносу, зокрема, деформації, стирання, сколювання Внаслідок цього знижується експлуатаційна надійність забірного крана, тому що порушується герметичність з'єднання забірного крана з резервуаром, і, як наслідок, відбувається зменшення тиску, що утруднює процес спорожнення резервуара Такий забірний кран неможливо експлуатувати далі, необхідно проводити ремонт, у процесі якого має бути замінений крановий поршень Виготовлення кранового поршня потребує високих матеріальних та енергетичних витрат, тому що пов'язане з необхідністю виконання високоточних механічних операцій Низький ресурс роботи обумовлений також тим, що при постійному надавлюванні фланцем на ущільнювальне кільце та цапфу розвантажувального клапана, з якою взаємодіє лише одна ділянка фланця, за рахунок високих навантажень та нерівномірного їх розподілення відбувається деформація та подальше зрізування різьби Це також потребує заміни кранового поршня Крім того, відомий забірний кран з діаметром пробивального елемента, який дорівнює діаметру кранового поршня, може бути використаний лише для спорожнення резервуарів з певною формою фггинга, зокрема з круглим фітингом Для спорожнення резервуарів з фітингом у формі зрізаного круга необхідно мати інший забір Відомий забірний кран має низький ресурс роботи та обмежені функціональні можливості, що обумовлює високі матеріальні витрати при його експлуатації Зоя 1110 ний кран, у якому пробивальний елемент може забезпечити герметичне з'єднання при відкриванні запірного клапана фггинга, що потребує додаткових матеріальних витрат В основу технічного рішення, що заявляється, поставлено задачу удосконалення забірного крана для резервуарів з напоями, у якому шляхом нового виконання елементів, нових зв'язків МІЖ елементами та уведення нових елементів забезпечується підвищення ресурсу роботи та розширення функціональних можливостей, за рахунок чого знижуються матеріальні витрати при його експлуатації Поставлена задача вирішується тим, що у забірному крані для резервуарів з напоями, що включає корпус, крановий поршень з фланцем та пробивальним елементом циліндричної форми, який приводиться у дію за допомогою рукоятки, і приєднувальні елементи для відведення напою, для подавання газоподібного середовища та для підключення до резервуара, ВІДПОВІДНО ДО технічного рішення, новим є те, що крановий поршень над фланцем виконаний роз'ємним Новим є також те, що знімний пробивальний елемент виконаний за одне ціле з фланцем Новим є і те, що забірний кран містить дугоподібний перехідний елемент, з'єднаний з приєднувальним елементом для підключення до резервуара за допомогою канавки, виконаної уздовж дуги на його ЗОВНІШНІЙ поверхні, а внутрішній діаметр нижньої циліндричної частини пробивального елемента більший діаметра осьового каналу кранового поршня Між сукупністю суттєвих ознак технічного рішення, що заявляється, та технічним результатом, що досягається, існує такий причинно-наслідковий зв'язок Найбільш уразливим місцем забірного крана є поверхня пробивального елемента, яка контактує з запірним клапаном фггинга резервуара і зазнає високих навантажень У процесі експлуатації відбувається її швидкий знос, обумовлений деформаціями, нерівномірним стиранням, сколюванням контактної поверхні При цьому порушується герметичність з'єднання забірного крана з резервуаром, внаслідок чого відбувається зменшення тиску і утруднюється процес спорожнення резервуара Для відновлення працездатності забірного крана необхідна заміна кранового поршня, виготовлення якого потребує високих матеріальних та енергетичних витрат При виконанні кранового поршня роз'ємним заміні підлягає лише знімний пробивальний елемент, що значно скорочує матеріальні та енергетичні витрати Велике значення має те, що крановий поршень виконується роз'ємним над фланцем, а фланець виконаний за одне ціле із знімним пробивальним елементом Це сприяє підвищенню жорсткості конструкції і виключає непрацездатність забірного крана з причини поломки фланця Завдяки цим факторам підвищується ресурс роботи забірного крана, його експлуатаційна надійність, збільшуються міжремонтні строки, спрощується обслуговування крана під час експлуатації Крім того, виконання кранового поршня роз'ємним дозволяє досягти універсальності забірного крана У резервуарах типу "Кег" використовують фггинги різної форми, зокрема круглі та у формі зрізаного круга Відрізняються вони також розмірами та місцем розміщення запірного клапана Для спорожнення резервуарів з фітингами різної форми необхідно мати набір забірних кранів з різними формами пробивальних елементів і різними приєднувальними елементами для підключення до резервуара Спорядження забірного крана дугоподібним перехідним елементом, з'єднаним з приєднувальним елементом для підключення до резервуара, та виконання пробивального елемента з внутрішнім діаметром нижньої циліндричної частини, більшим за діаметр осьового каналу кранового поршня, забезпечує можливість спорожнювати резервуари з фітингами у формі зрізаного круга Дугоподібний елемент з'єднують з приєднувальним елементом для підключення до резервуара за допомогою канавки, виконаної уздовж дуги на його ЗОВНІШНІЙ поверхні Завдяки використанню перехідного елемента забірний кран за технічним рішенням, що заявляється, надійно приєднується до фггинга резервуара у формі зрізаного круга, а пробивальний елемент забезпечує герметичне з'єднання при відкриванні запірного клапана фггинга Таким чином, забірний кран для резервуарів 3 напоями, що заявляється, має високий ресурс роботи та може бути використаний при спорожненні резервуарів з різними формами фггинпв і різним розташуванням запірних клапанів При цьому підвищується його експлуатаційна надійність, збільшуються міжремонтні строки, спрощується обслуговування забірного крана, що обумовлює зниження матеріальних витрат на його експлуатацію Суть технічного рішення пояснюється кресленнями, де на фіг 1 наведений забірний кран для резервуарів з напоями, вид збоку, на фіг 2 - те ж, розріз, на фіг 3 -дугоподібний перехідний елемент, вид зверху, на фіг 4 -дугоподібний перехідний елемент, вид спереду, на фіг 5 - пробивальний елемент, загальний вид, розріз Забірний кран для резервуарів з напоями містить корпус 1, у якому установлений роз'ємний крановий поршень 2 із знімним пробивальним елементом 3, виконаним за одне ціле з фланцем 4 Пробивальний елемент 3 має циліндричну форму Забірний кран має рукоятку 5 для приведення у дію кранового поршня 2, приєднувальний елемент 6 для відведення напою, приєднувальний елемент 7 для подавання газоподібного середовища, приєднувальний елемент 8 для підключення до резервуара, дугоподібний перехідний елемент 9 з канавкою 10, за допомогою якої він з'єднаний з приєднувальним елементом 8 для підключення до резервуара Внутрішній діаметр нижньої частини 11 пробивального елемента 3 більше діаметра осьового каналу 12 кранового поршня 2 Рукоятка 5 опирається у підшипнику 13 і має з обох боків поршня вильчаті виступи 14 Між крановим поршнем 2 та внутрішньою поверхнею корпуса 1 є ущільнювальні кільця 15, 16 У нижній частині забірного крана розміщене ще одне ущільнювальне кільце 17 Фланець 4 споряджений отворами 18 для проходження газу На ДІЛЯНЦІ МІЖ ущільнювальними кільцями 15, 16 крановий поршень 2 має виїмку 19, яка у крайньому нижньому положенні кранового поршня 2 дає можливість проходження газу униз 1110 Забірний кран для резервуарів з напоями працює таким чином Забірний кран установлюють на резервуар з фггингом у формі зрізаного круга, надійне з'єднання з яким забезпечує перехідний елемент 9, що за допомогою канавки установлюється у приєднувальному елементі 8 для підключення до резервуара Поворотом рукоятки 5 униз крановий поршень 2 опускають у крайнє нижнє положення, у якому нижня частина 11 пробивального елемента 3 відкриває запірний клапан фггинга При цьому буртики кранового поршня 2 натискають на ущільнювальні кільця 15, 16, а фланець 4 на ущільнювальне кільце 17 Завдяки цьому забезпечується герметичне з'єднання Через внутрішню порожнину на ДІЛЯНЦІ виїмки 19 навколо кранового поршня 2 до резервуара через приєднувальний елемент 7 надходить газоподібне напірне середовище, яке витискує напій через осьовий канал 12 кранового поршня 2 до приєднувального елемента 6 для відведення напою Після спорожнення резервуара рукоятку 5 повертають уверх, внаслідок чого натискування на ущільню вальні кільця 15, 16, 17 припиняється і запірний клапан фггинга знову закривається Для спорожнення резервуарів з круглим фггингом у забірному крані необхідно видалити перехідний елемент 9 та замінити знімний пробивальний елемент 3 на такий, у якому внутрішній діаметр нижньої циліндричної частини 11 дорівнює діаметру осьового канала 12 кранового поршня 2 При деформації або сколі поверхні пробивального елемента 3, яка контактує з запірним клапаном фггинга, знімний пробивальний елемент 3 замінюють на новий і далі експлуатують забірний кран, як наведено вище Випробування корисної моделі, яка заявляється, показали, що ресурс роботи забірного крана значно підвищився, знизились матеріальні та енергетичні витрати на його експлуатування і з'явилася можливість спорожнювати резервуари з різними формами фггинпв за допомогою одного забірного крана, у якому, при необхідності, здійснювалася заміна знімного пробивального елемента 6 ФІГ. 1 1110 6 Фіг. 2 Фіг. З 1110 /О Фіг. 4 З Фіг. 5 Тираж 50 екз Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м Ужгород, вул Гагаріна, 101 (03122) 3-72-89 (03122) 2-57-03

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for producing cytochrome c

Автори англійською

Myronov Andrii Fedorovych, Shvets Vitalii Ivanovych, Adrov Oleksandr Fedosiiovych, Yevstyhnieieva Rymma Porfyrivna, Sennikov Heorhii Antonovych, Petrov Vasyl Ivanovych, Holbets Iryna Izrailievna

Назва патенту російською

Способ получения цитохрома с

Автори російською

Миронов Андрей Федорович, Швец Виталий Иванович, Адров Александр Федосеевич, Евстигнеева Римма Порфирьевна, Сенников Георгий Антонович, Петров Василий Иванович, Гольбец Ирина Израилевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/34

Мітки: спосіб, одержання, цитохрому

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-1110-sposib-oderzhannya-citokhromu-s.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання цитохрому с</a>

Подібні патенти