Пристрій для гравітаційного спуску уздовж троса

Номер патенту: 110875

Опубліковано: 25.02.2016

Автор: Петренко Олександр Васильович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для гравітаційного спуску уздовж троса, котрий містить корпус, з яким жорстко з’єднаний фрикційний барабан, елемент кріплення користувача до корпусу та засіб для регулювання швидкості керованого спуску у вигляді регулятора натягування троса, намотаного на фрикційний барабан, який відрізняється тим, що регулятор натягування троса виконаний у вигляді взаємодіючого з тросом крісла рятувальника, котре оснащено упором в ґрунт.

Текст

Реферат: Об’єкт винаходу: Пристрій для гравітаційного спуску уздовж троса. Галузь застосування: засоби рятування людей при пожежах у висотних спорудах. Суть винаходу: керування швидкісним режимом спуску здійснюється з землі рятувальником за допомогою регулятора натягування троса, який виконано у вигляді взаємодіючого з тросом крісла рятувальника, котре оснащено упором в ґрунт. Регулятор натягування троса змінює натяг троса, намотаного на фрикційний барабан, який жорстко з’єднаний з корпусом, що містить елемент кріплення до користувача. Технічний результат: спрощення конструкції та підвищення надійності пристрою. UA 110875 C2 (12) UA 110875 C2 UA 110875 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Винахід належить до рятувальних засобів, що застосовуються при аварійній евакуації людей з висоти. Відомий пристрій для гравітаційного спуску уздовж троса, котрий містить корпус, в якому розміщений фрикційний барабан, що обертається в корпусі, ручне гальмо та елемент кріплення користувача до корпуса [1]. Відомий пристрій не дозволяє керувати швидкісним режимом спуску рятувальником з поверхні землі. Конструкція багатодетальна і внаслідок цього ненадійна. Відомий також пристрій для гравітаційного спуску уздовж троса, що містить підпружинені до троса фрикційні колодки, елемент кріплення до користувача та засіб для регулювання швидкості керованого спуску, виконаний у вигляді вібратора, котрий взаємодіє з тросом через блок [2]. Завдяки такому пристрою рятувальник з поверхні землі може керувати спуском навіть недієздатних людей. Недолік цього пристрою полягає в складності конструкції, оскільки вона містить вібратор, тому і надійність пристрою недостатня. Найбільш близьким до пропонованого є засіб евакуації при пожежі, що містить корпус, на якому розміщений барабан з намотаним на нього тросом, елемент кріплення користувача до корпусу та засіб для регулювання швидкості керованого спуску, що виконаний у вигляді фрикційних вушок чи гачків та стопорного штиря [3]. Пристрій недостатньо надійний в роботі, бо не дає можливості керувати швидкістю спуску постраждалого рятувальником з поверхні землі. В основу винаходу поставлена задача створення пристрою для гравітаційного спуску уздовж троса, в якому керування швидкісним режимом спуску шляхом зміни сил тертя між барабаном і намотаним на нього тросом здійснюється натягуванням троса рятувальником з ґрунту, що підвищує надійність. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для гравітаційного спуску уздовж троса, котрий містить корпус, з яким жорстко з'єднаний фрикційний барабан, елемент кріплення користувача до корпусу та засіб регулювання швидкості керованого спуску у вигляді регулятора натягування троса, намотаного на фрикційний барабан. Регулятор натягування троса виконаний у вигляді взаємодіючого з тросом крісла рятувальника, котре оснащено упором в ґрунт. Таке виконання пристрою дозволяє рятувальнику керувати спуском, знаходячись на поверхні землі, що підвищує надійність пристрою. Суть винаходу пояснюється на фіг. 1, на фіг. 2 подано пристрій в перерізі, а на фіг. 3 переріз А-А на фіг. 2. Пристрій для гравітаційного спуску уздовж троса 1 містить корпус 2, з яким жорстко з'єднаний фрикційний барабан 3, елемент кріплення 4 до користувача /знаходиться у мішку 5/, крісло рятувальника 6, котре взаємодіє з тросом через блок 7 та оснащене упором в грунт 8, а також елементи додаткового гальмування 9, 10. Трос 1 намотаний на барабан 3; один кінець троса закріплений на будівлі, а другий - на дереві. Керований спуск уздовж троса відбувається наступним чином. Рятувальник, котрий сидить в кріслі 6, трохи піднімається, спираючись руками на упор в ґрунт 8, послаблюючи цим натягування троса 1 /та відповідно зменшуючи сили тертя між тросом і фрикційним барабаном 3/. Мішок з потерпілим 5 плавно рухається вниз під дією сили ваги з урахуванням тертя між тросом і фрикційним барабаном. Зменшення швидкості спуску здійснюється збільшенням натягування троса поступовим звільненням упору 8 рятувальником /тобто збільшенням сил тертя між тросом і барабаном/. Таким чином, запропонований пристрій дозволяє рятувальнику керувати рухом потерпілого, знаходячись на поверхні землі, а отже більш зручно і надійно. Джерела інформації: 1. Спасательные устройства / Дёмин А.С., Катаева А.С., Катрасов П.А., Воронин Б.И. Обзорная информация. - М.: ГНИЦУИ. 1985, с. 13, рис. 5. 2. UA 92185 U, кл. А62В 1/14, від 11.08.2014. 3. US 362173 A, 03.05.1887. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 55 Пристрій для гравітаційного спуску уздовж троса, котрий містить корпус, з яким жорстко з’єднаний фрикційний барабан, елемент кріплення користувача до корпусу та засіб для регулювання швидкості керованого спуску у вигляді регулятора натягування троса, намотаного на фрикційний барабан, який відрізняється тим, що регулятор натягування троса виконаний у вигляді взаємодіючого з тросом крісла рятувальника, котре оснащено упором в ґрунт. 1 UA 110875 C2 2 UA 110875 C2 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Petrenko Oleksandr Vasyliovych

Автори російською

Петренко Александр Васильевич

МПК / Мітки

МПК: B66B 7/10, A62B 1/06, B66D 1/34, A62B 1/14

Мітки: уздовж, троса, спуску, гравітаційного, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-110875-pristrijj-dlya-gravitacijjnogo-spusku-uzdovzh-trosa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для гравітаційного спуску уздовж троса</a>

Подібні патенти