Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Верстат для шліфування отворів в порожнистих валах, що складається зі станини з розташованими на ній шліфувальною бабкою і бабкою виробу зі шпинделем виробу та патроном, який відрізняється тим, що шпиндель виробу має наскрізний осьовий отвір, діаметр якого більший за зовнішній діаметр виробу, а на протилежному від патрона кінці шпинделя встановлено другий патрон.

2. Верстат за п. 1, який відрізняється тим, що другий патрон має можливість осьового переміщення відносно шпинделя, а шпиндель в зоні його переміщення має наскрізні осьові пази, в яких розташовані кулачки патрона.

Текст

Реферат: Верстат для шліфування отворів в порожнистих валах складається зі станини з розташованими на ній шліфувальною бабкою і бабкою виробу зі шпинделем виробу та патроном. Шпиндель виробу містить наскрізний осьовий отвір, діаметр якого більший за зовнішній діаметр виробу, а на протилежному від патрона кінці шпинделя встановлено другий патрон. UA 110802 U (54) ВЕРСТАТ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ОТВОРІВ В ПОРОЖНИСТИХ ВАЛАХ UA 110802 U UA 110802 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до машинобудування, зокрема, до верстатобудування, і може бути використана для шліфування отворів в порожнистих валах. При шліфуванні отворів в порожнистих валах необхідно забезпечити співвісність обробленої поверхні та зовнішніх циліндричних поверхонь вала. Це виконується під час попереднього налагодження шліфувального верстата шляхом суміщення осі зовнішніх циліндричних поверхонь вала, які використовуються для закріплення, з віссю шпинделя виробу. Конструкція корисної моделі, яка заявляється, дозволяє спростити процес налагодження, а також розширити технологічні можливості верстата за рахунок оброблення валів, довжина яких перевищує довжину робочої зони верстата. Відомий "Внутрішньошліфувальний верстат" (Патент RU № 2012479, МПК В24В 5/06, опубл. 15.05.1994), який складається зі станини з розташованими на ній бабкою виробу, поздовжнім та поперечним супортами зі шліфувальним шпинделем. Недоліками верстата є те, що при шліфуванні отворів в порожнистих валах для забезпечення співвісності обробленої поверхні та зовнішньої циліндричної поверхні кінця вала, розташованого зі сторони шліфувальної бабки, необхідні додаткові пристрої - люнети, не передбачені конструкцією верстата. Крім того, конструкція верстата не дозволяє оброблювати вали, довжина яких перевищує довжину його робочої зони. Відомий також "Внутрішньошліфувальний верстат" (Патент SU № 1627376, МПК В24В 5/06, опубл. 15.02.1991), який складається зі станини, бабки виробу з патроном та траверси з розміщеним на ній люнетом. Недоліками верстата є те, що при шліфуванні отворів в порожнистих валах співвісність обробленої поверхні та зовнішньої циліндричної поверхні кінця вала, розташованого зі сторони шліфувальної бабки, забезпечується за рахунок люнета, який потребує індивідуального налагодження при обробленні кожного вала. Крім того, конструкція верстата не дозволяє оброблювати вали, довжина яких перевищує довжину його робочої зони. Найбільш близьким аналогом є "Універсальний внутрішньошліфувальний верстат" [Акимов В.Л., Иванов В.А. Внутреннее шлифование / Под ред. В.И. Муцянко. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1986-128 с. (стор. 18, фиг. 1.4)]. Верстат складається зі станини з розташованими на ній шліфувальною бабкою і бабкою виробу зі шпинделем виробу та патроном. Недоліками конструкції відомого верстата є те, що при шліфуванні отворів в порожнистих валах співвісність обробленої поверхні та зовнішніх циліндричних поверхонь забезпечується додатковими пристроями, не передбаченими конструкцією верстата - планшайбою та люнетом або планшайбою з повідком та двома люнетами з попередньо підігнаними біметалевими вкладишами. В останньому випадку налагодження співвісності люнетів верстата здійснюють за допомогою спеціальної оправки [Акимов В.Л., Иванов В.А. Внутреннее шлифование / Под ред. В.И. Муцянко. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1986-128 с. (стор. 76, 77, фиг. 1.30, 1.30, а, 1.30, б)]. Крім того, конструкція верстата не дозволяє оброблювати вали, довжина яких перевищує довжину його робочої зони. В основу корисної моделі поставлена задача спрощення налагодження верстата при шліфуванні отворів в порожнистих валах, а також розширення технологічних можливостей верстата за рахунок оброблення валів, довжина яких перевищує довжину робочої зони верстата. Поставлена задача вирішується тим, що верстат для шліфування отворів в порожнистих валах складається зі станини з розташованими на ній шліфувальною бабкою і бабкою виробу зі шпинделем виробу та патроном. Згідно з корисною моделлю шпиндель виробу має наскрізний осьовий отвір, діаметр якого більший за зовнішній діаметр виробу, а на протилежному від патрона кінці шпинделя встановлено другий патрон. Другий патрон має можливість осьового переміщення відносно шпинделя, а шпиндель в зоні його переміщення має наскрізні осьові пази, в яких розташовані кулачки патрона. Суть корисної моделі, яка заявляється, пояснюється кресленням. Верстат складається зі станини 1, на якій розміщені шліфувальна бабка 2 та бабка виробу 3. В бабці виробу 3 розташований шпиндель виробу 4, що має наскрізний осьовий отвір, діаметр якого більший за зовнішній діаметр виробу. На шпинделі виробу 4 зі сторони шліфувальної бабки 2 жорстко закріплено патрон 5, а на протилежному кінці - патрон 6, що має можливість осьового переміщення відносно шпинделя виробу 4. Шпиндель виробу 4 в зоні переміщення патрона 6 має наскрізні осьові пази, в яких розташовані кулачки 7 патрона. Верстат працює наступним чином. 1 UA 110802 U 5 10 Оброблюваний вал (на кресленні не показано) встановлено в осьовий отвір шпинделя виробу 4. Кінець вала, розташований зі сторони шліфувальної бабки 2, центрується та затискається кулачками патрона 5. Для центрування та затиску протилежного кінця вала патрон 6 переміщується в осьовому напрямі відносно шпинделя виробу 4 таким чином, щоб його кулачки 7 були розташовані напроти шийки вала, яка передбачена для затиску. За допомогою кулачків 7 патрона 6 вал центрується та затискається остаточно. При цьому забезпечується співвісність внутрішньої поверхні, що оброблюється на верстаті, та зовнішніх циліндричних поверхонь вала (в межах допуску на точність вузлів верстата). Верстат налагоджений та готовий до шліфування. Таким чином, процес налагодження шліфувального верстата для забезпечення співвісності обробленої поверхні та зовнішніх циліндричних поверхонь вала спрощений, не потребує додаткових пристроїв та високої кваліфікації верстатника. Крім того, за рахунок розташування оброблюваного вала поза робочою зоною верстата (в осьовому отворі шпинделя виробу), можна обробляти вали, довжина яких більша за довжину робочої зони верстата. 15 20 Джерела інформації: 1. Патент RU № 2012479, МПК В24В 5/06, опубл. 15.05.1994. 2. Патент SU № 1627376, МПК В24В 5/06, опубл. 15.02.1991. 3. Акимов В.Л., Иванов В.А. Внутреннее шлифование / Под ред. В.И. Муцянко. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1986-128 с. (стор. 18, фиг. 1.4). 4. Акимов В.Л., Иванов В.А. Внутреннее шлифование / Под ред. В.И. Муцянко. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1986-128 с. (стор. 76, 77, фиг. 1.30, 1.30, а, 1.30, б). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 1. Верстат для шліфування отворів в порожнистих валах, що складається зі станини з розташованими на ній шліфувальною бабкою і бабкою виробу зі шпинделем виробу та патроном, який відрізняється тим, що шпиндель виробу має наскрізний осьовий отвір, діаметр якого більший за зовнішній діаметр виробу, а на протилежному від патрона кінці шпинделя встановлено другий патрон. 2. Верстат за п. 1, який відрізняється тим, що другий патрон має можливість осьового переміщення відносно шпинделя, а шпиндель в зоні його переміщення має наскрізні осьові пази, в яких розташовані кулачки патрона. 2 UA 110802 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B24B 5/10, B24B 5/00

Мітки: отворів, порожнистих, шліфування, верстат, валах

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-110802-verstat-dlya-shlifuvannya-otvoriv-v-porozhnistikh-valakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Верстат для шліфування отворів в порожнистих валах</a>

Подібні патенти