Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Конструкція надувної (пневматичної) шини для тимчасової фіксації тазостегнового поясу тіла людини містить ряд ємностей (балонів) - пневмокамер, еластично армованих за рахунок наявності між пневмокамерами зварених або склеєних ременів (смуг) шарів плівкових полімерних матеріалів, з яких виготовлено запропоновану надувну (пневматичну) шину, у повздовжньому або поперечному до осі тіла (або стегон) людини напрямі, кожна з яких надувається з єдиної системи через один пневмоклапан (вручну або від джерела стисненого повітря), яка відрізняється тим, що пневматична шина фіксується навколо тазостегнової зони будь-якого розміру (діаметра) за рахунок використання суцільної (такої, що не надувається) вставки в нижній частині шини (яка відповідає за фіксацію стегон людини) та ряду фіксуючих ременів з пряжками, карабінами або наліпками.

Текст

Реферат: Конструкція надувної (пневматичної) шини для тимчасової фіксації тазостегнового поясу тіла людини містить ряд ємностей (балонів) - пневмокамер еластично армованих за рахунок наявності між пневмокамерами зварених або склеєних ременів (смуг) шарів плівкових полімерних матеріалів, з яких виготовлено запропоновану надувну (пневматичну) шину, у повздовжньому або поперечному до вісі тіла (або стегон) людини напрямі, кожна з яких надувається з єдиної системи через один пневмоклапан (вручну або від джерела стисненого повітря). Пневматична шина фіксується навколо тазостегнової зони будь-якого розміру (діаметру) за рахунок використання суцільної (такої, що не надувається) вставки в нижній частині шини (яка відповідає за фіксацію стегон людини), та ряду фіксуючих ременів з пряжками, карабінами або наліпками. UA 110764 U (12) UA 110764 U UA 110764 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до виробів з одношарових, багатошарових та/або армованих тканими матеріалами плівкових полімерних матеріалів і може бути використана в медичних цілях, а саме в галузі травматології та ортопедії, для тимчасової фіксації кісток ушкодженого тазостегнового поясу тіла людини при транспортуванні осіб, поранених та/або постраждалих внаслідок військових дій, техногенних катастроф, стихійного лиха та ін., від місця поранення до лікувального закладу. Відома конструкція пневматичної шини-штанів [Australian Patent (11) AU-B 1-23130/77, (21) 23130/77 508226, (22) 10.3.77, (44) 13.3.80], яка включає передню та задню частини з гнучкої тканини; черевна область обох цих частин покриває певну область живота пацієнта; кожна з двох штанин також мають передню та задню частини та покривають певну ділянку ніг пацієнта; передня та задня частини штанин мають нероз'ємне з'єднання по внутрішньому шву, а зовнішні з'єднання штанин та черевної частини мають кріплення (застібки). Черевна частина шини та частини для ніг з'єднані нероз'ємно (зшиті). Зазначена шина-штанів являє собою три окремі надувні камери (одну - для області живота та дві - для кожної з ніг), поєднані трубками з клапанами, які дають можливість регулювати тиск в кожній з камер. До комплекту шини-штанів входить також джерело стисненого газу (повітря) та відповідні трубки та панель приладів (консоль) для контролю тиску. За умови належного тиску в камерах утворюється подушка в області живота пацієнта, яка кріпиться до тіла горизонтальними ременями, та окремі трубчасті шини, що охоплюють кожну з ніг пацієнта. Суттєвими недоліком даної шини-штанів є відсутність можливості іммобілізації тазостегнового поясу постраждалої людини, оскільки елементи шини (черевна та дві для ніг) не фіксують зону, розташовану між ними, а наявність декількох камери, що надуваються окремо, та панелі приладів для контролю тиску суттєво збільшує її об'єм і масу та обмежує її використання у польових умовах. Найближчим аналогом за технічною суттю до заявленої корисної моделі є конструкція надувної (пневматичної) шини для тимчасової фіксації тазостегнового пояса тіла людини [Патент України на корисну модель (11) 103749, (21) номер заявки u201506869, (22) дата подання заявки 10.07.2015, (46) дата публікації 25.12.2015]. Дана конструкція характеризується тим, що містить три з'єднані між собою частини з рядом ємностей балонів-пневмокамер в кожній, еластично армованих за рахунок наявності між пневмокамерами зварених або склеєних ременів (смуг) шарів плівкових полімерних матеріалів, з яких виготовлено надувну пневматичну шину, у повздовжньому або поперечному до осі тіла (стегон) людини напрямі, кожна з яких виконана з можливістю надування з єдиної системи через один пневмоклапан вручну або від джерела стисненого повітря, при цьому всі частини пневматичної шини фіксуються навколо тазостегнової зони будь-якого розміру (діаметра) за рахунок використання ряду фіксуючих ременів із пряжками, карабінами або наліпками. Недоліками даної шини є наступні: - ускладнена сумісна фіксація обох ніг; - технологічна складність із виготовлення шини, оскільки необхідно проведення декількох послідовних ручних операцій зі з'єднання (зварювання або склеювання) ділянок шини, які відповідають за фіксацію стегон. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення конструкції пневматичної шини для тимчасової фіксації з мінімальною травматичністю ушкоджених кісток тазостегнового поясу універсального розміру для використання в польових умовах військових дій або стихійного лиха за рахунок застосування у виробі ряду ємностей (балонів) для повітря - пневмокамер з еластичним армуванням конструкції та єдиною системою накачування. Поставлена задача вирішується тим, що заявлена конструкція пневматичної шини (Фіг. 1) являє собою ряд (від 1 до 10) ємностей (балонів) - пневмокамер (1) в кожній еластично армованих у поперечному (Фіг. 1а) або повздовжньому (Фіг. 1б) до тіла людини напрямі (2), кожна з яких надувається з єдиної системи через один пневмоклапан (3) (вручну або від джерела стисненого повітря). Основна тазова частина шини фіксується навколо тазового поясу будь-якого розміру (діаметра) за рахунок використання ряду (від 2 до 10) фіксуючих ременів (4) з пряжками, карабінами або наліпками (5). Для фіксації стегон пневматична шина має дві додаткові стегнові частини, які розділені суцільною (без пневмокамер) вставкою з тканого матеріалу (6), з якого виготовлено шину, кожна з яких містить ряд (від 1 до 10) ємностей (балонів) - пневмокамер (1) еластично армованих у поперечному (Фіг. 1а) або повздовжньому (Фіг. 1б) до стегон людини напрямі (2), які фіксується навколо кожного стегна будь-якого розміру (діаметра) за рахунок використання ряду (від 2 до 10) фіксуючих ременів (4) з пряжками, карабінами або наліпками (5) на роздільній вставці (6). Наявність ємностей (балонів) пневмокамер (1), еластично армованих у поперечному (Фіг. 1а) або повздовжньому (Фіг. 1б) до 1 UA 110764 U 5 10 15 20 25 30 35 тіла та стегон людини напрямі (2) робить шину гнучкою у користуванні з можливістю фіксації з мінімальною травматичністю відломків кісток та кісток, ушкоджених зі зміщенням тазостегнового поясу. Для здування та складання пневматичної шини може використовуватися другий (запасний) пневмоклапан більшого діаметра (7) (більшої пропускної можливості). Конструкція пневматичної шини з одношарових, багатошарових та/або армованих тканими матеріалами плівкових полімерних матеріалів дозволяє скласти її в компактний пакет і включити до складу медичних комплектів першої допомоги. Надувна (пневматична) шина для тимчасової фіксації з мінімальною травматичністю ушкоджених тазостегнових суглобів універсального розміру виготовляється наступним чином: Два шари з одношарових, багатошарових та/або армованих тканими матеріалами плівкових полімерних матеріалів (зокрема, виготовлених з поліетиленової, лавсанової, поліуретанової, полівінілхлоридної, каучукової і т.д. плівки товщиною від 10 до 5000 мкм), що легко миються, герметично з'єднуються (8) у відповідності до конструкції на Фіг. 1а або Фіг. 1б. Міцність до внутрішнього тиску герметичного з'єднання (8) має складати не менше 0,2 МПа. Загальна довжина шини варіюється (може бути, лежить) в межах від 20 до 150 см, загальна ширина - від 50 до 200 см. Кількість ємностей (балонів) - пневмокамер (1) у пневматичній шині для накачування повітрям еластично армованих у поперечному (Фіг. 1а) або повздовжньому (Фіг. 1б) до осі тіла (або стегон) постраждалої людини напрямі (2) варіюється (може бути, лежить) від 2 до 10. Кількість фіксуючих ременів (4) з пряжками, карабінами або наліпками (5) варіюється (може бути, лежить) від 2 до 10. Ремені (4) фіксуються на пневматичній шині шляхом з'єднань (9). Запропонована конструкція пневматичної шини дає можливість забезпечити тимчасову фіксацію з мінімальною травматичністю відломків кісток та ушкоджених зі зміщенням тазостегнового поясу людини будь-якого віку та статури. Герметичне з'єднання (8) міцністю до внутрішнього тиску не менше 0,2 МПа шарів плівкових полімерних матеріалів та усі з'єднання (9) проводяться шляхом зварювання за допомогою будьякого методу (способу) зварювання (зокрема, ультразвукового, термоімпульсного, мікрохвильового і т.д. зварювання) або склеювання з використанням відповідних до матеріалу шарів плівкових полімерних матеріалів клеїв. Еластичне армування ряду ємностей (балонів) - пневмокамер (1) у повздовжньому або поперечному до осі тіла (або стегна) постраждалої людини напрямі відбувається за рахунок наявності між пневмокамерами зварених або склеєних ременів (смуг) (2), ширина кожного з яких лежить в межах від 1 до 10 см, шарів плівкових полімерних матеріалів, з яких виготовлено запропоновану пневматичну шину. Як клапани (3) та (8) для накачування та/або здування ємностей (балонів) - пневмокамер (1) запропонованої пневматичної шини можуть використовуватися будь-які стандартні клапани (зокрема, клапани для побутових виробів, човнові клапани типу Bark, Sportex, Storm, або автомобільні клапани). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 50 Конструкція надувної (пневматичної) шини для тимчасової фіксації тазостегнового поясу тіла людини містить ряд ємностей (балонів) - пневмокамер, еластично армованих за рахунок наявності між пневмокамерами зварених або склеєних ременів (смуг) шарів плівкових полімерних матеріалів, з яких виготовлено запропоновану надувну (пневматичну) шину, у повздовжньому або поперечному до осі тіла (або стегон) людини напрямі, кожна з яких надувається з єдиної системи через один пневмоклапан (вручну або від джерела стисненого повітря), яка відрізняється тим, що пневматична шина фіксується навколо тазостегнової зони будь-якого розміру (діаметра) за рахунок використання суцільної (такої, що не надувається) вставки в нижній частині шини (яка відповідає за фіксацію стегон людини) та ряду фіксуючих ременів з пряжками, карабінами або наліпками. 2 UA 110764 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61F 5/01

Мітки: шини, тазостегнового, надувної, пневматичної, тимчасово, фіксації, тіла, людини, конструкція, поясу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-110764-konstrukciya-naduvno-pnevmatichno-shini-dlya-timchasovo-fiksaci-tazostegnovogo-poyasu-tila-lyudini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Конструкція надувної (пневматичної) шини для тимчасової фіксації тазостегнового поясу тіла людини</a>

Подібні патенти