Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Токарний самоцентруючий патрон, у корпусі якого під кутом до його осі розташовані штоки з затискними кулачками, зв'язані з тягою приводу, який відрізняється тим, що задня частина штока з віссю з'єднана важелем з віссю в тязі приводу з можливістю повороту важеля навколо відповідних осей.

Текст

Реферат: Токарний самоцентруючий патрон, у корпусі якого під кутом до його осі розташовані штоки з затискними кулачками, зв'язані з тягою приводу. Задня частина штока з віссю з'єднана важелем з віссю в тязі приводу з можливістю повороту важеля навколо відповідних осей. UA 110637 U (12) UA 110637 U UA 110637 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до машинобудування, а конкретно до металообробки, і може бути використана для закріплення штучних заготовок при токарній обробці на токарних, багатошпиндельних токарних і токарно-револьверних верстатах з ЧПК. Відомі токарні самоцентруючі патрони з кутовим розміщенням відносно осі затискних кулачків, які використовуються при токарній обробці [1]. Відомий токарний самоцентруючий патрон [2], у корпусі якого під кутом до його осі розташовані затискні кулачки, зв'язані з тягою та гайкою приводу, в якому передня бічна поверхня гайки виконана конічною, а задня частина затискних кулачків теж виконана конічною з лискою, що розділяє її на дві ділянки. Недоліком цього патрона є складність конструкції та трудомісткість технологічного процесу її виготовлення. За найближчий аналог (прототип) прийнято багатокулачковий самоцентруючий патрон [3], у корпусі якого під кутом до його осі розташовані затискні кулачки, зв'язані поршнем з тягою приводу. В розтиснутому стані кулачки патрона фіксуються за допомогою циліндричної пружини. У задній частині кожного кулачка виконана циліндрична проточка, на внутрішній поверхні якої виконана лиска, що розділяє її на дві ділянки, призначені для взаємодії з введеною в пристрій пружиною. Недоліком конструкції вищезазначеного багатокулачкового самоцентруючого патрона та його механізму є те, що зазначена пружина виконує функцію повертання затискних елементів в вихідне положення тільки при розтисканні патрона. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення надійності закріплення заготовки при обробці на верстатах шляхом самовстановлення і надійного затиску заготовок з різним відхиленням затискних поверхонь деталей від номінального значення, а також стабілізувати навантаження в передавально-підсилюючих ланках патрона в затиснутому стані за рахунок того, що задня частина штока з віссю з'єднана важелем з віссю в тязі приводу патрона з можливістю повороту важеля навколо відповідних осей, що дозволяє забезпечити стабільне і фіксоване кутове положення кожного із кулачків, запобігти їх перекосам. Це дозволяє забезпечити завантаження-розвантаження заготовок маніпулятором або промисловим роботом, який завжди однозначно буде встановлювати заготовку на упори і перекіс кулачків заважати цьому не буде. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями. На Фіг. 1 представлений повздовжній переріз патрону, на Фіг. 2 представлений переріз А-А по Фіг. 1; на Фіг. 3 - переріз Б-Б на Фіг. Самоцентруючий патрон складається з корпусу 1, який служить для розміщення та центрування штоків 2, розташованих під кутом до осі обертання патрона та рівномірно розміщених по колу, передня частина яких має форму затискних кулачків, які кріплять деталь. Корпус центрується в отворі шпинделя 3 і гвинтами 4 кріпиться на ньому. Кулачки споряджена твердосплавними вставками 10, які гвинтами кріпляться на передній частині штока 2 і які безпосередньо закріплюють деталь (не показана) (Фіг. 3). На робочому торці патрона розміщені упори 11, на які встановлюється деталь в процесі обробки. В центральній розточці корпусу 1 розміщений поршень 7 з трьома отворами під кутом до осі обертання. Від провертання поршень 7 фіксується в корпусі 1 шпонкою 12. Поршень 7 з'єднаний з привідною тягою 13 гвинтом 8, а привідна тяга 13 - з приводом затиску верстата (не зображено). Гайка 9 фіксує положення гвинта 8 відносно поршня 7. В штоку 2 патрона перпендикулярно його отворам, що виконані під кутом до осі обертання, виконано наскрізний отвір, в якому розміщено вісь 5. Вісь 5 з'єднана важелем 6 у вигляді шпильки з віссю 14, яка розміщена в отворах поршня 7 (Фіг. 2). Осі 5 та 14 встановлені з можливістю повороту навколо осі в штоку 2 та поршні 7 відповідно, що дає можливість важелю 6 обертатись навколо осей 5 та 14. Самоцентруючий патрон працює наступним чином. Після встановлення заготовки в патрон переміщується вліво привідна тяга 13 з гвинтом 8, при цьому штоки 2 переміщуються вліво і водночас радіально до моменту, коли штоки 2 затискують заготовку. При цьому в процесі затиску за рахунок повороту важеля 6 навколо осей 5 та 14 змінюється кут нахилу важеля 6, що дозволяє усунути перекошення штока 2 в отворі корпуса, усунути його заклинювання та зменшити сили тертя в стиках. Технічний результат полягає в підвищенні технологічності конструкції патрон та забезпеченні більш широкого діапазону закріплюваних заготовок за рахунок того, що задня частина штока з віссю з'єднана важелем з віссю в тязі приводу з можливістю повороту важеля навколо відповідних осей. Джерела інформації: 1. Чергикало В.И., Гуров О.И. и др. Токарные многошпиндельные автоматы. - М.: Машиностроение, 1978. - 309 с., ил. 1 UA 110637 U 2. 1. Самоцентруючий патрон/Деклараційний патент України № 38146, МКИ В23В 31/12. Литвин О.Б., Ляхов А.В., опубл. 15.05.2001 р., бюл. № 4. 1. 3. Многокулачковый самоцентрирующий патрон. Запорожец В.К., Литвин А.В. Авторське свідоцтво СРСР №1321531, МКИ В 23В 31/04. - Опубл. Б.В. № 25, 1987. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Токарний самоцентруючий патрон, у корпусі якого під кутом до його осі розташовані штоки з затискними кулачками, зв'язані з тягою приводу, який відрізняється тим, що задня частина штока з віссю з'єднана важелем з віссю в тязі приводу з можливістю повороту важеля навколо відповідних осей. 2 UA 110637 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23B 31/00

Мітки: самоцентруючий, токарний, патрон

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-110637-tokarnijj-samocentruyuchijj-patron.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Токарний самоцентруючий патрон</a>

Подібні патенти