Пристрій для вимірювання напружень у ґрунті під рушієм транспортного засобу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для вимірювання напружень у ґрунті під рушієм транспортного засобу, що містить корпус, пружні балки з датчиками тиску, який відрізняється тим, що датчики тиску розташовані в трьох взаємоперпендикулярних площинах.

Текст

Реферат: Пристрій для вимірювання напружень у ґрунті під рушієм транспортного засобу містить корпус, пружні балки з датчиками тиску. В якому датчики тиску розташовані в трьох взаємоперпендикулярних площинах. UA 110621 U (12) UA 110621 U UA 110621 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до пристроїв для вимірювання напружень, що виникають у ґрунті під дією рушіїв транспортних засобів і може бути використаний при дослідженні ефективності їх використання. Відомий пристрій для дослідження напружень і деформацій у ґрунті, який має корпус з напрямними руху, каретку з датчиками тиску та інше (А.С. СССР, № 1035452А кл. G 01 М 17/00, 1983 р. Бюлетень № 30). Недоліком такого пристрою є те, що внаслідок розташування датчиків в одній площині, неможливо визначити одночасно нормальні та дотичні напруження у ґрунті від дії рушіїв транспортних засобів. Найближчим аналогом до пристрою, що пропонується, є пристрій для вимірювання напружень у ґрунті, що складається з основного диска, допоміжного диска з каліброваними кульками, які встановлені по його периметру, а кришка виконана з виступом та гнучкими балочками з допоміжними тензодатчиками та ін. (А.С. СССР, № 585440 кл. G 01N 33/24, 1977 р. Бюлетень № 47). Суттєвим недоліком такого пристрою є значна похибка виміру як нормальних так і дотичних напружень у ґрунті так як, під дією зовнішнього нормального зусилля верхній диск деформується (прогинається) по периферії, що призводить до виникнення дотичних напружень і деформації тензодатчиків. Внаслідок такого явища унеможливлюється отримання дійсних значень, одночасно як нормальних так і дотичних напружень у ґрунті, що виникають від дії рушіїв транспортних засобів. В основу корисної моделі поставлена задача шляхом зміни конструкції відомого пристрою для вимірювання напружень у ґрунті забезпечити отримання нового технічного результату, що полягає в отриманні дійсних значень одночасно як нормальних, так і дотичних напружень у ґрунті, які виникають від дії рушіїв транспортних засобів за рахунок розташування датчиків тиску в трьох взаємоперпендикулярних площинах. Поставлена задача вирішується наступним чином. У відомому пристрої для вимірювання напружень у ґрунті під рушієм транспортного засобу, що містить корпус, пружні балки з датчиками тиску в якому згідно корисної моделі датчики тиску розташовані в трьох взаємоперпендикулярних площинах. На кресленні (фіг. 1, фіг. 2) зображений вимірювальний блок 1 пристрою для вимірювання напружень у ґрунті, що містить корпус 2 у вигляді паралелепіпеда з отворами, розташованими на трьох взаємоперпендикулярних площинах і закритих зовні гнучкими ізолюючими елементами 3, а з середини корпусу в отвори встановлені датчики тиску 4. На кресленні (фіг. 3) приведено схему розташування пристрою, де 5 - рушій транспортного засобу, 6 - інформаційний блок, 7 з'єднувальні елементи. Пристрій працює наступним чином. Вимірювальний блок 1 вставляється в шурф ґрунту у відповідному місці і приєднується до інформаційного блоку 6. Напруження у ґрунті у вигляді нормальних а і дотичних т зусиль утворених рушієм 5 передаються датчикам тиску 4 вимірювального блоку і далі фіксуються і обробляються в інформаційному блоці 6. Розташування датчиків тиску незалежно в трьох взаємоперпендикулярних площинах корпусу 2 виключає взаємний вплив нормальних і дотичних напружень і дозволяє одночасно фіксувати їх дійсні значення. А також, розташування декількох датчиків тиску на кожній площині корпусу пристрою дозволяє за необхідності визначати залежність напружень у ґрунті під рушієм від глибини або відстані від рушія. 45 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 Пристрій для вимірювання напружень у ґрунті під рушієм транспортного засобу, що містить корпус, пружні балки з датчиками тиску, який відрізняється тим, що датчики тиску розташовані в трьох взаємоперпендикулярних площинах. 1 UA 110621 U 2 UA 110621 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Dovzhyk Mykhailo Yakovych, Plavynskyi Volodymyr Ivanovych

Автори російською

Довжик Михаил Яковлевич, Плавинский Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: G01N 21/01, E02D 1/00, G01N 33/24

Мітки: вимірювання, напружень, засобу, рушієм, транспортного, пристрій, ґрунті

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-110621-pristrijj-dlya-vimiryuvannya-napruzhen-u-runti-pid-rushiehm-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для вимірювання напружень у ґрунті під рушієм транспортного засобу</a>

Подібні патенти