Спосіб адаптації природних ізолятів ентомофагів для лабораторного вирощування

Номер патенту: 110575

Опубліковано: 10.10.2016

Автори: Дрозда Валентин Федорович, Гойчук Анатолій Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб адаптації природних ізолятів ентомофагів для лабораторного вирощування, що включає вирощування паразита трихограми в яйцях амбарної зернової молі, який відрізняється тим, що відбирають зразок природних ізолятів ентомофагів, наприклад трихограми, не менше ніж 450-500 особин, переносять у лабораторні умови, де впродовж трьох генерацій розводять у яйцях дубового шовкопряду (Antheraea pernyi L.M.), причому температура повітря вдень становить 20±2 °С, вночі 15±2 °С, відносна вологість повітря 76±2 %, крім того, наступні два пасажі трихограми розводять в яйцях винного середнього бражника (Deilephila elpenor L.) за аналогічних умов температури та вологості повітря, крім того, для розведення трихограми, використовують яйця бражника, вік яких не перевищує 18-20 годин після відкладання їх самицями, крім того, після останнього пасажу в яйцях бражника, імаго трихограми, що відродилася, пропонують дієту у вигляді 20 %-ного водного розчину мальтози сумісно з 30 %-ним водним розчином гемолімфи гусениць совок, крім того, подальші пасажі трихограми проводять з використанням яєць амбарної зернової молі (Sitotroga cerealella Oliv.)

Текст

Реферат: Спосіб адаптації природних ізолятів ентомофагів для лабораторного вирощування включає вирощування паразита трихограми в яйцях амбарної зернової молі. Відбирають зразок природних ізолятів ентомофагів, наприклад трихограми, не менше ніж 450-500 особин, переносять у лабораторні умови, де впродовж трьох генерацій розводять у яйцях дубового шовкопряду (Antheraea pernyi L.M.), причому температура повітря вдень становить 20±2 °С, вночі 15±2 °С, відносна вологість повітря 76±2 %. Крім того, наступні два пасажі трихограми розводять в яйцях винного середнього бражника (Deilephila elpenor L.) за аналогічних умов температури та вологості повітря. Крім того, для розведення трихограми, використовують яйця бражника, вік яких не перевищує 18-20 годин після відкладання їх самицями. Крім того, після останнього пасажу в яйцях бражника, імаго трихограми, що відродилася, пропонують дієту у вигляді 20 %-ного водного розчину мальтози сумісно з 30 %-ним водним розчином гемолімфи гусениць совок. Крім того, подальші пасажі трихограми проводять з використанням яєць амбарної зернової молі (Sitotroga cerealella Oliv.). UA 110575 U (12) UA 110575 U UA 110575 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до галузі масового вирощування ентомофагів для потреб біологічного захисту рослин, і може бути використана в технологіях лабораторного розведення комах. Відомо, що визначальним фактором вирішення проблеми скорочення масштабів використання пестицидів хімічного походження є використання біологічних засобів, перш за все лабораторних культур паразитичних та хижих комах і кліщів, а також обприскування рослин мікробіологічними препаратами. Розширення об'ємів наукових досліджень та пошук оригінальних способів вирощування лабораторних культур ентомофагів спостерігається в усьому світі (Воронин К.Е. Биоценотические основы использования энтомофагов в системах интегрированной защиты растений. Автореф. дисс. доктора биол. наук. Санкт-ПетербургПушкин, 1992, 56 с). Відомий спосіб лабораторного вирощування видів роду Trichogramma - паразита яєць лускокрилих фітофагів, її адаптації до специфічних умов лабораторії (Авторское свидетельство СССР. Способ разведения трихограммы, № 865234. МПК А01К67/00. Опубл. 23.09.1981. Бюл. №35, Малявин И.С., Эгамбердиев Л.А., Сангов Р.). Суттєвою ознакою відомого способу є те, що для розведення трихограми використовують яйця млинової вогнівки. Реалізація способу дозволила збільшити на 1-2 дні тривалість життя самиць трихограми та її плодючість. Проте, необхідно враховувати статус небезпечного фітофага, який властивий малиновій вогнівці, що створює потенційну загрозу поширення її в зерносховищах, складах та елеваторах. Відомий спосіб масового лабораторного вирощування трихограми, який є найбільш близьким технічним рішенням до способу, що пропонується, і вибраний як найближчий аналог (Авторское свидетельство СССР, №1655419. МПК А01K 67/00. Опубл. 15.06.1991, Бюл. №22. Способ массового разведения трихограммы. Чернышов В.Б., Гринберг Ш.М., Афонина В.М., Гаврилица Л.Ф., Зотов В.А., Шляхтич В.А.). Спосіб, викладений у найближчому аналогу, полягає у тому, що спрощується процес лабораторного розведення паразита. Позитивний результат досягається за рахунок сумісного утримування трихограми та яєць зернової молі впродовж усього періоду розвитку у постійній темряві. Проте, спосіб - найближчий аналог має такі недоліки: спосіб лише частково вирішує проблему адаптації трихограми в умовах лабораторії. Не встановлена продуктивність трихограми за такими важливими характеристиками як плодючість самиць, життєздатність та рухова активність. В основу корисної моделі поставлена задача експериментально обґрунтувати спосіб адаптації природних ізолятів ентомофагів для лабораторного вирощування. Ставилася задача отримати високожиттєздатні лабораторні культури ентомофагів, на прикладі видів роду Trichogramma зі стабільними показниками продуктивності. Поставлена задача вирішується тим, що послідовно реалізовують суттєві елементи запропонованого способу. Зокрема, перший з них передбачає вибір зразків природних ізолятів ентомофагів, на прикладі трихограми, не менше ніж 450-500 особин з наступним їх перенесенням у лабораторні умови. Інша суттєва відмінність передбачає розведення ентомофага впродовж трьох генерацій у яйцях дубового шовкопряда (Antherаеа регnyi G.M.). Суттєвим є те, що температура повітря вдень становить 20±2 °C, вночі 15±2 °C, відносна вологість повітря 76±2 %. Наступні два пасажі трихограми проводять в яйцях винного середнього бражника (Deilephila elpenor L.) за аналогічних умов температури та вологості повітря. Наступна суттєва відміна способу полягає в тому, що для розведення трихограми використовують яйця бражника, вік яких не перевищує 18-20 годин після відкладання їх самицями. Суттєвим є те, що після останнього пасажу в яйцях бражника, імаго трихограми, що відродилась, пропонують дієту у вигляді 20 %-ного водного розчину мальтози сумісно з 30 %ним водним розчином гемолімфи гусениць совок. Подальші пасажі трихограми проводять з використанням яєць амбарної зернової молі (Sitotroga cerealella Oliv.) Суть запропонованого способу полягає в тому, що позитивно вирішується досить складна проблема адаптації природних ізолятів ентомофагів для подальшого лабораторного вирощування. Стресові фактори різкої доместикації ентомофагів супроводжуються зниженням багатьох важливих біологічних та екологічних характеристик - рівня життєздатності, плодючості самиць, їх рухової активності та пошукової здатності комах-господарів. Ступінчасті пасажі трихограми через яйця трьох різних комах-господарів, вирощування за контрастних температур повітря та вологості, дозволяють адаптувати ентомофагів для лабораторного вирощування. Експериментально встановлено у складі способу, роль дієти для імаго ентомофагів 1 UA 110575 U 5 10 15 20 вуглеводневої та білкової компонент. Ці прийоми сприяють оптимізації біологічних та господарських характеристик лабораторних культур ентомофагів. Приклад здійснення способу Дикорослі дерев'янисті та чагарникові екосистеми, де проводили збір природних ізолятів ентомофагів. Типова біолабораторія, де вирощують культури ентомофагів за відомими технологіями. Для експериментального обґрунтування запропонованого способу формували дослідні варіанти, яких було два. У першому варіанті реалізовували суттєві елементи запропонованого способу. У другому - способу найближчого аналога. Спосіб реалізовували шляхом проведення досліджень з використанням трихограми, виду Trichogramma pintoi Voeg. паразита яєць переважно лускокрилих фітофагів. Збір яєць природних ізолятів ентомофагів проводили за відомими способами, шляхом збору з дерев'янистих та чагарникових рослин яєць листокруток, шовкопрядів та совок з наступним перенесенням їх у лабораторію. В оптимальних умовах температури та вологості повітря слідкували за розвитком ентомофагів. Після відродження ентомофагів, проводили їх ідентифікацію. Для оцінки ефективності способів використовували найбільш інформативні та об'єктивні тестові характеристики з використанням біологічних та господарських ознак ентомофагів. Отриманий цифровий матеріал обробили статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. Встановлено, що задача, поставлена корисною моделлю, вирішена. За усіма тестовими показниками запропонований спосіб перевищував показники найближчого аналога. Різниця статистично доведена. Запропонований спосіб дозволяє оптимізувати процес адаптації природних ізолятів ентомофагів для лабораторного вирощування. Спосіб - важлива складова частина технології масового лабораторного вирощування ентомофагів. Результатами реалізації способу адаптації ізолятів трихограми для лабораторного вирощування Тестові характеристики трихограми Рухова Способи, що Плодючість, Життєздатність, активність порівнюються яєць/самицю, % самиць, екз. см/хв… Спосіб, що пропонується 92,8 42,7 68,4 Спосіб найближчий аналог 74,9 30,9 53,2 НІР05 3,8 3,2 4,6 Рівень Заражено адаптації до яєць Позитивний амбарної амбарної результат молі молі, % Досягається сприйнятливий результат адаптації природних Високий 80,6 ізолятів до лабораторних умов без виражених стресових наслідків Спосіб не повністю забезпечує адаптацію природних Невиражений 71,3 ізолятів до умов лабораторії. Як наслідок знижується продуктивність 4,2 _ 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 Спосіб адаптації природних ізолятів ентомофагів для лабораторного вирощування, що включає вирощування паразита трихограми в яйцях амбарної зернової молі, який відрізняється тим, що відбирають зразок природних ізолятів ентомофагів, наприклад трихограми, не менше ніж 450500 особин, переносять у лабораторні умови, де впродовж трьох генерацій розводять у яйцях 2 UA 110575 U 5 дубового шовкопряду (Antheraea pernyi L.M.), причому температура повітря вдень становить 20±2 °С, вночі 15±2 °С, відносна вологість повітря 76±2 %, крім того, наступні два пасажі трихограми розводять в яйцях винного середнього бражника (Deilephila elpenor L.) за аналогічних умов температури та вологості повітря, крім того, для розведення трихограми, використовують яйця бражника, вік яких не перевищує 18-20 годин після відкладання їх самицями, крім того, після останнього пасажу в яйцях бражника, імаго трихограми, що відродилася, пропонують дієту у вигляді 20 %-ного водного розчину мальтози сумісно з 30 %ним водним розчином гемолімфи гусениць совок, крім того, подальші пасажі трихограми проводять з використанням яєць амбарної зернової молі (Sitotroga cerealella Oliv.). 10 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: ізолятів, ентомофагів, адаптації, вирощування, природних, лабораторного, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-110575-sposib-adaptaci-prirodnikh-izolyativ-entomofagiv-dlya-laboratornogo-viroshhuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб адаптації природних ізолятів ентомофагів для лабораторного вирощування</a>

Подібні патенти