Універсальна розбірна пародонтологічна шина

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Універсальна розбірна пародонтологічна шина, що містить литу жорстку дугу із штифтами, яка відрізняється тим, що штифти відокремлені від дуги (балки) та мають вигляд гвинтів, що фіксуються у втулці з внутрішньою різьбою шляхом укручування, причому остання фіксується в твердих тканинах зуба за допомогою цементу.

Текст

Дивитися

Реферат: Універсальна розбірна пародонтологічна шина містить литу жорстку дугу із штифтами. Штифти відокремлені від дуги та мають вигляд гвинтів, що фіксуються у втулці з внутрішньою різьбою шляхом укручування, причому остання фіксується в твердих тканинах зуба за допомогою цементу. UA 110554 U (54) УНІВЕРСАЛЬНА РОЗБІРНА ПАРОДОНТОЛОГІЧНА ШИНА UA 110554 U UA 110554 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини та медичної техніки, а саме до ортопедичної стоматології, і може бути використана для шинування зубів при захворюваннях пародонту. При захворюваннях пародонту для стабілізації рухомих зубів використовуються суцільнолиті шинуючі конструкції, перевагою яких є точність прилягання шини до зубів, надійна фіксація в горизонтальному і вертикальному напрямках, що сприяє перерозподілу жувального тиску, скорочення термінів виготовлення конструкції, довговічність. Відомі конструкції [патенти України №№ 33679, 25543,патент Російської Федерації RU № 2173113,патенти США №№ 4355979, 4354840, 4260383, 4251216] не в повному обсязі відповідають вимогам, які ставляться до шинуючих конструкцій, які використовуються саме при захворюваннях пародонту. Відомий тип шини у вигляді литої жорсткої чи гнучкої балки [патент України № 12977, МПК А61С5/04, 19/03, опубл. 15.03.2006 р.], один або два боки якої по всій довжині мають зубці, зі штифтами, виконаними у вигляді окремої від балки смуги, зігнутої під кутом приблизно 180°, причому остання в місці згинання утворює грушоподібний або овальний отвір, а ширина смуги штифта менша відстані між верхівками зубців балки. По всій довжині балки розташовані наскрізні отвори, а штифти мають вигляд стрижня з головкою, товщина якого менша або дорівнює діаметру отворів. Недоліком цієї конструкції є неможливість зняти конструкцію, за потребою, не пошкодивши її або тканини зуба, а також складність і довготривалість клінічного етапу, за рахунок самостійного виготовлення штифтів лікарем на прийомі, збільшенні об'єму препарування твердих тканин зуба, за рахунок зубців балки. Відома шина [патент Білорусії № 9283, А61С 7/00 опубл. 30.06.2007 р.] у вигляді суцільнолитого металічного каркаса, виконаного об'ємним у вигляді балки з можливістю занурення в паз, сформований по оральній поверхні фронтальних зубів і жувальної поверхні молярів і премолярів, таким чином, щоб на зовнішній поверхні каркаса до верхньої межі розробленого паза залишалось 0,5-1,5 мм, при цьому кожен незалежний штифтовий елемент виконаний у вигляді конуса, фіксованого у товщі каркаса, а отвори з потаєм для незалежних штифтових елементів кріплення виконані в каркасі співпадаючими по направленню з розпломбованими каналами зубів. До недоліків відомої конструкції можна віднести: складність вилучення конструкції при потребі ендодонтично перелікувати зуб або провести якісну професійну гігієну порожнини рота; травму тканин зуба при знятті шини; велику кількість інтактних препарованих тканин зуба за рахунок об'ємності каркаса; не можливість врахувати індивідуальні нахили кожного з шинуючих зубів; необхідність депульпувати всі зуби, які включені в конструкцію. Відома шинуюча конструкція Мамлока ["Ортопедическая стоматология" // под ред. В.Н. Копейкина. - М.: "Медицина", 1988. - С. 120-130], яка складається з металевих суцільнолитих ковпачків, що щільно прилягають до оральної поверхні та штифтоподібних фіксуючих елементів вибрана як найближчий аналог. Після підготовки кореневого попередньо запломбованого каналу під штифт та препарування оральної поверхні зуба накладають смужки моделювального воску і шину моделюють у порожнині рота, з наступним введенням внутрішньо канальних штифтів. В зуботехнічній лабораторії з воскової репродукції виготовляють литу конструкцію шини. Ця шина надійно фіксує групу зубів при горизонтальному і вертикальному навантаженні. Одним з головних недоліків незнімних конструкцій є перешкоджання проведенню заходів індивідуальної і професійної гігієни, що погіршує перебіг пародонтиту та може призвести до ускладнень, особливо в перший період після хірургічних втручань на пародонті. Також, до недоліків найближчого аналога можна віднести: - неможливість проведення повторного ендодонтичного або хірургічного втручання при виникненні ускладнень; - неможливість його використання у випадку зміщення зубів при пародонтиті, з врахуванням різного їх нахилу, тому що шина являє собою монолітну суцільну конструкцію; - досить велику поверхню препарування під металеві ковпачки, до того ж підгонка виготовленої конструкції потребує корекції твердих тканин зуба, що зменшує кількість інтактних тканин зуба; - значну тривалість та складність виготовлення конструкції, внаслідок використання воску та моделювання шини у порожнині рота; відсутність точності прилягання конструкції; - необхідність депульпувати всі зуби, включені в шину. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити універсальну розбірну пародонтологічну шину шляхом виконання шини у вигляді суцільнолитої плоскої дуги та окремих фіксуючих штифтів, у вигляді гвинтів, внаслідок чого досягається стабілізація рухливих 1 UA 110554 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 зубів з можливістю повноцінного догляду за порожниною рота, особливо після оперативного втручання на пародонті. Поставлена задача вирішується тим, що в універсальній розбірній пародонтологічній шині, що містить суцільнолиту жорстку дугу із штифтами, згідно з корисною моделлю, штифти відокремлені від балки та мають вигляд гвинтів, що фіксуються у втулці з внутрішньою різьбою шляхом укручування, причому остання фіксується в твердих тканинах зуба за допомогою цементу. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де: на фіг. 1 наведено умовно-знімну внутрішньозубну, збірну, штифтову пародонтологічну шину у розрізі, яка містить тіло плоскої дуги (1), штифти з різьбою (2), які відокремлені від дуги, а також втулки (3), які фіксуються у кореневому каналі; на фіг. 2 наведено зовнішній вигляд шини та фіксаційних елементів, встановлених на зубах. Показано, що штифти (2), проходять через отвори з потаєм та вкручуються у втулку (3), зафіксовану в кореневому каналі, притискаючи балку до поверхні зуба, знаходячись на рівні із зовнішньою поверхнею дуги (1). Універсальна розбірна пародонтологічна шина працює наступним чином. Розробляють, попередньо запломбований традиційною методикою, кореневий канал на довжину майбутнього штифта (2), та на діаметр втулки (3) (у випадку недепульпованих зубів обмежуються пазом у 2 мм.) розгорткою, діаметр якої дорівнює зовнішньому діаметру втулки. В цьому каналі на цемент фіксують втулку (3), яку попередньо обробляють піскоструминним апаратом. Оральну поверхню зубів препарують в області екватора на ширину майбутньої плоскої дуги (балки) (1). Знімають зліпок силіконами і відправляють у ливарню, де зубний технік моделює балку з формуванням отворів у ній на місцях входу в кореневий канал, так що б штифт-гвинт був на рівні з усією поверхнею шини. Суцільнолиту плоску балку (1) припасовують і укладають в підготовленому пазу, штифт-гвинт (2) продівають крізь заглибини балки і вкручують у зафіксовану втулку (3) в кореневому каналі, притискаючи балку до паза і фіксуючи всю конструкцію. Таке виконання шини дає можливість пристосувати дугу і штифти окремо один від одного, що дозволяє уникнути корекції твердих тканин зуба в кореневому каналі або на оральній поверхні та зберегти інтактні тканини зуба. Відокремленість штифтових елементів від дуги забезпечує універсальність шини завдяки можливості врахувати індивідуальний нахил кожного із зубів, включених у конструкцію. Суцільнолита плоска дуга (балка) виготовляється точно по формі попередньо відпрепарованих твердих тканин зуба, що полегшує і прискорює процес шинування зубів і надає можливість зменшити поверхню конструкції, що покращує естетику. Штифти-стрижні мають вигляд гвинтів зі шляпкою, діаметр якої дорівнює діаметру отвору в балці, що дозволяє утворити "замок" між балкою і штифтом. А гвинтова фіксація штифта у втулці дозволяє надійно зафіксувати шинуючу конструкцію на зубах і в той же час мати можливість зняти конструкцію тільки відкручуванням штифтів для проведення якісної професійної гігієни, ендодонтичних або хірургічних маніпуляцій. При цьому, згідно з запропонованим пристроєм, якщо зуб, який планується включити в конструкцію, не є депульпованим, довжина штифта-гвинта у 2 мм дозволить розташувати його у твердих тканинах зуба без необхідності його депульпування. На відміну від відомих аналогів, використання запропонованої шини: - дає можливість знімати конструкцію для проведення повноцінної професійної гігієни та ендодонтичного лікування, без пошкодження конструкції та тканин зуба; - дозволяє враховувати індивідуальний нахил зубів; - зменшує кількість препарованих тканин зуба; - дозволяє уникнути необхідність депульпувати всі зуби, включені у шину; - конструкція прецензійно прилягає до поверхні твердих тканин зуба. - має можливість виймати втулку, не порушуючи анатомічних структур зуба, для подальшого раціонального протезування. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Універсальна розбірна пародонтологічна шина, що містить литу жорстку дугу із штифтами, яка відрізняється тим, що штифти відокремлені від дуги (балки) та мають вигляд гвинтів, що фіксуються у втулці з внутрішньою різьбою шляхом укручування, причому остання фіксується в твердих тканинах зуба за допомогою цементу. 2 UA 110554 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61C 7/00

Мітки: універсальна, шина, пародонтологічна, розбірна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-110554-universalna-rozbirna-parodontologichna-shina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Універсальна розбірна пародонтологічна шина</a>

Подібні патенти