Спосіб вирощування ранньої картоплі за весняного садіння

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування ранньої картоплі за весняного садіння, який включає внесення добрив одноразово врозкид або локально перед садінням, обробку плантацій картоплі під час вегетації розчином мікроелементів, який відрізняється тим, що перед садінням насіннєві бульби обробляються препаратом Плантафол 10-54-10 нормою 1 кг/т бульб з розрахунку 20 л/т робочого розчину та висаджуються густотою 47-50 тис. шт./га.

Текст

Реферат: Спосіб вирощування ранньої картоплі за весняного садіння включає внесення добрив одноразово врозкид або локально перед садінням, обробку плантацій картоплі під час вегетації розчином мікроелементів. Перед садінням насіннєві бульби обробляються препаратом Плантафол 10-54-10 нормою 1 кг/т бульб з розрахунку 20 л/т робочого розчину та висаджуються густотою 47-50 тис. шт./га. UA 110551 U (54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ РАННЬОЇ КАРТОПЛІ ЗА ВЕСНЯНОГО САДІННЯ UA 110551 U UA 110551 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до сільського господарства, до технологій вирощування сільськогосподарських культур. Відомий спосіб вирощування картоплі включає садіння з нормою 2,5-3 т/га, внесення добрив одноразово врозкид або локально перед садінням, обробку плантацій картоплі під час вегетації розчином мікроелементів (Бугаєва І.П. Культура картоплі на півдні України / І.П. Бугаєва, В.С. Сніговий. - Херсон, 2002. - С. 80-87) або обробку по сходах комплексним добривом Плантафол 30-10-10 нормою 3 кг/га з витратою робочого розчину 250 л/га; обробку в фазу бутонізації Плантафол 5-15-45 нормою 3 кг/га з витратою робочого розчину 250 л/га (Інструкція про застосування виробника препарату). Недоліком цих способів є неповне використання потенційних можливостей культури. Задачею корисної моделі є збільшення врожаю картоплі в весняному садінні за раннього збирання шляхом використання комплексу макро- та мікроелементів при обробці насіннєвих бульб. Поставлена задача вирішується тим, що перед садінням насіннєві бульби обробляються препаратом Плантафол 10-54-10 нормою 1 кг/т бульб з розрахунку 20 л/т робочого розчину та висаджуються густотою 47-50 тис. шт./га. Спосіб розроблено і експериментально випробувано лабораторією біотехнології картоплі Інституту зрошуваного землеробства НААН в 2014-2015 pp. в умовах посушливого клімату. Для закладки досліду використовувались наступні препарати: Мочевин К - розробник та виробник ТОВ НВО "Агронауковець", держреєстрація серія А № 02627. Діюча речовина N (13 %), Р2О5 (0,3 %), К2О (0,15 %), мікроелементи 0,1 %, бурштинова кислота (0,1 %), органічні кислоти, комплекс кислот трикарбонового циклу. Мочевин К-6 - прискорює формування кореневої системи та появу сходів. Спосіб внесення обробка насіннєвих бульб. Витрати для картоплі 1 л/т бульб. Мочевин К-1 - стимулює розвиток кореневої системи, надземної маси, посилює імунну систему рослин. Спосіб внесення - позакореневе підживлення. Витрата для картоплі - 1 л/га. Мочевин К-2 - підвищує посухостійкість рослин, потовщує стебла за рахунок блокади гормонів росту та рістрегуляторів, утворює додаткові пагони. Спосіб внесення - позакореневе підживлення. Витрата для картоплі - 1 л/га. Комплекс обробки Мочевин К: обробка бульб перед садінням Мочевин К-6, обробка по сходах Мочевин К-1, обробка у фазу бутонізації Мочевин К-2. Плантафол: комплексне водорозчинне добриво з вмістом мікроелементів для підживлення під час вегетації. Обробка садивних бульб: Плантафол 10-54-10 нормою 1 кг/т бульб, витрата робочого розчину 20 л/т; обробка по сходах: Плантафол 30-10-10 нормою 3 кг/га, витрата робочого розчину 250 л/га; обробка в фазу бутонізації: Плантафол 5-15-45 нормою З кг/га, витрата робочого розчину 250 л/га. 2 Дослідження проводили з середньораннім сортом картоплі Невська. Площа ділянки 54,9 м , 2 облікова 41,2 м . Площа живлення 70 см  32 см. Повторність триразова. Дослідження в різні роки показали неоднозначну реакцію рослин на обробку препаратами, що досліджувались. Однак найбільш стабільну прибавку урожаю забезпечила обробка бульб перед садінням Плантафолом 10-54-10 - у 2014 р. 7,45 т/га, у 2015 - 3,53 т/га. При інших варіантах обробки рослин прибавка врожаю коливалась від 2,57 до 4,12 т/га, в середньому за роками (табл. 1). Позакореневе підживлення рослин Плантафолом по сходах в умовах 2014 р. забезпечило найбільшу прибавку врожаю - 7,45 т/га (32,0 %), а в умовах 2015 р. - лише 1,67 т/га (25,1 %). Підживлення під час бутонізації цим препаратом в умовах 2014 р. забезпечило прибавку врожаю 6,16 т/га (26,4 %), у 2015 р. - 2,08 т/га (14,8 %). За результатами двох років досліджень максимальну прибавку урожайності забезпечила обробка бульб перед садінням Плантафолом 10-54-10 - 5,49 т/га (29,4 %). 1 UA 110551 U Таблиця 1 Урожайність бульб картоплі раннього строку збирання за різних умов підживлення, т/га Середня за 2014-2015 pp. відхилення відхилення Відхилення від від урожайність, урожайність, урожайність, від контролю, контролю, т/га т/га т/га контролю,    2014 р. Підживлення Без обробки (контроль 1) Обробка комплексом Мочевин К (контроль 2) Обробка бульб Плантафолом Позакореневе підживлення Плантафолом по сходах Позакореневе підживлення Плантафолом у фазу бутонізації НІР05, т/га 5 10 2015 р. 23,29 0 14,04 0 18,67 0 26,52 3,23 15,95 1,91 21,24 2,57 30,74 7,45 17,57 3,53 24,16 5,49 30,74 7,45 15,71 1,67 23,23 4,56 29,45 6,16 16,12 2,08 22,79 4,12 2,73 0,90 1,01 Економічну оцінку ефективності застосування комплексу макро- та мікроелементів при вирощуванні картоплі раннього строку збирання здійснювали, виходячи з ціни реалізації продукції 5 грн./кг, ціни насіннєвого матеріалу 2,01 грн./кг, технологічних витрат, згідно з нормами та розцінками при виробництві картоплі в 133 НААН, цінами на ресурси (паливномастильні матеріали, комплектуючі матеріали системи зрошення, добрива, пестициди та хімікати, зрошувальну воду), згідно з технологічними картами. Розрахунок економічної ефективності показав, що без додаткових обробок витрати на виробництво ранньої картоплі склали 29,5 тис. грн../га при найвищій собівартості продукції 1,681 тис. грн../т та найнижчому рівні рентабельності виробництва - 66,1 % (табл. 2). Таблиця 2 Економічна ефективність вирощування картоплі раннього строку збирання за різних умов підживлення (2014-2015 pp.) Підживлення Без обробки (контроль 1) Обробка комплексом Мочевин К (контроль 2) Обробка бульб Плантафолом Позакореневе підживлення Плантафолом по сходах Позакореневе підживлення Плантафолом у фазу бутонізації Умовний Витрати на чистий Рентабельність Урожайність Собівартість, виробництво, прибуток, виробництва, бульб, т/га тис. грн./т тис. грн./га тис. % грн./га 18,67 29,490 1,681 19,487 66,1 21,24 30,036 1,504 25,697 85,6 24,16 30,566 1,360 33,114 108,3 23,23 30,471 1,455 31,349 102,9 22,79 30,389 1,452 29,905 98,4 2 UA 110551 U 5 Найкращі економічні показники формуються при обробці бульб препаратом Плантафол 1054-10 нормою 1 кг/т - собівартість продукції при цьому становила 1,360 тис. грн./т, умовний чистий прибуток - 33,114 тис. грн./га при максимальній рентабельності виробництва - 108,3 %. Отже, за комплексом показників продуктивності та економічної ефективності обробку бульб перед садінням комплексним добривом Плантафол 10-54-10 з розрахунку 1 кг/т насіннєвих бульб при витраті робочого розчину 20 л/т слід вважати найкращим способом застосування. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб вирощування ранньої картоплі за весняного садіння, який включає внесення добрив одноразово врозкид або локально перед садінням, обробку плантацій картоплі під час вегетації розчином мікроелементів, який відрізняється тим, що перед садінням насіннєві бульби обробляються препаратом Плантафол 10-54-10 нормою 1 кг/т бульб з розрахунку 20 л/т робочого розчину та висаджуються густотою 47-50 тис. шт./га. 15 Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01C 1/06, A01C 21/00, A01C 9/00

Мітки: ранньої, весняного, садіння, картоплі, спосіб, вирощування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-110551-sposib-viroshhuvannya-ranno-kartopli-za-vesnyanogo-sadinnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування ранньої картоплі за весняного садіння</a>

Подібні патенти