Відцентровий фільтр з жалюзійною решіткою

Номер патенту: 110464

Опубліковано: 10.10.2016

Автори: Семенюк Микола Віталійович, Плашихін Сергій Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Відцентровий фільтр з жалюзійною решіткою, що містить корпус, який складається із зовнішньої та внутрішньої частин, тангенціальний вхідний патрубок, з'єднаний з внутрішньою частиною корпусу, сепараційну камеру з системою криволінійних каналів, зміщеними один щодо одного на величину ширини рециркуляційної щілини, що містить пиловідвідну кільцеву щілину першого і другого каналів, вихідний патрубок та два бункери, який відрізняється тим, що зовнішня стінка першого сепараційного каналу виконана як жалюзійна решітка, кут розкриття якої становить 0°-180°.

2. Відцентровий фільтр з жалюзійною решіткою за п. 1, який відрізняється тим, що перфоровані щілинні вікна мають площу прохідного перерізу 20-50 % від площі зовнішньої стінки першого сепараційного каналу.

3. Відцентровий фільтр з жалюзійною решіткою за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що обидва бункери герметично ізольовані один від одного.

Текст

Реферат: Відцентровий фільтр з жалюзійною решіткою містить корпус, який складається із зовнішньої та внутрішньої частин, тангенціальний вхідний патрубок, з'єднаний з внутрішньою частиною корпусу, сепараційну камеру з системою криволінійних каналів, зміщеними один щодо одного на величину ширини рециркуляційної щілини, що містить пиловідвідну кільцеву щілину першого і другого каналів, вихідний патрубок та два бункери. Зовнішня стінка першого сепараційного каналу виконана у вигляді жалюзійної решітки, кут розкриття якої становить 0°-180°. UA 110464 U (54) ВІДЦЕНТРОВИЙ ФІЛЬТР З ЖАЛЮЗІЙНОЮ РЕШІТКОЮ UA 110464 U UA 110464 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель призначена для сухої очистки газових потоків від твердих часток пилу і може бути використана в енергетичній, хімічній, харчовій, металургійній та інших областях промисловості. Найбільш близьким технічним рішенням до заявленого апарата є інерційний фільтрсепаратор RU 2080939 С1 (В04С 1/00). Фільтр-сепаратор містить спіральний канал, що складається з ряду секцій у вигляді півциліндрів із спадаючим радіусом кривизни, зміщених один відносно одного на висоту пиловідвідних щілин, а також тангенціального вхідного та розміщеного по осі спіралі вихідного патрубків і бункера пилозбірника. До недоліків аналога можна віднести значне винесення часток з бункера та великі габаритні розміри, що ускладнює експлуатацію фільтр-сепаратора та підвищує аеродинамічній опір. Найбільш близьким технічним рішенням до заявленого апарата та прийнятим за найближчий аналог є відцентровий фільтр UA 78157 С2 (В04С 5/00). Відцентровий фільтр містить корпус з тангенціальним вхідним патрубком і системою послідовно з'єднаних криволінійних каналів прямокутної форми із замкнутими контурами, циліндричний бункер, пилозбірник глибиною не менше 1,4 висоти каналів, що сполучений з корпусом. Основним недоліком найближчого аналога є стирання стінки першого каналу за рахунок великої концентрації твердих часток та швидкості газового потоку. Задачею корисної моделі є підвищення ефективності вловлювання твердих часток пилу та зменшення абразивного зносу зовнішньої стінки першого каналу апарата. Поставлена задача вирішується за рахунок організації перфорації на зовнішній стінці першого сепараційного каналу відцентрового фільтра з жалюзійною решіткою за вхідним патрубком де відбувається основне розвантаження газового потоку від твердих часток пилу або золи, що містяться в ньому. Таким чином, частина концентрованого газового потоку відводиться з апарата. Відведена концентрована частина газового потоку потрапляє у зовнішній корпус відцентрового фільтра з жалюзійною решіткою, який додатково споруджується навколо зовнішньої стінки першого сепараційного каналу. Зовнішній корпус кріпиться до існуючого апарата зварюванням або за допомогою фланцевого з'єднання. На фіг. 1 зображений загальний вигляд відцентрового фільтра з жалюзійною решіткою, на фіг. 2 - вигляд зверху фіг. 1. Відцентровий фільтр з жалюзійною решіткою складається з двох корпусів (фіг. 1): зовнішнього корпусу 3, який з'єднаний з бункером 8, та внутрішнього корпусу, який складається з вхідного 1 та вихідного 9 патрубків, сепараційної камери 2 з криволінійними каналами, зміщеними один щодо одного на величину ширини рециркуляційної щілини 4 що містить пиловідвідну кільцеву щілину 5 першого і другого каналів, жалюзійну решітку 6 та бункер 7. Відцентровий фільтр з жалюзійною решіткою працює наступним чином: запилений газовий потік по тангенціальному вхідному патрубку 1 надходить в сепараційну камеру 2. За рахунок відцентрових сил важкі фракції пилу концентруються біля зовнішньої стінки першого сепараційного каналу та відводяться через жалюзійну решітку 6 у зовнішній корпус 3. Таким чином, крупнодисперсна фракція пилу осідає в бункері 8. Очищений від крупнодисперсної фракції газовий потік рухається по криволінійній траєкторії, внаслідок чого тверді частинки концентруються на периферії кожного з каналів і виводяться через рециркуляційні щілини 4 з даного каналу в попередній по ходу руху потоку канал. З першого і другого по ходу потоку каналу, пил, разом з частиною газу, надходить через кільцеву щілину 5 в бункер 7, де велика маса частинок осідає, а ті, що продовжують витати найлегші (дрібні) фракції повертаються через щілину 4 в зону активної сепарації і знову сепаруються. Таким чином, у відцентровому фільтрі з жалюзійною решіткою реалізовано високоефективний перший ступінь очистки за рахунок евакуації пилу через жалюзійну решітку в окремий герметично ізольований від основного потоку бункер, завдяки чому значно збільшується термін експлуатації апарата та запобігається перетік газового потоку між бункерами; та другий ступінь - внутрішній корпус (сепараційна камера), в якому вловлюються дрібнодисперсні частинки пилу. Також, завдяки жалюзійній решітці значно зменшується абразивний знос внутрішнього корпусу апарата, а також збільшує ефективність пиловловлювання. Процес вловлювання пилу протікає в оптимальному аеродинамічному режимі при наступних співвідношеннях основних конструктивних параметрів пропонованого пристрою: - відношення діаметра внутрішнього корпусу до діаметра зовнішнього корпусу апарата знаходиться в інтервалі (Dвнутр.>Dзовнішн.)=0,70-0,95; 1 UA 110464 U 5 10 - перфоровані щілинні вікна мають площу прохідного перерізу 20-50 % від площі зовнішньої стінки першого сепараційного каналу; - кут розкриття жалюзійної решітки становить 0-180°; - відношення внутрішнього діаметра d вихідного парубку до внутрішнього діаметра D внутрішнього корпусу знаходиться в оптимальному інтервалі величин d/D=0,1…0,3; - відношення внутрішнього діаметра пилового отвору d1 до внутрішнього діаметра D внутрішнього циліндричного корпусу знаходиться в оптимальному інтервалі величин d1/D=0,1…0,4; - відношення висоти вхідного патрубка до діаметра внутрішнього корпусу - a/D=0,1…0,5; - відношення ширини вхідного патрубка до діаметра внутрішнього корпусу - b/D=0,05…0,3; ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 1. Відцентровий фільтр з жалюзійною решіткою, що містить корпус, який складається із зовнішньої та внутрішньої частин, тангенціальний вхідний патрубок, з'єднаний з внутрішньою частиною корпусу, сепараційну камеру з системою криволінійних каналів, зміщеними один щодо одного на величину ширини рециркуляційної щілини, що містить пиловідвідну кільцеву щілину першого і другого каналів, вихідний патрубок та два бункери, який відрізняється тим, що зовнішня стінка першого сепараційного каналу виконана як жалюзійна решітка, кут розкриття якої становить 0°-180°. 2. Відцентровий фільтр з жалюзійною решіткою за п. 1, який відрізняється тим, що перфоровані щілинні вікна мають площу прохідного перерізу 20-50 % від площі зовнішньої стінки першого сепараційного каналу. 3. Відцентровий фільтр з жалюзійною решіткою за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що обидва бункери герметично ізольовані один від одного. 2 UA 110464 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B01D 29/00, B04C 1/00

Мітки: відцентровий, решіткою, фільтр, жалюзійною

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-110464-vidcentrovijj-filtr-z-zhalyuzijjnoyu-reshitkoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Відцентровий фільтр з жалюзійною решіткою</a>

Подібні патенти