Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Установка для пресування соломистих матеріалів, що містить завантажувальний бункер із дозуючим пристроєм, циліндроконічний корпус з циліндричною та конічною ділянками та розміщеним в ньому валом зі шнеком, фільєру та котушкою зі шпагатом, яка відрізняється тим, що дозуючий пристрій виготовлений у вигляді вала із радіально закріпленими пальцями та ексцентричного кожуха, а вал зі шнеком обладнаний у конічній частині циліндроконічного корпусу закручуючими пальцями.

2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що циліндрична частина циліндроконічного корпусу та фільєра обладнані поздовжніми напрямними, а у зоні вивантаження фільєри встановлений намотуючий механізм спресованого матеріалу.

Текст

Реферат: Установка для пресування соломистих матеріалів, що містить; завантажувальний бункер із дозуючим пристроєм, циліндроконічний корпус з циліндричною та конічною ділянками та розміщеним в ньому валом зі шнеком, фільєру та котушкою зі шпагатом. Дозуючий пристрій виготовлений у вигляді вала із радіально закріпленими пальцями та ексцентричного кожуха, а вал зі шнеком обладнаний у конічній частині циліндроконічного корпусу закручуючими пальцями. UA 110441 U (54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПРЕСУВАННЯ СОЛОМИСТИХ МАТЕРІАЛІВ UA 110441 U UA 110441 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до обладнання для переробки соломистих матеріалів та інших рослинних решток і може бути використана при виробництві паливних брикетів для побутових та промислових потреб. Відома установка для пресування матеріалів, яка містить завантажувальний бункер, циліндричний корпус з розміщеним в ньому шнеком, що пресує, і встановленою в торці конічної частини корпусу фільєрою. Шнек, що пресує, виконаний у вигляді вала із закріпленим на ньому транспортуючими, ущільнюючими та витискуючими лопатями, при цьому транспортуючі, ущільнюючі та витискаючі лопаті виконані за переривистою гвинтовою лінією. Установка має закріплені в корпусі і встановлені з зазором щодо цих лопатей штирі, на відстані один від одного, що відповідає кроку витка на кожній ділянці шнека. [Патент України № 68251, кл. В30В 11/22, 2006 p.]. Недоліком даної установка для пресування матеріалів є низька її ефективність при використанні для пресування соломистих матеріалів. Найбільш близьким аналогом за технічною суттю до установка для пресування соломистих матеріалів, що пропонується, є установка для пресування матеріалів, яка містить завантажувальний бункер з дозуючим пристроєм, виготовленим у вигляді двох обертових у протилежних напрямках від центру валів з лопатями, циліндроконічний корпус з розміщеним в ньому валом зі шнеком, що пресує, з циліндричною та, наприкінці, конічною ділянками. У торці конічної частини корпуса встановлена фільєра. При цьому вал шнека з одного кінця обертається на підшипниковому вузлі, а з іншого проходить крізь центральний отвір фільєри. До фільєри примикає циліндрова камера охолодження із встановленою наприкінці котушкою з ниткою для обплетення брикету. [Патент України № 63967, МПК В30В 11/22, C10L 5/40, 2011 p.]. Основним суттєвим недоліком відомої установки є її низька ефективність при використанні для пресування соломистих матеріалів, що обумовлено наявністю дозуючого пристрою у вигляді двох обертових валів із лопатями. Це не виправдано, оскільки на них будуть утворюватись намотки із соломистих матеріалів. Також дана установка забезпечує ущільнення матеріалів за рахунок деформацій стику, а не деформацій кручення, опір яким є значно нижчим для соломистих матеріалів. Це у свою чергу спричинює зростання енергетичних витрат на процес пресування. В основу корисної моделі поставлена задача шляхом зміни конструкції відомої установки для пресування матеріалів забезпечити якісне пресування соломистих матеріалів. Поставлена задача вирішується тим, що установка для пресування матеріалів, що містить завантажувальний бункер із дозуючим пристроєм, циліндро-конічний корпус з циліндричною та конічною ділянками та розміщеним в ньому валом зі шнеком, фільєру та котушкою зі шпагатом, згідно з корисною моделлю, дозуючий пристрій виготовлений у вигляді вала із радіально закріпленими пальцями та ексцентричного кожуха. А вал зі шнеком обладнаний у конічній частині циліндроконічного корпусу закручуючими пальцями. Крім того, циліндрична частина циліндроконічного корпусу та фільєра обладнані поздовжніми напрямними, а також у зоні вивантаження фільєри встановлений намотуючий механізм спресованого матеріалу. На Фіг. 1 схематично зображена установка для пресування соломистих матеріалів, загальний вигляд, а на Фіг. 2 - її вигляд зверху. Установка для пресування соломистих матеріалів містить завантажувальний бункер 1, дозуючий пристрій 2, циліндроконічний корпус 3, з циліндричною і конічною ділянками та розміщений в ньому вал 4 зі шнеком 5, фільєру 6, котушку зі шпагатом 7. Циліндрична ділянка циліндроконічного корпусу 3 обладнана поздовжніми напрямними корпусу 8, а фільєра 6 поздовжніми напрямними 9. Вал 4 зі шнеком 5 у конічній частині циліндроконічного корпусу 3 обладнаний закручуючими пальцями 10. У зоні вивантаження фільєри 6 встановлено намотуючий механізм спресованого матеріалу 11. Дозуючий пристрій 2 містить вал 12 із радіально закріпленими пальцями 13 та виконаний ексцентрично відносно вала 12 кожух 14. Вісь вала 12 паралельна осі вала 4. Вал 4 зі шнеком 5 та закручуючими пальцями 10 обертається у блоці підшипників 15 та приводиться в рух через пасову передачу 16 від електродвигуна 17. Від цього ж електродвигуна 17 через другий ступінь; пасової передачі 18 приводиться в рух вал 12 із радіально закріпленими пальцями 13 дозуючого пристрою 2. У фільєрі 6, в зоні її приєднання до циліндроконічного корпусу 3 виконано цилідричний отвір 19 для подачі шпагату у внутрішню частину фільєри 6. Пристрій для пресування соломистих матеріалів працює наступним чином. Після вмикання електодвигуна 17 крутний момент через пасову передачу 16 передається на вал 4 зі шнеком 5 та закручуючими пальцями 10; а через другий ступінь пасової передачі 18 на вал 12 із радіально закріпленими пальцями 13 дозуючого пристрою 2. Матеріал надходить у завантажувальний бункер 1, звідки пальцями 13, радіально закріпленими на валу 12 дозуючого пристрою 2, подається у внутрішню частину циліндроконічного корпусу 3. Завдяки ексцентрично 1 UA 110441 U 5 10 розміщеному відносно вала 12 кожуха 14 соломиста маса плавно сходить з пальців 13. Далі витки шнека 5 захоплюють соломистий матеріал та здійснюють його транспортування у конічну зону циліндроконічного корпусу 3. Завдяки дії витків шнека 5 на соломисту масу та зменшення площі поперечного перерізу циліндроконічного корпусу 3 відбувається попереднє ущільнення маси за рахунок деформацій стиску. Круговий рух соломистого матеріалу разом із витками шнека 5 унеможливлюється дією напрямних корпусу 8. Далі матеріал, потрапляючи у зону дії закручуючих пальців 10, остаточно ущільнюється завдяки деформаціям кручення. Після ущільнення матеріал надходить у циліндричний канал фільєри 6, а після виходу із неї потрапляє на котушку намотуючого механізму спресованого матеріалу 11. Завдяки обертовому руху матеріалу перед його входженням у фільєру 6 відбувається його обмотування шпагатом, який надходить через отвір 19 від котушки зі шпагатом 7. Завдяки напрямним фільєри 9 матеріал у фільєрі 6 припиняє закручування. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 1. Установка для пресування соломистих матеріалів, що містить завантажувальний бункер із дозуючим пристроєм, циліндроконічний корпус з циліндричною та конічною ділянками та розміщеним в ньому валом зі шнеком, фільєру та котушкою зі шпагатом, яка відрізняється тим, що дозуючий пристрій виготовлений у вигляді вала із радіально закріпленими пальцями та ексцентричного кожуха, а вал зі шнеком обладнаний у конічній частині циліндроконічного корпусу закручуючими пальцями. 2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що циліндрична частина циліндроконічного корпусу та фільєра обладнані поздовжніми напрямними, а у зоні вивантаження фільєри встановлений намотуючий механізм спресованого матеріалу. 2 UA 110441 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01F 15/00, B30B 11/00

Мітки: матеріалів, пресування, соломистих, установка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-110441-ustanovka-dlya-presuvannya-solomistikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка для пресування соломистих матеріалів</a>

Подібні патенти