Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Ударно-відцентрова дробарка, що містить розташований в корпусі ротор, вертикальний обертальний вал якого розміщено на опорі, яка відрізняється тим, що має траверсу і розміщений в ній опорно-направляючий елемент, встановлений на верхній частині вала, де виконано глухий отвір, в якому між контактними поверхнями, кожна з яких має форму, яка ідентична формі зрізаного конуса, вільно розміщена куля, з можливістю регулювання осьового зазору та ступеня свободи вала відносно опори, з якою рухомо з'єднана нижня частина вала.

Текст

Реферат: Винахід належить до машинобудування. Ударно-відцентрова дробарка містить розташований в корпусі ротор, вертикальний обертальний вал якого розміщено на опорі. Згідно з винаходом, дробарка має траверсу і розміщений в ній опорно-направляючий елемент, встановлений на верхній частині вала, де виконано глухий отвір, в якому між контактними поверхнями, кожна з яких має форму, яка ідентична формі зрізаного конуса, вільно розміщена куля. В дробарці є можливість регулювання осьового зазору та ступеня свободи вала відносно опори, з якою рухомо з'єднана нижня частина вала. Технічний результат: поліпшуються експлуатаційні властивості дробарки, підвищується стійкість опорного вузла до динамічних навантажень та підвищується термін його роботи. UA 110223 C2 (12) UA 110223 C2 UA 110223 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до галузі машинобудування, а саме до відцентрових пристроїв з вертикальним валом робочого органу. Відомий відцентровий пристрій з вертикальним валом обертання, що має корпус, ротор з вертикальним валом, верхня частина якого встановлена в підшипниковому вузлі, пружний опорний вузол, що з'єднує підшипниковий вузол з корпусом і привод. Пружний опорний вузол виконаний кільцеподібним і встановлений коаксіально підшипниковому вузлу і має виконану у вигляді плоских кілець рухому опорну основу, жорстко з'єднану з підшипниковим вузлом і розташовану в верхній частині опорного вузла; нерухому опорну основу, жорстко з'єднану з корпусом і розташовану в нижній частині опорного вузла; пружний елемент, розташований між рухомою і нерухомою основами беззазорно з боковими поверхнями підшипникового вузла і корпуса і виконаному у вигляді гумового амортизатора. (RU 2209120, Патент РФ, В02С13/14, В04В9/00, публікація. 27.07.2003 р.) Недоліком вказаного пристрою є значна жорсткість взаємодії пружного елемента та підшипникового вузла, внаслідок чого підшипники працюють в умовах значних перекосів, що призводить до їх швидкого виходу з ладу. Найбільш близьким технічним рішенням є конструкція відцентрового пристрою, що має корпус, ротор з вертикальним валом і привод. Верхня та нижня частини обертального вала встановлені в підшипникових вузлах, жорстко з'єднаних з корпусом (3780937, патент США, В04В 9/00, 1973). У вказаному пристрою, через обмежену можливість до радіальних та кутових переміщень вала підшипникові вузли передчасно виходять з ладу, що обумовлено високими вібраційними навантаженнями. В основу винаходу поставлено задачу удосконалення відомої ударно-відцентрової дробарки, в якій введенням нових конструктивних елементів та їх взаємодії досягається можливість саморегуляції положення вала при кутових та радіальних переміщеннях в умовах значних динамічних навантажень в процесі експлуатації дробарки, за рахунок цього покращується стійкість та довговічність опорного механізму, що сприяє покращенню експлуатаційних характеристик дробарки в цілому. Задача вирішується тим, що у відомій ударно-відцентровій дробарці, що має розташований в корпусі ротор, вертикальний обертальний вал якого є на опорі, згідно з винаходом має розміщений в введеній траверсі опорно-направляючий елемент, встановлений на верхній частині вала, де виконано глухий отвір, в якому між контактними поверхнями, кожна з яких виконана ідентичної форми зрізаного конуса, вільно розміщена введена куля з можливістю регулювання осьового зазору та ступеня свободи вала відносно опори, з якою рухомо з'єднана нижня частина вала. Суть винаходу пояснюється наступними ілюстраціями: Фіг. 1 - Загальний вигляд ударно-відцентрової дробарки з вертикальним валом робочого органу. Фіг. 2 - Загальний вигляд опорного механізму ударно-відцентрової дробарки з вертикальним валом робочого органу. Фіг. 3 - Схема розміщення кулі в отворі (виносний елемент). На фіг. 1 та 2 зазначено: 1) корпус: 2) ротор: 3) траверса; 4) привод; 5) опорно-направляючий елемент; 6) верхня куля; 7) вал; 8) фланець вала; 9) з'єднувальний елемент нижньої частини вала; 10) куля; 11) опора; 12) контактна поверхня. В ударно-відцентровій дробарці ротор (2) монтується на обертальному вертикальному валу (7), нижня частина якого рухомо з'єднана з опорою (11), на якій в отворах, кожен з яких має форму зрізаного конуса, вільно розміщені кулі (10). Розміщений в траверсі (3) опорнонаправляючий елемент (5) встановлений на верхній частині вала, де виконано глухий отвір, в якому між контактними поверхнями (12), кожна з яких виконана ідентичної форми зрізаного конуса, вільно розміщена верхня куля (6). 1 UA 110223 C2 5 10 15 20 25 Запропонований опорний механізм ударно-відцентрової дробарки з вертикальним валом (7) робочого органу працює наступним чином. Вал (7) та закріплений на ньому ротор (2) приводиться в обертання за допомогою привода (4) через клиноременеву передачу. Вал (7) нижнім кінцем з'єднаний через фланець (8) із з'єднувальним елементом (9). На обернених одна до одної поверхнях з'єднувального елемента (9) та опори (11) виконані заглиблення в формі зрізаного конуса, відповідні пари яких утворюють отвори, в кожному з яких вільно розміщена введена відповідна куля (10), що контактує з поверхнями отвору. Кулі (10) рухаються в отворі опори (11). Конічні контактні поверхні отворів опори (11) обмежують переміщення куль (10) в радіальному напрямку. Опорно-направляючий елемент (5) регулює величину осьового зазору та достатній ступінь свободи, через верхню кулю (6), що вільно розташована між контактними поверхнями (12), кожна з яких виконана ідентичної форми зрізаного конуса. Форма опорнонаправляючих доріжок та вільне розміщення верхньої кулі (6) та куль (10) виключають їх заклинювання в процесі експлуатації дробарки. Внаслідок взаємодії опорно-направляючого елемента (5) з опорою (11) та можливості зміщення осі обертання за рахунок конусних контактних поверхонь (12) досягається більш рівномірне розподілення динамічних навантажень при експлуатації дробарки. Таким чином, дане конструктивне рішення призводить до істотного поліпшення динамічних характеристик опорного вузла в умовах значних ударних та вібраційних навантажень. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ Ударно-відцентрова дробарка, що містить розташований в корпусі ротор, вертикальний обертальний вал якого розміщено на опорі, яка відрізняється тим, що має траверсу і розміщений в ній опорно-направляючий елемент, встановлений на верхній частині вала, де виконано глухий отвір, в якому між контактними поверхнями, кожна з яких має форму, яка ідентична формі зрізаного конуса, вільно розміщена куля, з можливістю регулювання осьового зазору та ступеня свободи вала відносно опори, з якою рухомо з'єднана нижня частина вала. 2 UA 110223 C2 Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Shock-centrifugal crusher

Автори англійською

Ziborov Kyrylo Albertovych, Protsiv Volodymyr Vasyliovych, Vanzha Gennadii Kupriyanovych, Loginova Anastasiia Oleksandrivna

Назва патенту російською

Ударно-центробежная дробилка

Автори російською

Зиборов Кирилл Альбертович, Процив Владимир Васильевич, Ванжа Геннадий Куприянович, Логинова Анастасия Александровна

МПК / Мітки

МПК: B04B 9/00, B02C 13/14

Мітки: дробарка, ударно-відцентрова

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-110223-udarno-vidcentrova-drobarka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ударно-відцентрова дробарка</a>

Подібні патенти