Спосіб захисту насаджень ягідників від ґрунтоживучих фітофагів

Номер патенту: 110218

Опубліковано: 26.09.2016

Автори: Дрозда Валентин Федорович, Кочерга Марина Олександрівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб захисту насаджень ягідників від ґрунтоживучих фітофагів, що включає нанесення робочих розчинів препаратів на поверхню ґрунту, який відрізняється тим, що на початку міграції гусениць смородинової брунькової молі (Zampronia capitella Сl.), аґрусової вогнівки (Zophodia grossulariella Zinek.), личинок пильщиків та галиць, проводять один прийом обприскування рослинних решток та поверхні ґрунту під кущами ягідників водною суспензією живої культури ентомопатогенної нематоди виду Steinernema feltiae із розрахунку 0,20-0,25 млн. інвазійних личинок на 1 м2 поверхні ґрунту, крім того, через 5-6 днів, поверхню ґрунту під кущами обробляють 5,0 %-ним водним розчином ентомопатогенного препарату Пециломін (с.п. - сухий порошок), крім того, титр спор гриба Paecylomyces farinosus Brown et Smith, діючої речовини у складі препарату становить не менше 10 млрд. у 1 г.

Текст

Реферат: Спосіб захисту насаджень ягідників від ґрунтоживучих фітофагів включає нанесення робочих розчинів препаратів на поверхню ґрунту. На початку міграції гусениць смородинової брунькової молі (Zampronia capitella Сl.), аґрусової вогнівки (Zophodia grossulariella Zinek.), личинок пильщиків та галиць, проводять один прийом обприскування рослинних решток та поверхні ґрунту під кущами ягідників водною суспензією живої культури ентомопатогенної нематоди виду 2 Steinernema feltiae із розрахунку 0,20-0,25 млн. інвазійних личинок на 1 м поверхні ґрунту. Через 5-6 днів поверхню ґрунту під кущами обробляють 5,0 %-ним водним розчином ентомопатогенного препарату Пециломін (с.п. - сухий порошок). Титр спор гриба Paecylomyces farinosus Brown et Smith, діючої речовини у складі препарату становить не менше 10 млрд. у 1 г. UA 110218 U (12) UA 110218 U UA 110218 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до галузі захисту рослин від комах-фітофагів і може бути використана в технологіях інтегрованого захисту насаджень ягідників. Відомо, що впродовж останніх років, в агроценозах України, внаслідок об'єктивних та суб'єктивних причин, набули значного поширення ґрунтоживучі шкідники, серед яких особливо небезпечним є різноманітні види хрущів, дротяники, несправжні дротяники, капустянка звичайна. Відомий спосіб обмеження чисельності популяцій травневого та інших супутніх видів хрущів у плодово-ягідних насадженнях, згідно з яким посадкові ями та ґрунт обробляють хімічними інсектицидами ДДТ та ГХЦГ. На один га, згідно з способом, витрачають 200-300 кг 12 %-ного дусту гексахлорану. Внаслідок цього, гинуло 82,5 % личинок хрущів (Михайловский B.C. Борьба с хрущами и их личинками в плодовых питомниках и ягодных насаждениях. Сб. Украинского НИИ плодоводства "Защита растений", 1951, вып. 32. с. 171-192). Не дивлячись на позитивний результат, недоліки цього способу очевидні. Надмірна кількість досить токсичного хлорорганічного інсектициду, крім хрущів, знищувала весь комплекс корисних та нейтральних видів ґрунтоживучих членистоногих. Крім того, у 1970 році ці препарати виключені із переліку дозволених до застосування в Україні. Відомий також спосіб контролю чисельності хрущів в плодово-ягідних насадженнях шляхом спрямованого поливу дерев водним розчином хімічного інсектициду Базудину, 80 % в.е. (водної емульсії) у концентрації 0,2; 0,3 та 0,4 %. Для цього біля штамбів дерев роблять лунки діаметром 60 см, куди виливають по 10 л робочого розчину інсектициду. Очевидно також значна працемісткість способу та високий рівень екологічної небезпеки, що призводить до загибелі також корисних членистоногих (Ткачов В.М., Лошицький В.П, Омельченко І.К. Увага: 2000-й рік "льотний рік" хрущів. Сад, виноград і вино України, 2000, № 7-8, с. 16-17). Відомий також спосіб обмеження чисельності личинок травневого хруща в садах, який є найбільш близьким технічним рішенням до способу, що пропонується, і вибраний як прототип (Патент України. Лапа О.М., Хоменко І.І., Яновський Ю.П. Спосіб боротьби з ґрунтовими шкідниками при посадці саджанців. № 48271, МПК А01 G1/00. Опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8). Спосіб передбачає внесення у посадкову яму під час висадки саджанців яблуні суміші розчину хімічного інсектициду Промет 400 і ґрунту, шляхом занурення в неї кореневої системи саджанців. Концентрація Промету 400 складає не менше 1,5 %. Внаслідок використання способу гине 90 % личинок травневого хруща. Проте, спосіб має такі недоліки: використовується досить токсичний інсектицид у складі способу, що не виключає його негативну дію на комплекс ґрунтоживучих паразитів та хижаків. Це було однією причиною того, що Промет 400 з 2005 р. виключено із переліку дозволених в Україні. Невстановлена кількість видів корисних членистоногих у ґрунті та їх регуляторна роль. В основу корисної моделі поставлено задачу експериментально обґрунтувати спосіб захисту насаджень ягідників від ґрунтоживучих фітофагів. Ставилось завдання захистити насадження від фітофагів, чий розвиток пов'язаний з ґрунтом. Виключити при цьому використання хімічних препаратів. Поставлена задача вирішувалось шляхом послідовного використання суттєвих елементів запропонованого способу. Зокрема, на початку міграції гусениць фітофагів - смородинової бруньковаї молі (Lampronia capitella Cl.), аґрусової вогнівки (Zophodia grossulariella Zinen), личинок пильщиків та галиць, проводять один прийом обприскування рослинних решток та поверхні ґрунту під кущами ягідників водною суспензією ентомопатогенної нематоди виду Steinernema feltiae. Суттєвим у способі є і те, що регламентуються також кількісні параметри у складі способу. 2 Зокрема, у розрахунку на 1 м поверхні ґрунту витрачають 0,20-0,25 млн. інвазійних личинок. Через 5-6 днів поверхню ґрунту під кущами обробляють 5 %-ним водним розчином ентомопатогенного препарату Пециломін. Титр спор гриба Paecylomyces farinosus Brown et Smith, у складі 1 г препарату знаходиться не менше 10 млрд. спор. Суть запропонованого способу полягає в тому, що захист насаджень ягідників від ґрунтоживучих фітофагів здійснюють шляхом спрямованого насичення поверхні ґрунту водним розчином паразитичної ентомопатогенної нематоди Steinernema feltiae. Інвазійні личинки нематоди, завдяки спрямованому інстинктивному пошуку, виявляють та атакують гусениці та личинки фітофагів ягідників. Саме вони проколюють їх хітиновий покрив, проникають у гемоцель, де живляться внутрішніми органами фітофагів. Внаслідок цього личинки фітофагів гинуть впродовж кількох днів. Паразитичні нематоди ефективно проникають в гусениці та личинки молодших (1-3) віків. Саме тому, нанесення робочих суспензій ентомопатогенної 1 UA 110218 U 5 10 15 20 25 30 нематоди проводять в кінці яйцекладки самиць фітофагів - на початку відродження гусениць та личинок. Дія препарату Пециломін спостерігається на тій частині фітофагів, що залишилися життєздатними. ПРИКЛАД ЗДІЙСНЕННЯ СПОСОБУ Насадження смородини чорної та білої, аґрусу та малини. Типове фермерське господарство із сучасним асортиментом сортів та з орієнтацією на вирощування ягідників у системі органічного ягідництва. Із року в рік спостерігається досить високий рівень чисельності фітофагів, чий розвиток пов'язаний з ґрунтом. Це смородинова брунькова міль, аґрусова вогнівка, а також мухи-галиці - малинова стеблова та смородинова стеблова. Крім того, спорадично зустрічаються такі види хрущів як травневий західний (Melolontha melolontha F.) та червневий (Amphimallon solstitialis L). Початкова чисельність ґрунтоживучих фітофагів становила 18,4-21,2 екз. на 5 кущів. Для обґрунтування ефективності запропонованого способу формували дослідні варіанти, яких було три та контроль. У першому варіанті реалізовували суттєві елементи запропонованого способу. У другому елементи способу - найближчого аналогу. В третьому використовували хімічні препарати, дозволені для використання в Україні на ягідниках. Передбачався також і контрольний варіант, де не використовували будь-які прийоми захисту насаджень. Для оцінки ефективності способу використовували найбільш інформативні тестові показники. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено в таблиці. Встановлено, що задача, поставлена корисною моделлю, виконана. Підсумкова ефективність запропонованого способу становила 83,7 %, проти 70,2 % у способі найближчому аналогу. Показники запропонованого способу не поступалися базовому варіанту. Різниця статистично не доведена. При цьому, як позитивний результат, реалізація запропонованого способу, сприяла збереженню та активізації природних популяцій ентомофагів. Важливим також було і те, що значно скоротився запас та чисельність ґрунтоживучих фітофагів, як результат дії елементів запропонованого способу. Таким чином, запропоновано досить ефективний спосіб захисту насаджень ягідників від ґрунтоживучих фітофагів, який доцільно використовувати в технологіях органічного ягідництва. Результати реалізації способу захисту смородини чорної від ґрунтоживучих фітофагів Початкова Діяльність Пошкоджен Способи, що чисельність ентомофагів, о урожаю, порівнюються фітофагів, % % екз./5 рослин Спосіб, що пропонуєтьс я Спосіб найближчий аналог Хімічний стандарт (базовий варіант) Контроль HIP05 Урожай, кг/кущ Діапаузувало гусениць та Ефективність личинок способів, % фітофагів, екз./5 рослин 18,4 49,8 2,9 4,9 83,7 2,9 19,3 31,2 5,3 3,7 70,2 5,8 21,2 5,7 2,0 5,1 85,8 3,1 24,9 18,2 2,2 27,8 1,3 2,4 0,8 4,3 37,8 0,7 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 Спосіб захисту насаджень ягідників від ґрунтоживучих фітофагів, що включає нанесення робочих розчинів препаратів на поверхню ґрунту, який відрізняється тим, що на початку міграції гусениць смородинової брунькової молі (Zampronia capitella Сl.), аґрусової вогнівки (Zophodia grossulariella Zinek.), личинок пильщиків та галиць, проводять один прийом обприскування рослинних решток та поверхні ґрунту під кущами ягідників водною суспензією живої культури ентомопатогенної нематоди виду Steinernema feltiae із розрахунку 0,20-0,25 млн. 2 інвазійних личинок на 1 м поверхні ґрунту, крім того, через 5-6 днів, поверхню ґрунту під кущами обробляють 5,0 %-ним водним розчином ентомопатогенного препарату Пециломін (с.п. 2 UA 110218 U - сухий порошок), крім того, титр спор гриба Paecylomyces farinosus Brown et Smith, діючої речовини у складі препарату становить не менше 10 млрд. у 1 г. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01N 25/00, A01B 79/00, A01N 65/00

Мітки: спосіб, фітофагів, захисту, ґрунтоживучих, насаджень, ягідників

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-110218-sposib-zakhistu-nasadzhen-yagidnikiv-vid-runtozhivuchikh-fitofagiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб захисту насаджень ягідників від ґрунтоживучих фітофагів</a>

Подібні патенти