Комбінований пристрій для ефективного зменшення енергії ураганів

Номер патенту: 110098

Опубліковано: 26.09.2016

Автор: Бернацький Віктор Антонович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Комбінований пристрій для ефективного зменшення енергії ураганів, який зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою системи вентиляторів, розміщених на осі в циліндричному корпусі з каплеподібними обтікачами на вході і виході повітряного потоку вентиляторів, а у верхній і нижній частині основного циліндричного корпусу додатково розміщені циліндри з вентиляторами, на які обертальний рух передається від осі основного циліндра, і на рівні основного циліндричного корпусу розміщені дві S-подібні пластини, від яких обертальний рух передається на вісь з вентиляторами в основному циліндрі, який відрізняється тим, що на одній горизонтальній осі з вентиляторами, з боку входу повітря в циліндричний корпус, за межами циліндричних корпусів додатково розміщені пропелери, і пристрій приводиться в дію з допомогою горизонтального потоку урагану, який одночасно діє на S-подібні пластини та додаткові пропелери.

2. Комбінований пристрій для ефективного зменшення енергії ураганів за п. 1, який відрізняється тим, що між додатковими пропелерами та вентиляторами, в основному корпусі, розміщено планетарний зубчатий механізм, з передаточним числом, меншим за одиницю.

Текст

Реферат: UA 110098 U UA 110098 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області штучної зміни погодних умов і може бути використана для ослаблення і боротьби з ураганами та іншими стихійними процесами в атмосфері біля поверхні Землі. Відомо пристрій для боротьби з ураганами [1] взятий як аналог. Пристрій зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою системи пропелерів розміщених на осях в циліндричних корпусах з каплеподібними обтікачами на вході і виході повітряного потоку пропелерів. На рівні циліндричних корпусів на горизонтальних осях розміщені дві S-подібні пластини, на які діє горизонтальний потік урагану. Обертальний рух від них передається на осі з вентиляторами. Вентилятори створюють потік повітря, напрямлений проти потоку урагану. Це приводить до зменшення енергії урагану. Недоліком вказаного пристрою є те, що при роботі пристрою охоплюється відносно невелика зона повітряної маси урагану. Ефективність роботи пристрою буде не високою. Тому потрібно використовувати велику кількість пристроїв на шляху урагану. Цей недолік усувається в пристрої для ефективного зменшення енергії ураганів [2], взятого в якості прототипу. Пристрій зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою системи вентиляторів, розміщених на осі в основному циліндричному корпусі. На вході і виході повітряного потоку з корпусу розміщені каплеподібні обтікачі. Крім того, у верхній і нижній частині основного циліндричного корпусу додатково розміщені циліндри з вентиляторами на осях всередині, на які обертальний рух передається від осей основного циліндра. На рівні основного циліндричного корпусу розміщені дві S-подібні пластини, які приводяться в обертальний рух горизонтальним потоком урагану. Від них обертальний рух передається на осі з вентиляторами в основному циліндрі. Недоліком вказаного пристрою є те, що при великих швидкостях повітряної маси урагану, недостатній обертальний момент передається на вісь з вентиляторами в основному циліндричному корпусі. Так як повітряний потік урагану одночасно діє ще на вентилятори розміщені в циліндричних корпусах. Задача корисної моделі - підвищення ефективності боротьби з ураганами. Поставлена задача досягається тим, що в комбінованому пристрої для ефективного зменшення енергії ураганів, який зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою системи вентиляторів розміщених на осі в циліндричному корпусі з каплеподібними обтікачами на вході і виході повітряного потоку вентиляторів, а у верхній і нижній частині основного циліндричного корпусу додатково розміщені циліндри з вентиляторами на осях всередині, на які обертальний рух передається від осі основного циліндра, і на рівні основного циліндричного корпусу розміщені дві S-подібні пластини, від яких обертальний рух передається на вісь з вентиляторами в основному циліндрі, на одній горизонтальній осі з вентиляторами, з боку входу повітря в циліндричний корпус, за межами циліндричних корпусів додатково розміщені пропелери, і пристрій приводиться в дію з допомогою горизонтального потоку урагану, який одночасно діє на S-подібні пластини та додаткові пропелери. Для збільшення кутової швидкості, яка передається від додаткових пропелерів на вісь з вентиляторами, між ними розміщено планетарний зубчатий механізм, з передаточним числом, меншим за одиницю. На Фіг. 1 приведено переріз запропонованого комбінованого пристрою для ефективного зменшення енергії ураганів. Введені наступні позначення: вентилятори - 1, закріплені на осях - 2 в основному циліндричному корпусі - 3, та додаткових циліндричних корпусах - 4 з каплеподібними об тікачами - 5 та - 6 на вході і виході повітряного потоку з корпусів-3 та -4, дві S-подібні пластини - 7, прикріплені нерухомо до горизонтальних осей - 8, осі - 9 через які обертальний рух передається на осі - 2, в циліндричних корпусах - 3 та - 4, система кріплення 10, горизонтальний повітряний потік урагану - 11, додаткові пропелери - 12. На Фіг. 2 зображено пристрій з планетарним зубчатим механізмом - 13. Зменшення енергії ураганів відбувається наступним чином: - горизонтальний потік урагану - 11, діючи на дві S-подібні пластини - 7, приводить в обертальний рух горизонтальну вісь - 8, від якої цей рух передається на вісь-2 з вентиляторами1, в основному корпусі - 3. З допомогою осей - 9 цей рух, також, передається на осі - 2, розміщені в додаткових циліндричних корпусах - 4. Одночасно горизонтальний потік урагану 11 діє на додаткові пропелери - 12, від яких обертальний рух передається на вісь з вентиляторами - 1 в корпусі - 3. Це приводить до збільшення обертового моменту, який передається на вісь - 2 в основному корпусі - 3. В результаті ефективність роботи пристрою зростає. Обертаючись в циліндричних корпусах - 3 та - 4, вентилятори - 1 створюють потік повітря напрямлений вздовж обтікачів - 6, проти потоку маси урагану. Тобто, пристрій приводиться в дію з допомогою горизонтального потоку урагану, який одночасно діє на Sподібні пластини - 7 та додаткові пропелери - 12. Для збільшення кутової швидкості, яка передається від додаткових пропелерів - 12 на вісь - 2 з вентиляторами, між ними розміщено 1 UA 110098 U 5 10 15 планетарний зубчатий механізм - 13, з передаточним числом, меншим за одиницю (Фіг. 2). При цьому енергія урагану зменшується. Таким чином, запропонований пристрій має високу ефективність боротьби з ураганами дякуючи тому, що на одній горизонтальній осі з вентиляторами, з боку входу повітря в циліндричний корпус, додатково розміщені пропелери. Це приводить до збільшення обертового моменту, який передається на вісь - 2 в основному корпусі - 3. Дякуючи використанню планетарного зубчатого механізму з передаточним числом, меншим за одиницю, збільшується кутова швидкість, яка передається від додаткових пропелерів на вісь з вентиляторами в основному корпусі. В результаті ефективність роботи пристрою зростає. Пристрій приводиться в дію з допомогою горизонтального потоку урагану, який одночасно діє на S-подібні пластини та додаткові пропелери. Обертаючись в циліндричних корпусах, вентилятори створюють потік повітря напрямлений проти потоку маси урагану. Використання сукупності пристроїв, розміщених горизонтально, дає можливість суттєво зменшувати енергію ураганів. Це приводить до зменшення їх руйнівної сили та заощадження гігантських фінансових ресурсів. Джерела інформації: [1]. Бернацький В.А. Пристрій для боротьби з ураганами. Патент України на корисну модель № 83762 від 25.09. 2013, Бюл. № 18. [2]. Бернацький В.А. Пристрій для ефективного зменшення енергії ураганів. Патент України на корисну модель № 98951 від 12.05. 2015, Бюл. № 9. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 1. Комбінований пристрій для ефективного зменшення енергії ураганів, який зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою системи вентиляторів, розміщених на осі в циліндричному корпусі з каплеподібними обтікачами на вході і виході повітряного потоку вентиляторів, а у верхній і нижній частині основного циліндричного корпусу додатково розміщені циліндри з вентиляторами, на які обертальний рух передається від осі основного циліндра, і на рівні основного циліндричного корпусу розміщені дві S-подібні пластини, від яких обертальний рух передається на вісь з вентиляторами в основному циліндрі, який відрізняється тим, що на одній горизонтальній осі з вентиляторами, з боку входу повітря в циліндричний корпус, за межами циліндричних корпусів додатково розміщені пропелери, і пристрій приводиться в дію з допомогою горизонтального потоку урагану, який одночасно діє на S-подібні пластини та додаткові пропелери. 2. Комбінований пристрій для ефективного зменшення енергії ураганів за п. 1, який відрізняється тим, що між додатковими пропелерами та вентиляторами, в основному корпусі, розміщено планетарний зубчатий механізм, з передаточним числом, меншим за одиницю. 2 UA 110098 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B01F 7/16, A01G 15/00

Мітки: пристрій, зменшення, енергії, ефективного, ураганів, комбінований

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-110098-kombinovanijj-pristrijj-dlya-efektivnogo-zmenshennya-energi-uraganiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комбінований пристрій для ефективного зменшення енергії ураганів</a>

Подібні патенти