Спосіб завантаження шихти на колосникові грати агломераційної машини

Номер патенту: 109978

Опубліковано: 26.09.2016

Автори: Рудь Юрій Савелійович, Кучер Василь Григорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб завантаження шихти на колосникові грати агломераційної машини, який включає роздільне завантаження матеріалів «постелі» та кондиційної шихти за допомогою пристрою, що складається із огрудковувача, бункера «постелі», живильника та розвантажувальної частини бункера, причому між живильником та огрудковувачем установлено нахилений стрічковий конвеєр, верхня частина якого закріплена шарнірно, а нижня - з'єднана із штоком піднімача, в якому для підготовки матеріалу «постелі» використовують огрудковану шихту, яку подають на середню частину стрічки нахиленого конвеєра, де вони розділяються за гранулометричним складом на два класи, причому фракції крупністю +12 мм під дією сил гравітації переміщуються по стрічці конвеєра в напрямку його нижньої частини, потім у завантажувальний бункер живильника «постелі»; далі - на колосникові грати агломераційної машини для формування «постелі»; який відрізняється тим, що фракції крупністю -12 мм, які переміщуються стрічкою в напрямку верхньої частини конвеєра завантажується на середню частину стрічки додатково установленого нахиленого конвеєра, де розділяється на два класи різної крупності - шихта крупністю 12-6 мм з нижньої частини додаткового нахиленого конвеєра завантажується в бункер кондиційної шихти, а шихта крупністю -6 мм з верхньої частини стрічкового конвеєра завантажується в додатково установлений бункер з живильником, з якого завантажується поверх шару кондиційної шихти та формує верхній збагачений паливом шар шихти.

Текст

Реферат: Спосіб завантаження шихти на колосникові грати агломераційної машини включає роздільне завантаження матеріалів «постелі» та кондиційної шихти за допомогою пристрою, що складається із огрудковувача, бункера «постелі», живильника та розвантажувальної частини бункера, причому між живильником та огрудковувачем установлено нахилений стрічковий конвеєр, верхня частина якого закріплена шарнірно, а нижня - з'єднана із штоком піднімача, в якому для підготовки матеріалу «постелі» використовують огрудковану шихту, яку подають на середню частину стрічки нахиленого конвеєра, де вони розділяються за гранулометричним складом на два класи, причому фракції крупністю +12 мм під дією сил гравітації переміщуються по стрічці конвеєра в напрямку його нижньої частини, потім у завантажувальний бункер живильника «постелі»; далі - на колосникові грати агломераційної машини для формування «постелі». Фракції крупністю -12 мм, які переміщуються стрічкою в напрямку верхньої частини конвеєра завантажується на середню частину стрічки додатково установленого нахиленого конвеєра, де розділяється на два класи різної крупності - шихта крупністю 12-6 мм з нижньої частини додаткового нахиленого конвеєра завантажується в бункер кондиційної шихти, а шихта крупністю -6 мм з верхньої частини стрічкового конвеєра завантажується в додатково установлений бункер з живильником, з якого завантажується поверх шару кондиційної шихти та формує верхній збагачений паливом шар шихти. UA 109978 U (12) UA 109978 U UA 109978 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до чорної металургії, а саме до галузі підготовки залізорудної шихти до спікання на конвеєрних агломераційних машинах. Відомий спосіб завантаження шихти на колосникові ґрати агломераційної машини за допомогою обладнання, яке складається із бункера та барабанного живильника з завантажувальним лотком. Недоліком відомого способу є рівномірне розподілення палива по висоті шару шихти, що в процесі спікання приводить до створення недостатньої кількості тепла в верхніх шарах шихти та надлишку тепла в її нижніх шарах. В результаті цього знижується продуктивність агломераційної машини та якість агломерату [Губанов В.М., Цейтлин A.M. Справочник рабочего-агломератчика. - Челябинск: Металлургия, 1997. - 207 с. - С. 43-95]. Відомий також спосіб завантаження шихти на колосникові грати агломераційної машини з її розділенням за крупністю на два класи за допомогою завантажувального обладнання, яке включає бункер та барабанний живильник з завантажувальним лотком і має додатковий барабанний живильник з завантажувальним лотком, причому нижня частина бункера виконана з двома вихідними вікнами, а відношення діаметрів барабанних живильників дорівнює 1:1 [Руденко Ю.Р., Фрадкин А.Е., Крижевский А.З. Загрузочное устройство агломерационной машины. Авторское свидетельство СССР № 8639806 Бюллетень № 34, 1981]. Недоліком відомого способу є низька ефективність розділення огрудкованої шихти за крупністю на два класи лише за рахунок використання природного кута скосу матеріалу в бункері, а також складність його реалізації в умовах діючих аглофабрик. Найбільш близьким до пропонованого способу за технічною суттю та результатом, що досягається, є спосіб завантаження шихти на колосникові грати агломераційної машини, який включає роздільне завантаження матеріалів "постелі" та кондиційної шихти за допомогою пристрою, що складається із огрудковувача, бункера "постелі", живильника та розвантажувальної частини бункера, причому між живильником та огрудковувачем установлено нахилений стрічковий конвеєр, верхня частина рами якого закріплена шарнірно, а нижня з'єднана із штоком піднімача, в якому для підготовки матеріалу "постелі" використовують огрудковану шихту, яку подають на середню частину стрічки нахиленого конвеєра, де вона розділяється за гранулометричним складом на два класи, причому фракції + 12 мм під дією сил гравітації переміщуються по стрічці конвеєра в напрямку його нижньої частини, потім у завантажувальний бункер "постелі" живильника, далі - на колосникові грати агломераційної машини для формування шару "постелі"; фракції -12 мм переміщуються стрічкою в напрямку верхньої частини нахиленого конвеєра, а потім у завантажувальний бункер живильника шихти [Рудь Ю.С., Кучер В.Г., Кривенко Ю.Ю. Спосіб завантаження "постелі" на колосникові грати конвеєрної агломераційної машини. - Патент України на корисну модель № 101055. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.08.2015. - Бюл. № 13, 2015]. Головна перевага відомого способу завантаження шихти на колосникові грати агломераційної машини є те, що "постіль" запобігає просипанню дрібних фракцій (0-6 мм) через робочі зазори колосникових ґрат в вакуум-камери, а також захищає колосники від дії високих температур. Недоліком відомого способу є рівномірне розподілення палива по висоті шару кондиційної шихти, завантаженої на колосникові грати, що в процесі спікання приводить до створення недостатньої кількості тепла в верхніх шарах шихти та надлишку в її нижніх шарах і як наслідок - зниження продуктивності агломераційної машини та якості агломерату. Задачею пропонованого способу завантаження шихти на колосникові грати агломераційної машини є підвищення продуктивності агломераційної машини та якості агломерату за рахунок удосконалення відомого способу. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що відомий спосіб завантаження шихти на колосникові грати агломераційної машини, який включає роздільне завантаження матеріалів "постелі" та кондиційної шихти за допомогою пристрою, що складається із огрудковувача, бункера "постелі", живильника та розвантажувальної частини бункера, причому між живильником та огрудковувачем установлено нахилений стрічковий конвеєр, верхня частина якого закріплена шарнірно, а нижня - з'єднана із штоком піднімача, в якому для підготовки матеріалу "постелі" використовують огрудковану шихту, яку подають на середню частину стрічки нахиленого конвеєра, де вона розділяється за гранулометричним складом на два класи, причому фракції +12 мм під дією сил гравітації переміщуються по стрічці конвеєра в напрямку його нижньої частини, потім у завантажувальний бункер живильника "постелі"; далі - на колосникові грати агломераційної машини для формування "постелі"; фракції -12 мм переміщуються стрічкою в напрямку верхньої частини конвеєра, а потім, згідно із запропонованою корисною моделлю, в свою чергу завантажується на середню частину стрічки 1 UA 109978 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 додаткового нахиленого конвеєра, де розділяється на два класи різної крупності; шихта крупністю 12-6 мм з нижньої частини додаткового нахиленого конвеєра завантажується в бункер кондиційної шихти, а шихта крупністю -6 мм з верхньої частини стрічкового конвеєра завантажується в додатково установлений бункер з живильником, з якого завантажується поверх шару кондиційної шихти та формує верхній, збагачений паливом шар шихти. Заявлений спосіб завантаження шихти на колосникові грати агломераційної машини може бути реалізованим за допомогою технічного пристрою, який ілюструється схемою, приведеною на кресленні. Пристрій для завантаження шихти на колосникові грати агломераційної машини складається із огрудковувача 1, нахиленого стрічкового конвеєра 2 з рамою і стрічкою 3, верхня частина рами якого закріплена шарнірно, а нижня - з'єднана із штоком піднімача 4; завантажувального бункера "постелі" 5, живильника 6, бункера шихти 7 із живильником 8. Елемент 9 - колосникові грати агломераційної машини, 10 - шар "постелі", 11 - шар кондиційної шихти крупністю 12-6 мм, 12 - додатковий нахилений конвеєр із стрічкою 13 та піднімачем 14; 15 - бункер шихти крупністю -6 мм з живильником 16; 17 - верхній шар шихти крупністю -6 мм, збагачений паливом. Спосіб завантаження шихти на агломераційну машину працює наступним чином. Шихта, що складається із тонкозмелених залізорудних концентратів, руди, вапняку, палива та зворотного матеріалу, подається в огрудковувач 1 для придання їй певної структури, яка складається із окремих гранул сферичної форми різного діаметра. Дрібні фракції шихти створюють гранули крупністю 3-8 мм. Частинки руди і зворотного матеріалу, які мають більші розміри і кутову форму, перетворюються в гранули крупністю 10-25 мм. Крупні гранули негативно впливають на хід процесу спікання шихти, так як вони мають меншу концентрацію палива. Із зменшенням крупності гранул концентрація палива в них зростає. Огрудковану у огрудковувачі 1 шихту подають на середню частину стрічки 3 нахиленого конвеєра 2, верхня частина рами якого закріплена шарнірно, а нижня - з'єднана із штоком піднімача 4. На стрічці 3 спостерігається процес розділення шихти за гранулометричним складом, причому фракції крупністю -12 мм за рахунок сил тертя переміщуються стрічкою 3 в напрямку верхньої частини конвеєра 2, а фракції крупністю +12 мм під дією сил гравітації скочуються по стрічці 3 конвеєра 2 в напрямку його нижньої частини і подаються в окремий бункер 5 із живильником 6 і далі на колосникові грати 9 агломераційної машини для формування шару "постелі" 10. Матеріал крупністю -12 мм з верхньої частини стрічки 3 конвеєра 2 завантажується на середню частину стрічки 13, додатково установленого під ним нахиленого конвеєра 12 з піднімачем 14, де в свою чергу, розділяється на дві фракції: 12-6мм та 6-0 мм. Фракції шихти 12-6 мм з нижньої частини стрічки 13 конвеєра 12 розвантажується в бункер 7 кондиційної шихти, з якого за допомогою живильника 8 завантажуються поверх шару "постелі" 10 для формування шару 11 кондиційної шихти. Фракції шихти крупністю -6 мм з верхньої частини стрічки 13 конвеєра 12 завантажуються в додатково установлений бункер 15, з якого за допомогою живильника 16 завантажуються поверх шару 11 кондиційної шихти для формування збагаченого паливом шару 17. Таким чином, за допомогою додатково установленого нахиленого конвеєра вихідна шихта розділяється на три класи крупності, які формують на колосникових ґратах три шари: нижній шар "постелі" із фракцією класу +12 мм з мінімальним вмістом палива; середній шар кондиційної шихти із фракцією 12-6 мм із середнім вмістом палива; верхній шар шихти фракцією -6 мм з максимальним вмістом палива. Реалізація заявленого способу завантаження шихти на колосникові грати агломераційної машини приводить до підвищення виробництва та покращення якості агломерату. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 60 Спосіб завантаження шихти на колосникові грати агломераційної машини, який включає роздільне завантаження матеріалів «постелі» та кондиційної шихти за допомогою пристрою, що складається із огрудковувача, бункера «постелі», живильника та розвантажувальної частини бункера, причому між живильником та огрудковувачем установлено нахилений стрічковий конвеєр, верхня частина якого закріплена шарнірно, а нижня - з'єднана із штоком піднімача, в якому для підготовки матеріалу «постелі» використовують огрудковану шихту, яку подають на середню частину стрічки нахиленого конвеєра, де вони розділяються за гранулометричним складом на два класи, причому фракції крупністю +12 мм під дією сил гравітації переміщуються по стрічці конвеєра в напрямку його нижньої частини, потім у завантажувальний бункер живильника «постелі»; далі - на колосникові грати агломераційної машини для формування «постелі», який відрізняється тим, що фракції крупністю -12 мм, які переміщуються стрічкою в 2 UA 109978 U 5 напрямку верхньої частини конвеєра завантажується на середню частину стрічки додатково установленого нахиленого конвеєра, де розділяється на два класи різної крупності - шихта крупністю 12-6 мм з нижньої частини додаткового нахиленого конвеєра завантажується в бункер кондиційної шихти, а шихта крупністю -6 мм з верхньої частини стрічкового конвеєра завантажується в додатково установлений бункер з живильником, з якого завантажується поверх шару кондиційної шихти та формує верхній збагачений паливом шар шихти. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F27B 21/00, B65G 65/00

Мітки: шихти, колосникові, машини, завантаження, спосіб, агломераційної, грати

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109978-sposib-zavantazhennya-shikhti-na-kolosnikovi-grati-aglomeracijjno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб завантаження шихти на колосникові грати агломераційної машини</a>

Подібні патенти