Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб застосування дезінфектанту з мийними властивостями, що включає проведення профілактичної мийної дезінфекції, що включає одночасно дезінфекцію, мийку приміщення та обладнання препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, який відрізняється тим, що використовують дезінфікуючий препарат з 0,1 % концентрації, що містить молочну кислоту, щавлеву кислоту, мурашину кислоту, ізопропіловий спирт, колоїдний розчин арґентуму, колоїдний розчин купруму, водопровідну воду, за експозиції 30 хв.

Текст

Реферат: Спосіб застосування дезінфектанту з мийними властивостями включає проведення профілактичної мийної дезінфекції, що включає одночасно дезінфекцію, мийку приміщення та обладнання препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції. Використовують дезінфікуючий препарат з 0,1 % концентрації. Препарат містить молочну кислоту, щавлеву кислоту, мурашину кислоту, ізопропіловий спирт, колоїдний розчин арґентуму, колоїдний розчин купруму, водопровідну воду, за експозиції 30 хв. UA 109977 U (12) UA 109977 U UA 109977 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, апробації екологічнобезпечних, малотоксичних речовин і препаратів, а саме до ветеринарної санітарії, і може бути використана для дезінфекції та мийки обладнання цехів забою тварин, переробки м'ясних та інших продуктів тваринного походження, торгових, лабораторних приміщень та інвентарю у них, засобів для транспортування тварин, приміщень для утримання тварин при проведенні профілактичної дезінфекції об'єктів ветеринарного нагляду. Відомими аналогами є методичні рекомендації, щодо санітарно-мікробіологічного дослідження змивів з поверхонь тест-об'єктів та об'єктів ветеринарного нагляду і контролю / методичні рекомендації / О.М. Якубчак, В.І. Хоменко, В.Л. Коваленко та ін. - К., 2005. - 18 с. Даний спосіб регламентує порядок проведення профілактичної та вимушеної дезінфекції об'єктів ветеринарного нагляду та контролю. При проведенні комплексу ветеринарно-санітарних заходів на м'ясопереробних підприємствах керуються "Инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птице перерабатывающей промышленности" (утв. Мин мясо-молпромом СССР от 16 января 1976 г. по согласованию с Минздравом СССР 24 декабря 1975 г.). Недоліком аналога є застосування неактуальних мийних дезінфектантів, не ефективних відносно мікроорганізмів, а також не визначено конкретних кроків стосовно контролю якості проведеної дезінфекції. Відомими аналогами є способи дезінфекції приміщень [Патент на корисну модель № 73807 UA, МПК A61LС 11D 1/83. Дезінфікуючий мийний засіб [Текст] / Верхівкер Я. Г., Гондза Н. І. - № u 2012 03171; заявл. 19.03.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19], [Патент на корисну модель № 93013 UA, МПК A61L 2/16 Спосіб санітарної обробки молочного обладнання. [Текст] / А.П.Палій, А.П. Палій. № u 2014 04548 опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17. Але недоліком аналога є недостатня антимікробна дія відносно до грамнегативних і грампозитивних бактерій та застосування небезпечних, коштовних дезінфікуючих препаратів, до складу яких входять імпортні хімічні компоненти та дезінфекція іншого технологічного обладнання. Найближчим аналогом до корисної моделі є інструкція "Ветеринарна дезінфекція, дезодорація, дезінсекція, дезінвазія, дератизація" (Затверджена державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 23.12.2005 р.). За цим способом проводять санітарну обробку обладнання, що включає ополіскування лінії проточною теплою водою із застосуванням четвертинно амонійних сполук та кислот. Недоліком аналога є те, що немає інформації щодо обробки та миття м'ясопереробних підприємств, зазначені деззасоби є малоефективними внаслідок набуття до них мікроорганізмами підвищеної резистентності, нестабільними під час зберігання, мають незначний спектр дії відносно мікроорганізмів. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу проведення профілактичної мийної дезінфекції. Поставлена задача вирішується тим, що у способі, що включає одночасно дезінфекцію, мийку приміщення та обладнання препаратом і бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, згідно з корисною моделлю, використовують дезінфікуючий препарат з 0,1 % концентрації, що містить молочну кислоту, щавлеву кислоту, мурашину кислоту, ізопропіловий спирт, колоїдний розчин аргентуму, колоїдний розчин купруму, водопровідну воду, за експозиції 30 хв для забезпечення підвищення антимікробної дії та розширення спектра дії відносно мікроміцетів, грамнегативних та грампозитивних бактерій. Корисну модель виконують наступним чином: При проведенні дезінфекції, проводиться ретельна механічна очистка обладнання і мийка за допомогою щіток (транспортери, конвеєри, конвеєрні столи та ін.) та приміщень (підлоги, стін, інвентарю тощо) від залишків сировини. З цією метою застосовують мийний дезінфікуючий препарат, що містить молочну кислоту, щавлеву кислоту, мурашину кислоту, ізопропіловий спирт, колоїдний розчин арґентуму, колоїдний розчин купруму, водопровідну воду. Експозиція дії препарату складає 30 хв. Якість проведеної профілактичної дезінфекції контролюють по виділенню санітарнопоказових мікроорганізмів - бактерій групи кишкової палички. Для цього після проведення дезінфекції ватно-марлевими тампонами, змоченими в стерильній дистильованій воді, беруть змиви з 10 різних ділянок приміщення площею 10 × 10 см за допомогою металевої рамкитрафарету, яка обмежує необхідну площу. Проби, кожну окремо, відмивають у тій же пробірці шляхом декількох занурень і віджимань тампону. Віджаті тампони видаляють, а рідину центрифугують протягом 20-30 хвилин при 1500 об/хв. Надосадову рідину зливають, а в пробірки наливають рівну кількість стерильної дистильованої води, осад струшують і знову 1 UA 109977 U 5 10 15 центрифугують протягом 20-30 хвилин. Після центрифугування надосадову рідину зливають, а 3 з центрифугату роблять посіви по 0,5 см на поживні середовища: м'ясо-пептонний бульйон (МПБ) та м'ясо-пептонний агар (МПА). Посіви інкубують в термостаті 24 години за температури 37 °C. Облік росту посівів проводять через 12 та 24 години. Культуру, що виросла на середовищі, досліджують під мікроскопом. Якість дезінфекції визнають задовільною, якщо немає росту колоній мікроорганізмів у всіх досліджуваних пробах. Приклад 1. Профілактичну мийну дезінфекцію приміщень та обладнання проводили препаратом, як зазначено вище, при 0,05 % концентрації. Приклад 2. Теж саме, що і в прикладі 1, препаратом при 0,1 % концентрації. Приклад 3. Теж саме, що і в прикладі 1, препаратом при 0,5 % концентрації. З матеріалів таблиці видно, що дезінфікуючий препарат може бути застосований для проведення профілактичної мийної дезінфекції приміщень та обладнань з 0,1 % концентрації, що містить молочну кислоту, щавлеву кислоту, мурашину кислоту, ізопропіловий спирт, колоїдний розчин арґентуму, колоїдний розчин купруму, водопровідну воду за експозиції 30 хв. Результати ефективності корисної моделі наведені в таблиці. Таблиця Спосіб профілактичної дезінфекції на м'ясопереробному підприємстві Запропонований препарат склад препарату концентрація, % Приклад 1 0,05 Приклад 2 0,1 Приклад 3 0,5 Ріст мікрофлори до дезінфекції після дезінфекції + + + + Примітка: «+» - наявність росту мікроорганізмів; «-» - відсутність росту мікроорганізмів. 20 25 30 35 40 45 Результати проведених досліджень свідчать про те, що запропонований спосіб профілактичної мийної дезінфекції, що включає одночасно дезінфекцію, мийку приміщення та обладнання представленим препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, відповідає вимогам біобезпеки та біозахисту, є простим при застосуванні, екологічно безпечним, високоефективним та економічно вигідним, а також дозволяє надійно знезаражувати виготовлене з різного металу, не викликаючи його корозії. Джерело інформації: 1. Методи визначення та оцінки показників безпеки і якості дезінфікуючих, мийнодезінфікуючих засобів, що застосовуються під час виробництва, зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного походження: Методичні рекомендації / І.Я. Коцюмбас, О.І. Сергієнко, О.М. Якубчак, Л.В. Адаменко, О.В. Косенко та ін. - К., 2009. - 125 с. 2. Олійник 3. А. Визначення активності нових дезінфікуючих препаратів / З.А.Олійник, А. І. Міхієнкова // "Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України": збірка тез доповідей науково-практичної конференції молодих вчених, 21-22 травня 2009 р. - К., 2009. -Вип. 9. - С. 7577. 3. Рекомендації щодо санітарно-мікробіологічного дослідження змивів з поверхонь тестоб'єктів та об'єктів ветеринарного нагляду і контролю / методичні рекомендації / О.М. Якубчак, В.І.Хоменко, В.Л. Коваленко та ін. - К., 2005. - 18 с. 4. Санітарні правила для м'ясної промисловості СП № 3238-85. 5. Ветеринарна дезінфекція, дезодорація, дезінсекція, дезінвазія, дератизація: інструкція / О. М. Якубчак, В. І. Хоменко, В. Л. Коваленко, М. Ф. Ященко, Л.В. Олійник, С.В. Мідик, Л.В. Адаменко, Р.В. Хом'як - К.: "Компанія Біопром". - 2010. - 62 с. 6. Семенова И. В. Физико-химические свойства синтетических моющих средств на основе биоразлагаемых компонентов / И. В. Семенова, Е. Ф. Буканова, В.М. Филиппенков // Материалы II молодежная научно-техническая конференция "Наукоемкие химические технологии - 2007", Тезисы докладов - МИТХТ им. М.В. Ломоносова. - М.: 2007. - С. 10. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб застосування дезінфектанту з мийними властивостями, що включає проведення профілактичної мийної дезінфекції, що включає одночасно дезінфекцію, мийку приміщення та 2 UA 109977 U обладнання препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, який відрізняється тим, що використовують дезінфікуючий препарат з 0,1 % концентрації, що містить молочну кислоту, щавлеву кислоту, мурашину кислоту, ізопропіловий спирт, колоїдний розчин арґентуму, колоїдний розчин купруму, водопровідну воду, за експозиції 30 хв. 5 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61L 2/16, B08B 3/08

Мітки: властивостями, мийними, дезінфектанту, спосіб, застосування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109977-sposib-zastosuvannya-dezinfektantu-z-mijjnimi-vlastivostyami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб застосування дезінфектанту з мийними властивостями</a>

Подібні патенти