Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Томатний прес, який містить корпус (6) з завантажувальним бункером (3), розташований у корпусі (6) шнек (8) із конічною та циліндричною частинами, з'єднаними гвинтовою парою, конічну перфоровану насадку (9), закріплену до корпусу (6) накидною гайкою (10), зливний лоток (15), установлений на корпус (6), та конічну перфоровану насадку (9), який відрізняється тим, що він оснащений електроприводом (1), закріпленим на підставці (2) болтами (19), при цьому корпус (6) з перехідним патрубком (4) та завантажувальним бункером (3) приєднаний до електропривода (1) через фланець (5) гвинтами (20), а шнек (8) напряму сполучений з приводним валом електропривода (1) через перехідну втулку (17), у циліндричну порожнину конічної частини шнека (8) встановлений регулювальний конус (11) з пружиною (12) та регулювальною гайкою (13), нагвинченою на шпильку (14) шнека (8), а захисний кожух (16) встановлено на розтруб конічної перфорованої насадки (9).

Текст

Реферат: Томатний прес містить корпус (6) з завантажувальним бункером (3), розташований у корпусі (6) шнек (8) із конічною та циліндричною частинами, з'єднаними гвинтовою парою, конічну перфоровану насадку (9), закріплену до корпусу (6) накидною гайкою (10), зливний лоток (15), установлений на корпус (6), та конічну перфоровану насадку (9). Прес оснащений електроприводом (1), закріпленим на підставку (2) болтами (19). Корпус (6) з перехідним патрубком (4) та завантажувальним бункером (3) приєднаний до електропривода (1) через фланець (5) гвинтами (20). Шнек (8) напряму сполучений з приводним валом електропривода (1) через перехідну втулку (17). У циліндричну порожнину конічної частини шнека (8) встановлений регулювальний конус (11) з пружиною (12) та регулювальною гайкою (13), нагвинченою на шпильку (14) шнека (8). Захисний кожух (16) встановлено на розтруб конічної перфорованої насадки (9). UA 109887 U (12) UA 109887 U UA 109887 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського переробного та харчового машинобудування і може бути використана для отримання соку з овочів, фруктів або ягід способом шнекового пресування як в домашніх умовах, так і на підприємствах з переробки плодоовочевих продуктів. Відомі соковижималки, наприклад пристрій для отримання соків за авторським свідоцтвом СРСР № 967466, МПК A47J 19/00, що виготовляється Сніжнянським машинобудівним заводом, соковижималка РКК 10.000, яку виготовляє ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод", а також соковижималки за патентами [1-4]. Ці загальновідомі конструкції соковижималок мають багато спільних суттєвих ознак: корпус з завантажувальним бункером, шнек з приводною рукояткою, конічну перфоровану насадку, лоток для збору соку. Недоліком цих відомих конструкцій є ручний привод. Як прототип до корисної моделі, яка заявляється, вибрана конструкція соковижималки за патентом № 9773 [3]. Прототип має корпус з завантажувальним бункером, усередині якого встановлений шнек, складений із циліндричної та конічної частин, з'єднаних гвинтовою парою, закріплену на корпусі конічну перфоровану насадку, лоток для збору та відведення соку. Недоліком цієї конструкції є відсутність механізованого привода шнека соковижималки, що знижує продуктивність пристрою. Задачею цієї корисної моделі є підвищення ефективності соковижималки шляхом механізації трудомістких процесів, що приведе до усунення ручних, немеханізованих робіт з вижимання соку, усуне періодичність роботи і значно підвищить продуктивність пристрою та полегшить його експлуатацію. Указана задача вирішується тим, що томатний прес ТШМ-2, який містить корпус з завантажувальним бункером та перехідним патрубком, шнек з конічною та циліндричною частинами, з'єднаних гвинтовою парою, конічну перфоровану насадку, регулювальний конус з пружиною і регулювальною гайкою, зливний лоток для збирання та відведення соку у відповідну підставлену ємність, згідно з корисною моделлю, оснащено закріпленим на підставці електроприводом. Корпус з завантажувальним бункером та перехідним патрубком приєднаний до електропривода через фланець, а шнек томатного преса напряму сполучений з приводним валом електропривода перехідною втулкою. Регулювання виходу соку з подрібненого продукту здійснюється регулювальним конусом. На розтруб конічної перфорованої насадки встановлено захисний кожух для відведення жому. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено загальний вигляд томатного преса ТШМ-2. Томатний прес ТШМ-2 складається з електропривода (1), закріпленого на підставку (2) болтами (19). Корпус (6) з завантажувальним бункером (3) та перехідним патрубком (4) з'єднаний з фланцем (5) гайкою (7), а фланець (5) прикріплений до електропривода (1) гвинтами (20). У корпусі (6) встановлено шнек (8), який складений із циліндричної та конічної частин, жорстко з'єднаних між собою гвинтовою парою. Конічна перфорована насадка (8) закріплена до корпусу (6) накидною гайкою (10). У внутрішній порожнині конічної частини шнека (8) розміщений регулювальний конус (11) з пружиною (12) та регулювальною гайкою (13), нагвинченою на шпильку (14), яка закріплена до шнека (8). На корпус (6) та перфоровану насадку (9) встановлено зливний лоток (15) для збору та відведення соку. На розтруб конічної перфорованої насадки (9) встановлено захисний кожух (16) для відведення жому у відповідну підставлену тару. Привод шнека (16) здійснюється від електропривода (1), приводний вал якого напряму сполучений зі шнеком (16) через перехідну втулку (17), що забезпечує необхідне постійне обертання шнека зі швидкістю 750 об/хв. Технологічний процес роботи томатного преса ТШМ-2 здійснюється таким чином. Заземлений томатний прес підключається до електромережі 220 В і вимикачем (18) вмикається електропривод (1), який приводить в обертання шнек (8). Подрібнений продукт, з якого отримують сік, дозовано і безперервно вручну закладають у бункер (3) і за допомогою дерев'яного товкача подають до циліндричної частини шнека (8), де відбувається руйнування часток продукту за рахунок обертання шнека (8). Стискання розім'ятого продукту за рахунок зменшення об'єму між гвинтовими канавками конічної частини шнека (8) і конічною перфорованою насадкою (9) призводить до витискування соку через отвори перфорованої насадки (9) та стіканню соку через зливний лоток (15) у відповідну підставлену ємність. Зусилля витискування сировини дослідним шляхом установлюється обертанням регулювальної гайки (13), що впливає на зміну проміжку між регулювальним конусом (11) і розтрубом конічної перфорованої насадки (9). Віджата маса продукту під дією шнека (8) проходить через регулювальний конус (11), який за допомогою пружини (12) та регулювальної гайки (13) регулює вихід жому й міру витискування сировини, та направляється через захисний кожух (16) у 1 UA 109887 U 5 10 15 відповідну підставлену тару для збору і подальшого використання жому, наприклад, на корм тваринам. Отже, досягається оптимальний вихід жому й оптимальний вихід продукту необхідної якості. Порівняно з прототипом корисна модель дозволяє значно підвищити продуктивність отримання соку та знизити трудомісткість процесу і поліпшити умови праці оператора. Томатний прес ТШМ-2 виготовлений у виробничих умовах і випробуваний у побутових умовах, засвідчивши відмінні результати. Завдяки високій продуктивності (до 120 кг/год.) томатний прес ТШМ-2 може з успіхом застосовуватися на малих переробних підприємствах харчової промисловості та фермерських і особистих господарствах для масового виробництва різноманітного соку. Джерела інформації: 1. Патент України на корисну модель № 23130, соковижималка, МПК A47J 19/00; опубл. у Бюл. № 6, 10.05.2007 р. 2. Патент України на корисну модель № 23133, соковижималка, МПК A47J 19/00; опубл. у Бюл. № 6, 10.05.2007 р. 3. Патент України на корисну модель № 9773, соковижималка побутова, МПК A47J 19/00; опубл. у Бюл. № 10, 17.10.2005 р. 4. Патент України на корисну модель № 43380, соковижималка, МПК A47J 19/00; опубл. у Бюл. № 11, 17.12.2001 р. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Томатний прес, який містить корпус (6) з завантажувальним бункером (3), розташований у корпусі (6) шнек (8) із конічною та циліндричною частинами, з'єднаними гвинтовою парою, конічну перфоровану насадку (9), закріплену до корпусу (6) накидною гайкою (10), зливний лоток (15), установлений на корпус (6), та конічну перфоровану насадку (9), який відрізняється тим, що він оснащений електроприводом (1), закріпленим на підставці (2) болтами (19), при цьому корпус (6) з перехідним патрубком (4) та завантажувальним бункером (3) приєднаний до електропривода (1) через фланець (5) гвинтами (20), а шнек (8) напряму сполучений з приводним валом електропривода (1) через перехідну втулку (17), у циліндричну порожнину конічної частини шнека (8) встановлений регулювальний конус (11) з пружиною (12) та регулювальною гайкою (13), нагвинченою на шпильку (14) шнека (8), а захисний кожух (16) встановлено на розтруб конічної перфорованої насадки (9). 2 UA 109887 U Комп’ютерна верстка Т. Вахричева Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A47J 19/02, B30B 9/14, A23N 1/00

Мітки: прес, томатний, тшм-2

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109887-tomatnijj-pres-tshm-2.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Томатний прес тшм-2</a>

Подібні патенти