Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней на відгодівлі, що включає застосування білково-вітамінної мінеральної добавки, який відрізняється тим, що як білково-вітамінну мінеральну добавку використовують "Мінактивіт", що містить "Біло-Актив", у склад якого входить суміш алюмосилікатів, кальцію, евкаліпту та жирних кислот (капронова, каприлова, капринова та лауринова) та клітин крові, що сприяє збільшенню середньодобових приростів на 95 г, або на 15,68 % та зумовлює зменшення витрат корму на 1 кг приросту на 0,73 ЕКО, або на 13,57 %.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней на відгодівлі включає застосування білково-вітамінної мінеральної добавки. Як білково-вітамінну мінеральну добавку використовують "Мінактивіт", що містить "Біло-Актив". "Біло-Актив" містить суміш алюмосилікатів, кальцію, евкаліпту та жирних кислот (капронова, каприлова, капринова та лауринова) та клітин крові, що сприяє збільшенню середньодобових приростів на 95 г, або на 15,68 % та зумовлює зменшення витрат корму на 1 кг приросту на 0,73 ЕКО, або на 13,57 %. UA 109884 U (12) UA 109884 U UA 109884 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі тваринництва, зокрема до годівлі тварин. Стримуючим фактором у розвитку галузі свинарства в Україні є дефіцит у раціонах білка, мінеральних речовин, вітамінів та інших біологічно активних елементів живлення. Через це виробники свинини недоотримують приблизно 10-15 % продукції, збільшується її собівартість та зменшується ефективність використання кормів [4]. Основною умовою ефективного виробництва свинини в сучасних умовах господарювання є висока продуктивність тварин [1]. На практиці для оптимізації годівлі свиней використовують стандартні білково-вітамінно-мінеральні добавки (БВМД) вітчизняного та закордонного виробництва. Вони призначені для ліквідації у раціонах дефіциту протеїну, вітамінів та мінеральних речовин [3]. Сучасні норми годівлі без БВМД не в змозі забезпечити тварин необхідними поживними та біологічно активними речовинами. І, в першу чергу, це стосується молодняку сільськогосподарських тварин, який потребує повноцінної годівлі та підвищеного енергетичного живлення [5]. Відомими аналогами є способи підвищення продуктивності молодняку свиней, що включають згодовування кормових добавок різного складу, які відрізняються набором біологічно активних компонентів. Так, численні фірми розробляють і пропонують велику кількість добавок до раціонів, що містять різні білково-вітамінні (БВД) і білково-вітамінно-мінеральні добавки (БВМД), які включають високобілкові корми тваринного і рослинного походження, вітамінні препарати, макро- і мікроелементи та інші біологічно активні речовини [1]. Досліджувана БВМД "Мінактивіт" відрізняється тим, що як основний діючий компонент використовується препарат "Біло-Актив", який в своєму складі містить суміш алюмосилікатів, кальцію, евкаліпту та жирних кислот (капронова, каприлова, капринова та лауринова) та клітини крові, які є ідеальним джерелом протеїну. Найближчим аналогом до корисної моделі є білково-вітамінно-мінеральна добавка "Еліксир" (патент Російської федерації RU № 2096968). В своєму складі вона містить борошно м'ясокісткове, шрот соняшниковий або шрот соєвий, премікс, сапропель висушений. Норма введення цієї добавки складає 10 % від кількості згодованої свиням зернової суміші [6]. До недоліків найближчого аналога слід віднести підвищений вміст сирого протеїну (на рівні 12-16 %) в комбікормі, що приготовлений на основі цього способу. Для їх виготовлення використовують дорогі компоненти, в результаті чого собівартість продукції виходить високою. Також не врахований рівень потреби в незамінних амінокислотах, обмінної енергії та інших поживних речовинах. Рецепт комбікорму розроблений без врахування "ідеального білка", який дозволяє різко знизити витрати протеїну за рахунок врегулювання рівня і співвідношення амінокислот і забезпечення їх у точній відповідності з потребою молодняку свиней і тим самим знижувати дорогі білкові компоненти в раціонах. В основу корисної моделі поставлена задача використання білково-вітамінної мінеральної добавки (БВМД) "Мінактивіт" в сухому вигляді, основна дія якої спрямована на підвищення перетравності кормів, підвищення продуктивності свиней на відгодівлі з меншими затратами корму та забезпечення життєво необхідними елементами живлення молодняку свиней на відгодівлі за рахунок дії активних компонентів добавки. Поставлена задача вирішується тим, що в раціон молодняку свиней включають БВМД "Мінактивіт", що збагачена усіма мікро- та макроелементами, вітамінами та яка включає компонент "Біло-Актив", у складі якого міститься суміш алюмосилікатів, кальцію, евкаліпту та жирних кислот (капронова, каприлова, капринова та лауринова) та клітини крові, які є ідеальним джерелом протеїну. Суміш цих компонентів дозволяє найбільш повно використати поживні речовини. Приклад. Дослідження проведені в умовах племферми дослідного господарства "Артеміда" Калинівського району, Вінницької області на двох групах-аналогах молодняку свиней великої білої породи, по 10 голів в кожній - контрольна та дослідна. Поросят відлучали у 28-добовому віці. Цей метод включає підбір тварин в групи з урахуванням їх віку, живої маси, походження, породи та загального стану. При постановці на дослід жива маса тварин становила 14,5 кг і вирощували їх до живої маси 100-110 кг. Тварини утримувались групами в типовому свинарнику. Під час проведення досліджень застосовували концентратний тип годівлі. Тварини дослідної групи вирощувались на раціоні із дерті ячменю, пшениці, кукурудзи збагаченому БВМД "Мінактивіт", а контрольної споживали стандартну БВМД. Годівля була дворазовою, доступ до води протягом доби був вільним. Згідно з фазами росту, змінювалась структура раціону, маса кожного компонента раціону, а також відсотковий вміст БВМД. Так, загальна кількість корму збільшувалась від 1 кг/гол. за добу (8-14 кг), до 1,5 кг/гол. за добу (14-30 кг), 2,5 кг/гол. за добу (30-60 кг) і до 3 кг/гол. за добу (60 1 UA 109884 U 5 110 кг). Зрівняльний період тривав 15 діб. Під час цього періоду тварини отримували збалансований повнораціонний комбікорм. В основний період досліду тварини контрольної групи отримували раціон з БВМД, а дослідної - в складі зернового раціону БВМД стартер "Мінактивіт" з розрахунку 250 кг/т. При досягненні живої маси 30 кг, тварини отримували БВМД гроуер "Мінактивіт" у кількості 150 кг/т. З 60 кг дослідна група вже отримувала БВМД фінішер "Мінактивіт" у кількості 100 кг/т. Основний період досліду тривав 145 діб. Одержані результати наведені в таблиці. Таблиця Показники продуктивності молодняку свиней за основний період, М±m, n=10 Групи Показник 1 контрольна 145 10 14,53±0,15 102,46±0,75 2 дослідна 145 10 14,41±0,15 116,01±0,97*** 87,93±0,67 606±4,62 5,38 Тривалість періоду, діб Кількість тварин у групі, гол. Маса однієї тварини на початок періоду, кг Маса однієї тварини на кінець періоду, кг Приріст живої маси: абсолютний, кг середньодобовий, г ± до контролю, г ± до контролю, % Витрати корму на 1 кг приросту, ЕКО ± до контролю, ЕКО ± до контролю, % 101,6±0,89*** 701±6,11*** +95 +15,68 4,65 -0,73 -13,57 10 15 20 25 30 35 40 Позитивна роль використання БВМД "Мінактивіт" в годівлі молодняку свиней проявляється у синергічній дії поєднаних діючих компонентів "Біло-Актив", у складі якого міститься суміш алюмосилікатів, кальцію, евкаліпту та жирних кислот (капронова, каприлова, капринова та лауринова) та клітин крові, що сприяє збільшенню середньодобових приростів на 95 г, або на 15,68 % та зумовлює зменшення витрат корму на 1 кг приросту на 0,73 ЕКО, або на 13,57 %. Джерело інформації: 1. Актуальні питання годівлі і розведення тварин // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції 4-5 грудня 2013 року; [за ред. А.Т. Цвігуна, М.Г. Повознікова, С.М. Блюсюка та ін.]. - Кам'янець-Подільський, 2013. - 112 с. 2. Гуцол А.В. Ефективність використання білково-вітамінної мінеральної добавки Інтер Мікс ПВ в раціонах молодняку свиней / [А.В. Гуцол, Н.В. Гуцол, Г.І. Льотка та ін.] // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. Вінниця, 2011. - Вип. 6 (46). - С. 26-28. 3. Динаміка змін хімічного складу та поживної цінності кормів за 20-річний період / [Руденко Є.В., Варчук С.С., Шаповалов C.O., Гуртова Н.Д.] // НТБ Інститут тваринництва УААН. Харків, 2006. - № 94. - С. 273-282. 4. Єфремов Д.В. Білково-вітамінно-мінеральні добавки на основі місцевої кормової сировини Півдня України для поросят на дорощуванні / Д.В. Єфремов, С.В. Горб // Науковий вісник "Асканія-Нова": науково-теоретичний фаховий журнал. - 2012. - Ч. 2. - С. 230-236. 5. Корми і кормовиробництво [Текст]: міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук; Інститут кормів. - Вінниця: [б. и.], 2006. - С. 123-127. 6. Патент № RU 2096968; МПК А23К 1/16; 96107572/13. Белково-витаминно-минеральная добавка "Эликсир" / Г.В. Тимофеев, С.Г. Кузнецов, И.В. Дюкар, В.В. Тимофеев; 27.11.1997г. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней на відгодівлі, що включає застосування білково-вітамінної мінеральної добавки, який відрізняється тим, що як білково-вітамінну мінеральну добавку використовують "Мінактивіт", що містить "Біло-Актив", у склад якого входить суміш алюмосилікатів, кальцію, евкаліпту та жирних кислот (капронова, каприлова, капринова та лауринова) та клітин крові, що сприяє збільшенню середньодобових приростів на 95 г, або на 15,68 % та зумовлює зменшення витрат корму на 1 кг приросту на 0,73 ЕКО, або на 13,57 %. 2 UA 109884 U Комп’ютерна верстка Т. Вахричева Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23K 20/00

Мітки: продуктивності, відгодівлі, підвищення, молодняку, спосіб, свиней

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109884-sposib-pidvishhennya-produktivnosti-molodnyaku-svinejj-na-vidgodivli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней на відгодівлі</a>

Подібні патенти