Спосіб тестування теплових пожежних сповіщувачів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб тестування теплових пожежних сповіщувачів, який полягає в тому, що формують тепловий вплив на чутливий елемент теплового пожежного сповіщувача, результат якого використовують для визначення результату тестування, який відрізняється тим, що як тест-вплив на чутливий елемент теплового пожежного сповіщувача використовують зміну температури на об'єкті, що охороняється, контролюють зміну цієї температури і при досягненні її фіксованих значень  та , при цьому , формують електричні імпульси, вимірюють інтервали часу між другим і першим електричними імпульсами та між третім і другим електричними імпульсами, а результат тестування визначають за допомогою умови

,

де ,  - інтервал часу між третім і другим електричними імпульсами та інтервал часу між другим і першим електричними імпульсами відповідно;  - температура спрацьовування теплового пожежного сповіщувача;  - апріорі задане мале число.

Текст

Реферат: Спосіб тестування теплових пожежних сповіщувачів полягає в тому, що формують тепловий вплив на чутливий елемент теплового пожежного сповіщувача, результат якого використовують для визначення результату тестування. При цьому як тест-вплив на чутливий елемент теплового пожежного сповіщувача використовують зміну температури на об'єкті, що охороняється, контролюють цю зміну, формують електричні імпульси в моменти досягнення температури фіксованих значень, вимірюють інтервали часу між цими електричними імпульсами і використовують цю інформацію для визначення результату тестування. UA 109863 U (54) СПОСІБ ТЕСТУВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ UA 109863 U UA 109863 U 5 10 15 20 25 Корисна модель належить до галузі пожежної автоматики, зокрема до контролю теплових пожежних сповіщувачів на їх функціонування. Відомий спосіб перевірки працездатності пожежних сповіщувачів, який полягає в тому, що формують електричний тест-сигнал, який визиває спрацьовування електронної частини пожежного сповіщувача, і фіксують відповідь цього спрацьовування, за результатом якої судять про працездатність пожежного сповіщувача [1]. Недоліком цього способу перевірки працездатності пожежних сповіщувачів є те, що при його реалізації не здійснюється перевірка працездатності чутливого елемента пожежного сповіщувача. Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб тестування детектора тепла, який полягає в тому, що формують тепловий вплив на чутливий елемент пожежного сповіщувача за допомогою генератора тепла, фіксують результат цього впливу, який використовують для формування результату тестування детектора тепла пожежного сповіщувача [2]. Недоліком цього тестування детектора тепла є те, що при його реалізації не забезпечується контроль працездатності сповіщувача безпосередньо при його функціонуванні в штатному режимі. В основу корисної моделі поставлена можливість здійснення контролю працездатності теплового пожежного сповіщувача безпосередньо при його функціонуванні в штатному режимі, тобто в процесі виявлення небезпечного фактора пожежі. Поставлена задача вирішується тим, що в способі тестування теплових пожежних сповіщувачів, який полягає в тому, що формують тепловий вплив на чутливий елемент теплового пожежного сповіщувача, результат якого використовують для визначення результату тестування, згідно з корисною моделлю, як тест-вплив на чутливий елемент теплового пожежного сповіщувача використовують зміну температури на об'єкті, що охороняється, контролюють зміну цієї температури і при досягненні її фіксованих значень T1, T2 та TC , при цьому T1  T2  TC , формують електричні імпульси, вимірюють інтервали часу між другим і першим електричними імпульсами та між третім і другим електричними імпульсами, а результат визначають за допомогою умови TC  T2  32   , T2  T1  21 (1) 30 35 40 45 50 де 32 , 21 - інтервал часу між третім і другим електричними імпульсами та інтервал між другим і першим електричними імпульсами відповідно; TC - температура спрацьовування теплового пожежного сповіщувача;  - апріорі задане мале число. Результат, який може бути одержаний при реалізації корисної моделі, полягає в тому, що забезпечується контроль працездатності теплового пожежного сповіщувача безпосередньо при його функціонуванні в штатному режимі, тобто функція тестування сповіщувача входить в алгоритм виявлення небезпечних факторів пожежі. На кресленні наведено фрагмент залежності температури T( t ) на об'єкті, що охороняється, від часу, який пояснює суть способу тестування пожежного сповіщувача. На кресленні зображені: T( t ) - залежності температури від часу на об'єкті, що охороняється; T1, T2 - температура, при якій формують перший та другий електричні імпульси відповідно; TC температура спрацьовування пожежного сповіщувача; t1, t 2, tC - моменти часу досягнення фіксованих значень температури T1, T2, TC відповідно; 21 , 32 - інтервали часу між другим і першим електричними імпульсами та між третім і другим електричними імпульсами відповідно. Запропонований спосіб тестування теплових пожежних сповіщувачів здійснюється наступним чином. При роботі теплового пожежного сповіщувача в штатному режимі на його чутливий елемент буде здійснюватись тепловий вплив, який обумовлений зміною температури T( t ) на об'єкті, що охороняється. Ця зміна температури використовується як тест-вплив на чутливий елемент пожежного сповіщувача, а її зміну контролюють. При досягненні температури T( t ) фіксованих значень T1, T2 та TC (див. креслення), які пов'язані між собою наступним чином T1  T2  TC , (2) 1 UA 109863 U де TC - температура спрацьовування пожежного сповіщувача, формують електричні імпульси (відповідно в моменти t1, t 2 та t C ). По мірі формування електричних імпульсів 5 вимірюють інтервали часу між другим і першим електричними імпульсами - 21  t 2  t1 , а також між третім і другим електричними імпульсами - 32  t C  t 2 . Із подібності трикутників можна записати тотожність TC  T2  32 .  T2  T1  21 10 Якщо врахувати можливі зміни температури T( t ) на інтервали часу t C  t1 , то вираз (3) слід переписати наступним чином TC  T2  32   , T2  T1  21 15 20 25 (3) (4) де  - апріорі задане мале число. Якщо врахувати рекомендації ДСТУ EN54-5:2003, то величина  не перевищує 0,1. Вираз (4) використовують для визначення результату тестування. Результати тестування є позитивними, якщо виконується умови (4). В цьому випадку наявність електричного імпульсу в момент часу t C підтверджує факт досягнення температури порогового значення. Таким чином, використання як тест-впливу на чутливий елемент теплового пожежного сповіщувача зміни температури на об'єкті, що охороняється, контроль цієї зміни, формування електричних імпульсів в моменти досягнення температури фіксованих значень, вимір інтервалів часу між цими електричними імпульсами і використання цієї інформації для визначення результату тестування теплового пожежного сповіщувача, забезпечують контроль працездатності пожежного сповіщувача в штатному режимі його функціонування і безпосередньо перед тим, як за його допомогою буде виявлений небезпечний чинник пожежі. Джерела інформації: 1. Проверка работоспособности пожарных извещателей http://www.videorus.ru>>articles/288/. 2. Патент США US8353625. МКИ G08B 25/145, 2011 - найближчий аналог. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 Спосіб тестування теплових пожежних сповіщувачів, який полягає в тому, що формують тепловий вплив на чутливий елемент теплового пожежного сповіщувача, результат якого використовують для визначення результату тестування, який відрізняється тим, що як тествплив на чутливий елемент теплового пожежного сповіщувача використовують зміну температури на об'єкті, що охороняється, контролюють зміну цієї температури і при досягненні її фіксованих значень T1, T2 та TC , при цьому T1  T2  TC , формують електричні імпульси, вимірюють інтервали часу між другим і першим електричними імпульсами та між третім і другим електричними імпульсами, а результат тестування визначають за допомогою умови TC  T2  32  , T2  T1  21 де 32 ,  21 - інтервал часу між третім і другим електричними імпульсами та інтервал часу між другим і першим електричними імпульсами відповідно; TC - температура спрацьовування теплового пожежного сповіщувача;  - апріорі задане мале число. 2 UA 109863 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G08B 29/00, G01K 7/00

Мітки: теплових, сповіщувачів, спосіб, пожежних, тестування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109863-sposib-testuvannya-teplovikh-pozhezhnikh-spovishhuvachiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб тестування теплових пожежних сповіщувачів</a>

Подібні патенти