Роликоопора стрічкового конвеєра

Номер патенту: 109768

Опубліковано: 12.09.2016

Автори: Гузенко Юрій Михайлович, Горбатенко Юрій Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Роликоопора стрічкового конвеєра, що містить один середній та два бокові ролики для стрічки, а також коромисла у вигляді пластин прямокутної форми з лапками на їх бокових ребрах, відігнутими перпендикулярно до них в одному напрямку, при цьому одні протилежно розташовані лапки таких коромисел виконані з прорізами для встановлення в них своїми кінцями осей роликів, а другі їх протилежно розташовані лапки виконані з отворами для шарнірного з'єднання із стійками поставу, яка відрізняється тим, що коромисла виконані з допоміжно закріпленими пластинчастими пружинами згину, при цьому зазначені пружини жорстко закріплені на коромислах своїми середніми плоскими частинами і пружно взаємодіють з поставом відігнутими кінцями.

Текст

Реферат: Роликоопора стрічкового конвеєра містить один середній та два бокові ролики для стрічки, а також коромисла у вигляді пластин прямокутної форми з лапками на їх бокових ребрах, відігнутими перпендикулярно до них в одному напрямку, при цьому одні протилежно розташовані лапки таких коромисел виконані з прорізами для встановлення в них своїми кінцями осей роликів, а другі їх протилежно розташовані лапки виконані з отворами для шарнірного з'єднання із стійками поставу. Коромисла виконані з допоміжно закріпленими пластинчастими пружинами згину. Зазначені пружини жорстко закріплені на коромислах своїми середніми плоскими частинами і пружно взаємодіють з поставом відігнутими кінцями. UA 109768 U (54) РОЛИКООПОРА СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА UA 109768 U UA 109768 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Заявлена корисна модель належить до транспортувальних машин і стосується роликоопор стрічкових конвеєрів. Відома роликоопора стрічкового конвеєра, яка містить один середній та два бокові ролики для стрічки, при цьому осі всіх роликів нерухомо з'єднані своїми кінцями із стійками поставу [1]. Недоліком такої роликоопори є те, що вона не забезпечує самоустановку всіх своїх роликів при переміщенні гірських мас із скальними включеннями, оскільки їх осі нерухомо з'єднані із стійками поставу. Найбільш близьким аналогом до корисної моделі за технічною суттю і ефектом, що досягається, є роликоопора стрічкового конвеєра, яка містить один середній та два бокові ролики для стрічки, а також коромисла у вигляді пластин прямокутної форми з лапками на їх бокових ребрах, відігнутими перпендикулярно до них в одному напрямку, при цьому одні протилежно розташовані лапки таких коромисел виконані з прорізами для встановлення в них своїми кінцями осей роликів, а інші їх протилежно розташовані лапки виконані з отворами для шарнірного з'єднання із стійками поставу [2]. Така роликоопора стрічкового конвеєра забезпечує самоустановку своїх роликів при переміщенні гірських мас із скальними включеннями завдяки шарнірному їх зв'язку із стійками поставу через коромисла, але не забезпечує достатньо високу свою амортизаційну здатність при ударних навантаженнях, оскільки така функція здійснюється тільки пружністю стрічки в місцях свого згину між роликами, що є основним її недоліком. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення амортизаційної здатності роликоопори стрічкового конвеєра при ударних навантаженнях шляхом виключення здійснення такої функції тільки пружністю стрічки в місцях свого згину між роликами. Поставлена задача вирішується тим, що в роликоопорі стрічкового конвеєра, яка містить один середній та два бокові ролики для стрічки, а також коромисла у вигляді пластин прямокутної форми з лапками на їх бокових ребрах, відігнутими перпендикулярно до них в одному напрямку, при цьому одні протилежно розташовані лапки таких коромисел виконані з прорізами для встановлення в них своїми кінцями осей роликів, а інші їх протилежно розташовані лапки виконані з отворами для шарнірного з'єднання із стійками поставу, згідно з корисною моделлю, новим є те, що коромисла виконані з допоміжно закріпленими пластинчастими пружинами згину, при цьому зазначені пружини жорстко закріплені на коромислах своїми середніми плоскими частинами і пружно взаємодіють з поставом відігнутими кінцями. Вказані відмітні ознаки роликоопори стрічкового конвеєра виключають здійснення її амортизаційної здатності при ударних навантаженнях тільки пружністю стрічки в місцях свого згину між роликами за рахунок виконання коромисел з пластинчастими пружинами згину, жорстко закріпленими на них своїми середніми частинами і пружно взаємодіючими з поставом відігнутими кінцями, що підвищить її амортизаційну здатність. На фіг. 1 схематично показана удосконалена роликоопора стрічкового конвеєра; на фіг. 2 і 3 - види на фіг. 1 при різних варіантах навантаження: де 1, 2, 3 - ролики; 4 - стрічка; 5 - коромисла; 6, 7 - лапки; 8 - прорізи; 9 - кінці осей; 10, 11, 12 - осі; 13 - отвори; 14 - стійки; 15 - постав; 16 пластинчасті пружини згину; 17 - середні плоскі частини пружин; 18, 19 - відігнуті кінці пружин; 20 - транспортуючий вантаж; 21 - скальні включення. Роликоопора стрічкового конвеєра містить один середній 1 та два бокові 2, 3 ролики для стрічки 4, а також коромисла 5 у вигляді пластин прямокутної форми з лапками 6, 7 на їх бокових ребрах, відігнутими перпендикулярно до них в одному напрямку, при цьому одні протилежно розташовані лапки 6 таких коромисел 5 виконані з прорізами 8 для встановлення в них своїми кінцями 9 осей 10, 11, 12 роликів 1, 2, 3, а інші їх протилежно розташовані лапки 7 виконані з отворами 13 для шарнірного з'єднання із стійками 14 поставу 15. Крім цього, коромисла 5 виконані з допоміжно закріпленими пластинчастими пружинами згину 16, при цьому зазначені пружини жорстко закріплені на коромислах 5 своїми середніми плоскими частинами 17 і пружно взаємодіють з поставом 15 відігнутими кінцями 18, 19. В нерухомому стані роликоопори стрічкового конвеєра шарнірно з'єднані із стійками 14 поставу 15 коромисла 5 займають свої положення, при яких ролики 1, 2, 3 утворюють в поперечному перерізі стрічки 4 симетричну її форму із заданою жолобчастістю. При таких умовах середній ролик 1 займає горизонтальне положення, а два бокові ролики 2, 3 розташовуються до нього під стандартними між ними кутами в межах 20….30°. При роботі роликоопори стрічка 4 переміщається по роликам 1, 2, 3 з необхідним для неї натягуванням і утворенням жолобчастої ємності для розташування в ній транспортуючого вантажу 20. В залежності від місця дії на стрічку 4 вантажу 20 відбувається зміна кутових положень всіх роликів 1, 2, 3, а також форми жолобчастої ємності стрічки 4. 1 UA 109768 U 5 10 15 20 25 30 Така зміна кутових положень всіх роликів 1, 2, 3 і форми утвореної жолобчастої ємності стрічки 4 може здійснюватися в одну або другу сторону відносно її симетричної форми в нерухомому стані. Все це створює умови для вирівнювання навантаження на стрічку 4 по її ширині при переміщенні гірських мас із скальними включеннями 21. При дії на роликоопору стрічкового конвеєра ударних навантажень від різних скальних включень 21 транспортуючої гірської маси відбувається їх амортизація пружністю стрічки 4 в місцях свого згину між роликами 1, 2, 3. Разом з цим, в амортизації ударних навантажень роликоопори стрічкового конвеєра беруть також суттєву участь жорстко закріплені на коромислах 5 і пружно взаємодіючі з поставом 15 пластинчасті пружини згину 16. Здійснене удосконалення роликоопори стрічкового конвеєра дозволяє підвищити її амортизаційну здатність при ударних навантаженнях завдяки виключенню здійснення такої функції тільки пружністю стрічки в місцях свого згину між роликами. Джерела інформації: 1. Полунин В.Т., Гуленко Г.Н. Конвейеры для горных предприятий. - Μ.: Недра, 1978. - С. 70, рис. 2.21, а. 2. Патент України на корисну модель № 102054, МПК В65G39/20; В65G15/30. Роликоопора стрічкового конвеєра /Ю.М. Гузенко, Ю.П. Горбатенко, Р.В. Фурманюк; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". - Опубл. 12.10.2015. Бюл. № 19. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Роликоопора стрічкового конвеєра, що містить один середній та два бокові ролики для стрічки, а також коромисла у вигляді пластин прямокутної форми з лапками на їх бокових ребрах, відігнутими перпендикулярно до них в одному напрямку, при цьому одні протилежно розташовані лапки таких коромисел виконані з прорізами для встановлення в них своїми кінцями осей роликів, а другі їх протилежно розташовані лапки виконані з отворами для шарнірного з'єднання із стійками поставу, яка відрізняється тим, що коромисла виконані з допоміжно закріпленими пластинчастими пружинами згину, при цьому зазначені пружини жорстко закріплені на коромислах своїми середніми плоскими частинами і пружно взаємодіють з поставом відігнутими кінцями. 2 UA 109768 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65G 15/30, B65G 39/20

Мітки: роликоопора, стрічкового, конвеєра

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109768-rolikoopora-strichkovogo-konveehra.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Роликоопора стрічкового конвеєра</a>

Подібні патенти