Роликоопора стрічкового конвеєра

Номер патенту: 109767

Опубліковано: 12.09.2016

Автори: Гузенко Юрій Михайлович, Горбатенко Юрій Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Роликоопора стрічкового конвеєра, що містить одну середню та дві бокові осі з вільно і попарно встановленими на них роликами для стрічки, при цьому осі кожної пари роликів шарнірно з'єднані між ними із стійками поставу, яка відрізняється тим, що середня та бокові осі кожної пари роликів на своїх розміщених назустріч торцях виконані з глухими циліндричними отворами, а також доповнені встановленими в них обома своїми кінцями циліндричними пружинами згину.

Текст

Реферат: UA 109767 U UA 109767 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Заявляема корисна модель належить до транспортувальних машин і стосується роликоопор стрічкових конвеєрів. Відома роликоопора стрічкового конвеєра, яка містить один середній та два бокові ролики для стрічки, при цьому осі всіх роликів нерухомо з'єднані своїми кінцями із стійками поставу [1]. Недоліком такої роликоопори є те, що вона не забезпечує самоустановку всіх своїх роликів при переміщенні гірських мас із скальними включеннями, оскільки їх осі нерухомо з'єднані із стійками поставу. Найбільш близьким аналогом до корисної моделі за технічною суттю і ефектом, що досягається, є роликоопора стрічкового конвеєра, яка містить одну середню та дві бокові осі з вільно і попарно встановленими на них роликами для стрічки, при цьому осі кожної пари роликів шарнірно з'єднані між ними із стійками поставу [2]. Така роликоопора стрічкового конвеєра забезпечує самоустановку своїх роликів при переміщенні гірських мас із скальними включеннями завдяки шарнірному з'єднанню осей кожної пари роликів із стійками поставу, але не забезпечує достатню амортизаційну здатність при ударних навантаженнях, оскільки така функція здійснюється тільки пружністю стрічки в місцях свого згину між парами роликів різних осей, що є основним її недоліком. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення амортизаційної здатності роликоопори стрічкового конвеєра при ударних навантаженнях шляхом виключення здійснення такої функції тільки пружністю стрічки в місцях свого згину між парами роликів різних осей. Поставлена задача вирішується тим, що в роликоопорі стрічкового конвеєра, яка містить одну середню та дві бокові осі з вільно і попарно встановленими на них роликами для стрічки, при цьому осі кожної пари роликів шарнірно з'єднані між ними із стійками поставу, згідно з корисною моделлю, новим є те, що середня та бокові осі кожної пари роликів на своїх розміщених назустріч торцях виконані з глухими циліндричними отворами, а також доповнені встановленими в них обома своїми кінцями циліндричними пружинами згину. Вказані відмітні ознаки роликоопори стрічкового конвеєра виключають здійснення її амортизаційної здатності при ударних навантаженнях тільки пружністю стрічки в місцях свого згину між парами роликів різних вісей за рахунок виконання на розміщених назустріч торцях середньої та бокових вісей кожної пари роликів глухих циліндричних отворів, а також доповнення встановленими в них обома своїми кінцями циліндричних пружин згину, що підвищить її амортизаційну здатність. На фіг. 1 схематично показана удосконалена роликоопора стрічкового конвеєра; на фіг. 2 і 3 - види на фіг. 1 при різних варіантах навантаження: де 1, 2, 3 - осі; 4, 5 - ролики; 6 - стрічка; 7 стійки; 8 - постав; 9, 10 - отвори; 11, 12 - кінці пружин; 13 - пружини; 14 - транспортуючий вантаж; 15 - скальні включення. Роликоопора стрічкового конвеєра містить одну середню 1 та дві бокові 2, 3 осі з вільно і попарно встановленими на них роликами 4, 5 для стрічки 6, при цьому осі 1, 2, 3 кожної пари роликів 4, 5 шарнірно з'єднані між ними із стійками 7 поставу 8. Крім цього середня 1 та бокові 2, 3 осі кожної пари роликів 4, 5 на своїх розміщених назустріч торцях виконані з глухими циліндричними отворами 9, 10, а також доповнені встановленими в них обома своїми кінцями 11, 12 циліндричними пружинами згину 13. В нерухомому стані роликоопори стрічкового конвеєра, шарнірно з'єднані із стійками 7 поставу 8 осі 1, 2, 3, займають свої положення, при яких кожна пара роликів 4, 5 утворить в поперечному перерізі стрічки 6 симетричну її форму із заданою жолобчастістю. При таких умовах середня вісь 1 із своєю парою роликів 4, 5 займає горизонтальне положення, дві бокові осі 2, 3 із своїми парами роликів 4, 5 розташовуються до середньої осі 1 з роликами 4, 5 під стандартними між ними кутами в межах 20…30°, а встановлені в глухих циліндричних отворах 9, 10 своїми кінцями 11, 12 циліндричні пружини згину 13 знаходяться в однаковому зігнутому стані. При роботі роликоопори стрічкового конвеєра стрічка 6 переміщається по кожній парі встановлених на осях 1, 2, 3 роликів 4, 5 з необхідним для неї натягуванням і утворенням жолобчастої ємності для розташування в ній транспортуючого вантажу 14. В залежності від місця дії на стрічку 6 цього ж вантажу 14 відбувається зміна кутових положень всіх осей 1, 2, 3 з кожною парою роликів 4, 5, а також форми жолобчастої ємності стрічки 6 і зігнутого стану циліндричних пружин згину 13. Така зміна кутових положень всіх осей 1, 2, 3 з кожною парою роликів 4, 5 і форми утвореної жолобчастої ємності стрічки 6 може здійснюватися в одну або другу сторону відносно її симетричної форми в нерухомому стані. Все це створює умови для вирівнювання навантаження на стрічку 6 по її ширині при переміщенні гірських мас із скальними включеннями 15. 1 UA 109767 U 5 10 При дії на роликоопору стрічкового конвеєра ударних навантажень від різних скальних включень 15 транспортуючої гірської маси відбувається їх амортизація пружністю стрічки 6 в місцях свого згину між парами роликів 4, 5 різних осей 1, 2, 3. Разом з цим, в амортизації ударних навантажень роликоопори стрічкового конвеєра беруть також суттєву участь встановлені в глухих циліндричних отворах 9, 10 своїми кінцями 11, 12 циліндричні пружини згину 13. Здійснене удосконалення роликоопори стрічкового конвеєра дозволяє підвищити її амортизаційну здатність при ударних навантаженнях завдяки виключенню здійснення такої функції тільки пружністю стрічки в місцях свого згину між парами роликів різних осей. Джерела інформації: 1. Полунин В.Т., Гуленко Г.Н. Конвейеры для горных предприятий. - Μ.: Недра, 1978. - С. 70, рис. 2.21, а. 2. А. с. СССР № 1789448, МПК В65G15/00. Роликоопора ленточного конвейера /В.В. Онищенко. - Опубл. 23.01.1993. Бюл. № 3. - С. 54. 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Роликоопора стрічкового конвеєра, що містить одну середню та дві бокові осі з вільно і попарно встановленими на них роликами для стрічки, при цьому осі кожної пари роликів шарнірно з'єднані між ними із стійками поставу, яка відрізняється тим, що середня та бокові осі кожної пари роликів на своїх розміщених назустріч торцях виконані з глухими циліндричними отворами, а також доповнені встановленими в них обома своїми кінцями циліндричними пружинами згину. 2 UA 109767 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65G 15/00

Мітки: конвеєра, стрічкового, роликоопора

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109767-rolikoopora-strichkovogo-konveehra.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Роликоопора стрічкового конвеєра</a>

Подібні патенти