Спосіб визначення впливу яктону та мексикору на показники енергетичного обміну в міокарді щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення впливу яктону і мексикору на показники енергетичного обміну в міокарді щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії, що включає дослідження крові, який відрізняється тим, що викликають доксорубіцинову кардіоміопатію внутрішньоочеревинним введенням доксорубіцину протягом 4 тижнів в дозі 5 мг/кг на добу 1 раз, яктон вводили в дозі 357 мг/кг протягом 4 тижнів за 1 годину до введення доксорубіцину, мексикор - в дозі 30 мг/кг, біохімічні дослідження проводять на 20-й день, в сироватці крові визначають активність цитозольної, мітохондріальної креатинфосфокінази та ізоензиму креатинфосфокінази, отримані результати порівнюють з контролем і при зміні показників визначають вплив яктону і мексикору на показники енергетичного обміну в міокарді щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії.

Текст

Реферат: Спосіб визначення впливу яктону і мексикору на показники енергетичного обміну в міокарді щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії включає дослідження крові. Викликають доксорубіцинову кардіоміопатію внутрішньоочеревинним введенням доксорубіцину, яктону та мексикору. В сироватці крові визначають активність цитозольної, мітохондріальної креатинфосфокінази та ізоензиму креатинфосфокінази, отримані результати порівнюють з контролем. UA 109588 U (12) UA 109588 U UA 109588 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до медицини, а саме до фармакології і може бути використана для визначення впливу яктону і мексикору на показники енергетичного обміну в міокарді щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії. Антрациклінові антибіотики входять до складу більшості схем лікування злоякісних новоутворень [10]. Незважаючи на достатньо специфічну ефективність цих засобів, їх застосування обмежують прояви кардіотоксичності, що є не тільки причиною ускладнень, але і летальності в зв'язку з неблагодійною дією на генетичний апарат і інші показники метаболізму [8]. Антрацикліни - доксорубіцин та епірубіцин - залишаються базисними препаратами лікування багатьох захворювань, але їх прийом супроводжується проявами кардіотоксичності, серед яких найбільш раннім симптомом є тахікардія, а більш пізнім - серцева недостатність [9]. Попередніми дослідженнями встановили, що проявам кардіотоксичності доксорубіцину можуть запобігати нікотинамід та тіотриазолін [5]. Приймаючи до уваги багатокомпонентний механізм розвитку кардіотоксичності та індивідуальну чутливість пацієнтів до препаратів, пошук кардіопротекторів при прийомі антрациклінових антибіотиків продовжується. Встановлено, що похідне бурштинової кислоти яктон може запобігати проявам кардіотоксичної дії протипухлинного препарату фторурацилу [7]. Найближчим аналогом є спосіб фармакологічної детоксикації, який дозволяє безпосередньо діяти на токсичну речовину або її рецептори і ліквідувати ряд побічних ефектів [5]. Задача корисної моделі полягає у визначенні кардіопротекторної дії сукцинвмісних сполук яктону і мексикору щодо біохімічних показників - вмісту аденілових нуклеотидів, активності креатинфосфокінази, цитохром-С-оксидази в міокарді щурів. Технічний результат при вирішенні задачі полягає в захисті міокарда від шкідливої дії яктону та мексикору за умов доксорубіцинової кардіоміопатії. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який передбачає дослідження крові, згідно з корисною моделлю, викликають доксорубіцинову кардіоміопатію внутрішньоочеревинним введенням доксорубіцину протягом 4 тижнів в дозі 5 мг/кг на добу 1 раз, яктон вводили в дозі 357 мг/кг протягом 4 тижнів за 1 годину до введення доксорубіцину, мексикор - в дозі 30 мг/кг, біохімічні дослідження проводять на 20-й день, в сироватці крові визначають активність цитозольної, мітохондріальної креатинфосфокінази та ізоензиму креатинфосфокінази, отримані результати порівнюють з контролем і при зміні показників визначають вплив яктону і мексикору на показники енергетичного обміну в міокарді щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії. Експерименти виконані на білих щурах лінії Вістар масою 180-200 г. Утримання тварин і хід експерименту здійснювали згідно з Європейською конвенцією із захисту хребетних тварин і Методичних рекомендацій ДЕЦ МОЗ України. Тканини серця щурів гомогенізували в сольовому ізотонічному середовищі (0,15 М KСl) при температурі +4 °C за допомогою скляного гомогенізатора в співвідношенні тканина-сольовий розчин 1:40. Безбілковий екстракт отримували додаванням гомогенатів серця до хлорної кислоти (0,6 М) з подальшою нейтралізацією (5,0 М) калію карбонатом. Рівень аденілових нуклеотидів визначали методом тонкошарової хроматографії з наступним спектрофотометричним визначенням [5]. Активність цитозольної, мітохондріальної креатинфосфокінази (КФК-цт, КФК мг-мх) та ізоензиму креатинфосфокінази в сироватці крові (МВ-КФК) визначали за допомогою набору реактивів "Ебот" [1], активність цитохром-С-оксидази - спектрофотометрично за інтенсивністю окиснення відновленого цитохрому ферментом, що міститься в розчині [6]. Доксорубіцинову кардіоміопатію викликали внутрішньоочеревининм введенням доксорубіцину протягом 4 тижнів в дозі 5 мг/кг на добу 1 раз [4]. Яктон вводили в дозі 357 мг/кг протягом 4 тижнів за 1 годину до введення доксорубіцину [3], мексикор - в дозі 30 мг/кг [2]. Тварин декапітували під легким ефірним наркозом. Вірогідність результатів оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента, застосовуючи стандартний пакет програм статистичного оцінювання результатів версії Microsoft Office Exel, 2003. При розвитку доксорубіцинової кардіоміопатії за даними порушеннями біохімічних показників можна стверджувати про розвиток ішемії та гіпоксії (таблиця). 1 UA 109588 U Таблиця Вплив яктону та мексикору на показники енергетичного обміну в міокарді щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії 1,9±0,1* 0,52±0,05 0,3±0,05* 1,0±0,02* 0,5±0,01* Яктон + доксорубіцинова кардіоміопатія 2,8±0,11** 0,54±0,04 0,14±0,02** 1,8±0,001** 0,8±0,02** Мексикор + доксорубіцинова кардіоміопатія 2,6±0,12** 0,55±0,05 0,13±0,01** 1,7±0,02** 0,82±0,03** 0,04±0,002 0,13±0,03* 0,07±0,003** 0,09±0,002** 6,2±0,1 4,1±0,03* 5,6±0,1** 5,5±0,08** Досліджувані показники Інтактні тварини Доксорубіцинова кардіоміопатія АТФ мкм/г АДФ мкм/г АМФ мкм/г КФК-цт мкм/мг/хв. КФК-мх мкм/мг/хв. МВ-КФК ммоль/л/г (сиров.) Цитохром-Соксидаза мкм/мг/хв. 3,4±0,1 0,611±0,04 0,15±0,01 2,0±0,04 0,9±0,06 Примітка: * Р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G09B 23/28, A61K 38/00, G01N 33/49

Мітки: впливу, кардіоміопатії, мексикору, яктону, обміну, міокарді, показники, визначення, щурів, спосіб, енергетичного, доксорубіциновій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109588-sposib-viznachennya-vplivu-yaktonu-ta-meksikoru-na-pokazniki-energetichnogo-obminu-v-miokardi-shhuriv-pri-doksorubicinovijj-kardiomiopati.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення впливу яктону та мексикору на показники енергетичного обміну в міокарді щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії</a>

Подібні патенти