Спосіб прогнозування розвитку гіпогалактії у жінок із лейоміомою матки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування розвитку гіпогалактії у жінок із лейоміомою матки, що включає дослідження гормональних показників в перший день післяпологового періоду, який відрізняється тим, що додатково досліджують концентрацію естрадіолу та коефіцієнт кортизол/пролактин в порціях сироватки крові, взятих у жінок на 5-й день післяпологової лактації, причому прогностичним показником щодо розвитку гіпогалактії за умов лейоміоми є концентрація естрадіолу в сироватці крові вища за 0,32 нмоль/л та підвищення коефіцієнту кортизол/пролактин вище за 5,4, якщо ці показники нижчі референтної межі, ймовірність розвитку гіпогалактії є низькою.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування розвитку гіпогалактії у жінок із лейоміомою матки включає дослідження гормональних показників в перший день післяпологового періоду. Додатково досліджують концентрацію естрадіолу та коефіцієнт кортизол/пролактин в порціях сироватки крові, взятих у жінок на 5-й день післяпологової лактації. При цьому прогностичним показником щодо розвитку гіпогалактії за умов лейоміоми є концентрація естрадіолу в сироватці крові вища за 0,32 нмоль/л та підвищення коефіцієнту кортизол/пролактин вище за 5,4, якщо ці показники нижчі референтної межі, ймовірність розвитку гіпогалактії є низькою. UA 109583 U (54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ГІПОГАЛАКТІЇ У ЖІНОК ІЗ ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ UA 109583 U UA 109583 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, зокрема акушерства та гінекології, і може бути використана в умовах акушерсько-гінекологічних стаціонарів. Грудне вигодовування дитини є запорукою її фізіологічного розвитку та збереження здоров'я на всіх подальших етапах онтогенезу. Це остання ланка в ланцюгу вагітність-пологи-лактація. В той же час у популяції гіпогалактія спостерігається у 30-35 % жінок. Оскільки лактація залежить під гормонального стану матері і регулюється гіпоталамо-гіпофізарною системою ризик гіпогалактії значно зростає у жінок із дисгормональними захворюваннями статевих органів, до яких належить лейоміома матки і досягає 90 %. Частота самої лейоміоми в популяції спостерігається в 20-80 % жінок [Савицкий Г.А. Миома матки (проблемы патогенеза и патогенетической терапии) / Г.А. Савицкий, А.Г. Савицкий - СПб.: Элбн -СПб, 2003. - 236 с; Стрижаков А.Н. Миома матки: патогенез, диагностика, лечение / А.Н. Стрижаков, А.И. Давыдов, В.А. Лебедев // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. - 2008. - № 7. - С. 7-8]. Гіпогалактія у жінок в післяпологовому періоді може бути пов'язана з порушенням вмісту стероїдних гормонів, зокрема з гіперестрогенією, яка може слугувати патогенетичним фактором розвитку лейоміоми, а також підтримувати гіпогалактію. Гіпогалактія у жінок з лейоміомою може спричинятися змінами нейроендокринної регуляції лактації, зокрема, порушенням балансу стрес-асоційованих гормонів, оскільки вагітність у жінок із лейоміомою протікає із постійною психологічною напругою щодо наслідків вагітності. При цьому пролактин виконує роль як стреслімітуючого фактора, так і головного гормонального регулятора лактації. Лактаційна функція у жінок із лейоміомою вивчалась в поодиноких дослідженнях, які в основному мають констатуючий характер щодо підтвердження збільшення частоти порушень лактації у цього контингенту годувальниць (Скрипченко Н.Я. Гормональний статус жінок з лейоміомою матки під час вагітності та після пологів // Вісник наукових досліджень. - № 2. 2006. - С. 92-95). В той же час існує багато способів прогнозування гіпогалактії за умов фізіологічного та патологічного перебігу вагітності, зокрема дисгормональної патології статевої системи іншої локалізації. Відомий спосіб прогнозування гіпогалактії за умов іншого дисгормонального захворювання фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз, в якому на 5-й день післяпологового періоду досліджується концентрація ключового гормону лактації - пролактину в порціях крові та грудного молока. Прогностичним щодо розвитку гіпогалактії є відповідне зниження показників нижче 65 та 60 нг/мл (Спосіб прогнозування розвитку гіпогалактії у жінок із фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз, Пат. № 64044, UA). Проте цей спосіб не враховує гормональні зсуви, що притаманні жінкам із лейоміомою матки і дозволяє прогнозувати розвиток гіпогалактії тільки у жінок із патологією молочних залоз. Також відомий спосіб прогнозування ранньої гіпогалактії (Піт. 2563136 G, RU), в якому на основі змін морфології кристалограм секрета молочних залоз на початку родової діяльності, в першу та другу добу післяпологового періоду прогнозується характер лактації. Відсутність зміни кристалограм у динаміці спостереження дозволяє прогнозувати ранню гіпогалактію. Проте цей спосіб не враховує особливості лактопоезу у жінок із лейоміомою, які пов'язані із гормональними зрушеннями та змінами складу первинного молока у цього контингенту жінок, що може специфічно впливати на кристалограму секрету молочних залоз. Крім того, є спосіб прогнозування гіпогалактії (Пат. 8452 UA), який на підставі комп'ютерної експертної системи, що включає 31 параметр щодо характеристики стану жінки в період вагітності та анамнестичні дані, дозволяє з високим ступенем вірогідності прогнозувати розвиток гіпогалактії. Проте цей спосіб не враховує наявність лейоміоми та потребує визначення шести гормональних показників в період вагітності, які за умов спостереження вагітних за місцем проживання не проводяться. Найбільш близьким за технічною суттю є спосіб, описаний в авторефераті дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Ольшевського B.C. "Становлення та особливості лактації у жінок із лейоміомою матки. - К.: 2013, 21 с.", де автор пропонує в якості ризику порушень ендокринної регуляції становлення лактації рівень пролактину у сироватці крові менший за 187,28 нг/мл, тироксину вільного за 14,59 пмоль/л, а також зниження рівня білка, ліпідів та лактози, естрадіолу вищий за 39,54 нмоль/л, прогестерону за 142,41 нмоль/л, кортизолу за 816,67 нмоль/л. Проте цей спосіб є занадто громіздким, включає визначення 8 показників, які згідно автору повинні змінюватися саме таким чином і не враховує можливість різноспрямованих змін біологічних процесів. Автор також не враховує той важливий факт, що в перший день після пологів вказані гормони значною мірою віддзеркалюють стан фетоплацентарного комплексу у обстежених жінок і залежать від швидкості їх елімінації з материнського організму, яка має суто індивідуальний характер. 1 UA 109583 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 В основу запропонованого способу прогнозування розвитку гіпогалактії у жінок із лейоміомою матки поставлена задача своєчасного прогнозування розвитку гіпогалактії у породіль із лейоміомою матки за допомогою визначення концентрації естрадіолу та коефіцієнту кортизол/естрадіол в сироватці крові на 5-й день лактаційного періоду, що дозволяє вчасно прийняти відповідні медичні заходи щодо збереження лактаційної функції, і таким чином, зберегти здоров'я жінки, нормалізувавши її гормональний фон, внаслідок чого сприяти прогресуванню росту лейоматозних вузлів, профілактиці мастопатій, пухлин молочної залози, онкологічних захворювань матки та яєчників, а також зберегти здоров'я дитини, її психічний та інтелектуальний потенціал, посилити імунологічну опірність до інфекцій, що зменшить дитячу захворюваність та смертність, терміни перебування дитини в стаціонарі, кількість ліжко-днів. Поставлена задача способу прогнозування розвитку гіпогалактії у жінок із лейоміомою матки, що включає дослідження гормонального показника на 1-й день післяпологової лактації, згідно з корисною моделлю, визначають концентрацію естрадіолу та коефіцієнт кортизол/пролактин в сироватці крові жінок на 5-й день післяпологової лактації, причому прогностичним показником щодо розвитку гіпогалактії за умов лейоміоми є концентрація естрадіолу в сироватці крові вища за 0,32 нмоль/л та підвищення коефіцієнту кортизол/пролактин вище за 5,4, якщо ці показники нижчі референтної межі ймовірність розвитку гіпогалактії є низькою. Спосіб здійснюється наступним чином: на 5-й день післяпологової лактації визначається концентрація естрадіолу та коефіцієнт кортизол/пролактин в сироватці крові жінок, причому прогностичним щодо розвитку гіпогалактії за умов лейоміоми є концентрація естрадіолу в сироватці крові вища за 0,32 нмоль/л та підвищення коефіцієкту кортизол/пролактин вище за 5,4, якщо ці показники нижчі референтної межі ймовірність розвитку гіпогалактії є низькою. Суть способу реалізується у наступних прикладах: Приклад № 1. Вагітна Р* (історія хвороби № 56), 27 років, Вагітність 2, пологи 1. Д-з: 5-й день післяпологового періоду, лейоміома матки. Результати гормонального обстеження: Концентрація естрадіолу 0,88 нмоль/л (верхня межа норми 0,19 нмоль/л) Коефіцієнт кортизол/пролактин 5,45(верхня межа норми 2,6) Прогноз: високий ризик гіпогалактії. Приклад № 2. Вагітна К* (історія хвороби № 674), 35 років. Вагітність 3, пологи 3. Д-з: 5-й день післяпологового періоду, лейоміома матки, ожиріння III. Результати гормонального обстеження: Концентрація естрадіолу 0,11 нмоль/л (верхня межа норми 0,19 нмоль/л) Коефіцієнт кортизол/пролактин 1,83 (верхня межа норми 2,6) Прогноз: низький ризик гіпогалактії. Для доказу можливості використання даного способу у клінічній практиці було проведено контрольне прогнозування ризику розвитку гіпогалактії у 50 жінок, які спостерігались у відділенні для вагітних та породіль з акушерською патологією ДУ "ІПАГ НАМН України", число помилкових результатів склало 5 %. Таким чином, спосіб прогнозування розвитку гіпогалактії у жінок із лейоміомою матки може використовуватися для раннього виявлення гіпогалактії у даної категорії жінок в умовах акушерсько-гінекологічних стаціонарів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Спосіб прогнозування розвитку гіпогалактії у жінок із лейоміомою матки, що включає дослідження гормональних показників в перший день післяпологового періоду, який відрізняється тим, що додатково досліджують концентрацію естрадіолу та коефіцієнт кортизол/пролактин в порціях сироватки крові, взятих у жінок на 5-й день післяпологової лактації, причому прогностичним показником щодо розвитку гіпогалактії за умов лейоміоми є концентрація естрадіолу в сироватці крові вища за 0,32 нмоль/л та підвищення коефіцієнту кортизол/пролактин вище за 5,4, якщо ці показники нижчі референтної межі, ймовірність розвитку гіпогалактії є низькою. 2 UA 109583 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48

Мітки: прогнозування, розвитку, гіпогалактії, жінок, матки, спосіб, лейоміомою

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109583-sposib-prognozuvannya-rozvitku-gipogalakti-u-zhinok-iz-lejjomiomoyu-matki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування розвитку гіпогалактії у жінок із лейоміомою матки</a>

Подібні патенти