Комплекс для переробки твердих побутових відходів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Комплекс для переробки твердих побутових відходів, який містить площадку для розвантаження відходів, які підвозять, приймальний бункер, конвеєр для транспортування відходів, який розташований на естакаді і обладнаний робочими місцями з приймальними контейнерами по числу видів відходів, які відбирають, магнітний сепаратор, подрібнювач, прес, який відрізняється тим, що площадка для розвантаження відходів виконана з похилим підйомом для заїзду на неї вантажівки з відходами і скидання їх в приймальний бункер з живителем, магнітний сепаратор розташований над конвеєром для транспортування відходів і біля місця їх насипу, елеватор розташований з можливістю піднімання перебраних відходів з виходу конвеєра на висоту для їх висипання до першого входу другого бункера, другий вхід якого зв'язаний з виходом дозатора твердих горючих добавок, вихід другого бункера зв'язаний з першим входом подрібнювача, другий вхід якого зв'язаний з виходом теплогенератора, вихід подрібнювача зв'язаний з першим входом змішувача, другий вхід якого зв'язаний з виходом дозатора в'яжучих добавок, перший вихід змішувача зв'язаний з першим входом пелетного преса, другий вихід змішувача зв'язаний повітропроводом з входом димосмока, вихід якого зв'язаний з входом циклона, нижній вихід якого зв'язаний з другим входом пелетного преса, верхній вихід циклона зв'язаний з зовнішньою атмосферою, вихід пелетного преса розташований над контейнером для пелет.

2. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що вихід пелетного преса зв'язаний з входом охолоджувача пелет, вихід якого розташований над контейнером для пелет і який зв'язаний повітропроводом з входом димосмока.

3. Комплекс за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що магнітний сепаратор обладнаний немагнітною скребачкою, виконаною з можливістю часткового вирівнювання насипної поверхні відходів перед їх магнітною сепарацією.

Текст

Реферат: UA 109233 U UA 109233 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі комунального господарства, а саме переробки твердих побутових відходів у пелети для пічних опалювальних пристроїв або газогенераторів тощо. Відомий комплекс для переробки твердих побутових відходів (Патент України №105232 С2, В09В 9/06, В09В 5/00, В09В 3/00, B65F 5/00, B65F 1/00), який містить площадку для розвантаження відходів, які підвозять, гойдалковий підйомник, виконаний з можливістю опускання порожніх ємностей і підйому ємностей з відходами до входу конвеєра для транспортування відходів. Цей конвеєр розташований на естакаді і обладнаний робочими місцями з приймальними контейнерами по числу видів відходів, які висипають з ємностей і відбирають. Містить магнітний сепаратор, розташований над конвеєром для транспортування відходів, і прес. Збігаються з суттєвими ознаками відомого комплексу площадка для розвантаження відходів, які підвозять, конвеєр для транспортування відходів, який розташований на естакаді і обладнаний робочими місцями з приймальними контейнерами по числу видів відходів, які відбирають, магнітний сепаратор, розташований над конвеєром для транспортування відходів, і прес. Недолік відомого комплексу для переробки твердих побутових відходів полягає в недостатній механізації міжопераціонного переміщення відходів, які утилізують, зокрема це стосується висипання відходів з ємностей на конвеєр і переміщення їх до преса. Це погіршує його експлуатаційні характеристики. Найближчим аналогом є комплекс для переробки твердих побутових відходів (Патент RU 61603 U1, B09B 3/00), який містить площадку для розвантаження відходів, які підвозять, площадку для їх сортування, приймальний бункер з першим конвеєром, обладнаним апаратурою контролю небезпечності відходів, динамічним і магнітним сепараторами, похилим конвеєром. Конвеєр для транспортування відходів розташований на естакаді і обладнаний робочими місцями з приймальними контейнерами по числу видів відходів, які відбирають. Містить гідравлічний прес, подрібнювач, різальну та мийну машини, другий прес і пристрій дезінфекції. Збігаються з суттєвими ознаками відомого комплексу площадка для розвантаження відходів, які підвозять, приймальний бункер, конвеєр для транспортування відходів, який розташований на естакаді і обладнаний робочими місцями з приймальними контейнерами по числу видів відходів, які відбирають, магнітний сепаратор, подрібнювач і прес. Недолік відомого комплексу для переробки твердих побутових відходів полягає в недостатній механізації міжопераційного переміщення відходів, які утилізують, зокрема це стосується заповнення приймального бункера і переміщення їх до преса. Це погіршує його експлуатаційні характеристики. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення відомого комплексу, у якому шляхом зміни конструкції підвищена механізація міжопераційного переміщення відходів, які утилізують, що покращує його експлуатаційні характеристики. Поставлена задача вирішується тим, що в комплексі для переробки твердих побутових відходів, який містить площадку для розвантаження відходів, які підвозять, приймальний бункер, конвеєр для транспортування відходів, який розташований на естакаді і обладнаний робочими місцями з приймальними контейнерами по числу видів відходів, які відбирають, магнітний сепаратор, подрібнювач, прес, згідно з корисною моделлю, площадка для розвантаження відходів виконана з похилим підйомом для заїзду на неї вантажівки з відходами і скидання їх в приймальний бункер з живителем, магнітний сепаратор розташований над конвеєром для транспортування відходів і біля місця їх насипу, елеватор розташований з можливістю піднімання перебраних відходів з виходу конвеєра на висоту для їх висипання до першого входу другого бункера, другий вхід якого зв'язаний з виходом дозатора твердих горючих добавок, вихід другого бункера зв'язаний з першим входом подрібнювача, другий вхід якого зв'язаний з виходом теплогенератора, вихід подрібнювача зв'язаний з першим входом змішувача, другий вхід якого зв'язаний з виходом дозатора в'яжучих добавок, перший вихід змішувача зв'язаний з першим входом пелетного преса, другий вихід змішувача зв'язаний повітропроводом з входом димосмока, вихід якого зв'язаний з входом циклона, нижній вихід якого зв'язаний з другим входом пелетного преса, верхній вихід циклона зв'язаний з зовнішньою атмосферою, вихід пелетного преса розташований над контейнером для пелет. Крім того, вихід пелетного преса зв'язаний з входом охолоджувача пелет, вихід якого розташований над контейнером для пелет і який зв'язаний повітропроводом з входом димосмока. Крім того, магнітний сепаратор обладнаний немагнітною скребачкою, виконаною з можливістю часткового вирівнювання насипної поверхні відходів перед їх магнітною сепарацією. 1 UA 109233 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Сукупність основних ознак винаходу забезпечує підвищення механізації операції розвантаження відходів із скиданням їх в приймальний бункер, а також на операції завантаження відходів у прес. Крім того, як додатковий ефект, реалізовані екологічні заходи по очищенню повітря, яке запилюється на етапі подрібнення і подальшого змішування відходів. Перед викидом в зовнішню атмосферу з повітря видаляють пил і мілкі частки, які повертають в масу для виготовлення продукції. Також покращено ефективність роботи магнітного сепаратора. Відмітним додатковим результатом є отримання на виході пропонованого комплексу готової продукції у вигляді пелет, які безпосередньо придатні для використання. Аналогічно усунуті недоліки першого аналога. На кресленні схематично зображено комплекс для переробки твердих побутових відходів. Комплекс для переробки твердих побутових відходів містить площадку 1 для розвантаження відходів зі самоскидів і приймальний бункер 2 з живителем типу "рухоме дно". Конвеєр 3 для транспортування відходів розташований на естакаді і обладнаний робочими місцями з приймальними контейнерами 4, розташованими поряд вздовж його стрічки. Магнітний сепаратор 5 з немагнітною скребачкою 6 розташований над шаром відходів на конвеєрі 3. Нижні підйомні секції елеватора 7 розташовані біля скиду відходів з конвеєра 3, а пристрій розвантаження елеватора 7 розташований над другим бункером 8, над яким розташований також вихід дозатора 9 твердих горючих добавок. Вихід другого бункера 8 розташований над молотковим подрібнювачем 10, над яким також розташований патрубок трубопроводу з теплогенератора 11. Молотковий подрібнювач 10 зв'язаний своїм виходом з входом змішувача 12, який зв'язаний з виходом дозатора в'яжучих добавок 13 і через свої виходи - з пелетним пресом 14 і димосмоком 15. Димосмок 15 зв'язаний з циклоном 16, нижній вихід якого зв'язаний з входом пелетного преса 14. Верхній вихід циклоном 16 зв'язаний з зовнішньою атмосферою. Вихід пелетного преса 14 зв'язаний з охолоджувачем пелет 17, який зв'язаний з входом димосмока 15 і контейнером 18 для пелет. Комплекс для переробки твердих побутових відходів працює таким чином. Самоскид заїжджає на площадку 1 і вивантажує тверді побутові відходи в приймальний бункер 2, з якого за допомогою живителя ці відходи насипають на стрічку конвеєра 3. Магнітний сепаратор 5 своєю немагнітною скребачкою 6 частково розрівнює шар відходів на конвеєрі 3 і на оптимальній відстані відбирає з відходів магнітні включення. Вони періодично видаляються у перший в ряду приймальний контейнер 4. На кожному з робочих місць із маси відходів, яка рухається на конвеєрі 3, відбирають визначений вид відходів і завантажують їх у відповідні приймальні контейнери 4. Це, наприклад, каміння, скляні предмети та бите скло, уламки бетону, метал тощо. За попередніми розрахунками технологічного процесу, які проводять за результатами аналізу складу відходів, які підвозять, на вихід конвеєра 3 надходить визначена кількість очищених і порівняно однорідних відходів. Підйомними секціями елеватора 7 відходи з конвеєра 3 піднімають і розвантажують в другий бункер 8, до якого з дозатора 9 твердих горючих добавок в ці відходи додають тирсу, тріски, торф та інше в залежності від їх складу і консистенції. За допомогою теплогенератора 11 вологість відходів доводять до оптимальної кондиції для їх подрібнення в молотковому подрібнювачі 10, з якого вони надходять до змішувача 12. Для підготовки подрібненої маси до якісного формування пелетів, змішування проводять з добавками хімічних регентів у вигляді карбонатів, гідроксидів або рідкого скла тощо, які подають з дозатора в'яжучих добавок 13 у мінімально необхідних дозах. Утворюваний при змішуванні пил відсмоктують димосмоком 15. Його направляють до циклона 16, з якого очищене повітря надходить в зовнішню атмосферу, а тверді частки - до загальної маси матеріалу на вхід пелетного преса 14. Сформовані пелети надходять до охолоджувача пелет 17, який продувають повітрям за допомогою димосмока 15 з можливістю регулювання його потоку. При цьому пелети набувають необхідної твердості і завантажуються у контейнер 18, з якого їх забирають на упаковку і відправку споживачам. Комплекс для переробки твердих побутових відходів, який пропонується, є фактично мобільним міні-заводом, який складається з трьох пересувних блоків, які легко змонтувати біля будь-якого полігона з такими відходами. Важлива сфера застосування цього комплексу - це ліквідація звалищ з відходами у невеликих містах, які від них потерпають, але там нерентабельно будувати великі сміттєпереробні заводи. Такі заходи сприяють поліпшенню санітарного стану територій і екологічного стану довкілля в цілому. Потужність пропонованого комплексу в експериментальному виконанні: по переробці твердих побутових відходів 12 3 м /год., по виготовлених пелетах 3-4 т/год. 2 UA 109233 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 25 1. Комплекс для переробки твердих побутових відходів, який містить площадку для розвантаження відходів, які підвозять, приймальний бункер, конвеєр для транспортування відходів, який розташований на естакаді і обладнаний робочими місцями з приймальними контейнерами по числу видів відходів, які відбирають, магнітний сепаратор, подрібнювач, прес, який відрізняється тим, що площадка для розвантаження відходів виконана з похилим підйомом для заїзду на неї вантажівки з відходами і скидання їх в приймальний бункер з живителем, магнітний сепаратор розташований над конвеєром для транспортування відходів і біля місця їх насипу, елеватор розташований з можливістю піднімання перебраних відходів з виходу конвеєра на висоту для їх висипання до першого входу другого бункера, другий вхід якого зв'язаний з виходом дозатора твердих горючих добавок, вихід другого бункера зв'язаний з першим входом подрібнювача, другий вхід якого зв'язаний з виходом теплогенератора, вихід подрібнювача зв'язаний з першим входом змішувача, другий вхід якого зв'язаний з виходом дозатора в'яжучих добавок, перший вихід змішувача зв'язаний з першим входом пелетного преса, другий вихід змішувача зв'язаний повітропроводом з входом димосмока, вихід якого зв'язаний з входом циклона, нижній вихід якого зв'язаний з другим входом пелетного преса, верхній вихід циклона зв'язаний з зовнішньою атмосферою, вихід пелетного преса розташований над контейнером для пелет. 2. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що вихід пелетного преса зв'язаний з входом охолоджувача пелет, вихід якого розташований над контейнером для пелет і який зв'язаний повітропроводом з входом димосмока. 3. Комплекс за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що магнітний сепаратор обладнаний немагнітною скребачкою, виконаною з можливістю часткового вирівнювання насипної поверхні відходів перед їх магнітною сепарацією. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B09B 3/00

Мітки: комплекс, твердих, побутових, переробки, відходів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109233-kompleks-dlya-pererobki-tverdikh-pobutovikh-vidkhodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комплекс для переробки твердих побутових відходів</a>

Подібні патенти