Гідрогелева пов’язка для лікування опікових ран та трофічних виразок

Номер патенту: 109212

Опубліковано: 10.08.2016

Автор: Тавокін Володимир Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран та трофічних виразок, що містить, закріплену на сітці, гелеутворюючу композицію на основі акриламіду та води, яка відрізняється тим, що сітка виготовлена термообробленою з ниток на основі синтетичних, наприклад поліпропіленових волокон.

2. Гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран та трофічних виразок за п. 1, яка відрізняється тим, що зовнішні поверхні пов'язки насичені наночастками кремневіту та/або бентоніту.

3. Гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран та трофічних виразок за п. 1, яка відрізняється тим, що виготовлена з можливістю її насичування розчинами лікарських препаратів, має товщину 0,5-3,0 мм і значення вологості композиції 9-12 %.

4. Гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран та трофічних виразок за п. 1, яка відрізняється тим, що має вологість 75-95 %, просочена лікарським препаратом і розміщена у герметичній стерильній упаковці.

Текст

Дивитися

Реферат: Гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран та трофічних виразок містить закріплену на сітці гелеутворюючу композицію на основі акриламіду та води. Сітка виготовлена термообробленою з ниток на основі синтетичних, наприклад поліпропіленових волокон. UA 109212 U (54) ГІДРОГЕЛЕВА ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОПІКОВИХ РАН ТА ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК UA 109212 U UA 109212 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме, до конструкцій гідрогелевої пов'язки для лікування опікових ран та трофічних виразок, переважно на стадіях утворення грануляційної тканини і епітелізації. Найближчим аналогом до корисної моделі є гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран та трофічних виразок, що містить, закріплену на сітці, гелеутворюючу композицію на основі акриламіду та води [Патент на винахід № 2157243, РФ, МПК 7 A61L15/22, Опубл. 10.10.2000]. У згаданому пристрої для підвищення міцності пов'язки гелеутворюючу композицію заливають або розміщують на сітчастій підкладці. Аналог має недостатню міцність, а тому руйнується при її вилученні з рани, що не виключає додаткового травмування рани і больових відчуттів у хворих. Окрім сказаного, через високу в'язкість гідрогелю у багатьох випадках не вдається отримати гідрогелеву пов'язку на сітчастій підкладці з потрібною міцністю та ефективністю через обмежений доступ ліків з пов'язки до рани, що суттєво зменшує її лікувальну дію. В основу корисної моделі поставлена задача створення такої гідрогелевої пов'язки для лікування опікових ран та трофічних виразок, яка б мала більшу міцність при задовільній еластичності і підвищений термін її перебування на рані та яка б могла мати або набувати перед застосуванням певних, визначених лікарем, властивостей, зокрема могла б мати знеболюючу, загоюючу і\або кровоспинну дію. Поставлена задача вирішується за рахунок створення умов для підвищення міцності пов'язки і збільшення терміну її дії шляхом формування гідрогелів з полімерним каркасом, прищепленим до планарних полімерних поверхонь термообробленої сітки із синтетичних волокон. Поставлена задача вирішується тим, що гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран та трофічних виразок містить, закріплену на сітці, гелеутворюючу композицію на основі акриламіду та води, згідно з корисною моделлю, сітка виготовлена термообробленою з ниток на основі синтетичних, наприклад поліпропіленових волокон. Особливістю пропонованої гідрогелевої пов'язки є і те, що зовнішні поверхні пов'язки насичені цілющими глинами, наприклад наночастками кремневіту та/або бентоніту. Особливістю пропонованої гідрогелевої пов'язки є і те, що має вологість 75-95 %, просочена лікарським препаратом і розміщена у герметичній стерильній упаковці. Особливістю пропонованої гідрогелевої пов'язки є і те, що виготовлена з можливістю її насичування розчинами лікарських препаратів, має товщину 0,5-3,0 мм і значення вологості композиції 9-12 %. При нагріванні сітки до межі температури плавлення синтетичного матеріалу відбувається суттєве збільшення щільності паралельних волокон і, як наслідок, міцності ниток, виготовлених із згаданих волокон та сітки в цілому, а тому пропонована гідрогелева пов'язка є міцнішою і довговічнішою за пов'язку-прототип. В залежності від температурних режимів сітка може мати різні наперед задані параметри еластичності. Гелеутворююча композиція пропонованої пов'язки направлена на формування гідрогелів з полімерним каркасом, прищепленим до планарних полімерних поверхонь сітки із синтетичних волокон. Гелеутворююча композиція пропонованої пов'язки, як приклад, включає акриламід, бісакриламід, акрилат калію, персульфат калію, поліетиленгліколь та воду при такому співвідношенні компонентів (у мас. %): акриламід 1,0-25,0 бісакриламід 0,05-2,0 акрилат калію 0,5-15,0 поліетиленгліколь 2,0-20,0 персульфат калію 0,0025-0,010 вода решта. Пропонований склад визначений експериментально і направлений на збільшення часу для висихання гелю, на підвищення його здатності для насичування лікарськими речовинами і на зменшення вірогідності прилипання гідрогелевої пов'язки до поверхні рани навіть після закінчення терміну її перебування на рані. Призначення компонентів гелеутворюючої композиції: Акриламід - основна складова частина побудови макромолекул полімеру. Бісакриламід - зв'язуючий компонент макромолекул полімеру. Акрилат калію - складова частина побудови макромолекул полімеру, що надає їм стійкість. Поліетиленгліколь - придає пов’язці еластичність та атравматизм. Персульфат калію - ініціатор реакції полімеризації. 1 UA 109212 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Склад та співвідношення інгредієнтів можна змінювати в залежності від технологічних можливостей виробника. Оптимальні ж склад і співвідношення інгредієнтів підбирають дослідним шляхом. При цьому зважають на наступне: - зменшення кількості бісакриламіду приводить до збільшення швидкості вбирання виділень з рани, що є дуже важливою функцією для кровоспинних пов'язок; - зменшення акрилату калію приводить до можливості збільшення вбирання виділень з рани, що є важливою функцією для ран, що довго не загоюються. Склад гелеутворюючої композиції, окрім сказаного, створює умови для її насичення розчинами речовин, які мають знеболюючі або кровоспинні, чи противоопікові, або протизапальні, чи анестезуючі і загоюючи властивості, надають можливість пролонгованого виділення з пов'язки на рану визначеної лікарем лікарської або фармацевтичної речовини. Пов'язка дозволяє забезпечити гнучку реалізацію лікувальних властивостей речовин, якими насичують або покривають гелеутворюючу композицію, що надає можливість створити безпосередньо перед застосуванням пов'язки оптимальний для конкретного пацієнта склад лікарської речовини і, за рахунок гелеутворюючої композиції пропонованого складу, збільшити термін його виходу на рану. Насичення зовнішніх поверхонь пов'язки цілющими глинами, наприклад, наночастками кремневіту та/або бентоніту підвищує її протизапальні та загоюючі властивості і одночасно збільшує час на висихання гелю, що подовжує термін лікувальної дії пов'язки на рану, зменшує травматичність пов'язки як під час її накладання на рану, так і під час її вилучення з рани. Як приклад, виготовляли гідрогелеву пов'язку для лікування та знеболювання трофічних виразок гомілки, що виникли, як рецидивуюче ускладнення глибокого варикозу вен ніг. Попередньо виготовляли в'язану сітку з синтетичної - поліпропіленової нитки, очищували сітку від забруднень. Здійснювали термофіксацію сітки шляхом її нагрівання у термостаті до температури 40-140 °C, витримували при такій температурі протягом 20-45 хвилин і охолоджували її до кімнатної температури разом з термостатом. Для активації сітки застосовували метод активації поліпероксидом. Активацію сітки можна виконувати також або озоном, або оксидом хрому, або кислотним методом активації [Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. Учеб. пособие для хим.-технол. вузов. - М.: Высш. шк., 1988. - 312 с: ил.]. Активація сітки надавала можливість поліпропіленовій сітці ковалентно з'єднатися з гелеутворюючою композицією та створити міцну гелеву пластину з міцним і одночасно еластичним каркасом. Гелеутворююча композиція включала акриламід, бісакриламід, акрилат калію, поліетиленгліколь, персульфат калію та воду при такому співвідношенні компонентів (у мас. %): акриламід 10,0 бісакриламід 1,0 акрилат калію 1,5 поліетиленгліколь 15,0 персульфат калію 0,002 вода решта разом 100. Для створення міцної гелевої пластини перелічені компоненти змішували і заливали у плоско-паралельну форму з термообробленою сіткою, виготовленою з ниток на основі поліпропіленових волокон. Виконували вилучення повітря з форми та прогрівали форму з композицією та сіткою всередині протягом 14-15 годин при температурі 75-85 °C. Сформований гідрогель очищували від низькомолекулярних сполук, промиваючи його колапсом гелю 40-60 % етиловим спиртом, та обезводнювали до заданого значення вологості композиції 9-12 % і отримували пластину товщиною 0,5-3,0 мм. Виготовлену пластину стерилізували і отримували гідрогелеву пов'язку. Перед застосуванням гідрогелеву пов'язку насичували на першій стадії знеболювання та лікування трофічних виразок гомілки розчином лідокаїну гідрохлориду у дистильованій воді. Для цього готували розраховану кількість 3 %-розчину лідокаїну гідрохлориду. Занурювали пластину у згаданий розчин і витримували протягом 30-40 хвилин. За цей час гідрогелева пов'язка вбирала в себе розрахований розчин і значення її вологості підвищувалося до 85-95 %. Потім зовнішні поверхні пов'язки насичувати наночастками цілющих глин, наприклад, кремневітом та/або бентонітом. Підготовлену до застосування пов'язку прикладали без притискування до трофічної виразки і фіксували на 3-5 днів. На наступній стадії знеболювання та лікування трофічної виразки гомілки гідрогелеву пов'язку можна наситити, наприклад, 2 % розчином лідокаїну гідрохлориду у дистильованій воді з епінефрином (1:50 0001:100 000). При цьому у 2 % розчин лідокаїну гідрохлориду додають епінефрин з розрахунку - 1 крапля 0,1 %-розчину епінефрину на 10 мл 2 % розчину лідокаїну. Епінефрин при цьому сприяє 2 UA 109212 U 5 10 15 20 уповільненню всмоктування лідокаїну і пролонгує його дію. Також можливе насичування гідрогелевої пов'язки мікроцидом. На відмінність від найближчого аналога, корисна модель перебувала на виразці удвічі довше без її висихання - майже 5 діб, що дозволило, завдяки подовженому терміну дії і зменшенню травмування виразки як під час її встановлення, так і під час її вилучення, отримати позитивний результат - суттєво зменшити у хворого на час перебування пов'язки больових відчуттів. Зокрема, було зафіксовано факт наростання епітелію від краю виразки вже через 5-7 днів після перебування гідрогелевої пов'язки на виразці. Запропонована гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран та трофічних виразок на відмінність від найближчого аналога, має більшу міцність і більший термін дії, завдяки використанню в ній сітки підвищеної міцності. Така пов'язка має підвищену еластичність та легко моделюється в глибоких ранах та ранах із складним рельєфом поверхні. Корисна модель може бути застосована і для виготовлення пов'язок, призначених для ефективного лікування ран від різноманітних поранень, ран типу "діабетична стопа", пролежнів, тощо. Корисна модель дозволяє одержувати гідрогелеві пов'язки з вологістю 75-95 %, просочених певним лікарським препаратом і розташованих у герметичних стерильних упаковках, які для застосування достатньо лише вилучити з упаковки і зафіксувати на рані, що є особливо важливим в умовах роботи швидкої медичної допомоги. Таким чином, пропоновані гідрогелеві пов'язки здатні мати гнучку реалізацію лікувальних властивостей речовин, якими їх насичують та можливість їх негайного застосування навіть у польових умовах. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 1. Гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран та трофічних виразок, що містить, закріплену на сітці, гелеутворюючу композицію на основі акриламіду та води, яка відрізняється тим, що сітка виготовлена термообробленою з ниток на основі синтетичних, наприклад поліпропіленових волокон. 2. Гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран та трофічних виразок за п. 1, яка відрізняється тим, що зовнішні поверхні пов'язки насичені наночастками кремневіту та/або бентоніту. 3. Гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран та трофічних виразок за п. 1, яка відрізняється тим, що виготовлена з можливістю її насичування розчинами лікарських препаратів, має товщину 0,5-3,0 мм і значення вологості композиції 9-12 %. 4. Гідрогелева пов'язка для лікування опікових ран та трофічних виразок за п. 1, яка відрізняється тим, що має вологість 75-95 %, просочена лікарським препаратом і розміщена у герметичній стерильній упаковці. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61L 15/00

Мітки: пов'язка, ран, гідрогелева, виразок, трофічних, лікування, опікових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109212-gidrogeleva-povyazka-dlya-likuvannya-opikovikh-ran-ta-trofichnikh-virazok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гідрогелева пов’язка для лікування опікових ран та трофічних виразок</a>

Подібні патенти