Спосіб видалення золи з електрофільтрів на теплових електростанціях

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб видалення золи з електрофільтрів на теплових електростанціях, за яким застосовують збірні комірки електрофільтра, системи видалення та пневмотранспортування золи, рукавний фільтр, циклон і підігрівач, який відрізняється тим, що видалення золи із збірних комірок електрофільтра у зрідженому стані здійснюють димовими газами, підігрітими до температури вище точки роси.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що циклон встановлюють на розвантажувальних відводах для розподілу зологазової суміші на два потоки, один з яких у вигляді очищених від золи димових газів повертається в направляючий короб відхідних газів котла.

Текст

Реферат: Спосіб видалення золи з електрофільтрів на теплових електростанціях включає застосування збірних комірок електрофільтра, системи видалення та пневмотранспортування золи, рукавного фільтра, циклону і підігрівача. Видалення золи із збірних комірок електрофільтра у зрідженому стані здійснюють димовими газами, підігрітими до температури вище точки роси. UA 109119 U (12) UA 109119 U UA 109119 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель, що заявляється, належить до способів видалення золи з електрофільтрувального обладнання вугільної енергетики та використовується на теплових електростанціях. Відомий патент України "Спосіб видалення золи з бункерів електрофільтрів на теплових електростанціях", патент UA № 108977, МПК F23J1/02, B65D88/28, B65G53/40, опублік. 25.06.2015, включає видалення золи з кожного бункера електрофільтра у водотранспортну систему, через основний трубопровід, і видалення золи у пневмотранспортну систему через додатковий трубопровід. Недоліком є те, що видалення золи пов'язано з водотранспортною системою, при використанні якої втрачаються споживчі цінності сухої золи як сировини для будівельної індустрії, згідно з вимогами Європейського стандарту EN 450 ("Fly ash for Concrete"). Відомий також патент "Установка для видалення золи і спосіб роботи цієї установки", патент UA № 99603, МПК F23J3/00, B01D45/18, B65G53/04, опублік. 10.09.2012, який включає установку видалення золи з фільтрувального обладнання та її спосіб роботи. Накопичена зола через клапани та канали пневмотранспорту надходить у напірні баки, з яких потім транспортується стисненим повітрям у зрідженому стані, що є недоліком. Найбільш близьким до запропонованого способу видалення золи є патент "Система транспорта пыли", патент RU 2038538, МПК F23K3/02 опублік. 27.06.1995. Система здійснює транспортування вугільного пилу з високою концентрацією та включає: бункер, живильник пилу, пилопровід з вузлом змішування, пилоповітряний ежектор, витратний побутник ежекторного типу, повітряну камеру, патрубок з відсічними шиберами та колектор стисненого повітря. Розгін пилоповітряної суміші здійснюють стисненим повітрям, зрідження - пиложивильником. Недоліком є те, що пил транспортується повітрям із змінною вологістю, яка залежить від стану атмосфери, а це сприяє конденсації вологи, викликає грудкування та посилену адгезію золового пилу на внутрішніх поверхнях транспортного тракту (бункер, трубопроводи). В способі видалення золи, що заявляється, замість повітря використовують димові гази, температура яких підтримується вище точки роси, що усуває конденсацію і забезпечує стійке транспортування золи з електрофільтра до споживача, підвищує надійність роботи і термін служби очисного обладнання, поліпшує техніко-економічні показники та зменшує експлуатаційні витрати. Крім цього, у запропонованому способі транспортування псевдозріджених потоків золи від аероживильників в несучому газовому агенті суттєво відрізняється від найближчого аналога транспортування золи в зрідженому стані. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу видалення золи з електрофільтрів на теплових електростанціях шляхом видалення золи із збірних комірок електрофільтрів димовими газами, температура яких вище рівня точки роси, для безконденсатного режиму при змінних режимах роботи котла. В пневмотранспортних системах золовидалення транспортування золи здійснюють стисненим повітрям із змінною вологістю, яка залежить від стану атмосфери, а це викликає грудкування та посилену адгезію золового пилу на внутрішніх поверхнях транспортного тракту (бункер, трубопроводи). Спосіб видалення золи включає збірні комірки електрофільтра, системи видалення та пневмотранспортування золи, рукавний фільтр, циклон і підігрівач. Новим є те, що видалення золи із збірних комірок електрофільтра у зрідженому стані здійснюють димовими газами, підігрітими до температури вище точки роси. Новим є також те, що циклон встановлюють на розвантажувальних відводах для розподілу золошлакової суміші на два потоки, один з яких у вигляді очищених від золи димових газів повертається в направляючий короб відхідних газів котла. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де схематично зображено спосіб видалення золи з електрофільтрів на теплових електростанціях: 1 - електрофільтр, 2 - збірні комірки електрофільтра, 3 - аероживильники, 4 - затвор, 5 - димосос, 6 - рукавний фільтр, 7 - газодувка, 8 - підігрівач, 9 - колектор очищених та підігрітих димових газів, 10 - трубопровід очищених та підігрітих димових газів, 11 - трубопровід псевдозрідженої зологазової суміші, 12 - колектор псевдозрідженої зологазової суміші, 13 - інжектори, 14 - циклон, 15 - направляючий короб електрофільтра, 16 - трубопровід сухої золи, 17 - рівноміри. Реалізується запропонований спосіб наступним чином: Під дією сил електричного поля та сил адгезії частинки золи осаджуються на електродах електрофільтра 1 і після їх струшування зола накопичується в збірних комірках 2, які оснащені аероживильниками 3 із сумісними функціями затвору 4. Димові гази котла, проходячи через електрофільтр 1 та рукавний фільтр 6, очищуються від золи та транспортуються в 1 UA 109119 U 5 10 15 20 25 30 пневмотранспортній системі димососом 5 та газодувкою 7. Після очищення від золи димові гази підігріваються у підігрівачі 8, який підтримує температуру газів на рівні вище точки роси, та з колектора 9 трубопроводами 10 направляються в систему видалення золи, де зола із комірок електрофільтра зріджується димовими газами в аероживильниках 3 і по трубопроводу 11 зологазова суміш в псевдозрідженому стані транспортується в колектор 12 з послідовно встановленими в ньому інжекторами 13, та надходить в пиловідокремлюючий циклон 14, у якому розподіляється на два потоки: димові гази, очищені від золи, повертаються в направляючий короб 15 електрофільтра відхідних газів котла, а відділена зола - по трубопроводу 16 відвантажується споживачеві чи для зберігання на силос. Спосіб видалення золи з електрофільтра здійснюють наступним чином: при накопиченні золи в комірках електрофільтра рівномір 17 подає сигнал на відкриття затвору 4 і включення аероживильника 3 з одночасною подачею зріджуючого агента - димових газів, які видаляють золу в псевдозрідженому стані та транспортують її в інжекторний колектор 12. Потік золи в псевдозрідженому стані через циклон 14 направляють до об'єкта завантаження (ємність, силос, автоцистерна та ін.), а димові гази, очищені від золи, відводяться в направляючий короб електрофільтра 15. Суттєвим технологічним рішенням є те, що у системах пневматичного золовидалення як транспортуючий та зріджуючий агент використовують димові гази з регулюванням їх тиску та витрати в аероживильниках, що виключає зрив процесу псевдозрідження та барботування газів, які мають температуру вище температури точки роси для водяної пари, яка знаходиться у продуктах згорання вугілля та випаровується в транспортних каналах системи сухого золовловлення і збірних комірках електрофільтра. Результат забезпечить плинність золи із збірних комірок електрофільтра та надійне її видалення із зрідженого середовища, виключаючи конденсацію та налипання золи в елементах транспортної системи, а також транспортування від аероживильників псевдозріджених потоків золи з високою концентрацією в несучому газовому агенті. Крім цього, використання відхідних димових газів електростанції зменшує втрати теплоти з відхідними газами котла, підвищує економічність роботи станції (економія повітря та палива на виробіток теплової і електричної енергії для власних потреб) та зменшує викиди в атмосферу за рахунок очищення димових газів в циклоні та утилізації золи в сухому вигляді відповідно до вимог Європейського стандарту EN 450 ("Fly ash for Concrete"). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 1. Спосіб видалення золи з електрофільтрів на теплових електростанціях, за яким застосовують збірні комірки електрофільтра, системи видалення та пневмотранспортування золи, рукавний фільтр, циклон і підігрівач, який відрізняється тим, що видалення золи із збірних комірок електрофільтра у зрідженому стані здійснюють димовими газами, підігрітими до температури вище точки роси. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що циклон встановлюють на розвантажувальних відводах для розподілу зологазової суміші на два потоки, один з яких у вигляді очищених від золи димових газів повертається в направляючий короб відхідних газів котла. 2 UA 109119 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F23K 3/02, F23J 1/02, B65G 53/04

Мітки: теплових, золи, спосіб, електрофільтрів, електростанціях, видалення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109119-sposib-vidalennya-zoli-z-elektrofiltriv-na-teplovikh-elektrostanciyakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб видалення золи з електрофільтрів на теплових електростанціях</a>

Подібні патенти