Шнековий транспортер з запобіжним реверсним пристроєм

Номер патенту: 109055

Опубліковано: 10.08.2016

Автор: Швець Олексій Петрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Шнековий транспортер з запобіжним реверсним пристроєм, який складається з кожуха зі встановленим в ньому шнековим валом, завантажувального й вивантажувального вікон і приводу, який відрізняється тим, що в кожусі на привідному кінці вала встановлений реверсний пристрій, який складається з ведучої конічної шестірні з шліцьовим фланцем, проміжної конічної шестірні, веденого конічного колеса і закріпленої на шнековому валу шліцьової втулки, а інший кінець шнекового вала підпружинений відносно кожуха, причому шнековий вал має можливість осьового переміщення в кожусі разом із шліцьовою втулкою.

Текст

Реферат: UA 109055 U UA 109055 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до технічних засобів транспортування сипких матеріалів і може бути використана в хімічній, сільськогосподарській, металургійній, харчовій та інших галузях промисловості. Відомий шнековий транспортер з запобіжним пристроєм [патент України на корисну модель UA №62097, МПК(2011) B65G53/00, публ. 08.2011], що містить раму, на якій змонтовано бункер з кожухом транспортера, в якому розташований шнековий вал, з приводом запобіжної муфти. При цьому шнековий вал виконаний пустотілим у вигляді труби, всередину якої через підшипники встановлено суцільний вал, який з правої сторони жорстко закріплений у правому фланці кожуха транспортера, а з лівої - жорстко закріплений у стійці, причому на лівому фланці кожуха транспортера через радіально-упорний підшипник встановлена ведуча півмуфта, яка за допомогою кульок взаємозв'язана з веденою півмуфтою, котра в свою чергу жорстко закріплена на трубі шнекового вала і за допомогою опорного підшипника підтиснута пружним елементом в напрямку ведучої півмуфти. Недоліком такого транспортера є неможливість здійснення реверсного обертання гвинтового живильника з метою усунення його забивання. Відомий також шнековий транспортер [Патент СССР SU № 1479392A1, B65G33/24, публ. 05.1989], який складається зі встановленого в кожусі на валах підшипникових опор робочого органу у вигляді шнекового вала і привід, причому шнековий вал підпружинений відносно вала однієї з опор і з'єднаний з валом іншої опори за допомогою напівжорсткої дискової муфти. Недоліком такого конвеєра є неможливість здійснення реверсного обертання шнекового вала, що призводить до частих зупинок шнекового транспортера через забивання чи заклинювання. В основу корисної моделі поставлено задачу забезпечити можливість реверсного обертання шнека транспортера з метою уникнення його забивання і заклинювання. Поставлена задача вирішується тим, що в шнековому транспортері з запобіжним реверсним пристроєм, який складається з кожуха зі встановленим в ньому шнековим валом, завантажувального й вивантажувального вікон і приводу, згідно з корисною моделлю, в кожусі на привідному кінці вала встановлений реверсний пристрій, який складається з ведучої конічної шестірні з шліцьовим фланцем, проміжної конічної шестірні, веденого конічного колеса і закріпленої на шнековому валу шліцьової втулки, а інший кінець шнекового вала підпружинений відносно кожуха, причому шнековий вал має можливість осьового переміщення в кожусі разом із закріпленою на ньому шліцьовою втулкою. Заявлена корисна модель ілюструється схемами, де на Фіг. 1 зображено схему роботи шнекового транспортера при вимкненому реверсі, на Фіг. 2 - схема роботи шнекового транспортера при ввімкненому реверсі. Шнековий транспортер з запобіжним реверсивним пристроєм складається з кожуха 1 з встановленим в ньому шнековим валом 2, завантажувального 3 й вивантажувального 4 вікон і приводу 5. В кожусі 1 на привідному кінці шнекового вала 2 встановлений реверсний пристрій 6, який складається з ведучої конічної шестірні 7 з шліцьовим фланцем 8, проміжної конічної шестірні 9, веденого конічного колеса 10 з шліцьовим фланцем 11 і закріпленої на шнековому валу 2 шліцьової втулки 12. Інший кінець шнекового вала 2 підпружинений відносно кожуха 1 за допомогою пружини 13, яка надіта на кінець шнекового вал 2 і одним своїм кінцем впирається в кожух 1, а з іншого через упорний підшипник 14 підтискається гайкою 15, нагвинченою на кінець шнекового вала 2. Шнековий вал 2 має можливість осьового переміщення в кожусі 1 разом із закріпленою на ньому шліцьовою втулкою 12. Шнековий транспортер із запобіжним реверсивним пристроєм працює таким чином: Сипкий матеріал через завантажувальне вікно 3 подають в кожух 1, де підхоплюється витками шнекового вала 2, які транспортують його до вивантажувального вікна 4. Обертовий рух шнековому валу 2 надають за допомогою приводу 5 через ведучу конічну шестірню 7, проміжну конічну шестірню 9, ведене конічне колесо 10, шліцьовий фланець 11 і шліцьову втулку 12, жорстко закріплену на привідному кінці шнекового вала 2. При виникненні забивання транспортера транспортованим матеріалом зростає опір переміщенню даного матеріалу в кожусі 1, а отже збільшуватиметься осьове навантаження на шнековий вал 2. Під дією цього навантаження шнековий вал 2 переміщується в осьовому напрямку в бік завантажувального вікна 3, стискаючи пружину 13. Під час переміщення шнекового вала 2 в бік завантажувального вікна 3 шліцьова втулка 12, закріплена на шнековому валу 2, також переміщується в осьовому напрямку в бік ведучої конічної шестірні 7 і виходить із зачеплення з шліцьовим фланцем 11 веденого конічного колеса 10, чим припинить передачу обертового руху від приводу 5 до шнекового вала 2. 1 UA 109055 U 5 10 15 20 В момент виходу шліцьової втулки 12, з'єднаної з шнековим валом 2, із зачеплення з шліцьовим фланцем 11 веденого конічного колеса 10 вона ввійде в зачеплення з шліцьовим фланцем 8 ведучої конічної шестірні 7. В такому випадку обертовий рух буде передаватись приводом 5 через ведучу конічну шестірню 7, шліцьовий фланець 8 і шліцьову втулку 12, з'єднану з шнековим валом 2, до останнього чим забезпечить його реверсне обертання (Фіг. 2). Після зменшення осьового навантаження на шнековий вал 2 (усунення забивання транспортера) він почне переміщуватись в кожусі 1 в осьовому напрямку в бік вивантажувального вікна 4 під дією пружини 13. При цьому шліцьова втулка 12, з'єднана з шнековим валом 2, також буде переміщуватись в осьовому напрямку в бік веденого конічного колеса 10 і вийде із зачеплення з шліцьовим фланцем 8 ведучої конічної шестірні 7, чим припинить реверсне обертання шнекового вала 2. В момент виходу шліцьової втулки 12, з'єднаної з шнековим валом 2, із зачеплення з шліцьовим фланцем 8 ведучої конічної шестірні 7 вона ввійде в зачеплення з шліцьовим фланцем 11 веденого конічного колеса 10, а отже обертовий рух знову буде передаватись приводом 5 через ведучу конічну шестірню 7, проміжну конічну шестірню 9, ведене конічне колесо 10, шліцьовий фланець 11 і шліцьову втулку 12, з'єднаної з шнековим валом 2, шнековому валу 2. Запропонована конструкція шнекового транспортера із запобіжним реверсним пристроєм за рахунок використання оригінальної конструкції запобіжного реверсного пристрою дозволяє автоматично відновити роботу транспортера при виникненні забивання, що значно підвищує продуктивність його роботи. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Шнековий транспортер з запобіжним реверсним пристроєм, який складається з кожуха зі встановленим в ньому шнековим валом, завантажувального й вивантажувального вікон і приводу, який відрізняється тим, що в кожусі на привідному кінці вала встановлений реверсний пристрій, який складається з ведучої конічної шестірні з шліцьовим фланцем, проміжної конічної шестірні, веденого конічного колеса і закріпленої на шнековому валу шліцьової втулки, а інший кінець шнекового вала підпружинений відносно кожуха, причому шнековий вал має можливість осьового переміщення в кожусі разом із шліцьовою втулкою. 2 UA 109055 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65G 33/00

Мітки: реверсним, запобіжним, пристроєм, шнековий, транспортер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109055-shnekovijj-transporter-z-zapobizhnim-reversnim-pristroehm.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шнековий транспортер з запобіжним реверсним пристроєм</a>

Подібні патенти