Гідропривід зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі

Номер патенту: 109036

Опубліковано: 10.08.2016

Автор: Березюк Олег Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Гідропривід зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі, що містить гідронасос, який через живильну магістраль з'єднаний з маслобаком через фільтр, запобіжний клапан, встановлений на напірній магістралі, гідроциліндр ущільнюючої плити, що зв'язаний з трипозиційним гідророзподільником магістралями, генератор імпульсів тиску та гідрозамок, які з'єднані із напірною магістраллю гідроциліндра, розміщене в нижній частині завантажувального бункера над завантажувальним вікном кузова сміттєвоза, обладнання для зневоднення твердих побутових відходів із приводом від гідромотора, що зв'язаний із двопозиційним гідророзподільником магістралями, який відрізняється тим, що в нього введено конічний шнек з можливістю збирання та накопичення видаленої вологи в баку для вологи, який розташовано в кузові сміттєвоза та оснащено вентилем.

Текст

Реферат: UA 109036 U UA 109036 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі комунального машинобудування, а саме спеціальних автомобілів для поводження з твердими побутовими відходами. Відомий гідропривод складається з гідронасоса, гідроциліндра плити для пресування з золотником керування, гідророзподільника з запобіжним клапаном і живильної, керуючої та зливної магістралей (А. св. СРСР № 360243, м.кл. В30В 15/20, опубл. 15.09.71). Недоліком цього гідроприводу є низька продуктивність сміттєвоза. Відомий механізм приводу плити сміттєвоза, який складається з гідроциліндра, двох штанг, каретки, шарнірів, двоплечових важелів, телескопічного гідроциліндра. (А. св. СРСР № 1691229, м.кл. B65F 3/20, опубл. 19.12.88). Недоліком цього механізму є низька продуктивність сміттєвоза. Відомий гідропривід ущільнюючої плити сміттєвоза, який складається з гідронасоса, який через живильну магістраль з'єднаний з баком. На напірній магістралі встановлено запобіжний клапан та гідророзподільник. Гідроциліндр ущільнюючої плити зв'язаний з розподільником магістралями. Золотник управління механічно зв'язаний з гідроциліндром ущільнюючої плити, а магістраль управління через золотник управління зв'язаний з запобіжним клапаном. На напірній магістралі між насосом та гідророзподільником встановлено напірні золотники. Напірний золотник з'єднаний з золотником управління. Запобіжний клапан через зливну магістраль з'єднаний з баком (А. св. СРСР № 745792, м. кл. B65F 3/20, опубл. 07.07.80). Недоліком цього гідроприводу є низька продуктивність сміттєвоза. Відомий гідропривід ущільнюючої плити сміттєвоза, що містить гідронасос, який через живильну магістраль з'єднаний з маслобаком через фільтр, запобіжний клапан, встановлений на напірній магістралі, гідроциліндр ущільнюючої плити, що зв'язаний з трипозиційним гідророзподільником магістралями, генератор імпульсів тиску та гідрозамок, які з'єднані з напірною магістраллю гідроциліндра (Патент України № 42145, м.кл. B65F 3/00, опубл. 25.06.2009). Найбільш близьким є гідропривід ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі, що містить гідронасос, який через живильну магістраль з'єднаний з маслобаком через фільтр, запобіжний клапан, встановлений на напірній магістралі, гідроциліндр ущільнюючої плити, що зв'язаний з трьохпозиційним гідророзподільником магістралями, генератор імпульсів тиску та гідрозамок, які з'єднані з напірною магістраллю гідроциліндра, два паралельно під'єднані гідромотори для обертання пресувальних вальців, двопозиційний гідророзподільник для керування гідромоторами, причому пресувальні вальці встановлені з можливістю обертання в нижній частині завантажувального бункера, розміщеного над завантажувальним вікном кузова сміттєвоза (Патент України № 90924, м. кл. B65F 3/00, опубл. 10.06.2014). Недоліком цього гідроприводу є низька продуктивність сміттєвоза та вузька область застосування. Низька продуктивність сміттєвоза викликана тим, що видалена пресувальними вальцями з відходів волога потрапляє в кузов сміттєвоза разом із зневодненими відходами, де частина її може бути знову поглинута зневодненими відходами, а в каналізаційну мережу відведена лише її решта, що перешкоджає забезпеченню високого коефіцієнта ущільнення твердих побутових відходів та зменшення їхньої маси, що підлягає перевезенню, безпосередньо в місцях збору. Вузька область застосування сміттєвоза викликана тим, що видалена з твердих побутових відходів волога може бути відведена в каналізаційну мережу лише в тих місцях їхнього збору, які обладнані каналізаційними колекторами. В основу корисної моделі поставлено задачу створення гідроприводу зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі, в якому за рахунок введення нових конструктивних елементів та зв'язків досягається підвищення продуктивності сміттєвоза за рахунок збільшення коефіцієнта ущільнення твердих побутових відходів та зменшення їхньої маси, що підлягає перевезенню, безпосередньо в місцях збору, а також поширення області застосування сміттєвоза на місця збору твердих побутових відходів, не обладнаних каналізаційними колекторами за рахунок можливості збирання та накопичення видаленої вологи з метою подальшого її відведення в каналізаційну мережу в місцях, обладнаних каналізаційними колекторами. Поставлена задача вирішується тим, що в гідропривід зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі, що містить гідронасос, який через живильну магістраль з'єднаний з маслобаком через фільтр, запобіжний клапан, встановлений на напірній магістралі, гідроциліндр ущільнюючої плити, що зв'язаний з трипозиційним гідророзподільником магістралями, генератор імпульсів тиску та гідрозамок, які з'єднані із напірною магістраллю гідроциліндра, розміщене в нижній частині завантажувального бункера над завантажувальним вікном кузова сміттєвоза обладнання для зневоднення твердих побутових відходів із приводом від гідромотора, що зв'язаний з двопозиційним гідророзподільником магістралями, введено 1 UA 109036 U 5 10 15 20 25 30 35 40 конічний шнек з можливістю збирання та накопичення видаленої вологи в баку для вологи, який розташовано в кузові сміттєвоза та оснащено вентилем. Технічним результатом є збільшення коефіцієнта ущільнення твердих побутових відходів та зменшення їхньої маси, що підлягає перевезенню, безпосередньо в місцях збору, що досягається за рахунок реалізації в гідроприводі зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі зневоднення твердих побутових відходів конічним шнеком з можливістю збирання та накопичення видаленої вологи в баку для вологи, оснащеного вентилем. На кресленні зображена схема гідроприводу зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі. Гідропривід зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі містить гідронасос 2, який через живильну магістраль з'єднаний з маслобаком 7 через фільтр 6. На напірній магістралі встановлено запобіжний клапан 4 та трипозиційний гідророзподільник 3. Гідроциліндр 1 ущільнюючої плити 8 зв'язаний з трипозиційним розподільником 3 магістралями, причому з напірною магістраллю 10 він зв'язаний через генератор імпульсів тиску 5 та гідрозамок 12. Запобіжний клапан 4 через зливну магістраль 11 з'єднаний з маслобаком 7 через фільтр 6. На схемі також показано кузов сміттєвоза 9, над яким розміщено завантажувальний бункер 15, в нижній частині якого в корпусі 24 встановлено конічний шнек 16 з можливістю обертання від гідромотора 13, керованого двопозиційним гідророзподільником 17 через додаткові напірну 18 та зливну 19 магістралі. Права (згідно з кресленням) частина корпуса 24 містить дрібні наскрізні отвори 25, і розміщена в стакані 26 з утворенням порожнини 20, сполученої з баком для вологи 21, який через вентиль 14 може бути сполучений з каналізаційною мережею. В днищі стакана 26 виконано наскрізний отвір 22 з можливістю виштовхування через нього зневоднених відходів у кузов 9 через завантажувальне вікно 23. Гідропривід зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі працює наступним чином: після завантаження твердих побутових відходів в завантажувальний бункер 15 здійснюється їх попереднє ущільнення конічним шнеком 16, який обертається від гідромотора 13, керованого двопозиційним гідророзподільником 17 через додаткові напірну 18 та зливну 19 магістралі. Під час попереднього ущільнення твердих побутових відходів конічним шнеком 16 відбувається їхнє зневоднення та подрібнення. Зневоднені відходи виштовхуються через наскрізний отвір 22, виконаний в днищі стакана 26, у кузов 9 через завантажувальне вікно 23. Видалена при попередньому ущільненні твердих побутових відходів волога через дрібні наскрізні отвори 25 в корпусі 24 потрапляє в порожнину 20, сполучену з баком для вологи 21. Злив накопиченої вологи з баку для вологи 21 здійснюється через вентиль 14 у каналізаційну мережу в місцях, обладнаних каналізаційними колекторами. Подальше ущільнення зневоднених твердих побутових відходів здійснюється в кузові сміттєвоза 9 ущільнюючою плитою 8, привод якої здійснюється за допомогою гідроциліндра 1, керованого трипозиційним гідророзподільником 3 через напірну 10 та зливну 11 магістралі. Живлення гідроциліндра 1 та гідромотора 13 здійснюється від гідронасоса 2. При цьому генератор імпульсів тиску 5 забезпечує створення імпульсів тиску робочої рідини в гідроциліндрі 1 для вібраційного ущільнення твердих побутових відходів. Гідрозамок 12, що з'єднаний із напірною магістраллю 10 гідроциліндра 1, запобігає зворотному ходу ущільнюючої плити 8 під час вібраційного ущільнення під дією пружної складової сил опору пресування твердих побутових відходів. При перевищенні допустимого тиску в гідросистемі спрацьовує запобіжний клапан 4, який через фільтр 6 стравлює частину робочої рідини в маслобак 7. 45 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Гідропривід зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі, що містить гідронасос, який через живильну магістраль з'єднаний з маслобаком через фільтр, запобіжний клапан, встановлений на напірній магістралі, гідроциліндр ущільнюючої плити, що зв'язаний з трипозиційним гідророзподільником магістралями, генератор імпульсів тиску та гідрозамок, які з'єднані із напірною магістраллю гідроциліндра, розміщене в нижній частині завантажувального бункера над завантажувальним вікном кузова сміттєвоза, обладнання для зневоднення твердих побутових відходів із приводом від гідромотора, що зв'язаний із двопозиційним гідророзподільником магістралями, який відрізняється тим, що в нього введено конічний шнек з можливістю збирання та накопичення видаленої вологи в баку для вологи, який розташовано в кузові сміттєвоза та оснащено вентилем. 2 UA 109036 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65F 3/00

Мітки: твердих, зневоднення, гідропривід, побутових, сміттєвозі, відходів, ущільнення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109036-gidroprivid-znevodnennya-ta-ushhilnennya-tverdikh-pobutovikh-vidkhodiv-u-smittehvozi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гідропривід зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі</a>

Подібні патенти