Опорний вузол екструдату ванни термообробки екструзійної лінії

Номер патенту: 109006

Опубліковано: 10.08.2016

Автор: Мікульонок Ігор Олегович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Опорний вузол екструдату ванни термообробки екструзійної лінії, що містить сукупність тіл кочення, зафіксованих в обоймі з можливістю вільного обертання, який відрізняється тим, що тіла кочення виконано у вигляді кульок або циліндрів, а обойму - у вигляді багаторядного ланцюга, кінцеві ділянки якого закріплені у фіксаторах на бокових стінках ванни термообробки, при цьому тіла кочення встановлені в ланках багаторядного ланцюга.

2. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що фіксатори встановлені з можливістю регулювання їх положення по висоті ванни термообробки та/або відстані між ними.

Текст

Реферат: UA 109006 U UA 109006 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до полімерпереробного обладнання, зокрема до конструктивних елементів ванн охолодження та термостабілізації екструдованої продукції (труб, кабельних виробів), і може бути використана в екструзійних технологічних лініях для перероблення полімерів, пластмас і гумових сумішей. Відомий опорний вузол екструдату ванни термообробки екструзійної лінії, що містить сукупність тіл кочення, зафіксованих в обоймі з можливістю вільного обертання, при цьому тіла кочення виконані у вигляді роликів з увігнутою поверхнею [Патент РФ № 2314920 С2, МПК(2006.01) В29С 47/34, опубл. 20.01.2008]. Цей вузол достатньо простий за конструкцією та в експлуатації, проте фіксована увігнута поверхня тіл кочення призводить до виникнення значних контактних напружень на поверхні екструдату різного типорозміру. Найбільш близьким аналогом є опорний вузол екструдату ванни термообробки екструзійної лінії, що містить сукупність тіл кочення, зафіксованих в обоймі з можливістю вільного обертання, при цьому тіла кочення виконані у вигляді роликів з циліндричною поверхнею, а обойму - у вигляді системи шарнірно з'єднаних між собою рейок [Патент Німеччини № 19645832 С1, МПК6 F16C 29/04, опубл. 28.08.1997]. На відміну від аналога, що розглянуто, конструкція цього вузла внаслідок циліндричних тіл кочення забезпечує менші контактні напруження на поверхні екструдату різного типорозміру, проте зазначені напруження залишаються високими і в разі значної питомої (на одиницю довжини) маси екструдату (наприклад, товстостінних полімерних труб), це може призвести до необоротного деформування поверхні оброблюваного екструдату, що знижує її якість. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити опорний вузол екструдату ванни термообробки екструзійної лінії, у якому його нове виконання забезпечує збільшення поверхні контакту тіл кочення з екструдатом, а отже, зменшує в ньому контакті напруження, що сприяє підвищенню якості одержуваної продукції. Поставлена задача вирішується тим, що в опорному вузлі екструдату ванни термообробки екструзійної лінії, що містить сукупність тіл кочення, зафіксованих в обоймі з можливістю вільного обертання, згідно з пропонованою корисною моделлю новим є те, що тіла кочення виконано у вигляді кульок або циліндрів, а обойму - у вигляді багаторядного ланцюга, кінцеві ділянки якого закріплені у фіксаторах на бокових стінках ванни термообробки, при цьому тіла кочення встановлені в ланках багаторядного ланцюга. У найприйнятнішому прикладі виконання вузла фіксатори встановлені з можливістю регулювання їх положення по висоті ванни термообробки та/або відстані між ними. Виконання вузла із зазначеними ознаками забезпечує підлаштування обойми із тілами кочення під форму й розміри поверхні оброблюваного екструдату. При цьому забезпечується контакт зазначеної поверхні із значно кількістю тіл кочення, що сприяє зниженню контактних напружень, а отже, й ймовірності пошкодження поверхні готової продукції. Встановлення же фіксаторів з можливістю регулювання їх положення по висоті ванни термообробки та/або відстані між ними поліпшує умови контакту тіл кочення з оброблюваним екструдатом, а також унеможливлює його неприпустиму деформацію в поперечному напрямку (тобто забезпечує співвісність екструдату з формувальним інструментом екструдера). Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: - на Фіг. 1 - загальний вигляд опорного вузла у розпрямленому стані; - на Фіг. 2 і 3 - поперечний розріз ванни термообробки для екструдату у вигляді труб різного діаметра. Опорний вузол екструдату 1 ванни термообробки 2 екструзійної лінії містить сукупність тіл кочення 3, виконаних у вигляді кульок або циліндрів і зафіксованих в обоймі 4 з можливістю вільного обертання, при цьому обойму 4 виконано у вигляді багаторядного ланцюга, кінцеві ділянки 5 якого закріплені у фіксаторах 6 на бокових стінках ванни термообробки 2, а тіла кочення 3 встановлені в ланках багаторядного ланцюга (Фіг. 1). При цьому фіксатори 6 можуть бути встановлені з можливістю регулювання їх положення по висоті ванни термообробки 2 та/або відстані між ними (Фіг. 2, 3). Опорний вузол працює в такий спосіб. Залежно від типорозміру оброблюваного екструдату 1 регулюють положення фіксаторів 6 відносно ванни термообробки 2. При цьому забезпечується підлаштування обойми 4 із тілами кочення 3 під форму й розміри поверхні оброблюваного екструдату 1, у результаті чого зменшуються контактні напруження, а отже, й ймовірності пошкодження поверхні екструдату 1. Екструдат під час роботи технологічної лінії проходить крізь ванну термообробки 2, у якій пропоновані опорні вузли підтримують його, забезпечуючи прямолінійність поздовжньої осі екструдату 1. 1 UA 109006 U У разі зміни типорозміру оброблюваного виробу змінюють місце встановлення фіксаторів 6 по висоті ванни 1 та/або відстань між ними, забезпечуючи співвісність екструдату 1 з формувальним інструментом екструдера. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 1. Опорний вузол екструдату ванни термообробки екструзійної лінії, що містить сукупність тіл кочення, зафіксованих в обоймі з можливістю вільного обертання, який відрізняється тим, що тіла кочення виконано у вигляді кульок або циліндрів, а обойму - у вигляді багаторядного ланцюга, кінцеві ділянки якого закріплені у фіксаторах на бокових стінках ванни термообробки, при цьому тіла кочення встановлені в ланках багаторядного ланцюга. 2. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що фіксатори встановлені з можливістю регулювання їх положення по висоті ванни термообробки та/або відстані між ними. 2 UA 109006 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B29C 47/88, B29C 47/34

Мітки: термообробки, вузол, лінії, опорний, ванни, екструзійної, екструдату

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109006-opornijj-vuzol-ekstrudatu-vanni-termoobrobki-ekstruzijjno-lini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Опорний вузол екструдату ванни термообробки екструзійної лінії</a>

Подібні патенти