Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Збірний різець для важких верстатів, що містить державку, різальну пластину з кутовим пазом з упорною та притискною поверхнями і прихват з упорною та притискувальною поверхнями, який відрізняється тим, що притискна поверхня кутового паза різальної пластини виконана охоплюваною циліндричною і контактує з виконаною охоплюючою циліндричною притискувальною поверхнею прихоплювача, при цьому твірні взаємодіючих циліндричних поверхонь виконані під гострим кутом до опорної поверхні різальної пластини в напрямку упорної поверхні.

Текст

Дивитися

Реферат: Збірний різець для важких верстатів містить державку, різальну пластину з кутовим пазом з упорною та притискною поверхнями і прихват з упорною та притискувальною поверхнями. Притискна поверхня кутового паза різальної пластини виконана охоплюваною циліндричною і контактує з виконаною охоплюючою циліндричною притискувальною поверхнею прихоплювача. Твірні взаємодіючих циліндричних поверхонь виконані під гострим кутом до опорної поверхні різальної пластини в напрямку упорної поверхні. UA 108978 U (54) ЗБІРНИЙ РІЗЕЦЬ ДЛЯ ВАЖКИХ ВЕРСТАТІВ UA 108978 U UA 108978 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі техніки, а саме до машинобудування, і може знайти застосування при обробці матеріалів різанням на важких токарних верстатах. Відома конструкція збірного різця з механічним кріпленням спеціальної різальної пластини з кутовим пазом під прихват [1]. Найбільш близьким аналогом збірного різця для важких верстатів, вибраним як прототип, є різець для важких токарних верстатів, який вміщує державку, різальну пластину з двома притискними плоскими поверхнями кутового паза і прихоплювач з двома притискувальними плоскими поверхнями [2]. Загальними суттєвими ознаками відомого збірного різця й того, що заявляється, є державка, різальна пластина з кутовим пазом з упорною та притискною поверхнями і прихоплювач з упорною та притискувальною поверхнями. Основним недоліком відомого різця є те, що при затягуванні гвинта прихоплювач не може саморозміщуватися одночасно по двох плоских притискних поверхнях кутового паза різальної пластини, що суттєво знижує жорсткість конструкції. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення відомої конструкції різця для важких верстатів для підвищення надійності та продуктивності процесу різання. Поставлена задача вирішується тим, що притискна поверхня кутового паза різальної пластини виконана охоплюваною циліндричною і контактує з виконаною охоплюючою циліндричною притискувальною поверхнею прихоплювача, при цьому твірні взаємодіючих циліндричних притискної та притискувальної поверхонь виконані під гострим кутом до опорної поверхні різальної пластини в напрямку упорної поверхні. Збірний різець для важких верстатів забезпечує підвищення надійності та продуктивності процесу різання. Суть корисної моделі пояснюють креслення. На фіг. 1 - збірний різець для важких верстатів у плані; - фіг. 2 - переріз по А-А; - фіг. 3 - різальна пластина. Збірний різець для важких верстатів вміщує державку 1, різальну пластину 2 з кутовим пазом під двосторонній прихоплювач 3 і гвинта 4. На державці 1 виконано гніздо під різальну пластину 2 з опорною поверхнею 5, упорну поверхню 6 і похилу опорну поверхню 7. Різальна пластина має опорну поверхню 8, вертикальну упорну поверхню 9 і притискну охоплювану циліндричну поверхню 10 кутового паза, яка нахилена під кутом 5° до опорної поверхні 8. Прихоплювач 3 з кожної сторони має притискувальну ділянку 11 і упорний виступ 12. Притискувальна ділянка 11 складається з упорної поверхні 13 і притискувальної охоплюючої циліндричної поверхні 14, а упорний виступ - з упорної поверхні 15 і похилої поверхні 16. Товщина упорних виступів відрізняється на 0,5 мм, тобто на величину разової переточки різальної пластини по головній задній поверхні. Закріплення різальної пластини виконується таким чином. При затягуванні гвинта 4 притискувальна ділянка 11 прихоплювача своїми упорною 13 і притискувальною 14 поверхнями взаємодіє відповідно з упорною 9 і притискною 10 поверхнями різальної пластини, а похилою опорною поверхнею 16 упорного виступу 12 взаємодіє з похилою опорною поверхнею 7 державки 1. При цьому різальна пластина 2 своєю опорною поверхнею 8 щільно притискується до опорної поверхні гнізда 5 державки 1, а упорною поверхнею 9 - до упорної поверхні 13 прихоплювача 3. Прихоплювач в свою чергу упорною поверхнею 15 упорного виступу 12 притискується до упорної поверхні 6 державки 1. Завдяки тому, що притискувальна поверхня 14 прихоплювача 3 і притискна поверхня 10 кутового паза різальної пластини 2 виконані циліндричними, забезпечується їх щільне взаєморозміщення. Таким чином забезпечується висока жорсткість конструкції різця як в радіальному, так і в осьовому напрямках. Після переточування різальної пластини по головній задній поверхні прихоплювач розвертається на 180°, забезпечуючи висування різальної пластини на величину переточування. Для підвищення кількості висувань різальної пластини (кількості періодів стійкості) прихоплювач може бути виконаним, наприклад, чотиристороннім. Застосування збірного різця для важких верстатів забезпечує зростання продуктивності механічної обробки на важких верстатах на 20…30 %. Джерела інформації: 1 А. с 1232384 СССР, МКИ В23В27/16. Сборный резец / Г.Л. Хает, B.C. Гузенко, В.И. Витушкин, А.М. Бояронас, Н.В. Водомьянов (СССР). - № 3802141/25-08; заявл. 17.10.84; опубл. 23.05.86, Бюл. № 19. - 2 с: ил. 1 UA 108978 U 2 А. с. 1505673 СССР, МКИ В23В27/16. Резец для тяжелых токарных станков / B.C. Гузенко, B.C. Самойлов, В.М. Гах, Г.Л. Хает, А.С. Суворов, О.C. Мальцев. - № 4247640; заявл. 25.05.1987; опубл. 07.09.1989. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Збірний різець для важких верстатів, що містить державку, різальну пластину з кутовим пазом з упорною та притискною поверхнями і прихват з упорною та притискувальною поверхнями, який відрізняється тим, що притискна поверхня кутового паза різальної пластини виконана охоплюваною циліндричною і контактує з виконаною охоплюючою циліндричною притискувальною поверхнею прихоплювача, при цьому твірні взаємодіючих циліндричних поверхонь виконані під гострим кутом до опорної поверхні різальної пластини в напрямку упорної поверхні. 2 UA 108978 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23B 27/16

Мітки: збірний, важких, верстатів, різець

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108978-zbirnijj-rizec-dlya-vazhkikh-verstativ.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Збірний різець для важких верстатів</a>

Подібні патенти