Шлюз-регулятор для запобігання паводкових розливів

Номер патенту: 108771

Опубліковано: 25.07.2016

Автори: Яремко Ольга Євгенівна, Витриховський Євстахій Андрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Шлюз-регулятор для запобігання паводкових розливів, що містить водовідбійну стінку з водопропускним отвором з клапанним затвором, який відрізняється тим, що клапанний затвор складається із ряду клапанів-регуляторів, розташованих по вертикалі, кожен із них верхньою частиною шарнірно закріплений до водовідбійної стінки з можливістю почергового (знизу догори) відкриття водопропускного отвору.

2. Шлюз-регулятор для запобігання паводкових розливів за п. 1, який відрізняється тим, що у водовідбійну стінку додатково встановлено під кутом до отвору із клапанним затвором трубу аварійного скиду із зворотним клапаном на викидному кінці.

Текст

Реферат: Шлюз-регулятор для запобігання паводкових розливів містить водовідбійну стінку з водопропускним отвором з клапанним затвором. При цьому клапанний затвор складається із ряду клапанів-регуляторів, розташованих по вертикалі, кожен із них верхньою частиною шарнірно закріплений до водовідбійної стінки з можливістю почергового (знизу догори) відкриття водопропускного отвору. UA 108771 U (12) UA 108771 U UA 108771 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до гідротехнічних споруд, призначена для запобігання затоплення територій внаслідок розливу рік і може бути використана для регулювання рівня води в гідротехнічних системах. Відомий пристрій для захисту приморських територій від паводків [1] містить шлюзирегулятори, що створюють водовідбійну стінку. Дані пристрої для умов річок можуть бути непрацездатні, а також складні за конструкцією і економічно високовартісні. Відомий також пристрій для попередження паводкових розливів [2], який містить шлюзирегулятори у вигляді екранів, що швидко монтуються. Недоліком даного пристрою є низька надійність, особливо в умовах гірських річок. Відома також універсальна самодіюча захисна (від паводкових розливів) споруда [3], яка містить ряд регулювальних пристроїв. Дана споруда має складну конструкцію, складна у виготовленні, монтажі та обслуговуванні і не може виконувати функції, що стосуються приток до великих річок. Найбільш близьким до заявленої корисної моделі є шлюз-регулятор [4], загальними суттєвими ознаками якого та заявленого шлюзу-регулятора є водовідбійна стінка з водопропускним отвором з клапанним затвором. До недоліків даного шлюзу-регулятора можна віднести неможливість регулювання при різких змінах рівнів води у притоці і основній ріці, оснащеній захисною дамбою. Даний шлюз-регулятор не буде виконувати свої функції при паводках від гірських річок. Найбільш небезпечними є випадки, коли рівень води в основній ріці, береги якої оснащені захисними дамбами, різко піднімається і вода через притоки затоплює території за дамбою. Задачею корисної моделі є підвищення ефективності і надійності запобігання паводкових розливів рік і їх приток. Поставлена задача вирішується таким чином. Шлюз-регулятор для запобігання паводкових розливів містить водовідбійну стінку з водопропускним отвором з клапанним затвором. Клапанний затвор виконаний із ряду клапанів-регуляторів, розташованих по вертикалі, кожен із них верхньою частиною шарнірно закріплений до водовідбійної стінки з можливістю почергового (знизу догори) відкриття водопропускного отвору. При цьому у водовідбійну стінку додатково встановлено під кутом до отвору із клапанним затвором трубу аварійного скиду із зворотним клапаном на викидному кінці. Корисна модель ілюструється кресленнями, де на фіг. 1 зображено шлюз-регулятор з водовідбійною стінкою з клапанами-регуляторами (вид спереду); на фіг. 2 - схему розташування шлюза-регулятора відносно ріки, притоки та дамби. Шлюз-регулятор для запобігання паводкових розливів складається з водовідбійної стінки 1, в якій є отвір з клапанним затвором 2, на якому розташовані вертикально в ряд клапанирегулятори 3, 4, 5, відповідно закріплені шарнірами 6, 7, 8 до водовідбійної стінки, де встановлено під кутом трубу 9 аварійного скиду із зворотним клапаном 10. Шлюз-регулятор для запобігання паводкових розливів працює таким чином. При нормальному рівні води у ріці і притоці вода з притоки тече до водовідбійної стінки і через отвір з клапанним затвором 2 надходить до нижнього клапана-регулятора 3, який закріплений на шарнірі 6, привідкривається під напором води, відхиляючись від поверхні водовідбійної стінки 1, і дає можливість витоку води із притоки в річку. За необхідності підняти рівень води у притоці клапан-регулятор 3 застопорюється у закритому положенні, і вода випускається через наступний, розташований вище, клапан-регулятор 4, закріплений шарніром 7. Якщо рівень води у притоці різко зростає і пропускна здатність клапанів-регуляторів 4, 5, 6 є недостатньою, тоді злив води додатково проводиться через трубу 9 аварійного скиду із зворотним клапаном 10, запобігаючи розлив води на великі території. У випадку підняття рівня води у ріці вище рівня води у притоці клапани-регулятори 3, 4, 5 завдяки шарнірам 6, 7, 8 будуть знаходитись у закритому положенні. За необхідності зворотний клапан 10 також перекриє трубу 9 аварійного скиду. Таким чином, використання шлюза-регулятора для запобігання паводкових розливів дасть можливість значно зменшити негативні наслідки на територіях від можливих паводкових розливів. Джерела інформації: 1 Патент 2375518 (RU), МПК Е02В 3/00. Устройство для защиты морских территорий от наводнений / Рыбкин А.П.; заявл. 10.01.2008; опубл. 10.12.2009. 2 Патент 2299947 (RU), МПК Е02В 3/00. Устройство для предупреждения паводковых разливов / Ворошилов Н.А., Гладышев В.П., Гумеров С.У., Кургузов В.Н.; заявл. 18.07.2005; опубл. 27.05.2007. 1 UA 108771 U 3 Патент 2282694 (RU), МПК Е02В 3/00, МПК Е02В 3/04. Универсальное самодействующее защитное от наводнений сооружение / Берков Б.В; заявл. 19.11.2003; опубл. 27.08.2006. 4 Патент 21034 Україна, МПК Е02В 8/00. Шлюз-регулятор / Ловцов В.Б., Данильчук В.Б., Клюха О.О., Рябенко О.А.; опубл. 07.10.1997. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 1. Шлюз-регулятор для запобігання паводкових розливів, що містить водовідбійну стінку з водопропускним отвором з клапанним затвором, який відрізняється тим, що клапанний затвор складається із ряду клапанів-регуляторів, розташованих по вертикалі, кожен із них верхньою частиною шарнірно закріплений до водовідбійної стінки з можливістю почергового (знизу догори) відкриття водопропускного отвору. 2. Шлюз-регулятор для запобігання паводкових розливів за п. 1, який відрізняється тим, що у водовідбійну стінку додатково встановлено під кутом до отвору із клапанним затвором трубу аварійного скиду із зворотним клапаном на викидному кінці. 2 UA 108771 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E02B 3/10, E02B 8/00

Мітки: розливів, паводкових, шлюз-регулятор, запобігання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108771-shlyuz-regulyator-dlya-zapobigannya-pavodkovikh-rozliviv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шлюз-регулятор для запобігання паводкових розливів</a>

Подібні патенти