Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Торцеве ущільнення, що містить обертове і необертове кільця тертя, на торцевій поверхні обертового кільця виконана канавка, яке відрізняється тим, що на торці обертового кільця виконана канавка у вигляді спіралі Архімеда, яка має напрямок утворення, протилежний напрямку обертання кільця, початок канавки глухий від внутрішньої поверхні обертового кільця з відкритим виходом на його зовнішню поверхню, причому канавка утворена щонайменше одним витком спіралі Архімеда.

Текст

Реферат: Торцеве ущільнення містить обертове і необертове кільця тертя. На торцевій поверхні обертового кільця виконана канавка у вигляді спіралі Архімеда, яка має напрямок утворення, протилежний напрямку обертання кільця, початок канавки глухий від внутрішньої поверхні обертового кільця з відкритим виходом на його зовнішню поверхню. При цьому канавка утворена щонайменше одним витком спіралі Архімеда. UA 108700 U (54) ТОРЦЕВЕ УЩІЛЬНЕННЯ UA 108700 U UA 108700 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до ущільнювальних пристроїв обертових валів насосів, машин та апаратів нафтопереробної, хімічної та інших галузей промисловості. Відоме торцеве ущільнення (див. авторське свідоцтво СРСР № 1749591, МПК F16J15/34, опубл. 23.07.92 р., бюл. № 27), що містить обертове і необертове кільця тертя, на торцевій поверхні обертового кільця виконана кільцева канавка, з'єднана осьовими каналами з радіальними отворами, які виходять в ущільнену порожнину. Основним недоліком відомого торцевого ущільнення є його конструктивна складність і не виключена можливість втрати ущільненої рідини. Відомі торцеві ущільнення (див. кн. Малащенко В.О., Похильчук І.О., Стрілець В.М. Торцеві ущільнення підвищеної герметичності. - Рівне: НУВГП, 2014, рис. 2.1-2.6, с. 18-27), найбільш близькі за своєю технічною суттю до запропонованої корисної моделі, що містять обертове та необертове кільця тертя, на торцевій поверхні обертового кільця виконана кільцева канавка, з'єднана осьовими каналами з радіальними отворами, які виходять в ущільнену порожнину для повернення проникаючої назовні рідини. Основним недоліком відомих торцевих ущільнень є їх конструктивна складність і не виключена можливість втрати ущільненої рідини. В основу корисної моделі поставлена задача спрощення конструкції торцевого ущільнення за рахунок зміни кільцевої канавки та зменшення втрат рідини. Технічний результат досягається тим, що на торці обертового кільця виконана канавка у вигляді спіралі Архімеда, яка має напрямок утворення, протилежний напрямку обертання кільця, початок канавки глухий від внутрішньої поверхні обертового кільця з відкритим виходом на його зовнішню поверхню, причому канавка утворена щонайменше одним витком спіралі Архімеда. Запропоноване торцеве ущільнення має простішу конструкцію за рахунок виконання на торці обертового кільця канавок у вигляді спіралі Архімеда, при цьому зменшуються втрати рідини, яка намагається проникнути назовні. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де зображено: на фіг. 1 - торцеве ущільнення, загальний вигляд, поздовжній розріз; на фіг. 2 – переріз А-А на фіг. 1; на фіг. 3 – збільшений вигляд Б на фіг. 2; на фіг. 4 - аксонометричне зображення обертового кільця. Торцеве ущільнення складається з необертового кільця тертя 1, яке встановлене в корпусі 2, загерметизоване вторинними ущільненнями 3 і 4 та закріплене штифтами 5, обертового кільця тертя 6, на торцевій поверхні якого виконані канавки 7 у вигляді спіралі Архімеда. Обертове кільце тертя 6 встановлене у втулці 8, загерметизоване вторинними ущільненнями 9 і 10 та закріплене штифтами 11. Втулка 8 з'єднана з валом 12 шпонкою 13 і герметизується вторинним ущільненням 14. Притискання кілець тертя 1 і 6 здійснюється натискним елементом 15 через пружину 16. Торцеве ущільнення працює так. При зупиненому валу 12 герметизація ущільнення здійснюється стиком кілець тертя 1 і 6 за рахунок їх притискання натискним елементом 15 через пружину 16. При обертанні вала 12 через шпонку 13 і штифти 11 обертається обертове кільце тертя 6. Ущільнена рідина намагається проникнути через стик кілець тертя 1 і 6 назовні і потрапляє в канавки 7 у вигляді спіралі Архімеда. Під дією відцентрової сили ущільнена рідина притискається до зовнішніх поверхонь канавок 7 і під дією осьової сили, яка створюється в канавках 7, просувається до відкритого виходу на зовнішній поверхні та повертається назад в ущільнену порожнину. Запропоноване торцеве ущільнення має простішу конструкцію за рахунок виконання на торці обертового кільця канавок у вигляді спіралі Архімеда, при цьому зменшуються втрати рідини, яка намагається проникнути назовні. 50 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Торцеве ущільнення, що містить обертове і необертове кільця тертя, на торцевій поверхні обертового кільця виконана канавка, яке відрізняється тим, що на торці обертового кільця виконана канавка у вигляді спіралі Архімеда, яка має напрямок утворення, протилежний напрямку обертання кільця, початок канавки глухий від внутрішньої поверхні обертового кільця з відкритим виходом на його зовнішню поверхню, причому канавка утворена щонайменше одним витком спіралі Архімеда. 1 UA 108700 U 2 UA 108700 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F16J 15/34

Мітки: торцеве, ущільнення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108700-torceve-ushhilnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Торцеве ущільнення</a>

Подібні патенти