Індивідуальний електронний прилад безпеки для пожежних-рятувальників

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Індивідуальний електронний прилад безпеки для пожежних-рятувальників, складовими елементами якого є корпус, датчики температури та руху, мікропроцесорний блок, блок живлення, пристрої оповіщення та кнопки, який відрізняється тим, що додатково обладнаний приймально-передавальним пристроєм, причому пристроями оповіщення є звуковий індикатор, тактильний попереджувальний сигналізатор, світлові попереджувальні сигналізатори, виходи датчиків температури навколишнього середовища та руху з'єднані з входами мікропроцесорного блока, виходи мікропроцесорного блока з'єднані з входами пристроїв оповіщення та приймально-передавальним пристроєм.

Текст

Дивитися

Реферат: Індивідуальний електронний прилад безпеки для пожежних-рятувальників містить корпус, датчики температури та руху, мікропроцесорний блок, блок живлення, пристроєм оповіщення є звуковий індикатор, кнопки, приймально-передавальний пристрій, тактильний попереджувальний сигналізатор та світлові попереджувальні сигналізатори. Виходи датчиків температури навколишнього середовища та руху з'єднані з входами мікропроцесорного блока, виходи мікропроцесорного блока з'єднані з входами пристроїв оповіщення та приймальнопередавальним пристроєм. UA 108591 U (54) ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИЛАД БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПОЖЕЖНИХ-РЯТУВАЛЬНИКІВ UA 108591 U UA 108591 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до контрольно-вимірювальної техніки і може бути використана для контролю температури оточуючого середовища та оповіщення про досягнення її граничних значень на поверхні захисного одягу пожежного-рятувальника в умовах пожежі, а також для визначення стану нерухомості або втрати свідомості пожежним-рятувальником. Відомий патент Сполучених Штатів Америки US 5 635 909 А, де об'єктом винаходу є система контролю температури з функцією попередження, що інтегрована в захисний одяг пожежного-рятувальника та складається безпосередньо з самого одягу, який забезпечує захист тіла людини та в нього вбудовано датчики температури та звуковий сповіщувач. До складу системи входить електронний модуль, що містить блок живлення та мікропроцесор й куди надходить сигнал від датчика температури, який залежно від отриманої інформації надає сигнал тривоги за допомогою пристрою сигналізації; електроживлення датчиків температури та світлових сповіщувачів здійснюється від блока живлення; електроз'єднання датчика температури, звукового сповіщувача та електронного модуля здійснюється за допомогою дротів, що вмонтовані в тканину (текстиль). Недоліками зазначеної корисної моделі можна назвати змонтованість його елементів безпосередньо в текстильні матеріали одягу, а саме: датчиків температури, звукових попереджувальних сигналізаторів тощо й в разі пошкодження одягу вони утилізуються разом з одягом. Окрім того відсутня у зазначеного приладу функції визначення нерухомості пожежногорятувальника у випадку його знепритомлення та світлового і вібраційного попереджувальних сигналів, а також приймально-передавального пристрою. В основу корисної моделі поставлено задачу створення приладу безпеки, який зможе визначати граничні значення температури на поверхні захисного одягу пожежного-рятувальника в умовах пожежі, відсутність у людини руху та забезпечувати подачу відповідних попереджувальних та тривожних сигналів (звукового, світлового та тактильного) про небезпеку, а також радіопередачу відповідного повідомлення. Поставлена задача вирішується тим, що індивідуальний електронний прилад безпеки для пожежних-рятувальників, складовими елементами якого є корпус, датчики температури та руху, мікропроцесорний блок, блок живлення, пристрої оповіщення та кнопки керування, згідно з корисною моделлю, додатково обладнаний приймально-передавальним пристроєм, а пристроями оповіщення є звуковий індикатор, тактильний попереджувальний сигналізатор, світлові попереджувальні сигналізатори, виходи датчиків температури навколишнього середовища та руху з'єднані з входами мікропроцесорного блока, виходи мікропроцесорного блока з'єднані з входами пристроїв оповіщення та приймально-передавальним пристроєм. Запропонований прилад дає можливість визначати стан пожежного-рятувальника в умовах пожежі за рахунок того, що обладнаний приймально-передавальним пристроєм та пристроями оповіщення - звуковим індикатором, тактильним попереджувальним сигналізатором, світловими попереджувальними сигналізаторами. Застосування приймально-передавального пристрою для двохстороннього зв'язку з пультом керування для отримання, передачі і відображення усіх сигналів тривоги, забезпечує безперервний контроль і відображення стану кожного окремого пожежного-рятувальника, що знаходиться в зоні, де проводяться роботи за призначенням, допомагає при організації пошуку та виявлення особового складу пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділів, що потрапили в екстремальну ситуацію внаслідок чого втратили можливість подальшого самостійного руху. За необхідності з пульту керування може бути надана команда на евакуацію з небезпечного місця Суть запропонованої корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено блоксхему індивідуального електронного приладу безпеки для пожежних-рятувальників. Пристрій містить корпус 1, з розміщеними на ньому кнопками керування 2 і 3 та пристроями оповіщення - пристроєм світлової індикації температури оточуючого середовища 9, пристроєм світлової індикації стану блока живлення 10, пристроєм світлової індикації стану нерухомості 11, всередині корпусу 1 розміщені датчик температури навколишнього середовища 4, датчик руху 5, приймально-передавальний пристрій 6, мікропроцесорний блок 7, блок живлення 8, пристрій звукової індикації 12, вібраційний пристрій 13, виходи датчиків температури навколишнього середовища 4 та руху 5 з'єднані з входами мікропроцесорного блока 7, виходи мікропроцесорного блока 7 з'єднані з входами пристроїв оповіщення 9-13 та приймальнопередавальним пристроєм 6. Прилад працює таким чином. Прилад активують і розміщують на одязі пожежного-рятувальника. Датчики температури оточуючого середовища 4 та руху 5 фіксують температуру оточуючого середовища і стан руху пожежного-рятувальника, подаючи дані на мікропроцесорний блок 7, мікропроцесорний блок 7 1 UA 108591 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 обробляє отримані дані, передає дані на приймально-передавальний пристрій 6 та активує пристрої індикації 9-13. Під час оперативного застосування за відсутності у пожежника або рятувальника руху більше 25 с прилад переходить в режим "ПОПЕРЕДЖЕННЯ", мікропроцесорний блок 7 активує пристрої світлової індикації стану нерухомості 11 (режим мерехтіння), звукової індикації 12 (переривчастий режим) та вібраційний пристрій 13, ще через 10 с нерухомості прилад переходить в режим "ТРИВОГА" з подаванням попереджувальних сигналів більшої інтенсивності. При фіксації датчиком температури оточуючого середовища 4 температури, яка перевищує допустимі значення, мікропроцесорний блок 7 переводить прилад в режим "ПОПЕРЕДЖЕННЯ" та активує пристрої світлової індикації температури оточуючого середовища 9 (режим мерехтіння), звукової індикації 12 (переривчастий режим) та вібраційний пристрій 13. При досягненні критичної температури оточуючого середовища мікропроцесорний блок 7 переводить прилад в режим "ТРИВОГА" та активує пристрої світлової індикації температури оточуючого середовища 9 (режим постійного світіння), звукової індикації 12 (переривчастий режим) та вібраційний пристрій 13. Прилад може бути переведений в режим "ТРИВОГА" одночасним натисканням кнопок 2 та 3. У режимі " ТРИВОГА " прилад видає світлові сигнали в режимі миготіння та звуковий сигнал. Пошук особового складу здійснюється за світловим та звуковим сигналами. Скидання режиму "ТРИВОГА" здійснюється повторним одночасним натисканням на кнопки 2 та 3. Мікропроцесорний блок 7 в реальному часі передає та отримує дані від приймальнопередавального пристрою 6. Також мікропроцесорний блок контролює стан блока живлення 8 та подає сигнал на світловий індикатор блока живлення 10. Світловий індикатор блока живлення включений зеленим кольором безперервно - акумуляторна батарея (АКБ) заряджена; періодичні спалахи світлового індикатора блока живлення зеленим кольором - АКБ вимагає зарядки. Індивідуальний електронний прилад безпеки для пожежних-рятувальників пройшов апробацію на пожежно-випробувальному полігоні Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту. Під час апробації досліджувались такі параметри та режими роботи приладу: - режим визначення нерухомості. Досліджувався цей режим роботи як на окремому приладі, так й прикріпленого його до захисного одягу пожежника, коли пожежник виконує різні рухи імітуючи роботу з різними видами пожежно-технічного оснащення (ПТО) та займає різні положення свого тіла; - режим тривога в ручному режимі; - режим контролю температури навколишнього середовища; - дальність дії приймально-передавального пристрою; - тривалість роботи приладу. За результатами досліджень встановлено: - прилад працездатний за різних положень у просторі; - середній час спрацювання попереджувального сигналу в стані нерухомості складає 24,9 с; - середній час спрацювання тривожного сигналу в стані нерухомості складає 34,9 с; - середній час спрацювання попереджувального сигналу в стані нерухомості за різних позицій пожежника складає 25,5 с; - середній час спрацювання тривожного сигналу в стані нерухомості за різних позицій пожежника складає 35,5 с; - середній час спрацювання тривожного сигналу в ручному режимі складає 2,2 с; - середній час спрацювання тривожного сигналу, що передається з пульта керування складає 1,0 с; - середній час спрацювання попереджувального сигналу в режимі контролю температури навколишнього середовища складає 72,0 с; - середній час спрацювання тривожного сигналу в режимі контролю температури навколишнього середовища складає 85,6 с; - середній час тривалості роботи в нормальному режимі складає 15,0 год.; - середній час тривалості роботи в режимі тривоги у стані нерухомості складає 6,1 год.; - середній час тривалості роботи в режимі тривоги у стані перевищення температури складає 8,9 год.; - середній час тривалості роботи в режимі тривоги у стані нерухомості та перевищення температури складає 5,0 год. 2 UA 108591 U 5 10 Корпус 1 приладу надійно захищає складові частини та елементи приладу від дії зовнішніх чинників, а саме: ударів, вологи, пилу, підвищених температур тощо. Запропонований індивідуальний електронний прилад безпеки для пожежних-рятувальників може бути використаний в умовах пожежі чи інших надзвичайних ситуацій, забезпечить своєчасне інформування про критичний стан і допоможе зберегти життя і здоров'я пожежним і рятувальникам. Прилад закріплюють на захисному одязі пожежного-рятувальника спереду в області грудей або на пожежному поясі. Джерела інформації: 1. Патент US 5635909; МПК А62В17/00, G08B21/18; Temperature monitoring assembly incorporated into a protective garment; опубл. 03.06.1997. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Індивідуальний електронний прилад безпеки для пожежних-рятувальників, складовими елементами якого є корпус, датчики температури та руху, мікропроцесорний блок, блок живлення, пристрої оповіщення та кнопки, який відрізняється тим, що додатково обладнаний приймально-передавальним пристроєм, причому пристроями оповіщення є звуковий індикатор, тактильний попереджувальний сигналізатор, світлові попереджувальні сигналізатори, виходи датчиків температури навколишнього середовища та руху з'єднані з входами мікропроцесорного блока, виходи мікропроцесорного блока з'єднані з входами пристроїв оповіщення та приймально-передавальним пристроєм. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A62B 17/00, G08B 21/00

Мітки: прилад, безпеки, електронний, пожежних-рятувальників, індивідуальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108591-individualnijj-elektronnijj-prilad-bezpeki-dlya-pozhezhnikh-ryatuvalnikiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Індивідуальний електронний прилад безпеки для пожежних-рятувальників</a>

Подібні патенти