Спосіб профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей, хворих на цукровий діабет

Номер патенту: 108537

Опубліковано: 25.07.2016

Автори: Дєньга Оксана Василівна, Скиба Олександра Василівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики карієсу зубів у дітей, хворих на цукровий діабет, за яким дітям після проведення базової терапії (санація порожнини рота і професійна гігієна) проводять поетапну профілактику карієсу зубів за наступною схемою:

І етап:

Лактіале- після основної їжі 1 раз на добу, до 12 років - 1 грам

після 12 - 2 грами, 1 міс. (вересень) 2 місяці перерва, 1 міс. (грудень) 2 місяці перерва, 2 рази на рік;

Алфавіт - 3 пігулки (№ 1, № 2, № 3) протягом дня під час їжі, інтервал 4-5 годин. 1 міс. (вересень, березень) 2 рази на рік;

Квертулін-гель - місцево 1 міс. (2 рази на день);

Лізомукоїд - місцево 1 міс. (3-4 рази на день після їжі);

ІІ етап:

Кардонат - через 2 місяці після Алфавіту, 1 капсула 2 рази на добу 1 міс. (грудень, липень) 2 рази на рік;

Энтеросгель - 1 стол. ложка 2 рази на день за 2 години до їди 1 тиждень, 1 місяць відпочинку, 1 тиждень - 2 рази на рік;

Квертулін-гель - місцево 1 міс. (2 рази на день);

Лізомукоїд - місцево 1 міс. (3-4 рази на день після їди);

III етап:

Аскорутин - 1 пігулка на добу, 2 тижні (лютий) 1 раз на рік;

Квертулін-гель - місцево (2 рази на день);

Лізомукоїд - місцево 1 міс. (3-4 рази на день після їди).

Текст

Реферат: Спосіб профілактики карієсу зубів у дітей, хворих на цукровий діабет, за яким дітям після проведення базової терапії (санація порожнини рота і професійна гігієна) проводять поетапну профілактику карієсу зубів. UA 108537 U (54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ UA 108537 U UA 108537 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, зокрема до терапевтичної стоматології і може бути використана при проведенні профілактики карієсу зубів та захворювань тканин пародонта у дітей, хворих на цукровий діабет. Численними дослідженнями встановлено, що у хворих на цукровий діабет (ЦД) завжди присутня стоматологічна патологія, яка обумовлена наявністю цього захворювання. Це пов'язано з тим. що при ЦД порушуються всі види обміну речовин - вуглеводного, ліпідного, спостерігається пригнічення імунологічних захисних механізмів. Наявність ЦД робить істотний вплив на багато процесів в організмі дітей, у тому числі на їх стоматологічний статус, призводить, в одних випадках, до розвитку, а в інших випадках до збільшення тяжкості перебігу стоматологічної патології. Рівень падання допомоги дітям з цукровим діабетом залишається низьким, оскільки у них в 5 разів вище кількість каріозних зубів, чим у дітей без соматичної патології, а видалених зубів в 2,8 разу більше, що свідчить про значно важче протікання стоматологічної патології у цих дітей. Рівень стоматологічної захворюваності, що збільшується з віком, у дітей з різною мірою порушення вуглеводного обміну свідчить про необхідність ранньої профілактики карієсу і захворювань тканин пародонта. Отримані результати свідчать про низький рівень надання стоматологічної допомоги дітям з ендокринною патологією, особливо в плановому порядку, недостатньо ефективних профілактичних заходах. У доступних джерелах інформації авторами не знайдено опису способу, подібного до запропонованого. В основу корисної моделі поставлено задачу розробки способу профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей, хворих на цукровий діабет, шляхом поетапного використання розробленого лікувально-профілактичного комплексу, складовими якого є адаптогенні, протиоксидантні. протизапальні і детоксикантні засоби, за рахунок чого регулюється вуглеводний, жировий і білковий обмін, відновлюється мікробіоценоз, стимулюється метаболізм, поліпшується виведення токсинів, знижується проникність капілярів, перекисне окислення ліпідів в мембранах клітин, здійснюється детоксикаційна терапія, що дозволить значно знизити розповсюдженість і інтенсивність карієсу у дітей. Поставлена задача вирішується тим, що у способі профілактики основних стоматологічних, захворювань у дітей, хворих на цукровий діабет, згідно з корисною моделлю, дітям після проведення базової терапії (санація порожнини рота і професійна гігієна) проводять поетапну профілактику наступним чином: I етaп: "Лактіале" - після основної їжі 1 раз на добу, до 12 років - 1 грам; після 12-2 грами, 1 місяць (вересень), 2 місяці перерва, 1 міс. (грудень), 2 місяці перерва, 2 рази на рік; "Алфавіт" - 3 пігулки (№ 1, № 2, № 3) протягом дня під час їжі, інтервал 4-5 годин. 1 міс. (вересень, березень) 2 рази на рік; "Квертулін"-гель - місцево 1 міс. (2 рази на день); "Лізомукоїд" - місцево і міс. (3-4 рази на день після їди); II етап: "Кардонат" - через 2 місяці після Алфавіту, 1 капсула 2 рази на добу, 1 місяць (грудень, липень) 2 рази на рік; "Энтеросгель" - 1 столова ложка 2 рази в день за 2 години до їди, 1 тиждень, 1 місяць відпочинку, 1 тиждень - 2 рази на рік; "Квертулін»-гель - місцево 1 міс. (2 рази на день); "Лізомукоїд" - місцево 1 міс. (3-4 рази на день після їди); ІІІ етап: "Аскорутин" - 1 пігулка на добу, 2 тижні (лютий) 1 раз на рік; "Квертулін»-гель - місцево (2 рази на день); "Лізомукоїд" - місцево 1 міс. (3-4 рази на день після їди). Причинно-наслідкові зв'язки. 1. Проведення способу в 3 етапи - кожний етап є підготовчим до наступного. - перший етап - коригує мікробіоценоз, макро- та мікроелементоз, знижує процеси перекисного окису ліпідів, поліпшує метаболізм в організмі - другий - поліпшує метаболізм, детоксикантна терапія - третій - поліпшує ендотелій судин, антиоксидантна терапія, коригує мікробіоценоз. 2. Використання препаратів обумовлено їх властивостями: - "Лактіале" синбіотик - регулює мікробіоценоз; - "Кардонат" - регулює вуглеводний, жировий і білковий обмін, дію антигіпоксії, стимулює метаболізм поліпшує виведення токсинів; 1 UA 108537 U 5 10 15 20 - "Алфавіт" - комплекс, який містить 11 вітамінів і 7 макро- і мікроелементів; "Аскорутин" - знижує проникність капілярів за рахунок блокади гіалуронідази, має антиоксидантну дію, знижує перекисне окислення ліпідів і мембранах клітин; "Энтеросгель" - здійснює детоксикантну терапію Опис способу. Запропонований спосіб було використано під час лікування 119 дітей віком від 9 до 17 років м. Сімферополь, що проживають в домашніх умовах (53 дитини з СД І типу, 30 чоловік з метаболічним синдромом і 36 чоловік без соматичної патології), а також 32 дитини цього віку з СД 1 типу м. Харкова, що проживають в дитячому будинку для дітей з ендокринологічною патологією. При цьому оцінювався стан твердих тканин зубів, пародонтологічний статус і рівень гігієни порожнини рота (таблиця 1, таблиця 2). Діти з метаболічним синдромом і цукровим діабетом знаходилися під наглядом у ендокринолога. У динаміці спостереження дітей з ЦД 1 типу за 2 роки ми отримали редукцію карієсу по приросту (КПЭ) 48,3 %, що свідчить про значну карієспрофілактичну ефективність розробленого способу. Поширеність запального процесу у спостережуваних дітей 9-17 років за 1 рік після двократного проведення профілактики, оцінювана по індексу РМА %, зменшилася в 2 рази, показники індексу кровоточивості також зменшилися удвічі. Дані, отримані при використанні запропонованого способу, свідчать про його значну карієспрофілактичну ефективність, що доводить про доцільність його використання при проведенні профілактики карієсу зубів у дітей, хворих на цукровий діабет. Таблиця 1 Стан тканин пародонта і гігієни порожнин рота у дітей з СД І типу в динаміці проведення лікувально-профілактичних заходів Групи Показники Індекс РМА, % кровоточивості, Silness-Loe бали Stallard бали бали через через через початчерез початчерез початчерез через 6 через 6 6 6 початкове кове 1 рік кове 1 рік кове 1 рік місяців 1 рік місяців місяців місяців Група порівня- 17,86 8,2 9,1 0,27 ння n=24 Основна група 19,68 16,57 18,96 0,31 n=29 0,12 0,15 1,32 1,0 1,1 1,59 1,12 1,15 0,21 0,35 1,5 1,2 1,6 1,6 1,31 1,65 Таблиця 2 Стан твердих тканин зубів у дітей з СД І типу в динаміці проведення лікувально-профілактичних заходів КПУп, КПУп КПУп КПУп, Приріст КПУп Приріст Приріст Приріст Приріст через 6 через через 2 Групи початкоза 6 через 1 через 1 через через 2 за 2 місяців, 1,5 роки, роки, ве, бали місяців рік, бали рік 1,5 роки роки роки бали бали бали Група порівня5,62 6,08 0,46 6,39 0,31 6,74 0,35 6,99 0,25 1,37 ння n=24 Основна група 5,38 5,58 0,2 5,78 0,2 5,98 0,2 6,09 0,11 0,71 n=29 2 UA 108537 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 25 Спосіб профілактики карієсу зубів у дітей, хворих на цукровий діабет, за яким дітям після проведення базової терапії (санація порожнини рота і професійна гігієна) проводять поетапну профілактику карієсу зубів за наступною схемою: І етап: Лактіале - після основної їжі 1 раз на добу, до 12 років - 1 грам, після 12 - 2 грами, 1 міс. (вересень) 2 місяці перерва, 1 міс. (грудень) 2 місяці перерва, 2 рази на рік; Алфавіт - 3 пігулки (№ 1, № 2, № 3) протягом дня під час їжі, інтервал 4-5 годин. 1 міс. (вересень, березень) 2 рази на рік; Квертулін-гель - місцево 1 міс. (2 рази на день); Лізомукоїд - місцево 1 міс. (3-4 рази на день після їжі); ІІ етап: Кардонат - через 2 місяці після Алфавіту, 1 капсула 2 рази на добу 1 міс. (грудень, липень) 2 рази на рік; Ентеросгель - 1 стол. ложка 2 рази на день за 2 години до їди 1 тиждень, 1 місяць відпочинку, 1 тиждень - 2 рази на рік; Квертулін-гель - місцево 1 міс. (2 рази на день); Лізомукоїд - місцево 1 міс. (3-4 рази на день після їди); III етап: Аскорутин - 1 пігулка на добу, 2 тижні (лютий) 1 раз на рік; Квертулін-гель - місцево (2 рази на день); Лізомукоїд - місцево 1 міс. (3-4 рази на день після їди). Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61Q 11/00, A61K 6/00, A61P 1/02

Мітки: діабет, основних, хворих, дітей, цукровий, спосіб, стоматологічних, захворювань, профілактики

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108537-sposib-profilaktiki-osnovnikh-stomatologichnikh-zakhvoryuvan-u-ditejj-khvorikh-na-cukrovijj-diabet.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей, хворих на цукровий діабет</a>

Подібні патенти