Номер патенту: 108518

Опубліковано: 12.05.2015

Автор: Мазур Тадеуш

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Предмет меблів для сидіння, що містить раму, сидіння і спинку сидіння, причому сидіння нерухомо закріплене на рамі чи на основі спинки сидіння за допомогою кулястого шарніра (А) діаметром менше 15 см, який відрізняється тим, що спинка сидіння оснащена щонайменше одним опорним елементом, убудованим у раму (4) спинки сидіння із застосуванням кулястого шарніра, де опора (А1) кулястого шарніра встановлена на сидінні (1), і сферичний елемент (А2) зафіксований на основній основі (2) або на основі рами спинки (3) сидіння.

2. Предмет меблів за п. 1, який відрізняється тим, що рама спинки сидіння оснащена трьома незалежними рухливими елементами (5), (6) і (7), і середня опора (6) убудована в раму (4) спинки сидіння із застосуванням кулястого шарніра (С).

3. Предмет меблів для сидіння за п. 2, який відрізняється тим, що кожна з опор (5) і (2) складається з двох елементів, розташованих паралельно один одному і симетрично відносно вертикальної осі рами (4) спинки сидіння, і кожен елемент зафіксований на рамі (4) спинки сидіння незалежно.

4. Предмет меблів за п. 1, п. 2 чи п. 3, який відрізняється тим, що цей предмет меблів оснащений опорою (8) для ніг із двома рухливими підпірками для ніг, з'єднаними з рамою опори для ніг гнучким з'єднанням із застосуванням кривошипного механізму (9).

5. Предмет меблів за п. 1, п. 2, п. 3 чи п. 4, який відрізняється тим, що на рамі (4) спинки сидіння закріплені підпірка (10) для піднятих верхніх кінцівок.

6. Предмет меблів за п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 чи п. 5, який відрізняється тим, що на основі регульованої рами спинки сидіння зафіксовані підлокітники (11).

7. Предмет меблів за п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 чи п. 6, який відрізняється тим, що до основи рами (3) спинки сидіння прикріплена надставка чи робоча поверхня (12) для клавіатури персонального комп'ютера, і ця надставка чи робоча поверхня оснащена фіксуючим клином (13).

Текст

Дивитися

Реферат: Винахід стосується предмета меблів для сидіння, призначеного для застосування при відпочинку чи при виконанні роботи в установі. Предмет меблів для сидіння містить раму, сидіння і спинку сидіння, причому сидіння закріплене на рамі чи на основі рами спинки сидіння із застосуванням кулястого шарніра, при цьому рама спинки сидіння є регульованою і оснащена щонайменше одним опорним елементом. До сидіння (1) прикріплена опора (А1) обертання кулястого шарніра, і до основної рами (2) чи до основи (3) рами спинки сидіння прикріплений сферичний елемент (А2) кульового шарніра; діаметр кулястого шарніра (А) менше ніж 15 см. UA 108518 C2 (12) UA 108518 C2 UA 108518 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Даний винахід відноситься до предмета меблів для сидіння, призначеного для застосування при відпочинку чи при виконанні роботи в установі. Одне з відомих технічних рішень таких предметів меблів розкрито в описі винаходу до міжнародної заявки на видачу патенту № WO 95/16374. Це стілець із сидінням, зафіксованим до рами способом, що забезпечує переміщення рами у всіх напрямках. Для цієї мети сидіння прикріплене до рами з застосуванням спіральної пружини, кульового шарніра чи будь-якого іншого придатного механізму. Таке сидіння встановлене на сферичній голівці, що має порівняно великий радіус і встановленій в площині увігнутої основи циліндра, що охоплює всю голівку. Висота циліндра визначає кут нахилу; до того ж цей кут може бути придатним образом відрегульований за допомогою гвинтового механізму чи за рахунок діаметра отвору в кришці циліндра. Такий стілець забезпечує можливість підвищення рухливості верхньої частини тіла людини, що працює в сидячому положенні; він також дозволяє поліпшити поставу користувача стільця. Крім того, стимуляція нерва на кінці хребетного стовпа поліпшує фізичний стан. Інше відоме конструктивне рішення стільця розкрите в описі винаходу до міжнародної заявки на видачу патенту № WO 2009157148. У приведеному конструктивному рішенні запропоноване крісло-гойдалка, оснащене сидінням з нижньою опуклою частиною, що утворює сферичну поверхню, центральна точка якої задана так, що вона знаходиться над сидінням. Поворотні ролики, що контактують з нижньою опуклою поверхнею, забезпечують можливість переміщення опуклої частини уздовж сферичної поверхні й опорної частини стільця. Застосовувані на момент створення винаходу предмети меблів, призначені для сидіння на них, допускають наступні рухи тіла сидячого людини: нахили, механічні коливання, розгойдування чи швидкий рух, але рухи окремих частин тіла в напрямку один до одного носять лише випадковий характер. Метою винаходу є, з одного боку, забезпечення стійкості визначених осей координат, зв'язаних з тілом. З іншого боку, мета винаходу полягає в тому, щоб одночасно забезпечити рух навколо цих осей координат для того, щоб забезпечити можливість керованих обертальних рухів торса, тому що вони визначають часту і просту зміну робочого навантаження суглобних поверхонь і капсул, зв'язок і м'язів. Відповідно до даного винаходу предмет меблів для сидіння містить основну раму, сидіння і раму спинки сидіння. За допомогою кульового шарніра сидіння прикріплене чи до основної рами, чи до регульованої основи рами спинки сидіння, постаченого щонайменше однією спинкою. Відмітна ознака предмета меблів для сидіння полягає в тім, що опора кульового шарніра прикріплена до сидіння, і сферичний елемент кулястого шарніра закріплений на основній рамі чи основі рами спинки сидіння, при цьому діаметр кулястого шарніра менше, ніж 15 см. Переважно рама спинки сидіння оснащена трьома незалежними рухливими опорними елементами; середній опорний елемент може бути вмонтований у раму із застосуванням кулястого шарніра і, крім того, як верхній, так і нижній опорні елементи можуть бути виготовлені з двох незалежних елементів, установлених на рамі спинки сидіння паралельно один одному і симетрично відносно вертикальної осі. Переважно в одному варіанті здійснення предмет меблів для сидіння оснащений опорою для ніг із двома рухливими підпірками для ніг; при цьому підпірки шарнірно з'єднані з рамою опори для ніг за допомогою кривошипного механізму. Крім того, у верхній частині рами спинки сидіння може бути зафіксований елемент, який слугує опорою для піднятих верхніх кінцівок. Предмет меблів може бути також оснащений підлокітником, закріпленим на основі рами спинки сидіння. До цієї основи можуть бути прикріплені чи робоча поверхня, чи надбудова для монітора, чи обидва ці елемента. Завдяки цій особливій конструкції винахід, що заявляється, як випливає з вищезгаданого, забезпечує можливість зручного виконання будь-якої роботи в офісі. Малий діаметр кулястого шарніра гарантує, що вісь обертання тіла збігається чи майже збігається з віссю хребетного стовпа, і в такий спосіб усунуті шкідливі поперечні сили. Міжсегментна рухливість хребетного стовпа забезпечена стабільністю особливих осей тіла сидячої людини (вісь хребетного стовпа, поперечна вісь основи голови і поперечна вісь таза) і можливістю руху тіла навколо цих осей; винахід одночасний забезпечує і необхідну стійкість, і можливість здійснення рухів. Коли спина людини підтримується точково в одній чи більше точках, людина, яка сидить і працює, може зручним чином спиратися і зберігати тверде, незмінне положення своєї спини протягом тривалого періоду часу. 1 UA 108518 C2 5 10 15 20 25 30 35 Застосування опори для ніг з рухливими підпірками для ніг забезпечує можливість безупинної роботи нижніх кінцівок у сидячому положенні людини і, у такий спосіб стимулюється робота м'язів нижніх кінцівок; це запобігає виникненню варикозного розширення вен. Предмет даного винаходу описаний за допомогою графічних матеріалів, прикладених до даної заявки на винахід. На них представлений один варіант здійснення винаходу. На фіг. 1 приведене схематичне креслення виду збоку предмета меблів для сидіння, а на фіг. 2 приведене схематичне креслення предмета меблів без сидіння. Предмет меблів для сидіння містить основну раму 2, з'єднану шарніром з основою рами спинки 3 сидіння. Над основною рамою 2 розташоване сидіння 1; воно зафіксовано на основній рамі 2 чи, альтернативно, на основі рами спинки 3 сидіння кульовим шарніром А. Зазначене з'єднання виконане таким чином, що опора А1 кулястого шарніра А встановлена на сидінні 1, і сферичний елемент А2 кульового шарніру А зафіксований на основній основі 2 чи, альтернативно, на основі рами спинки 3 сидіння. Підстава рами спинки 3 сидіння містить підлокітники 11, установлені на регулювальному клині, а також робочу поверхню чи надставку 12 для клавіатури комп'ютера, установлену на іншому клині 13. На клині 13 установлений важіль для закріплення надставки, що служить для розміщення монітора з РК дисплеєм чи дисплея персонального комп'ютера, що фіксує робочу поверхню чи надставку 12 для клавіатури. Рама 4 спинки сидіння містить міцне з'єднання з основою рами спинки 3 сидіння, і ці два елементи разом забезпечують можливість регулювання положення нагору чи вниз та/або кута нахилу. Рама 4 спинки сидіння оснащена трьома (3) незалежними рухливими опорами: верхньою опорою 5 для голови, середньою опорою 6 для грудного відділу спини і нижньою опорою 7 для спини. Середня опора 6 для грудного відділу спини закріплена на рамі 4 спинки сидіння із застосуванням кулястого шарніра 3, а верхня опора 5 і нижня опора 7 з'єднані з рамою 4 спинки сидіння способом, що забезпечує можливість їх незначного (на коротку відстань) переміщення вперед та назад, чи нагору і вниз, чи убік. Опорні елементи 5 і 7 можуть бути зчленовані з рамою 4 спинки сидіння за допомогою пружинного телескопічного механізму. У верхній частині рами 4 спинки сидіння на клині встановлений опорний елемент 10 для нижніх кінцівок. До основної рами 2 нерухомо закріплена опора 8 для ніг; вона містить дві рухливі підпірки для ніг, що з'єднані гнучким з'єднанням з рамою опори для ніг за допомогою кривошипного механізму 9. Підпірки для ніг можуть переміщатися нагору і вниз, а також обертатися. Опора 8 для ніг закріплена з можливістю вільного висування й установки в положення, що допускає розміщення на ній ніг користувача, або ж вона може бути поміщена під основну раму 2, коли вона не використовується. Опора 8 для ніг може бути розміщена за допомогою, наприклад, напрямної чи вона може містити телескопічне з'єднання. Останнє дає можливість регулювати відстань між опорою для ніг і основною рамою 2. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 40 45 50 55 60 1. Предмет меблів для сидіння, що містить раму, сидіння і спинку сидіння, причому сидіння нерухомо закріплене на рамі чи на основі спинки сидіння за допомогою кулястого шарніра (А) діаметром менше 15 см, який відрізняється тим, що спинка сидіння оснащена щонайменше одним опорним елементом, убудованим у раму (4) спинки сидіння із застосуванням кулястого шарніра, де опора (А1) кулястого шарніра встановлена на сидінні (1), і сферичний елемент (А2) зафіксований на основній основі (2) або на основі рами спинки (3) сидіння. 2. Предмет меблів за п. 1, який відрізняється тим, що рама спинки сидіння оснащенатрьома незалежними рухливими елементами (5), (6) і (7), і середня опора (6) убудована в раму (4) спинки сидіння із застосуванням кулястого шарніра (С). 3. Предмет меблів для сидіння за п. 2, який відрізняється тим, що кожна з опор (5) і (2) складається з двох елементів, розташованих паралельно один одному і симетрично відносно вертикальної осі рами (4) спинки сидіння, і кожен елемент зафіксований на рамі (4) спинки сидіння незалежно. 4. Предмет меблів за п. 1, п. 2 чи п. 3, який відрізняється тим, що цей предмет меблів оснащений опорою (8) для ніг із двома рухливими підпірками для ніг, з'єднаними з рамою опори для ніг гнучким з'єднанням із застосуванням кривошипного механізму (9). 5. Предмет меблів за п. 1, п. 2, п. 3 чи п. 4, який відрізняється тим, що на рамі (4) спинки сидіння закріплені підпірка (10) для піднятих верхніх кінцівок. 6. Предмет меблів за п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 чи п. 5, який відрізняється тим, що на основі регульованої рами спинки сидіння зафіксовані підлокітники (11). 2 UA 108518 C2 7. Предмет меблів за п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 чи п. 6, який відрізняється тим, що до основи рами (3) спинки сидіння прикріплена надставка чи робоча поверхня (12) для клавіатури персонального комп'ютера, і ця надставка чи робоча поверхня оснащена фіксуючим клином (13). Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A furniture unit to sit-on

Автори англійською

Mazur, Tadeusz

Автори російською

Мазур Тадеуш

МПК / Мітки

МПК: A47C 7/40, A47C 9/00

Мітки: предмет, меблів, сидіння

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108518-predmet-mebliv-dlya-sidinnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Предмет меблів для сидіння</a>

Подібні патенти