Спосіб лікування дихальної недостатності після лапароскопічної холецистектомії у хворих з професійною патологією органів дихання

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування дихальної недостатності, який включає призначення лікарських засобів та фізіотерапії, який відрізняється тим, що після лапароскопічної холецистектомії хворим з професійною патологією органів дихання в післяопераційному періоді призначають донатор оксиду азоту Тівортин, по 100 мл 1 раз на добу, протягом 5 діб, внутрішньовенно, з наступним переходом на пероральну форму; постачальник фосфоліпідів та ненасичених кислот Ессенціале, по 5 мл внутрішньовенно 1 раз на добу або в капсулах, по 2 капсули 3 рази на день; кофермент різних метаболічних процесів Фолієву кислоту, по 0,005 г на добу; антиоксидант Вітамін Е, по 100 мг 2 рази на добу; імуномодулятор Генферон свічки, по 500000МО 1 раз на добу, а також оксигенотерапію з вологим киснем, кожен день по 10-15 хв., та дихальну гімнастику; лікування призначають під контролем показників вмісту ендотеліну-1 та фібронектину терміном до нормалізації цих показників.

Текст

Реферат: Спосіб лікування дихальної недостатності включає призначення лікарських засобів та фізіотерапії. Крім цього, після лапароскопічної холецистектомії хворим з професійною патологією органів дихання в післяопераційному періоді призначають донатор оксиду азоту Тівортин, по 100 мл 1 раз на добу, протягом 5 діб, внутрішньовенно, з наступним переходом на пероральну форму; постачальник фосфоліпідів та ненасичених кислот Ессенціале, по 5 мл внутрішньовенно 1 раз на добу або в капсулах, по 2 капсули 3 рази на день; кофермент різних метаболічних процесів Фолієву кислоту, по 0,005 г на добу; антиоксидант Вітамін Е, по 100 мг 2 рази на добу; імуномодулятор Генферон свічки, по 500000МО 1 раз на добу, а також оксигенотерапію з вологим киснем, кожен день по 10-15 хв., та дихальну гімнастику; лікування призначають під контролем показників вмісту ендотеліну-1 та фібронектину терміном до нормалізації цих показників. UA 108445 U (12) UA 108445 U UA 108445 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії, і може бути використана при хірургічному лікуванні жовчнокам'яної хвороби у працівників вугільної промисловості з професійною патологією органів дихання. Лапороскопічні втручання при жовчнокам'яній хворобі стали «золотим стандартом» при лікуванні даного захворювання [Нечитайло М.Е. Лапароскопическая холецистэктомия: достижения и опасности / М.Е. Нечитайло, А.Н. Литвиненко, В.В. Дяченко // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. - 1997. - № 2. - С. 15-19; Нечитайло М.Е. Уроки лапароскопической холецистэктомии (обобщение опыта) / М.Е. Нечитайло, В.В. Дяченко, А.Н. Литвиненко // Клінічна хірургія. - 2001. - № 10. - С. 6-9]. Але слід зазначити, що ця високотехнологічна методика має недоліки, які у деяких пацієнтів приводять до серйозних післяопераційних ускладнень [Зайцев В.Т. Факторы хирургического риска при применении лапароскопической холецистэктомии / В.Т. Зайцев, A.M. Тищенко, А.В. Малоштан // Клінічна хірургія. - 1998. - № 9-10. - С. 5-6; Осложнения лапароскопической хирургии / A.M. Тищенко, А.В. Малоштан, P.M. Смачило, С.В. Иванников // Харківська хірургічна школа. - 2002. - № 4. - С. 2631]. Дихальна система під час операції реагує на пневмоперитонеум зниженням дихального об'єму та функціональної залишковості ємності легень. Розвивається гіперкапнія та респіраторний ацидоз, що сприяє наростанню респіраторної дисфункції та формуванню дихальної недостатності (ДН) [Лупальцов В.И. Оптимизация метода холецистэктомии у пациентов при профессиональных заболеваниях органов дыхания / В.И. Лупальцов, В.В. Мельников // Клінічна хірургія. - 2014. - № 8. - С. 29-31]. Дихальна недостатність - патологічний стан, при якому не забезпечується підтримка нормального газового складу крові або він досягається за рахунок більш інтенсивної роботи апарата зовнішнього дихання та серця, що призводить до зниження функціональних можливостей організму, а інколи і до летальних виходів, та обумовлює актуальність профілактики та лікування даного післяопераційного ускладнення після лапароскопічної холецистектомії у хворих з професійною патологією органів дихання. Для лікування та профілактики дихальної недостатності на сьогодні відомий достатній арсенал засобів та заходів. Так, наприклад, для забезпечення прохідності дихальних шляхів застосовують бронходилататори і мукорегулятори. Мобілізація і видалення мокротиння можуть бути успішно досягнуті за допомогою методів кінезотерапії. Традиційним методом є постуральний дренаж з перкусією і вібрацією грудної клітини. У хворих з гіповентиляцією, пов'язаною зі зниженою активністю дихального центру, як допоміжні методи терапії можуть бути використані лікарські засоби, що підвищують центральну інспіраторну активність - стимулятори дихання. Корекція гіпоксемії за допомогою кисню є патофізіологічно обґрунтованим методом терапії хронічної дихальної недостатності. Задача кисневої терапії є корекція гіпоксемії і досягнення значень РаО2>60 мм рт.ст. і SaO2>90 %. Вважається оптимальною підтримка РаО2 в межах 6065 мм рт.ст. Тривала киснева терапія (ТКТ) рекомендується не менше 15 годин на добу. Максимальні перерви між сеансами О2-терапії не повинні перевищувати 2 годин поспіль. Більшість лікувально-реабілітаційних програм розраховані на 6-10 тижнів, сеанси протягом 1-3 годин кілька разів в тиждень, крім того, передбачається додаткові заняття пацієнтів в домашніх умовах. Компоненти програм легеневої реабілітації значно варіюють, однак повноцінна програма повинна включати в себе наступні компоненти: призначення лікарських засобів, фізичні тренування, оцінку і корекцію поживного статусу і освіту хворих. Традиційним компонентом легеневої реабілітації є фізіотерапія [Авдеев С. Тривала киснева і респіраторна підтримка. В кн.: Клінічні рекомендації. Хронічна обструктивна хвороба легень. За редакцією А.Г. Чучалина. - М.: Атмосфера, 2003. - С. 123-133; Авдеев С. Хронічна дихальна недостатність / С. Авдеев // Consil. Med. - 2004. - T.6, № 4. - C.16-32]. Даний спосіб лікування ДН є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю і результатом, який може бути досягнутим, тому його вибрано за прототип. В основу корисної моделі поставлено задачу розширення арсеналу способів лікування післяопераційної дихальної недостатності шляхом створення способу лікування дихальної недостатності після лапароскопічної холецистектомії у хворих з професійною патологією органів дихання. Задачу, яку поставлено в основу корисної моделі, вирішують тим, що у відомому способі лікування дихальної недостатності, який включає призначення лікарських засобів та фізіотерапії, згідно з корисною моделлю, після лапароскопічної холецистектомії хворим з професійною патологією органів дихання в післяопераційному періоді призначають донатор 1 UA 108445 U 5 10 15 20 25 30 35 40 оксиду азоту Тівортин, по 100 мл 1 раз на добу, протягом 5 діб, внутрішньовенно, з наступним переходом на пероральну форму; поставщик фосфоліпідів та ненасичених кислот Ессенціале, по 5 мл внутрішньовенно 1 раз на добу або в капсулах, по 2 капсули 3 рази на день; кофермент різних метаболічних процесів Фолієву кислоту, по 0,005 г на добу; антиоксидант Вітамін Е, по 100 мг 2 рази на добу; імуномодулятор Генферон свічки, по 500000МО 1 раз на добу, а також оксигенотерапію з вологим киснем, кожен день по 10-15 хв., та дихальну гімнастику; лікування призначають під контролем показників вмісту ендотеліну-1 та фібронектину терміном до нормалізації цих показників. Технічний ефект корисної моделі, а саме розширення арсеналу способів лікування ДН після лапароскопічної холецистектомії у хворих з професійною патологією органів дихання, обумовлений синергізмом засобів та заходів, які заявляються. Спосіб виконують наступним чином: Хворому з професійною патологією органів дихання після лапароскопічної холецистектомії в післяопераційному періоді призначають донатор оксиду азоту Тівортин, по 100 мл 1 раз на добу, протягом 5 діб, внутрішньовенно, з наступним переходом на пероральну форму. Крім того, призначають постачальник фосфоліпідів та ненасичених кислот Ессенціале, по 5 мл внутрішньовенно 1 раз на добу або в капсулах по 2 капсули 3 рази на день; кофермент різних метаболічних процесів Фолієву кислоту, по 0,005 г на добу; антиоксидант Вітамін Е, по 100 мг 2 рази на добу. До складу терапії включають імуномодулятор Генферон свічки по 500000МО 1 раз на добу, а також оксигенотерапію з вологим киснем, кожен день по 10-15 хв. та дихальну гімнастику. Лікування призначають під контролем показників вмісту ендотеліну-1 та фібронектину терміном до нормалізації цих показників. Ефективність способу доказана клінічними дослідженнями. Після проведення лікувального комплексу через 2 тижні було визначено значне поліпшення стану легеневої системи у хворих: дихальна недостатність III ступеня була відмічена у 1 (4,3 %) хворого, який переніс лапароскопічну холецистектомію. Значно знизилась кількість хворих з дихальною недостатністю II ступеня (з 22 пацієнтів до 14). Таким чином, було встановлено, що проведений комплекс лікування є ефективним у пацієнтів з патологією органів дихання після лапароскопічної холецистектомії. Ефективність способу пояснює наступний приклад. Приклад. Хворий К., 54 роки, хворіє жовчнокам'яною хворобою близько 3-х років, при цьому має супутню професійну патологію органів дихання (антракоз), надійшов в плановому порядку. Хворий оглянутий, обстежений. Із сторони клінічних аналізів патології не виявлено. При обстеженні на УЗД було відмічено наявність декількох конкрементів в жовчному міхурі діаметром від 0,6 до 0,9 сантиметрів. При рентгенологічному дослідженні органів грудної клітини було виявлено наявність тяжистих та мілких затемнень у обох легенях. Значення життєвого об'єму легень було занижене (дихальна недостатність II ступеня). Хворому виконано лапороскопічну холецистектомію. На першу добу післяопераційного періоду в плазмі крові вміст ендотеліну-1 становив 8,48 нг/л, а фібронектину - 185 мг/л. В післяопераційному періоді хворому призначено лікування післяопераційної дихальної недостатності за способом, який заявляється. На 5-у добу лікування вимір вмісту ЕТ-1 та фібронектину у плазмі крові був повторений: вміст ендотеліну-1 становив 7,8 нг/л, фібронектину 235 мг/л. Вимірювані показники мали тенденцію до нормалізації. У задовільному стані хворий був виписаний на 6 добу. 45 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Спосіб лікування дихальної недостатності, який включає призначення лікарських засобів та фізіотерапії, який відрізняється тим, що після лапароскопічної холецистектомії хворим з професійною патологією органів дихання в післяопераційному періоді призначають донатор оксиду азоту Тівортин, по 100 мл 1 раз на добу, протягом 5 діб, внутрішньовенно, з наступним переходом на пероральну форму; постачальник фосфоліпідів та ненасичених кислот Ессенціале, по 5 мл внутрішньовенно 1 раз на добу або в капсулах, по 2 капсули 3 рази на день; кофермент різних метаболічних процесів Фолієву кислоту, по 0,005 г на добу; антиоксидант Вітамін Е, по 100 мг 2 рази на добу; імуномодулятор Генферон свічки, по 500000МО 1 раз на добу, а також оксигенотерапію з вологим киснем, кожен день по 10-15 хв., та дихальну гімнастику; лікування призначають під контролем показників вмісту ендотеліну-1 та фібронектину терміном до нормалізації цих показників. 2 UA 108445 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 47/00, A63B 23/18, A61P 11/00, A61K 31/00

Мітки: спосіб, патологією, дихання, лікування, недостатності, дихальної, хворих, органів, лапароскопічної, професійною, холецистектомії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108445-sposib-likuvannya-dikhalno-nedostatnosti-pislya-laparoskopichno-kholecistektomi-u-khvorikh-z-profesijjnoyu-patologiehyu-organiv-dikhannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування дихальної недостатності після лапароскопічної холецистектомії у хворих з професійною патологією органів дихання</a>

Подібні патенти