Спосіб визначення ступеня тяжкості перебігу пневмоній у дітей з дисплазією сполучної тканини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення ступеня тяжкості перебігу пневмоній у дітей з дисплазією сполучної тканини, який здійснюють шляхом проведення рентгенографії та аналізу отриманих результатів, який відрізняється тим, що проводять аналіз виявлених рентгенологічних змін, при визначенні на рентгенограмі посиленого легеневого рисунка, більше в базально-медіальних відділах, розширення та підвищення інтенсивності коренів, розвитку запального процесу в інтерстиціальній, перибронхіальній, периваскулярній і перилобулярній сполучній тканині, в лімфатичних судинах діагностують І ступінь (поява інфільтративних змін), II ступінь (виражених інфільтративних змін) - характеризується залученням в запальний процес альвеол, бронхіол, накопиченням ексудату в альвеолах, III ступінь (ускладнень) - характеризується утворенням повітряних кіст, бронхоектазією, появою емфіземи, рецидивного пневмотораксу, при виявленні II ступеня паралельно з аналізом отриманих результатів, здійснюють рентгенограмметричні розрахунки, для чого рентгенограму органів грудної клітки ділять горизонтальними лініями на 3 поверхи: верхній, середній і нижній і вертикальними на 3 відділи: медіальний, середній і зовнішній, за поширеністю ураження виділяють 3 ступеня тяжкості: А - початкової інфільтрації до 25 % (до 1-2 секторів); Б - середньої тяжкості 25-50 % (від 3 до 5 секторів); В - тяжкий з ураженням більше 50 % поверхні (більше 6 секторів).

Текст

Реферат: Спосіб визначення ступеня тяжкості перебігу пневмоній у дітей з дисплазією сполучної тканини здійснюють шляхом проведення рентгенографії та аналізу отриманих результатів. Проводять аналіз виявлених рентгенологічних змін, при визначенні на рентгенограмі посиленого легеневого рисунка, більше в базально-медіальних відділах, розширення та підвищення інтенсивності коренів, розвитку запального процесу в інтерстиціальній, перибронхіальній, периваскулярній і перилобулярній сполучній тканині, в лімфатичних судинах діагностують І ступінь (поява інфільтративних змін), II ступінь (виражених інфільтративних змін) характеризується залученням в запальний процес альвеол, бронхіол, накопиченням ексудату в альвеолах, III ступінь (ускладнень) - характеризується утворенням повітряних кіст, бронхоектазією, появою емфіземи, рецидивного пневмотораксу, при виявленні II ступеня паралельно з аналізом отриманих результатів здійснюють рентгенограмметричні розрахунки, для чого рентгенограму органів грудної клітки ділять горизонтальними лініями на 3 поверхи: верхній, середній і нижній і вертикальними на 3 відділи: медіальний, середній і зовнішній, за поширеністю ураження виділяють 3 ступеня тяжкості: А - початкової інфільтрації до 25 % (до 12 секторів); Б - середньої тяжкості 25-50 % (від 3 до 5 секторів); В - тяжкий з ураженням більше 50 % поверхні (більше 6 секторів). UA 108432 U (12) UA 108432 U UA 108432 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до рентгенології, і може бути використана для об'єктивної рентгенологічної оцінки змін в легенях у дітей при запальних захворюваннях легень з дисплазією сполучної тканини. Пневмонія характеризується найбільшою частотою серед причин захворюваності дітей молодшого віку. Відомо, що у дітей з дисплазією сполучної тканини, переважна більшість пневмоній має атиповий та затяжний перебіг з розвитком хронічних неспецифічних захворювань та фіброзу легень. Відомими є спосіб діагностики тяжкості метаболічних порушень в організмі дітей, хворих на ускладнену позалікарняну пневмонію на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини (Патент Україна № 64710 А61В 5/0205, А61В 5/02, А61В 1/00, опублікований 10.11.2011), спосіб прогнозування рівня прогредієнтності синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей (Патент Україна № 49042, А61В 10/00, опублікований 12.04.2010). Однак, дані способи діагностики базуються переважно на клініко-лабораторних критеріях тяжкості та не враховують можливості інструментальних методів дослідження, зокрема рентгенологічного. Найбільш близьким та вибраним за прототип є спосіб діагностики порушень в системі зовнішнього дихання у дітей, хворих на ускладнену пневмонію на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини (Патент України А61В 5/0205, опублікований 26.03.2012). Всім дітям, хворим на ускладнену пневмонію, проводять діагностику порушень функції системи зовнішнього дихання шляхом спірометрії. За отриманими показниками визначають порушення за об'ємом пневмонічного процесу та/або наявністю супутньої патології. Характер порушень в системі зовнішнього дихання залежав від клініко-рентгенологічної картини пневмонії. У дітей діагностували найчастіше вогнищеву пневмонію. Спосіб дозволяє виявити пневмонію, але не виявляє ознак для діагностики ступеня тяжкості перебігу пневмоній у дітей з дисплазією сполучної тканини. В доступній літературі даних про рентгенологічне дослідження ступеня тяжкості перебігу пневмоній у дітей на фоні дисплазії сполучної тканини знайдено не було. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу визначення ступеня тяжкості перебігу пневмоній у дітей з дисплазією сполучної тканини, в якому за рахунок визначення додаткових показників досягається визначення морфологічних особливостей пневмонії у дітей в залежності від стану сполучної тканини, за рахунок чого досягається визначення ступеня тяжкості запалення. Поставлена задача вирішується в способі визначення ступеня тяжкості перебігу пневмоній у дітей з дисплазією сполучної тканини, який здійснюють шляхом проведення рентгенографії та аналізу отриманих результатів, згідно з корисною моделлю, проводять аналіз виявлених рентгенологічних змін, при визначенні на рентгенограмі посиленого легеневого рисунка, більше в базально-медіальних відділах, розширення та підвищення інтенсивності коренів, розвитку запального процесу в інтерстиціальній, перибронхіальній, периваскулярній і перилобулярній сполучній тканині, в лімфатичних судинах діагностують І ступінь (поява інфільтративних змін), II ступінь (виражених інфільтративних змін) - характеризується залученням в запальний процес альвеол, бронхіол, накопиченням ексудату в альвеолах, III ступінь (ускладнень) характеризується утворенням повітряних кіст, бронхоектазів, появою емфіземи, рецидивного пневмотораксу, при виявленні II ступеня паралельно з аналізом отриманих результатів здійснюють рентгенограмметричні розрахунки, для чого рентгенограму органів грудної клітки ділять горизонтальними лініями на 3 поверхи: верхній, середній і нижній і вертикальними на 3 відділи: медіальний, середній і зовнішній, за поширеністю ураження виділяють 3 ступені тяжкості: А - початкової інфільтрації до 25 % (до 1-2 секторів); Б - середньої тяжкості 25-50 % (від 3 до 5 секторів); В - тяжкий з ураженням більше 50 % поверхні (більше 6 секторів). За рахунок встановлення ступеня вираженості змін на рентгенограмах чітко визначається динаміка в перебігу запального процесу, що дає можливість призначати адекватну патогенетичну терапію, яка дозволить попередити розвиток тяжких форм захворювання та появу ускладнень. Суть корисної моделі пояснює фіг. 1-3, де на фіг. 1 зображена поява інфільтративних змін, на фіг. 2 - проведення вимірювань, фіг. 3 - III ступінь (ускладнень). Спосіб, що заявляється, здійснюють таким чином. Проводять рентгенологічне дослідження. При визначенні на рентгенограмі посиленого легеневого малюнка, більше в базальномедіальних відділах, розширення та підвищення інтенсивності коренів, розвитку запального процесу в інтерстиціальній, перибронхіальній, периваскулярній і перилобулярній сполучній тканині, в лімфатичних судинах діагностують І ступінь (поява інфільтративних змін) (фіг. 1). 1 UA 108432 U 5 10 15 20 25 30 35 40 II ступінь (виражених інфільтративних змін) - характеризується залученням в запальний процес альвеол, бронхіол, накопиченням ексудату в альвеолах. II а - з переважанням інтерстиціальних змін; II б - з переважанням паренхіматозних змін; II в - змішаний. Для об'єктивізації виявлених у II б і II в ступенях змін, ми пропонуємо застосовувати рентгенограмметрію. З цією метою рентгенограма органів грудної клітки ділиться горизонтальними лініями на 3 поверхи: верхній, середній і нижній (лінії АБ і ВГ) і вертикальними на 3 відділи: медіальний, середній і зовнішній (лінії ЄЖ і ІК). В результаті цього поділу в кожній легені утворюється 9 секторів. Виходячи з цього, за поширеністю ураження ми виділяємо 3 ступеня тяжкості: А - початкової інфільтрації до 25 % (до 1-2 секторів); Б - середньої тяжкості 25-50 % (від 3 до 5 секторів); В - тяжкий з ураженням більше 50 % поверхні (більше 6 секторів) Проведення вимірювань ілюструється фіг. 2. III ступінь (ускладнень) - характеризується утворенням повітряних кіст, бронхоектазів, появою емфіземи, рецидивного пневмотораксу (фіг. 3). Спосіб, який заявляється, пояснюється прикладами: Приклад 1. Хворий В., 4,5 р. На оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки з обох боків візуалізується інфільтрація легеневої тканини на фоні посиленого легеневого риснку, переважно в базально-медіальних відділах. Корені розширені, малоструктурні. Плевральні синуси вільні. Куполи діафрагми чіткі. Висновок: наведений приклад свідчить про появу запальної інфільтрації - І ступінь. Приклад 2. Хвора М., 5 р. На оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки справа в нижній частці легені візуалізуються вогнищеві тіні, краще виражені в медіальних відділах і в нижніх частках, які займають 4 сектори. Корені розширені, малоструктурні. Плевральні синуси вільні. Куполи діафрагми чіткі. Висновок: у даної хворої відмічаються виражені інфільтративні зміни - II ступінь, середньої тяжкості за поширеністю ураження. Приклад 3. Хвора Я., 5,5 р. На оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки відзначається підвищення прозорості легеневих полів з наявністю тонкостінних повітряних порожнин, локалізованих у верхніх відділах. Корені розширені, малоструктурні. Плевральні синуси вільні. Сплощення та низьке стояння куполів діафрагми. Висновок: У хворої встановлений III ступінь - наявність ускладнень. Таким чином, запропонований спосіб рентгенологічної оцінки тяжкості перебігу пневмоній у дітей з дисплазією сполучної тканини, що проводиться спільно з рентгенограмметричною оцінкою поширеності запальної інфільтрації, в якому за рахунок встановлення ступеня вираженості змін на рентгенограмах чітко визначається динаміка в перебігу запального процесу, дає можливість призначати адекватну патогенетичну терапію, яка дозволить попередити розвиток тяжких форм захворювання та появу ускладнень. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 Спосіб визначення ступеня тяжкості перебігу пневмоній у дітей з дисплазією сполучної тканини, який здійснюють шляхом проведення рентгенографії та аналізу отриманих результатів, який відрізняється тим, що проводять аналіз виявлених рентгенологічних змін, при визначенні на рентгенограмі посиленого легеневого рисунка, більше в базально-медіальних відділах, розширення та підвищення інтенсивності коренів, розвитку запального процесу в інтерстиціальній, перибронхіальній, периваскулярній і перилобулярній сполучній тканині, в лімфатичних судинах діагностують І ступінь (поява інфільтративних змін), II ступінь (виражених інфільтративних змін) - характеризується залученням в запальний процес альвеол, бронхіол, накопиченням ексудату в альвеолах, III ступінь (ускладнень) - характеризується утворенням повітряних кіст, бронхоектазією, появою емфіземи, рецидивного пневмотораксу, при виявленні II ступеня паралельно з аналізом отриманих результатів, здійснюють рентгенограмметричні розрахунки, для чого рентгенограму органів грудної клітки ділять горизонтальними лініями на 3 поверхи: верхній, середній і нижній і вертикальними на 3 відділи: медіальний, середній і зовнішній, за поширеністю ураження виділяють 3 ступеня тяжкості: А - початкової інфільтрації до 25 % (до 1-2 секторів); Б - середньої тяжкості 25-50 % (від 3 до 5 секторів); В - тяжкий з ураженням більше 50 % поверхні (більше 6 секторів). 2 UA 108432 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G03B 42/02, G03C 5/16, A61B 6/00

Мітки: ступеня, перебігу, сполучної, пневмоній, спосіб, тяжкості, визначення, дітей, дисплазією, тканини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108432-sposib-viznachennya-stupenya-tyazhkosti-perebigu-pnevmonijj-u-ditejj-z-displaziehyu-spoluchno-tkanini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення ступеня тяжкості перебігу пневмоній у дітей з дисплазією сполучної тканини</a>

Подібні патенти