Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Транспортна установка для відкритих гірничих робіт, що містить замкнутий тяговий канат, зчеплені із ним два буксирних візка із запасом канату та состави вагонів з перекидними кузовами, привідну і натяжну станції, розвантажувальні гідроциліндри до составів вагонів, одноколійний рейковий шлях з розминовкою, яка відрізняється тим, що введено з боку завантаження вагонів гірничою масою додаткову завантажувальну розминовку, з'єднану з одноколійним рейковим шляхом з можливістю безперервного почергового завантаження составів у процесі транспортування, а кожний буксирний візок має жорсткий зчіпний пристрій для з'єднання з составами вагонів.

Текст

Дивитися

Реферат: Транспортна установка для відкритих гірничих робіт містить замкнутий тяговий канат, зчеплені із ним два буксирних візка із запасом каната та состави вагонів з перекидними кузовами, привідну і натяжну станції, розвантажувальні гідроциліндри до составів вагонів, одноколійний рейковий шлях з розминовкою. З боку завантаження вагонів гірничою масою введено додаткову завантажувальну розминовку, з'єднану з одноколійним рейковим шляхом з можливістю безперервного почергового завантаження составів у процесі транспортування. Кожний буксирний візок має жорсткий зчіпний пристрій для з'єднання з составами вагонів. Технічний результат: скорочення часу на здійснення кінцевих операцій, підвищення продуктивності установки та її надійності. UA 108429 C2 (12) UA 108429 C2 UA 108429 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до гірничої техніки, а саме до засобів транспортування гірничих порід у кар'єрах із застосуванням замкнутого тягового каната. Відома шахтна канатна надґрунтова дорога, що містить рейкову колію, по якій за допомогою замкнутого тягового каната переміщується буксируваний возик із зчепленим із ним составом вагонеток. Каната рух передається від привідної станції зі шківом тертя, а натяжна станція підтримує його необхідний натяг. Барабан із запасом каната на буксирному возику дозволяє змінювати довжину транспортування без порушення цілісності каната [Авторське свідоцтво СРСР № 1303470]. Недоліком цієї установки є низька продуктивність через маятникову схему роботи, тобто транспортування лише одного состава робочою гілкою каната. Найбільш близькою до технічного рішення, що пропонується є канатна дорога для відкритих гірничих робіт, що містить замкнутий тяговий канат із зчепленими з ним двома буксирними візками та составами вагонів, привідну і натяжну станції, до якої введено розвантажувальні гідроциліндри, рейковий шлях виконаний одноколійним з розминовкою, а вагони - з перекидним кузовом [Патент України на корисну модель № 58698. Канатна надґрунтова дорога]. Незважаючи на підвищення продуктивності цієї установки завдяки використанню для транспортування составів обох гілок каната, вона залишається недостатньою через суттєву тривалість процесу завантаження составу вагонів у кар'єрі. В основу винаходу поставлено задачу вдосконалення транспортної установки для відкритих гірничих робіт, у якій шляхом введення нових елементів досягається можливість більш інтенсивного транспортування гірничої маси шляхом скорочення часу кінцевих операцій і, за рахунок цього, підвищення продуктивності та надійності експлуатації. Задача вирішується тим, що у відомій транспортній установці для відкритих гірничих робіт, що містить замкнутий тяговий канат, зчеплені із ним два буксирних візки із запасом каната та состави вагонів з перекидними кузовами, привідну і натяжну станції, розвантажувальні гідроциліндри до составів вагонів, одноколійний рейковий шлях з розминовкою, згідно з винаходом, введено з боку завантаження вагонів гірничою масою додаткову завантажувальну розминовку, з'єднану з одноколійним рейковим шляхом з можливістю безперервного почергового завантаження составів у процесі транспортування, а кожний буксирний візок має жорсткий зчіпний пристрій для з'єднання з составами вагонів. На Фіг. 1 показано транспортну установку для відкритих гірничих робіт у кар'єрі, вигляд згори; на Фіг. 2 - те ж, принципова схема; на Фіг. 3 - те ж, переріз А-А. Канатна надґрунтова дорога містить привідну 1 та натяжну 2 станції, одноколійний рейковий шлях 3 з двоколійною розминовкою 4, на яких розташовані буксирні візки 5, 6 із зчепленими з ними составами 7, 8, що через важелі 16 з'єднані прямою 12 та зворотною 11 гілками замкнутого тягового каната з привідною 1, натяжною 2 станціями, направляючими блоками 17, 18, завантажувальну розминовку 13, з'єднану з одноколійним рейковим шляхом 3, розвантажувальний бункер 10, розвантажувальні гідроциліндри 9, жорсткі зчіпні пристрої 14, 15, відхиляючі блоки 19, 20, состав вагонів 21, колісні навантажувачі 16, 22. Канатна дорога працює наступним чином. Состав завантажених вагонів 7 за допомогою буксирного візка 5 прямої гілки замкнутого каната 12 та привідної станції 1 подається до розвантажувального бункера 10, де і розвантажується нахилом кузовів за допомогою розвантажувальних гідроциліндрів 9. Одночасно состав порожніх вагонів 8 із перекидними кузовами буксирним візком 6, з'єднаним із зворотною гілкою 11 каната доставляється до завантажувальної розминовки 13 і проштовхується за допомогою жорсткого зчіпного пристрою на її праву гілку І. Потім ці вагони відчіпляються для здійснення завантаження і жорсткий зчіпний пристрій приєднується до завантаженого колісним навантажувачем 22 состава вагонів 21, що знаходиться на лівій гілці II завантажувальної розминовки 13. Потім починається зустрічний рух составів: порожнього 7 і завантаженого 21 за допомогою буксирних візків, відповідно, 5 та 6, що з'єднані прямою 12 та зворотною 11 гілками замкнутого тягового каната з привідною станцією 1. При досягненні составами 7 і 8 двоколійної розминовки 4 вони за допомогою стрілочних переводів проходять кожний по своїй гілці рейкового шляху і знову переходять на одноколійний рейковий шлях 3. Після досягнення составом вагонів 21 кінцевого пункту він розвантажується нахилом кузовів за допомогою розвантажувальних гідроциліндрів 9 у розвантажувальний бункер 10. Одночасно порожній состав 7 проштовхується буксиром 5 за допомогою жорсткого зчіпного пристрою на ліву гілку II завантажувальної розминовки 13. Потім ці вагони відчіпляються для здійснення завантаження і жорсткий зчіпний пристрій приєднується до завантаженого колісним навантажувачем 16 состава вагонів 8, що знаходиться на правій гілці І завантажувальної 1 UA 108429 C2 5 10 розминовки 13. Цикл транспортування повторюється. Перед завантажувальною розминовкою 13 тяговий канат своїми гілками 11, 12 обминає рейкову колію 3 через блоки 17, 18, 19, 20 задля безперешкодного проходу составів по ній. Застосування у канатній дорозі завантажувальної розминовки дозволяє суттєво скоротити у загальній тривалості циклу транспортування втрати часу на очікування завантаження составів і, за рахунок цього, підвищити продуктивність установки та її надійність. Введення до складу конструкції жорсткого зчіпного пристрою дозволяє здійснювати маневрування та обмін составів на завантажувальній розминовці без додаткового маневрового обладнання, наприклад штовхача або лебідки і, тим самим, збільшити продуктивність установки та її надійність. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 15 20 Транспортна установка для відкритих гірничих робіт, що містить замкнутий тяговий канат, зчеплені із ним два буксирних візка із запасом каната та состави вагонів з перекидними кузовами, привідну і натяжну станції, розвантажувальні гідроциліндри до составів вагонів, одноколійний рейковий шлях з розминовкою, яка відрізняється тим, що введено з боку завантаження вагонів гірничою масою додаткову завантажувальну розминовку, з'єднану з одноколійним рейковим шляхом з можливістю безперервного почергового завантаження составів у процесі транспортування, а кожний буксирний візок має жорсткий зчіпний пристрій для з'єднання з составами вагонів. 2 UA 108429 C2 Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

Автори англійською

Shyrin Leonid Nykyforovych, Denyschenko Oleksandr Valeriiovych, Yurchenko Oleh Olehovych

Автори російською

Ширин Леонид Никифорович, Денищенко Александр Валерьевич, Юрченко Олег Олегович

МПК / Мітки

МПК: B61B 9/00, B65G 67/04, B61J 3/04, E21F 13/04, B61B 7/02

Мітки: відкритих, транспортна, гірничих, робіт, установка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108429-transportna-ustanovka-dlya-vidkritikh-girnichikh-robit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Транспортна установка для відкритих гірничих робіт</a>

Подібні патенти