Пристрій для випробувань інвалідних колясок з електроприводом

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для випробувань інвалідних колясок з електроприводом, що містить датчик, аналогово-цифровий перетворювач та комп'ютер, який відрізняється тим, що в ньому як датчик використано датчик кута повороту, контактно сполучений із планкою, яка закріплена на ведучому колесі інвалідної коляски, що випробовується, планка через датчик закріплена на стійці, яка за допомогою поперечини закріплена на інвалідній колясці, датчик кута повороту через аналогово-цифровий перетворювач сполучено з комп'ютером.

Текст

Реферат: Пристрій для випробувань інвалідних колясок з електроприводом належить до області медичної техніки і може бути використаний для випробування інвалідних колясок з електричним приводом. Пристрій включає датчик, за який використано датчик кута повороту, контактно сполучений із планкою, яка закріплюється на ведучому колесі інвалідної коляски, що випробовується; планка, закріплена на стійці, яка за допомогою поперечини закріплюється на інвалідній колясці; датчик кута повороту через аналогово-цифровий перетворювач сполучено з комп'ютером, а до електроприводу інвалідної коляски приєднується блок дистанційного керування. Пристрій дозволяє за прямими даними в процесі випробувань інвалідних колясок з електроприводом з високою точністю та об'єктивністю визначати характеристики гальмівного шляху, лінійну швидкість та прискорення відповідно до вимог ДСТУ. UA 108297 C2 (12) UA 108297 C2 UA 108297 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до області медичної техніки і може бути використаний для випробування інвалідних колясок з електричним приводом. Відомий стенд для динамічних випробувань одноосьових засобів пересування на колісному ходу по патенту RU № 2419080, 2011 р., який містить опорний пристрій у вигляді тумби з вертикальною віссю симетрії на трьох твердих опорних секторах і плиту, розміщену між опорними секторами із зазором. Сектори зв'язані між собою вібровимірюючими елементами. На тумбі закріплена Г-подібна траверса з електроприводом, що має кінематичний зв'язок з віссю обертання опорного колеса транспортного засобу. Секторні частини плити є складовими своєї окружної замкнутої периферійної частини, що служить біговою доріжкою для одноосьового колісного засобу. За допомогою вібровимірюючих елементів по записах циклограми пристрій дозволяє визначати динамічні характеристики транспортного засобу, а саме швидкість, прискорення, пересування. Недоліки його полягають в значній складності конструкції та неможливості використання його для випробувань інвалідних колясок з електроприводом у відповідності з ДСТУ ISO 7176-62005 згідно з яким необхідно імітувати реальні умови експлуатації. Відомий пристрій "ЭФФЕКТ-02" для випробувань транспортних засобів http://zapadpribor.com/effekt-02/, який включає електронний датчик горизонтального положення та двокоординатний акселерометр. Пристрій дозволяє проводити оцінку параметрів гальмівних систем транспортних засобів. Недоліки його полягають в недостатній функціональності через неможливість визначати динамічні параметри інвалідних колясок, що необхідно для випробувань інвалідних колясок відповідно до ДСТУ ISO 7176-6-2005. Відомий також пристрій для випробувань інвалідних колясок марки М 016. 000.00-03, 2004 р., який включає датчик прискорення, електронний блок обробки та відображення інформації, кнопки керування та блок живлення. Електронний блок складається із операційного підсилювача, аналого-цифрового перетворювача, контролера, індикатора та блока перевірки напруги. Пристрій дозволяє по величині кутового відхилення датчика прискорення в одну чи іншу сторону від вертикалі визначати значення максимального прискорення та уповільнення інвалідних колясок на горизонтальній поверхні. Цей пристрій прийнято за прототип. Недоліки його полягають у тому, що визначення максимальної швидкості та прискорення інвалідних колясок з електроприводом проводиться за непрямими даними, а по величині відхилення датчика прискорення в одну чи іншу сторону від вертикалі, що значно знижує точність, а при переміщенні інвалідних колясок, що випробовуються, по поверхні з кутами нахилу (0; 3; 6; 9)° погрішність визначених характеристик перевищує допустимі норми, що не дозволяє використовувати цей пристрій для випробувань відповідно з вимогами ДСТУ ISO 7176-6-2005. Технічною задачею винаходу є підвищення функціональності пристрою для оцінки динамічних характеристик інвалідних колясок з електроприводом. Ця задача вирішена тим, що в пристрої для випробувань інвалідних колясок з електроприводом, який включає датчик, аналогово-цифровий перетворювач та комп'ютер, згідно з винаходом, в ньому як датчик встановлено датчик кута повороту, контактно сполучений із планкою, яка закріплюється на ведучому колесі інвалідної коляски, що випробовується; планка, закріплена на стійці, яка за допомогою поперечини закріплюється на інвалідній колясці; датчик кута повороту через аналогово-цифровий перетворювач сполучено з комп'ютером. Можливо проведенні випробування з використанням манекена, тоді до електроприводу інвалідної коляски приєднується блок дистанційного керування. Використання датчика кута повороту замість датчика прискорення дозволяє одержувати прямі сигнали про відхилення кута повороту при обертанні коліс, які за допомогою аналоговоцифрового перетворювача з комп'ютером, дозволяють одержувати об'єктивну інформацію про прискорення, максимальну лінійну швидкість та час гальмування інвалідної коляски з електроприводом, що випробовується. Суть винаходу пояснюється кресленням, де на фіг. 1, 2 показано загальний вигляд інвалідної коляски з електроприводом, що випробовується, із розміщеним на ній випробувачем та пристроєм для випробувань, в двох проекціях. Пристрій для випробувань інвалідних колясок з електричним приводом складається із планки 1, що кріпиться гвинтами 2 до привідного колеса 3 інвалідної коляски з електроприводом 4, навантаженої випробувачем 5. Планка 1 контактно сполучена з датчиком кута повороту 6, закріпленого на стійці 7, сполученій з поперечиною 8, закріпленою на інвалідній колясці 4. 1 UA 108297 C2 5 10 15 20 25 Датчик 6 кута повороту через аналогово-цифровий перетворювач 9 сполучено з комп'ютером 10. Пристрій для випробувань інвалідних колясок з електричним приводом використовується наступним чином. На інвалідну коляску з електроприводом 4, що випробовується, сідає випробувач 5, маса якого відповідає максимальній масі користувачів, на яку розрахована коляска, або розміщують манекен з аналогічною масою. Випробувач запускає електропривід коляски 4 та розганяють її до максимальної стабільної швидкості, при цьому поперечина 8 утримує стійку 7 від провороту при переміщенні інвалідної коляски з електроприводом 4. При обертанні привідного колеса 3 планка 1, яка обертається разом з колесом, діє на контактно сполучений з нею датчик кута повороту 6, на якому появляються аналогові сигнали. Ці сигнали передаються через аналогово-цифровий перетворювач 9 у комп'ютер 10, в якому за допомогою програми визначається прискорення, максимальна лінійна швидкість та час гальмування. При цьому датчик кута повороту з аналого-цифровим перетворювачем та комп'ютером дозволяють одержувати точні дані про швидкість і прискорення випробовуваної коляски на поверхні з кутами нахилу (0; 3; 6; 9)°, що відповідає вимогам ДСТУ. В УкрНДІпротезування виготовлено дослідний зразок пристрою для оцінки динамічних характеристик інвалідних колясок з електроприводом, що використовується для визначення гальмівного шляху, лінійної швидкості та прискорення при проведенні їх випробувань. Ці характеристики дозволяють оцінити динамічні властивості колясок з електроприводом на відповідність вимогам безпеки при використанні їх інвалідами в повсякденному житті. Таким чином, пристрій за рахунок визначення динамічних характеристик за прямими даними при переміщенні інвалідних колясок з електроприводами дозволяє з високою точністю та об'єктивністю визначати характеристики гальмівного шляху, лінійної швидкості та прискорення при динамічних випробуваннях інвалідних колясок з електроприводом відповідно до вимог, передбачених ДСТУ ISO 7176-6-2005. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 30 Пристрій для випробувань інвалідних колясок з електроприводом, що містить датчик, аналогово-цифровий перетворювач та комп'ютер, який відрізняється тим, що в ньому як датчик використано датчик кута повороту, контактно сполучений із планкою, яка закріплена на ведучому колесі інвалідної коляски, що випробовується, планка через датчик закріплена на стійці, яка за допомогою поперечини закріплена на інвалідній колясці, датчик кута повороту через аналогово-цифровий перетворювач сполучено з комп'ютером. 2 UA 108297 C2 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Schetynin Viktor Viktorovych, Рибка Євген Васильович, Starchenko Yurii Ivanovych

Автори російською

Щетинин Виктор Викторович, Рибка Євген Васильович, Старченко Юрий Иванович

МПК / Мітки

МПК: G01M 17/007, G01M 99/00, A61G 5/00

Мітки: інвалідних, випробувань, пристрій, електроприводом, колясок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108297-pristrijj-dlya-viprobuvan-invalidnikh-kolyasok-z-elektroprivodom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для випробувань інвалідних колясок з електроприводом</a>

Подібні патенти