Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Очисник вороху коренеплодів цикорію, що містить транспортно-очисні органи, виконані у вигляді лівої та правої систем шнеків круглого перерізу, осі яких розміщено на нижній гілці еліпса та які утворюють простір жолоба робочого русла, який відрізняється тим, що в просторі жолоба робочого русла над правою та лівою системами шнеків встановлено приводний гвинт, який виконано у вигляді пустотілого гвинтового циліндра, змонтованого консольно на опорах, а в порожнині пустотілого гвинтового циліндра розміщено приводний очисний вал, на трубі якого по гвинтовій лінії закріплено пружні очисні елементи, причому очисний вал змонтовано консольно на опорах, які розміщено з протилежного боку консольних опор приводного гвинта.

Текст

Реферат: Очисник вороху коренеплодів цикорію містить транспортно-очисні органи, виконані у вигляді лівої та правої систем шнеків круглого перерізу, осі яких розміщено на нижній гілці еліпса та які утворюють простір жолоба робочого русла. У просторі жолоба робочого русла над правою та лівою системами шнеків встановлено приводний гвинт, який виконано у вигляді пустотілого гвинтового циліндра, змонтованого консольно на опорах, а в порожнині пустотілого гвинтового циліндра розміщено приводний очисний вал, на трубі якого по гвинтовій лінії закріплено пружні очисні елементи. Очисний вал змонтовано консольно на опорах, які розміщено з протилежного боку консольних опор приводного гвинта. UA 108264 U (54) ОЧИСНИК ВОРОХУ КОРЕНЕПЛОДІВ ЦИКОРІЮ UA 108264 U UA 108264 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського машинобудування, особливо до пристроїв для відокремлення домішок від коренеплодів. Відомий очисник вороху коренеплодів, який виконаний у вигляді паралельно розташованих вальців круглого перерізу, що несуть спіральну навивку, кут нахилу якої збільшується в сторону 5 вихідних кінців вальців (патент Російської Федерації № 2021664, МПК А01D 33/08. Опубл. 30.10.94. Бюл. № 20). До недоліків цього пристрою належить те, що він не забезпечує необхідного відокремлення ґрунту та рослинних залишків від коренеплодів у зв'язку з відсутністю відповідних конструктивних елементів, які здатні здійснювати ці прийоми. Відомий очисник вороху коренеплодів цикорію, який містить транспортно-очисні органи, виконані у вигляді лівої та правої систем шнеків круглого перерізу, осі яких розміщено на нижній гілці еліпса та які утворюють простір жолоба робочого русла (деклараційний патент України № 5 39356 А, МПК А01D 33/08. Опубл. 15.06.2001. Бюл. № 5). Недоліком відомого очисника вороху коренеплодів є незадовільне відокремлення налиплого ґрунту та рослинних домішок від коренеплодів і низька продуктивність його роботи. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення інтенсивності відокремлення налиплих ґрунтових і рослинних домішок від коренеплодів і продуктивності її роботи. Поставлена задача вирішується тим. що очисник вороху коренеплодів цикорію містить транспортно-очисні органи, виконані у вигляді лівої та правої систем шнеків круглого перерізу, осі яких розміщено на нижній гілці еліпса та які утворюють простір жолоба робочого русла, причому в просторі жолоба робочого русла над правою та лівою системами шнеків і вздовж них на деякій відстані від систем шнеків встановлено приводний гвинт, який виконано у вигляді пустотілого гвинтового циліндра, змонтованого консольно на опорах, а в порожнині пустотілого гвинтового циліндра розміщено приводний очисний вал, на трубі якого по гвинтовій лінії закріплено пружні очисні елементи, причому очисний вал змонтовано консольно на опорах, які розміщено з протилежного боку консольних опор приводного гвинта. Суть корисної моделі пояснюють креслення. На фіг. 1 зображений очисник вороху коренеплодів цикорію, вигляд спереду. На фіг. 2 - приводний гвинт і очисний вал, вигляд зверху. Очисник вороху коренеплодів цикорію складається з транспортно-очисних робочих органів, які виконано у вигляді правої 1 та лівої 2 системи шнеків 3 круглого перерізу, осі 4 обертання яких знаходяться на нижній гілці 5 еліпса, при цьому розташовані шнеки 3 утворюють жолоб робочого русла. Над правою 1 та лівою 2 системами шнеків 3 і вздовж них встановлено горизонтальний приводний гвинт 6, який виконано у вигляді пустотілого гвинтового циліндра, змонтованого консольно на опорах 7. Витками 8 приводного гвинта 6 є навита по гвинтовий лінії труба 9 круглого перерізу, яку закріплено збоку опор 7 на фланці 10. Гвинт 6 за допомогою веденої зірочки 11 приводу 12 обертається назустріч руху надходження вороху коренеплодів з кутовою швидкістю ωгв. У порожнині пустотілого гвинтового циліндра або гвинта 6 розміщено горизонтальний приводний очисний вал 13, на трубі 14 якого закріплено пружні очисні елементи 15, причому приводний очисний вал 13 змонтовано консольно на опорах 16, які розміщено з протилежного боку консольних опор 7 гвинта 6. Очисний вал 13 за допомогою веденої зірочки 17 приводу 18 обертається назустріч руху гвинта 6 з кутовою швидкістю ωo.e. За рахунок виконання окремих приводів 12 і 18 відповідно, гвинта 6 і очисного вала 13 можна незалежно один від одного регулювати числові значення кутових швидкостей обертання ωгв гвинта 6 і ωo.e. очисного вала 13, що значно підвищує очисний ефект відокремлення налиплого ґрунту на поверхні тіла коренеплодів. Очисник вороху коренеплодів працює наступним чином. Ворох, який складається з коренеплодів цикорію, рослинних і ґрунтових домішок надходить на праву 1 та ліву 2 системи шнеків 3, заповнюючи простір жолоба робочого русла очисника. При цьому домішки проходять в зазор між робочою поверхнею шнеків 3 і нижнім торцем очисних пружних елементів 15, а коренеплоди надходять на шнеки 3, долаючи опір пружних очисних елементів 15. Одночасно спіральні витки шнеків 3 і витки 8 приводного гвинта 6, взаємодіючи з коренеплодами, пересувають їх в одну сторону, тобто знімають їх з правої 1 та лівої 2 систем шнеків 3, при цьому спостерігаються випадки співудару коренеплодів і грудок землі з спіральними витками шнеків 3 і витками 8 приводного гвинта 6. Рухаючись вздовж жолоба робочого русла, тобто осей 4 обертання шнеків 3, ворох коренеплодів інтенсивно очищується від домішок шляхом їх просіювання через зазори між валами шнеків 3. Грудки землі руйнуються і вся сипуча земля і рослинні домішки просіюються через зазори між валами шнеків 3. Крім цього пружні очисні елементи 15 приводного очисного вала 13 взаємодіють на тіло 1 UA 108264 U 5 коренеплодів, очищаючи при цьому їх поверхню від налиплого ґрунту. Очищені коренеплоди спіральними витками 4 шнеків 3 і витками 8 приводного гвинта 6 подаються далі. Таким чином, за рахунок встановлення горизонтального приводного очисного вала 8 з очисними пружними елементами 15, відбувається інтенсифікація процесу відокремлення налиплого ґрунту та рослинних домішок від коренеплодів, а за рахунок встановлення горизонтального приводного гвинта 13 - підвищення продуктивності роботи очисника вороху коренеплодів цикорію. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Очисник вороху коренеплодів цикорію, що містить транспортно-очисні органи, виконані у вигляді лівої та правої систем шнеків круглого перерізу, осі яких розміщено на нижній гілці еліпса та які утворюють простір жолоба робочого русла, який відрізняється тим, що в просторі жолоба робочого русла над правою та лівою системами шнеків встановлено приводний гвинт, який виконано у вигляді пустотілого гвинтового циліндра, змонтованого консольно на опорах, а в порожнині пустотілого гвинтового циліндра розміщено приводний очисний вал, на трубі якого по гвинтовій лінії закріплено пружні очисні елементи, причому очисний вал змонтовано консольно на опорах, які розміщено з протилежного боку консольних опор приводного гвинта. 2 UA 108264 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01D 33/08

Мітки: цикорію, вороху, коренеплодів, очисник

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108264-ochisnik-vorokhu-koreneplodiv-cikoriyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Очисник вороху коренеплодів цикорію</a>

Подібні патенти