Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Змішувач шнековий, що включає корпус, змішувальний пристрій, завантажувальний та вивантажувальний пристрої, який відрізняється тим, що змішувальний пристрій виконано у вигляді спіральних шнеків, які обертаються в одному напрямку, причому один шнек має більший крок спіральної поверхні ніж інший і робоча зона цього шнека має на один крок менше ніж іншого шнека і зв'язані залежностями р2=k•р1; k = z1 /(z1-1), де p1, р2 - кроки спіралей відповідно першого і другого шнека; z1 - кількість кроків p1 в робочій зоні першого шнека, а спіральна поверхня другого шнека має сегментні пази, ширина яких збільшуються від периферії спіральної поверхні до її центра.

Текст

Реферат: Винахід призначено для застосування в хімічній, харчовій промисловості при виробництві будівельних матеріалів та інших галузях. Змішувач шнековий включає корпус, змішувальний пристрій, завантажувальний та вивантажувальний пристрої. Згідно з винаходом, змішувальний пристрій виконано у вигляді спіральних шнеків, які обертаються в одному напрямку, причому один шнек має більший крок спіральної поверхні ніж інший і робоча зона цього шнека має на один крок менше ніж іншого шнека і зв'язані залежностями р2=k•р1; k=z1/(z1-1), де p1, р2 - кроки спіралей відповідно першого і другого шнека; z1 - кількість кроків p1 в робочій зоні першого шнека, а спіральна поверхня другого шнека має сегментні пази, ширина яких збільшується від периферії спіральної поверхні до її центра. Таке конструктивне виконання шнекового змішувача дозволить спростити конструкцію пристрою, суттєво підвищити якість процесу змішування та розширити технологічні можливості пристрою можливістю змішування сипкої, пастоподібної і іншої продукції. UA 108258 C2 (12) UA 108258 C2 UA 108258 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 Винахід призначено для застосування в хімічній, харчовій промисловості при виробництві будівельних матеріалів та інших галузях. Відомий пристрій для змішування сипких матеріалів (Патент RU № 2326025С1, кл. В65В1/00, В01 F3/18, 2008, Бюл. № 16), який складається з дозатора, пристрою вивантаження, корпуса, привода, вала з дисками і відбійником. Недоліком такого пристрою є невелика якість процесу змішування та обмеженість використання лише для сипких матеріалів. Місильний пристрій та спосіб приготування макаронних виробів (Патент України UA №13212 С1, кл. А21С 1/06, A23L1/16, 1997, Бюл. № 1) взятий по більшості ознак, що співпадають, за прототип. Пристрій складається з корпуса, завантажувального і вивантажувального пристроїв, робочих органів, які складаються з місильних шнеків і ріжучих елементів. Недоліками такого пристрою є: - складність конструкції; - обмеженість технологічних можливостей, а саме неможливість змішування сипких матеріалів; - низька якість процесу змішування. В основу винаходу поставлено задачу вдосконалення змішувача шляхом встановлення змішувальних шнеків з різним кроком спіральних поверхонь. Змішувач шнековий включає корпус, змішувальний пристрій, завантажувальний та вивантажувальний пристрої. Згідно з винаходом змішувальний пристрій виконано у вигляді спіральних шнеків, які обертаються в одному напрямку, причому один шнек має більший крок спіральної поверхні ніж інший і робоча зона цього шнека має на один крок менше ніж іншого шнека і зв'язані залежностями p2 = k•p1; k = z1/(z1-1) де р1, р2 - кроки спіралей відповідно першого і другого шнеків; z1- кількість кроків p1 - в робочій зоні першого шнека, а спіральна поверхня другого шнека має сегментні пази, ширина яких збільшуються від периферії спіральної поверхні до її центра. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками та очікуваним результатом полягає в наступному. Конструкцією передбачено виконання змішувального пристрою у вигляді спіральних шнеків, які обертаються в одному напрямку і один шнек має більший крок спіральної поверхні і робоча зона цього шнека має на один крок менше ніж іншого шнека. При цьому кроки шнеків зв'язані залежностями p2 = k•p1; k = z1/(z1-1) де р1, р2 - кроки спіралей відповідно першого і другого шнеків z1- кількість кроків p1 в робочій зоні першого шнека, то можна стверджувати що об'єм продукту, який розміщується між двома сусідніми спіральними поверхнями різних шнеків буде зменшуватися від Vnoчатковий = max до Vкінцевий = mіn, по всій довжині змішувача. Співавторами винаходу Волчком A.I. і Скримською Л.В. було здійснено доповідь на 79-й науковій конференції молодих вчених, Київ, НУХТ, 2013, щодо досліджень процесу змішування змішувачем, параметри якого зв'язані вказаними залежностями. Розрахунки числових значень параметрів змішувача при різних значеннях p1 та р2 наведені в таблиці. Таблиця z1 k p1 р2 45 50 2 2 40 80 3 1,5 40 60 4 1,33 39,85 53 5 1,25 40 50 6 1,2 40 48 7 1,166 40,05 46,7 8 1,1429 39,99 45,7 9 1,125 40 45 10 1,11 40 44,4 11 1,1 40 44 Як видно з результатів, наведених в таблиці, різним значенням р1 та р2 відповідають різні значення k і, найголовніше, z1, так як при перевищенні максимально допустимого значення z1 буде відбуватися явище заклинювання шнеків. Наприклад, при р 1 = 40, р2 = 50, k = 1,25, максимально можлива кількість кроків z1 = 5. При р1 = 40, р2 = 45, k = 1,125, відповідно z1 = 9. Тобто в першому випадку максимальна довжина змішувача буде L = z 1•р1 = 5•40 = 200 мм, в другому випадку - L = z1•р1 = 9•40 = 360 мм. Виконання спіральної поверхні другого шнека з сегментними пазами, ширина яких збільшується від периферії спіральної поверхні до її центра, забезпечують видавлювання більшої кількості суміші першим шнеком через більш широкі сегментні пази другого шнека, тобто ближче до його осі. Відповідно через сегментні пази меншої ширини буде видавлюватися менша кількість суміші. 1 UA 108258 C2 5 10 15 Завдяки такій конструкції буде ліквідована застійна зона біля осей шнеків, тобто буде спостерігатися більш інтенсивне перемішування і однорідність складу суміші, яка готується. На фіг. 1 зображено змішувач, вид спереду. На фіг. 2 зображено переріз по А-А. На фіг. 3 зображено переріз по Б-Б. На фіг. 4 зображено переріз по В-В. Змішувач складається з корпуса 1, завантажувального 2 та вивантажувального 3 пристроїв. Змішувальний пристрій виконано з спіральних центрального 4 та бокових 5 шнеків. Шнек 5 має сегментні пази 6, ширина яких збільшується від периферії спіральної поверхні до її центра. Змішувач працює наступним чином. Матеріали, які потрібно змішувати, надходять в корпус 1 змішувача через завантажувальний пристрій 2. Потім ці матеріали переміщуються шнеками 4 та 5 до вивантажувального пристрою 3. За рахунок того, що крок p1, спіральної поверхні першого шнека 4 менше ніж крок р2 спіральної поверхні другого шнека 5, то робочий об'єм матеріалу між робочими поверхнями обох шнеків по всій довжині пристрою зменшується, матеріал видавлюється і додатково перемішується. Таке конструктивне виконання шнекового змішувача дозволить спростити конструкцію пристрою, суттєво підвищити якість процесу змішування та розширити технологічні можливості пристрою можливістю змішування сипкої, пастоподібної і іншої продукції. 20 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 Змішувач шнековий, що включає корпус, змішувальний пристрій, завантажувальний та вивантажувальний пристрої, який відрізняється тим, що змішувальний пристрій виконано у вигляді спіральних шнеків, які обертаються в одному напрямку, причому один шнек має більший крок спіральної поверхні ніж інший і робоча зона цього шнека має на один крок менше ніж іншого шнека і зв'язані залежностями р2=k•р1; k=z1/(z1-1), де p1, р2 - кроки спіралей відповідно першого і другого шнека; z1 - кількість кроків p1 в робочій зоні першого шнека, а спіральна поверхня другого шнека має сегментні пази, ширина яких збільшується від периферії спіральної поверхні до її центра. 2 UA 108258 C2 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Volchko Anatolii Ivanovych, Volchko Andrii Anatoliiovych

Автори російською

Волчко Анатолий Иванович, Волчко Андрей Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: A21C 1/06, B01F 7/08, B29C 47/40, B29B 7/48

Мітки: змішувач, шнековий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108258-zmishuvach-shnekovijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Змішувач шнековий</a>

Подібні патенти