Трубопровідний фільтрувальний пристрій

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Трубопровідний фільтрувальний пристрій, що містить робочий орган у вигляді сітчастого конусного полотна, промивний пристрій і брудовідвідний тракт, який відрізняється тим, що промивний пристрій виконаний у вигляді обертових гвинтоподібних пластин, розміщених зовні робочого органа, а брудовідвід складається з горизонтальної і вертикальної частин, причому горизонтальна частина концентрична до корпусу конструкції, а вертикальна - перпендикулярна до нього.

Текст

Реферат: Трубопровідний фільтрувальний пристрій, що містить робочий орган у вигляді сітчастого конусного полотна, промивний пристрій і брудовідвідний тракт, причому промивний пристрій виконаний у вигляді обертових гвинтоподібних пластин, розміщених зовні робочого органа, а брудовідвід складається з горизонтальної і вертикальної частин, причому горизонтальна частина концентрична до корпусу конструкції, а вертикальна - перпендикулярна до нього. UA 108242 U (54) ТРУБОПРОВІДНИЙ ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ UA 108242 U UA 108242 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до очистки рідин від механічних часток на промислових об'єктах, а також для згущення або розрідження сумішей та суспензій. Відомий трубопровідний фільтр, що містить сітчастий фільтрувальний елемент, у вигляді системи телескопічно з'єднаних циліндрів, кільцевих скребків, а також брудовідвід [1]. Недоліком конструкції є необхідність використання системи спеціальних тяг і пружин, а також технічна складність виготовлення конструкції. Відомий фільтр для очистки рідини, що складається із сітчастого конусного полотна, промивного пристрою і брудовідвідного трубопроводу [2]. Недоліком даного фільтра є технічна складність виготовлення конструкції, зокрема виготовлення спеціальних щілин на поверхні конусного сітчастого фільтрувального елемента, складна система регенерації фільтра, а також велика енергоємність конструкції. Трубопровідний фільтрувальний пристрій, що пропонується, направлений на підвищення якості регенерації сітчастого полотна, підвищення його брудопропускної здатності та зменшення енергоємності конструкції. Поставлена задача вирішується тим, що у трубопровідному фільтрувальному пристрої, який містить робочий орган у вигляді сітчастого конусного полотна, брудовідвідний тракт і промивний пристрій, промивний пристрій виконаний у вигляді обертових гвинтоподібних пластин, розміщених зовні робочого органа, а брудовідвід складається з горизонтальної і вертикальної частин, причому горизонтальна частина концентрична до корпусу конструкції, а вертикальна перпендикулярна до нього. Застосування системи: використання обертових гвинтоподібних пластин дозволяє зіскрібати їхніми кромками (ребрами) забруднюючі частки з зовнішньої поверхні сітчастого конуса, після чого вони під дією основного потоку у трубопроводі попадають у горизонтальну частину брудовідводу і далі - у його вертикальну частину, звідки виводяться назовні. Таким чином, конструкція дозволяє спростити схему регенерації фільтрувального пристрою та зменшити його енергоємність. На Фіг. 1 показаний поздовжній переріз трубопровідного фільтрувального пристрою, на Фіг. 2 і Фіг. 3 - його поперечні перерізи А-А і В-В. Пристрій складається з корпусу 1, сітчастого конуса 2, пристрою регенерації 3, що обертається на підшипнику 4, розміщеному на з'єднувальному стержні 5. Позиціями 6 і 7 показані, відповідно, горизонтальна і вертикальна частини брудовідводу, позиціями 8 і 9 - опорні стійкі конструкції. Трубопровідний фільтрувальний пристрій працює наступним чином. Рідина, що проходить через корпус 1, фільтрується на сітчастому конусі 2, залишаючи забруднюючі частки на його зовнішній поверхні. Регенерація сітчастого конуса 2 відбувається шляхом зіскрібання забруднюючих часток кромками (ребрами) пристрою регенерації 3, після чого вони під дією основного потоку в трубопроводі послідовно попадають в горизонтальну 6 і вертикальну 7 частини брудовідводу, звідки виводяться назовні. Використання трубопровідного фільтрувального пристрою дозволяє підвищити якість регенерації фільтрувального полотна, збільшити брудопропускну здатність пристрою та зменшити його енергоємність. Джерела інформації: 1. А.с. СРСР 1699520, В01Д 35/02, 1991 p., 2. А.с. СРСР 1279653, В01Д 35/02, 1986 р. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Трубопровідний фільтрувальний пристрій, що містить робочий орган у вигляді сітчастого конусного полотна, промивний пристрій і брудовідвідний тракт, який відрізняється тим, що промивний пристрій виконаний у вигляді обертових гвинтоподібних пластин, розміщених зовні робочого органа, а брудовідвід складається з горизонтальної і вертикальної частин, причому горизонтальна частина концентрична до корпусу конструкції, а вертикальна - перпендикулярна до нього. 1 UA 108242 U 2 UA 108242 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B01D 35/02

Мітки: трубопровідний, фільтрувальний, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108242-truboprovidnijj-filtruvalnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Трубопровідний фільтрувальний пристрій</a>

Подібні патенти