Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для керування змінами швидкості, який містить корпус, в якому розміщений зубчастий диференціал з замкнутою гідросистемою, який відрізняється тим, що зубчастий диференціал виконаний дворядним, сателіт якого складається з двох паралельних зубчастих коліс з числом зубів  і , а передаточне число при зупиненому водилі рівне , де  - число зубів сонячного зубчастого колеса;  - число зубів епіцикла; знак  - коли в дворядному зубчастому диференціалі є одне зовнішнє зачеплення, знак  - коли в дворядному зубчастому диференціалі два внутрішніх або два зовнішніх зачеплення.

Текст

Реферат: Пристрій для керування змінами швидкості містить корпус, в якому розміщений зубчастий диференціал з замкнутою гідросистемою. Зубчастий диференціал виконаний дворядним, сателіт якого складається з двох паралельних зубчастих коліс з числом зубів 4  Передаточне число при зупиненому водилі рівне u13   z 2 і z '2 . z2z3 , де z 1 - число зубів сонячного z1z '2   - коли в дворядному   - коли в дворядному зубчастого колеса; z 3 - число зубів епіцикла; знак зубчастому диференціалі є одне зовнішнє зачеплення, знак диференціалі два внутрішніх або два зовнішніх зачеплення. зубчастому UA 108239 U (12) UA 108239 U UA 108239 U 5 10 Корисна модель належить до машинобудування і може бути використана в трансмісіях транспортних та інших засобів як пристрій для керування змінами швидкості. Відомий зубчастий диференціал з замкнутою гідросистемою [див. патент України на корисну модель № 18514, МПК (2006) F16Η 48/00, Бюл. № 11, 2006 р.], найбільш близький за технічною суттю до запропонованої корисної моделі, який містить корпус, в якому розміщений зубчастий диференціал з замкнутою гідросистемою, причому зубчастий диференціал складається з сонячного зубчастого колеса, зубчастого колеса - сателіта та зубчастого колеса - епіцикла. Основним недоліком цього пристрою для керування змінами швидкості є те, що зубчастий диференціал має невелике передаточне число, яке, наприклад, рівне z z3 4 u13  ( z2z 2 )  z3 / z1  , де z1 - число зубів сонячного зубчастого колеса; z 2 - число зубів 1   15 сателітів; z 3 - число зубів епіцикла. Знак  тому, що в зубчастому диференціалі є одне зовнішнє, а друге внутрішнє зачеплення. Збільшення передаточного числа приводить до значного збільшення поперечних габаритів передачі. Задача корисної моделі - створення пристрою для керування змінами швидкості з більшим передаточним числом без збільшення поперечних габаритів передачі. Технічний результат досягається тим, що зубчастий диференціал виконаний дворядним, сателіт якого складається з двох паралельних зубчастих коліс з числом зубів передаточне число при зупиненому водилі рівне 4 u13   z2 z3 , де z1 - число зубів сонячного z1z'2   - коли в дворядному   - коли в дворядному зубчастого колеса; z 3 - число зубів епіцикла; знак 20 25 30 35 z 2 і z '2 , а зубчастому диференціалі є одне зовнішнє зачеплення, знак зубчастому диференціалі два внутрішніх або два зовнішніх зачеплення. Запропонований пристрій для керування змінами швидкості має більше передаточне число у порівнянні менших поперечних габаритах передачі. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де: на фіг. 1 показаний пристрій з дворядним зубчастим диференціалом з одним зовнішнім і одним внутрішнім зачепленнями, коли керування виконується через епіцикл; на фіг. 2 показаний пристрій з дворядним зубчастим диференціалом з двома внутрішніми зачепленнями, коли керування виконується через епіцикл; на фіг. 3 показаний пристрій з дворядним зубчастим диференціалом з одним зовнішнім і одним внутрішнім зачепленнями, коли керування виконується через водило; на фіг. 4 показаний пристрій з дворядним зубчастим диференціалом з двома зовнішніми зачепленнями, коли керування виконується через водило; на фіг. 5 показаний пристрій з дворядним зубчастим диференціалом з одним зовнішнім і одним внутрішнім зачепленнями, коли керування виконується через сонячне зубчасте колесо; на фіг. 6 показаний пристрій з дворядним зубчастим диференціалом з двома зовнішніми зачепленнями, коли керування виконується через сонячне зубчасте колесо; фіг. 7 показано замкнуту гідросистему. Пристрій для керування змінами швидкості складається з сонячного зубчастого колеса 1 з числом зубів z1 , сателіта 2, виконаного із двох паралельних зубчастих коліс з числом зубів z 2 i z '2 , опорного зубчастого колеса - епіцикла 3 - з числом зубів z 3 і водила 4, розміщених у 40 45 корпусі 5. На корпусі 5 розміщена замкнута гідросистема 6, яка зв'язана з валом епіцикла 3 зубчастою передачею 7, коли керування виконується через епіцикл 3. Якщо керування виконується через водило 4, тоді водило 4 зв'язане зубчастою передачею 7 з замкнутою гідросистемою 6. Якщо керування виконується через сонячне зубчасте колесо 1, тоді сонячне зубчасте колесо 1 зв'язане зубчастою передачею 7 з замкнутою гідросистемою 6. Замкнута гідросистема 6 складається з гідронасоса 8, трубопроводів 9, регулювального дроселя 10, зворотного клапана 11 і ємності для рідини 12. Пристрій для керування змінами швидкості працює таким чином. Коли ведучою ланкою буде сонячне зубчасте колесо 1 і веденою - водило 4, а керування зміною веденої ланки - водила 4 здійснюється через епіцикл 3. Якщо прийняти кутову швидкість ведучої ланки 1 за 1  const , тоді за рахунок зміни швидкості колеса епіцикла 3 50 3  var  за допомогою замкнутої   гідросистеми 6 плавно змінюється швидкість веденої ланки - водила 4 4 . Маємо те, що зубчасте колесо - епіцикл 3 - через зубчасту передачу 7 приводить у рух шестеренчастий гідронасос 8, який перекачує рідину в замкнутій гідросистемі 6, складеній з трубопроводів 9 і регулювального дроселя 10, коли регулювальний дросель 10 відкритий. Якщо регулювальний 1 UA 108239 U дросель 10 закритий, тоді замкнута гідросистема 6 закрита, тобто шестеренчастий гідронасос 8 зупинений і, при цьому, зубчасте колесо - епіцикл 3 зупинене 3  0 . Таким чином, в   залежності від пропускної здатності регулювального дроселя 10, швидкість зубчастого колеса епіцикла 3 3 змінюється від 0 до 3 max і, при цьому, змінюється швидкість водила 4 4 .   5   Коли ведучою ланкою буде сонячне зубчасте колесо 1 і веденою - епіцикл 3, а керування зміною веденої ланки - епіцикла 3 здійснюється через водило 4. Якщо прийняти кутову швидкість ведучої ланки 1 за 1  const , тоді за рахунок зміни швидкості водила 4 4  var за допомогою замкнутої гідросистеми 6 плавно змінюється швидкість веденої ланки - епіцикла 3 3 . Маємо те, що водило 4 через зубчасту передачу 7 приводить у рух шестеренчастий     10 гідронасос 8, який перекачує рідину в замкнутій гідросистемі 6, складеній з трубопроводів 9 і регулювального дроселя 10, коли регулювальний дросель 10 відкритий. Якщо регулювальний дросель 10 закритий, тоді замкнута гідросистема 6 закрита, тобто шестеренчастий гідронасос 8 зупинений і, при цьому, водило 4 зупинене 4  0 . Таким чином, в залежності від пропускної   здатності регулювального дроселя 10, швидкість водила 4 15   25 змінюється від 0 до 4 max і, при цьому, змінюється швидкість епіцикла 3 . Коли ведучою ланкою буде епіцикл 3 і веденою - водило 4, а керування зміною веденої ланки - водила 4 здійснюється через сонячне зубчасте колесо 1. Якщо прийняти кутову швидкість ведучої ланки - епіцикла 3 за 3  const , тоді за рахунок зміни швидкості сонячного зубчастого колеса 20 4  1  var  за допомогою замкнутої гідросистеми 6 плавно змінюється   швидкість веденої ланки - водила 4 4 . Маємо те, що зубчасте сонячне колесо 1 через зубчасту передачу 7 приводить у рух шестеренчастий гідронасос 8, який перекачує рідину в замкнутій гідросистемі 6 складеній з трубопроводів 9 і регулювального дроселя 10 коли регулювальний дросель 10 відкритий. Якщо регулювальний дросель 10 закритий, тоді замкнута гідросистема 6 закрита, тобто шестеренчастий гідронасос 8 зупинений і, при цьому, зубчасте сонячне колесо 1 зупинене 1  0 . Таким чином, в залежності від пропускної здатності   регулювального дроселя 10, швидкість зубчастого сонячного колеса 1 1max і, при цьому, змінюється швидкість водила 4 4  . 1  змінюється від 0 до Для всіх випадків, передаточне число дворядного зубчастого диференціала при зупиненому водил і рівне 30 4 u13   z 2 z3 , де z1 - число зубів сонячного зубчастого колеса; z 2 і z '2 - число z1z'2 зубів двох паралельних зубчастих коліс сателіта; z 3 - число зубів зубчастого колеса - епіцикла;     35 знак  - коли в дворядному зубчастому диференціалі є одне зовнішнє зачеплення, знак  коли в дворядному зубчастому диференціалі два внутрішніх або два зовнішніх зачеплення. Принцип керування змінами швидкості за допомогою пристрою для керування змінами швидкості буде таким же, якщо в наведених прикладах ведені ланки поміняти на ведучі, а ведучі ланки поміняти на ведені. Запропонований пристрій для керування змінами швидкості має більше передаточне число у порівняно менших поперечних габаритах передачі. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Пристрій для керування змінами швидкості, який містить корпус, в якому розміщений зубчастий диференціал з замкнутою гідросистемою, який відрізняється тим, що зубчастий диференціал виконаний дворядним, сателіт якого складається з двох паралельних зубчастих коліс з числом 4  зубів z 2 і z '2 , а передаточне число при зупиненому водилі рівне u13   45 z2z3 , де z1z '2 z1 - число зубів сонячного зубчастого колеса; z 3 - число зубів епіцикла; знак   - коли в дворядному зубчастому диференціалі є одне зовнішнє зачеплення, знак   - коли в дворядному зубчастому диференціалі два внутрішніх або два зовнішніх зачеплення. 2 UA 108239 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F16H 48/20, F16H 1/28, B60K 17/10

Мітки: пристрій, змінами, керування, швидкості

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108239-pristrijj-dlya-keruvannya-zminami-shvidkosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для керування змінами швидкості</a>

Подібні патенти