Система підготовки газогенераторного газу автомобільного газогенератора

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система підготовки газогенераторного газу автомобільного газогенератора, що містить циклон та фільтруючий елемент тонкої очистки, яка відрізняється тим, що вона містить циліндричні фільтри-охолоджувачі з порожнинами для охолоджуючої рідини, з трубками підводу і відводу рідини від радіатора, вставлені співвісно в порожнину циклона, в порожнину першого фільтра-охолоджувача вставлено другий фільтр-охолоджувач з внутрішнім шнеком та зовнішньою гвинтовою навивкою, величина якої дорівнює внутрішньому діаметру першого фільтра-охолоджувача, а до верхньої кришки прикріплено корпуси циклона і першого фільтра-охолоджувача, до нижньої кришки прикріплено корпуси циклона, другого фільтра-охолоджувача і осьову газовідвідну трубу, з'єднану зі змішувачем двигуна внутрішнього згоряння.

Текст

Реферат: Система підготовки газогенераторного газу автомобільного газогенератора, що містить циклон та фільтруючий елемент тонкої очистки, причому вона містить циліндричні фільтриохолоджувачі з порожнинами для охолоджуючої рідини, з трубками підводу і відводу рідини від радіатора, вставлені співвісно в порожнину циклона, в порожнину першого фільтраохолоджувача вставлено другий фільтр-охолоджувач з внутрішнім шнеком та зовнішньою гвинтовою навивкою, величина якої дорівнює внутрішньому діаметру першого фільтраохолоджувача, а до верхньої кришки прикріплено корпуси циклона і першого фільтраохолоджувача, до нижньої кришки прикріплено корпуси циклона, другого фільтра-охолоджувача і осьову газовідвідну трубу, з'єднану зі змішувачем двигуна внутрішнього згоряння. UA 108162 U (54) СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ АВТОМОБІЛЬНОГО ГАЗОГЕНЕРАТОРА UA 108162 U UA 108162 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Система підготовки газогенераторного газу автомобільного газогенератора належить до області фільтрації, охолодження газів, конкретно до систем підготовки газогенераторного газу для використання в двигунах внутрішнього згоряння (далі д.в.з.). Відома система підготовки газогенераторного газу з фільтром грубої очистки типу циклон або з перфорованими пластинами, фільтром тонкої очистки з металевими або керамічними кільцями і іншими фільтруючими елементами. (Токарев Г.Г., "Газогенераторные автомобили" М: МАШГИЗ, 1955. - С. 85-98). Недоліком системи є те, що при фільтрації охолодження газу відбувається тільки передачею тепла газогенераторного газу в атмосферу через стінки корпусу, внаслідок неефективності охолодження необхідне використання охолоджувачів газогенераторного газу. Найбільш близьким до запропонованої корисної моделі є система автомобіля УРАЛЗИС-1Г, що містить циклон і двохсекційний комбінований охолоджувач-очисник, в якому газогенераторний газ, очищений від грубих домішок в циклоні, проходить через першу секцію чотирьохходовий трубчатий охолоджувач-радіатор, розміщений в верхній частині, і далі через вертикальну газову трубу разом з конденсатом проходить в нижню частину другої секції тонкої очистки, піднімається вверх через фільтруючий елемент тонкої очистки, а потім виводиться до змішувача двигуна. (Токарев Г.Г., "Газогенераторные автомобили" -М: МАШГИЗ, 1955. - С. 9192). Недоліком даної системи підготовки газогенераторного газу є те, що система може забезпечити охолодження газогенераторного газу не нижче 30 °C, що знижує коефіцієнт наповнення двигуна, тобто знижує потужність. В основу корисної моделі покладено задачу підвищення потужності і економічних показників д.в.з. автомобіля. Вказана задача вирішується тим, що у системі підготовки газогенераторного газу автомобільного газогенератора, що містить циклон та фільтруючий елемент тонкої очистки згідно із запропонованої корисної моделлю є те, що вона містить циліндричні фільтриохолоджувачі з порожнинами для охолоджуючої рідини, з трубками підводу і відводу рідини від радіатора, вставлені співвісно в порожнину циклона, в порожнину першого фільтраохолоджувача вставлено другий фільтр-охолоджувач з внутрішнім шнеком та зовнішньою гвинтовою навивкою, величина якої дорівнює внутрішньому діаметру першого фільтраохолоджувача, а до верхньої кришки прикріплено корпуси циклона і першого фільтраохолоджувача, до нижньої кришки прикріплено корпуси циклона, другого фільтра-охолоджувача і осьову газовідвідну трубу, з'єднану зі змішувачем двигуна внутрішнього згоряння. На рисунках представлені на фіг. 1 - вертикальний розріз системи підготовки газогенераторного газу автомобільного газогенератора; на фіг. 2 - розібрана для проведення технічного обслуговування система підготовки газогенераторного газу автомобільного газогенератора. Система підготовки газогенераторного газу автомобільного газогенератора складається з корпуса циклона 1 який через тангенціальний патрубок 2 з'єднаний з газогенератором 3; верхньої 4 і нижньої 5 кришок; прикріпленого до верхньої кришки 4 першого фільтраохолоджувача 6 тонкої очистки з порожниною 7 для охолоджуючої рідини, з трубками підводу 8 і відводу 9 охолоджуючої рідини з радіатора 10; прикріпленого на нижній кришці 5 другого фільтра-охолоджувача 11 тонкої очистки з внутрішнім шнеком 12 і зовнішньою гвинтовою навивкою 13, порожниною 14 для охолоджуючої рідини з трубками підводу 15 і відводу 16 і осьової газовідвідної труби 17, з'єднаної зі змішувачем 18 д.в.з. 19. Перший 6 та другий 11 фільтри-охолоджувачі тонкої очистки, виконані у формі циліндра, вставлені співвісно в порожнину циклона 1, при цьому в порожнину першого фільтраохолоджувача 6 вставлено другий фільтр-охолоджувач 11 з внутрішнім шнеком 12 та зовнішньою гвинтовою навивкою 13, величина якої дорівнює внутрішньому діаметру першого фільтра-охолоджувача 6. До верхньої кришки 4 прикріплені корпус циклона 1 та перший фільтр-охолоджувач 6, а до нижньої кришки 5 прикріплені корпус циклона 1, другий фільтр-охолоджувач 11 і осьова газовідвідна труба 17. Верхня кришка 4 має отвори 20 для трубок 9 і 16 відводу охолоджуючої рідини з порожнин 7 і 14 фільтрів-охолоджувачів 6 і 11. Нижня кришка 5 має отвір 21 для газовідвідної труби 17 і отвори 22 для трубок підводу 8 і 15 охолоджуючої рідини. Нижня кришка 5 має кран 23 для видалення рідини з порожнини циклона 1 і 24 - для видалення рідини з порожнини фільтра-охолоджувача 11. 1 UA 108162 U 5 10 15 20 25 30 35 Внутрішня порожнина першого фільтра-охолоджувача 6 та другого фільтра-охолоджувача 11 наповнені фільтруючим елементом 25 тонкої очистки. Система працює наступним чином. Газогенераторний газ з газогенератора 3 через тангенціальний патрубок 2 проходить в порожнину циклона 1 і набуває обертального руху. Його тверді частинки відкидаються відцентровою силою до стінок і при терті об стінку втрачають швидкість, далі падають на дно циклона 1, газ з дрібними частинками пилу при обертанні торкається зовнішньої стінки першого фільтра-охолоджувача 6, на якій конденсується волога і липнуть часточки пилу, що стікають на дно циклона 1. Газогенераторний газ з порожнини циклона 1 проходить через відкритий нижній торець фільтра-охолоджувача 6 в його порожнину і переміщується вверх крізь фільтруючий елемент 25 тонкої очистки, вкладений в гвинтову навивку 13. Відвід тепла відбувається при стиканні зі стінками фільтрів-охолоджувачів 6 і 11, з металевим фільтруючим елементом 25 і зовнішньою гвинтовою навивкою 13 другого фільтра-охолоджувача 11, яка теж передає тепло до стінок фільтрів-охолоджувачів 6 і 11 і від них до охолоджуючої рідини. Конденсована волога стікає на дно циклона 1 по внутрішній стінці фільтра-охолоджувача 6, поверхні гвинтової навивки 13 і зовнішній поверхні фільтра-охолоджувача 11. Газогенераторний газ з гвинтової порожнини першого фільтра-охолоджувача 6 переходить в порожнину другого фільтра-охолоджувача 11 через відкритий верхній торець і переміщується в ній крізь фільтруючий елемент 25 тонкої очистки, вкладений в порожнину шнека 12, передаючи тепло внутрішній стінці фільтра-охолоджувача 11, фільтруючому елементу тонкої очистки 25 і шнеку 12. Конденсована волога стікає на дно по внутрішній стінці фільтра-охолоджувача 11, поверхні шнека 12. Холодна охолоджуюча рідина з радіатора 10 потрапляє в порожнину 7 першого фільтраохолоджувача 6 і в порожнину 14 другого фільтра-охолоджувача 11 через трубки підводу 8 і 15, а розігріта рідина відводиться в радіатор 10 відповідно через трубки відводу 9 і 16. Очищений і осушений газогенераторний газ через газовідвідну трубу 17 переміщується до змішувача 18 і далі в д.в.з. 19 автомобіля. Конденсована волога зливається через крани 23 і 24 в нижній кришці 5 системи. Технічний догляд здійснюється роз'єднанням верхньої кришки 4 від циклона 1 і першого фільтра-охолоджувача 6, нижньої кришки 5 від циклона і другого фільтра-охолоджувача 11, а також трубок підводу 8 і 15, відводу 9 і 16 охолоджуючої рідини з радіатора 10. В результаті система розкладається на: циклон 1 з тангенціальним патрубком 2; перший фільтрохолоджувач 6; другий фільтр-охолоджувач 11 з зовнішньою гвинтовою навивкою 13, шнек 12 і металевий фільтруючий елемент 25, що забезпечує відкритий доступ до всіх поверхонь для ефективного очищення і не потребує використання спеціальних інструментів та пристроїв. Таким чином, запропонована корисна модель забезпечує підвищення потужності і економічних показників д.в.з. автомобіля за рахунок зниження температури газогенераторного газу і видалення дрібнодисперсних частинок і вологи. 40 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Система підготовки газогенераторного газу автомобільного газогенератора, що містить циклон та фільтруючий елемент тонкої очистки, яка відрізняється тим, що вона містить циліндричні фільтри-охолоджувачі з порожнинами для охолоджуючої рідини, з трубками підводу і відводу рідини від радіатора, вставлені співвісно в порожнину циклона, в порожнину першого фільтраохолоджувача вставлено другий фільтр-охолоджувач з внутрішнім шнеком та зовнішньою гвинтовою навивкою, величина якої дорівнює внутрішньому діаметру першого фільтраохолоджувача, а до верхньої кришки прикріплено корпуси циклона і першого фільтраохолоджувача, до нижньої кришки прикріплено корпуси циклона, другого фільтра-охолоджувача і осьову газовідвідну трубу, з'єднану зі змішувачем двигуна внутрішнього згоряння. 2 UA 108162 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Миронов Станислав Александрович, Миронов Александр Александрович

МПК / Мітки

МПК: B04C 1/00, F02M 21/00, B01J 7/00

Мітки: система, автомобільного, газу, підготовки, газогенераторного, газогенератора

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108162-sistema-pidgotovki-gazogeneratornogo-gazu-avtomobilnogo-gazogeneratora.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система підготовки газогенераторного газу автомобільного газогенератора</a>

Подібні патенти