Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб дезінфекції при туберкульозі у тваринництві, що включає механічну очистку, дезінфекцію препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, який відрізняється тим, що як дезінфікуючий препарат використовують "Неодез-форте" методом зрошування у концентрації 3,0-5,0 % за експозиції 24 години і норми витрати 1 л/м2.

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб дезінфекції при туберкульозі у тваринництві включає механічну очистку, дезінфекцію препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції. Як дезінфікуючий препарат використовують "Неодез-форте" методом зрошування у концентрації 3,0-5,0 % за 2 експозиції 24 години і норми витрати 1 л/м . UA 108042 U (12) UA 108042 U UA 108042 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до ветеринарної медицини, а саме до способу знищення атипових мікобактерій та збудників туберкульозу сільськогосподарських тварин на об'єктах тваринництва, і може використовуватися у приватних та колективних сільськогосподарських підприємствах з виробництва продукції тваринництва з метою боротьби та профілактики туберкульозної інфекції. Відомий спосіб профілактичної дезінфекції [Патент на корисну модель № 99630 UA, МПК A61L 2/16. Спосіб профілактичної дезінфекції [Текст] / О.В. Ведмідь, А.П. Палій, А.П. Палій. - № u201500686; заявл. 28.01.2015; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11] на тваринницьких підприємствах різної форми власності. Даний спосіб є не ефективними при проведенні ветеринарно-санітарних заходів при профілактиці та боротьбі з туберкульозом тварин в наслідок високої стійкості мікобактерій до дії хімічних препаратів. Існує спосіб дезінфекції при туберкульозі сільськогосподарських тварин [Патент на корисну модель № 85618 UA, МПК A61L 2/00, A61L 9/00. Спосіб дезінфекції тваринницьких приміщень при туберкульозі тварин [Текст] / В.О. Головко, В.А. Кочмарський, А.О. Бондарчук. - № u201306812; заявл. 31.05.2013; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22] який включає застосування хлорного дезінфікуючого препарату. Недоліком способу є те, що пропонований деззасіб має подразнюючу дію, є токсичним, вміщує коштовні речовини, застосування його є економічно не вигідним. Безпосередньо на виробництві дезінфекцію тваринницьких приміщень і об'єктів ветеринарного нагляду при туберкульозі проводять, відповідно до методичних рекомендацій "Ветеринарно-санітарні заходи при туберкульозі" (Затв. наук.-метод. радою Держветфітослужби України 21.12.2012 p.). Це рішення може бути прототипом. Недоліком цього способу є те, що ветеринарно-санітарні заходи проводять із застосуванням розчинів формальдегіду, їдкого натру, нейтрального кальцію, хлорного вапна. Зазначені дезінфектанти мають високу корозійну активність, знебарвлюють оброблювані поверхні, мають неприємний запах та викликають подразнення слизових оболонок очей і верхніх дихальних шляхів, є високотоксичними, не володіють бактерицидними властивостями відносно мікобактерій. Запропоновані інші композиційні дезінфікуючі препарати є дорогими, містять агресивні та токсичні компоненти, є малоефективними при високому біологічному навантаженні. В основу корисної моделі поставлена задача розробити спосіб дезінфекції при туберкульозі у тваринництві, що включає механічну очистку тваринницьких приміщень, їх дезінфекцію препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції шляхом використання як дезінфікуючий препарат "Неодез-форте", дезінфектант використовують методом зрошення у 2 концентрації 2,0-5,0 % за експозиції 24 години і нормі витрати 1 л/м , щоб забезпечити ефективність способу. Порівняльний аналіз заявленого способу та прототипу дозволяє зробити висновок, що спосіб, який заявляється, відрізняється від існуючого застосуванням нового інноваційного високоефективного дезінфікуючого препарату "Неодез-фотре", що дозволяє якісно і ефективно провести ветеринарно-санітарну обробку об'єктів тваринництва при туберкульозній інфекції, мінімізувати затрати праці та є екологічно чистим й безпечним, дозволяє ефективно інактивувати мікобактерії й прискорити оздоровлення неблагополучних господарств від туберкульозу тварин, надійно профілактувати інфекцію, що відповідає критерію "новизна". Запропонований спосіб виконується таким чином: Перед проведенням дезінфекції проводять ретельну механічну очистку об'єктів ветеринарного нагляду від гною, залишків корму, сміття тощо. Очищенню піддають технологічне обладнання від технічного та органічного забруднення. Водою під тиском промивають підлогу, стелю, стіни. Після видалення води з приміщення проводять вологу дезінфекцію препаратом "Неодез-форте" методом зрошення у концентрації 2,0-5,0 % за експозиції 24 години та норми 2 витрати 1 л/м . При туберкульозі тварин якість проведеної дезінфекції контролюють по наявності або відсутності стафілококу. З цією метою після проведення дезінфекції ватно-марлевими тампонами, змоченими в стерильній дистильованій воді, беруть змиви з 10 різних ділянок приміщення площею 10×10 см за допомогою металевої рамки-трафарету, яка обмежує необхідну площу. Проби, кожну окремо, відмивають у тій же пробірці шляхом декількох занурень і віджимань тампону. Віджаті тампони видаляють, а рідину центрифугують протягом 20-30 хвилин при 1500 об/хв. Надосадову рідину зливають, а в пробірки наливають рівну кількість стерильної дистильованої води, осад струшують й знову центрифугують протягом 2030 хвилин. Після центрифугування надосадову рідину зливають, а з центрифугату роблять 3 посіви по 0,5 см на поживні середовища: м'ясо-пептонний бульйон (МПБ) та м'ясо-пептонний 1 UA 108042 U 5 10 15 20 25 30 агар (МПА). Посіви інкубують у термостаті 24 години за температури 37 °C. Облік росту посівів проводять через 12 та 24 години. Культуру, що виросла на середовищі, досліджують під мікроскопом. У благополучних та неблагополучних щодо туберкульозу господарствах профілактичну та вимушену дезінфекцію вважають задовільною, якщо немає росту стафілококів на поживному середовищі у всіх пробірках. Приклад 1. Дезінфекцію об'єктів тваринництва проводили препаратом, як зазначено вище, при застосуванні "Неодез-форте" у концентрації 2,0 % за експозиції 24 години та норми витрати 2 1 л/м . Приклад 2. Теж саме, що і в прикладі 1, тільки дезінфекцію об'єктів тваринництва проводили препаратом "Неодез-форте" у концентрації 3,0 % за експозиції 24 години та норми витрати 1 2 л/м . Приклад 3. Теж саме, що і в прикладі 1, тільки дезінфекцію об'єктів тваринництва проводили препаратом "Неодез-форте" у концентрації 4,0 % за експозиції 24 години та норми витрати 1 2 л/м . Приклад 4. Теж саме, що і в прикладі 1, тільки дезінфекцію об'єктів тваринництва проводили препаратом "Неодез-форте" у концентрації 5,0 % за експозиції 24 години та норми витрати 1 2 л/м . Результати ефективності запропонованого способу представлені у таблиці. З матеріалів таблиці видно, що зі змивів, відібраних з об'єктів тваринництва до проведення дезінфекції були виділені каталазопозитивний і оксидазонегативний стафілокок, кишкова паличка, моно- і диплококи. Препарат "Неодез-форте" у концентрації 2,0 % за експозиції 24 години не знезаражую об'єкти тваринництва, а після його застосування у зазначеному режимі виділені санітарно-показові мікроорганізми. Зі змивів, відібраних після застосування препарату "Неодез-форте" у концентрації 3,0-5,0 % за експозиції 24 годин в жодному випадку росту мікроорганізмів на поживних середовищах не спостерігали, що засвідчує про знезараження оброблюваних препаратом поверхонь. Результати проведених досліджень свідчать про те, що запропонований спосіб дезінфекції при туберкульозі у тваринництві відповідає сучасним вимогам організації сільськогосподарського виробництва, є інноваційним, високоефективним, екологічно безпечним, економічним та простим при застосуванні. Застосування запропонованого способу на виробництві підвищить культуру ведення тваринництва, покращить санітарно-гігієнічний стан сільськогосподарських підприємств, а також дозволить ефективно проводити оздоровчі та профілактичні протитуберкульозні заходи. 35 Таблиця Об'єкти дезінфекції інвентар дерев'яна підлога стійла годівниці технологічні проходи інвентар дерев'яна підлога стійла годівниці технологічні проходи інвентар дерев'яна підлога стійла годівниці технологічні проходи інвентар дерев'яна підлога стійла годівниці технологічні проходи Застосування препарату 2,0 % 24 години 2 1 л/м 3,0 % 24 години 2 1 л/м 4,0 % 24 години 2 1 л/м 5,0 % 24 години 2 1 л/м 2 Ріст мікрофлори до дезінфекції після дезінфекції + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + UA 108042 U Примітка: «+» - ріст мікроорганізмів наявний; «-» - ріст мікроорганізмів відсутній. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб дезінфекції при туберкульозі у тваринництві, що включає механічну очистку, дезінфекцію препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, який відрізняється тим, що як дезінфікуючий препарат використовують "Неодез-форте" методом зрошування у 2 концентрації 3,0-5,0 % за експозиції 24 години і норми витрати 1 л/м . Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61L 2/16

Мітки: тваринництві, туберкульозі, спосіб, дезінфекції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108042-sposib-dezinfekci-pri-tuberkulozi-u-tvarinnictvi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб дезінфекції при туберкульозі у тваринництві</a>

Подібні патенти